:

Vad innebär dubbel bosättning?

Innehållsförteckning:

 1. Vad innebär dubbel bosättning?
 2. Vad får man dra av för dubbelt boende?
 3. Hur mycket får man dra av för hemresor?
 4. Vad räknas som arbete på annan ort?
 5. Hur gör man schablonavdrag?
 6. Kan man ha två boenden?
 7. Vad krävs för att få göra reseavdrag?
 8. Hur anmäler man dubbelt boende?
 9. Kan man ha två lägenheter?
 10. Kan Skatteverket kolla privata bankkonton?
 11. Hur gör man avdrag för cykel i deklarationen?
 12. Får man vara skriven på en adress där man inte bor?
 13. Får man äga 2 lägenheter?
 14. Vad händer om Skatteverket inte godkänner reseavdrag?
 15. Vad är avdragsgillt för privatpersoner?

Vad innebär dubbel bosättning?

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Frågan besvaras med regler som finns i inkomstskattelagen (IL) och avslutas med ett exempel som illustrerar hur reglerna om dubbel bosättning fungerar.

Vad får man dra av för dubbelt boende?

Vi kan börja med att reda ut vad som gäller för att Skatteverket ska klassa din situation som dubbel bosättning. Först och främst ska du ha behövt skaffa den nya bostaden på grund av arbete på den nya orten och den nya arbetsorten måste ligga över 50 kilometer från den gamla.

Ett exempel är om du fått ett nytt jobb på en ort långt bort men samtidigt har familjen kvar i bostaden på orten du tidigare jobbade. Skaffar du då en övernattningsbostad på den nya orten räknas det som att du har dubbel bosättning.

Du kan då göra avdrag för dina dubbla bostäder. Inte bara för bostadskostnader utan även för mat och andra småutgifter. Men mer om det lite senare i texten!

För att få göra avdrag för dubbel bostad krävs det som sagt först och främst att du har behov av det. Giltiga anledningar att ha dubbel bosättning kan vara jobb, familjesituation eller nuvarande boendeform.

Avståndet mellan bostäderna måste också vara över 50 kilometer, och det krävs att du övernattat på den nya arbetsorten för att du ska kunna göra avdrag. Precis som med de flesta andra avdrag som görs till Skatteverket måste du också kunna redovisa dina kostnader.

Hur mycket får man dra av för hemresor?

 • Du får göra avdrag för hemresa om avståndet mellan hemorten och arbetsorten är mer än 50 kilometer och du har övernattat på arbetsorten.
 • Du ska kunna styrka utgifterna för resorna med biljetter eller liknande handlingar.

Vad räknas som arbete på annan ort?

För att få traktamente ska det vara mer än 70 km mellan din bostad och arbetsplatsen (förrättningen) och du ska övernatta. Traktamentet är 390 kr/dygn, beloppet är skattefritt. När din arbetsgivare ordnar och betalar ditt boende reduceras traktamentet med 35%. Under pågående förrättning har du också rätt till två extra traktamenten/vecka för mellanliggande ledighet, dessa är skattepliktiga.

Bor du och arbetar på annan ort ska arbetsgivaren ta hänsyn till dina önskemål innan hen ordnar boendet. Boendet ska vara av god standard och du ska inte behöva dela rum om du inte vill. Du och din arbetsgivare ska i förväg ha kommit överens om hur och var du ska bo.

Hur gör man schablonavdrag?

Det här med deklaration och avdrag är ett ständigt återkommande ämne varje vår. För många går mycket på automatik och den tryckta informationen i deklarationen behöver bara dubbelkollas, men det är inte omöjligt att det finns ett antal avdragsgilla kostnader där ute som du inte vet om.

I den här guiden listar vi 18 avdrag du inte får missa – kanske hittar du något som kan spara dig pengar vid nästa självdeklaration.

Kan man ha två boenden?

11 november 2015 kl 16:13

Jag och min maka har var sitt kontrakt hos samma värd. Värden har nu sagt att vi inte får ha var sitt boende när vi är gifta. Nu har vi skilt oss på grund av det. Har värden rätt?

Vad krävs för att få göra reseavdrag?

Kan jag göra avdrag för mina resor till och från arbetet?

Om du regelbundet reser mellan din bostad och arbetsplats och har resekostnader som överstiger 11 000 kronor kan du ha rätt till reseavdrag.

Hur anmäler man dubbelt boende?

För att få göra avdrag för dubbel bosättning måste inkomsten beskattas i Sverige.

Om du har flyttat på grund av arbete kan du göra avdrag för dina ökade levnadskostnader om du har behållit en bostad på den gamla orten.

Kan man ha två lägenheter?

Bostad & Fastighet

Jag har ett förstahandskontrakt och har nu fått chans till ett korttidskontrakt i en ort centralt i Stockholm. Jag vill självklart inte släppa förstahandskontraktet för ett korttidskontrakt. Är det möjligt att kunna skriva under korttidskontrakt utan att man gör något fel gentemot hyresvärdarna? Tänkte hyra ut mitt förstahandskontrakt isåfall under ett år med 3 månaders uppsägningstid. Och hur blir det med adresserna. Kommer jag ha två då?

Kan Skatteverket kolla privata bankkonton?

- Sista dagen att deklarera är den 2 maj, men för att få eventuell skatteåterbäring redan i april behöver du deklarera tidigare än så. Du kanske också behöver kolla upp och stämma av en del uppgifter och då kan det vara skönt att vara ute i god tid för att undvika att hamna i tidsnöd sista dagen, säger Arturo Arques, Swedbank och Sparbankernas privatekonom.

Den som godkänner sin deklaration digitalt senast den 30 mars, utan att göra tillägg eller ändringar, får sin eventuella skatteåterbäring mellan den 5 april och den 6 april. Som ändring räknas till exempel avdrag för resor till och från arbetet eller redovisning av bostadsförsäljning.

Hur gör man avdrag för cykel i deklarationen?

Här sitter man och ska deklarera, och i vanlig ordning så tänker man, kan man dra av för något… Googlar lite grann och får upp att man får dra av 350 kr om man använder cykel till jobbet. Så min fråga om nån har koll, kan jag dra av 350 kr för att jag tar cykeln eller måste det på nått sätt överstiga 11000 kr. Fattar inte riktigt Skatteverkets formulering.

Nån som är duktig på detta?

Får man vara skriven på en adress där man inte bor?

20 april 2018 kl 10:18 Uppdaterad 13 juli 2021 kl 17:38

Tips & Råd Huvudregeln för var man ska vara skriven är egentligen väldigt enkel – ändå bryter många mot lagen utan att veta om det. Så här gör du rätt och skyddar dig mot bedragare.

Får man äga 2 lägenheter?

Bostad & Fastighet

Jag har ett förstahandskontrakt och har nu fått chans till ett korttidskontrakt i en ort centralt i Stockholm. Jag vill självklart inte släppa förstahandskontraktet för ett korttidskontrakt. Är det möjligt att kunna skriva under korttidskontrakt utan att man gör något fel gentemot hyresvärdarna? Tänkte hyra ut mitt förstahandskontrakt isåfall under ett år med 3 månaders uppsägningstid. Och hur blir det med adresserna. Kommer jag ha två då?

Vad händer om Skatteverket inte godkänner reseavdrag?

Under pandemiåren fick Skatteverket många frågor om vad som kunde deklareras för hemmakontoret. Många ville ha ersättning för möbler, bredbandskostnader eller ökade kaffe och- fruktinköp.

Vad är avdragsgillt för privatpersoner?

Du kan beviljas olika avdrag i beskattningen vilka minskar på skattebeloppet. En del av avdragen gör vi automatiskt för dig men en del ska du deklarera själv.