:

Vad är ett VAT-nummer?

Innehållsförteckning:

 1. Vad är ett VAT-nummer?
 2. Var kan jag se mitt VAT-nummer?
 3. Är VAT-nummer och momsregistreringsnummer samma sak?
 4. Hur många siffror i VAT-nummer?
 5. Vad är VAT nummer för Sverige?
 6. Har Sverige VAT nummer?
 7. Måste man ange VAT nummer?
 8. Hur skrivs svenskt VAT nummer?
 9. Har Sverige VAT-nummer?
 10. Måste man ange VAT-nummer?
 11. Vad betyder VAT på faktura?
 12. What is a VAT identification number?
 13. How do I verify a VAT number in the EU?
 14. How do I calculate a VAT number in Finland?
 15. How is Vat data retrieved from national VAT databases?
 16. Does the USA have a VAT number?
 17. Do I need a VAT number?
 18. Do companies in the US have a VAT number?
 19. What is a VAT registration number?

Vad är ett VAT-nummer?

Nej, det är ingen skillnad mellan VAT-nummer och momsregistreringsnummer. VAT-nummer är den internationella benämningen, men syftar på precis samma sak som momsregistreringsnummer. Exempelvis om du gör affärer med företag utomlands kan du stöta på benämningen VAT-nummer.

VAT-nummer används för att underlätta handel mellan företag från olika länder. Det gör det möjligt att korrekt identifiera att företag är momsregistrerade och säkerställer att moms betalas och redovisas korrekt. Detta är viktigt eftersom momsen är en viktig inkomstkälla för många länder.

Var kan jag se mitt VAT-nummer?

Ett momsregistreringsnummer, även kallat momsnummer, momsregnr eller VAT-nummer (internationellt), är ett nummer som alla som registrerar sig för moms får av Skatteverket. Momsregistreringsnumret ska enligt mervärdesskattelagen anges på fakturor och kvitton. Momsregistreringsnummer i Sverige är uppbyggda på följande sätt beroende på bolagsform. 

Anta att ett svenskt aktiebolags organisationsnummer är 9999999999. För att organisationsnumret ska bli ett momsregistreringsnummer anges Sveriges landskod SE innan första siffran, och avslutas med 01.

Är VAT-nummer och momsregistreringsnummer samma sak?

VAT nummer är en förkortning av engelskans Value Added Tax och heter på svenska  momsregistreringsnummer. VAT -numret betecknas genom två bokstäver som visar ursprungsland samt ett antal siffror och/eller tecken som varierar till antalet beroende på vilket land det gäller. I Sverige betecknas VAT-numret av SE som står för Sverige, följt av 12 siffror, till skillnad mot exempelvis Storbritannien där 5 tecken föregås av GB som står för Great Britain. I Sverige är det företagsinnehavarens personnummer alternativt organisationsnummer som utgör momsregistreringsnummer. Detta styrs bland annat av bolagsform. Man skriver aldrig ett svenskt momsregistreringsnummer med vare sig bindestreck eller mellanrum, utan alla bokstäver och siffror skrivs i ett svep, och de två sista siffrorna är alltid 01. Ett svenskt VAT-nummer kan se ut på följande sätt: SSE19550101505001 alt. SE19400404404001.

Gemensamt för alla momsregistreringsnummer är att de är sammansatta av en unik serie nummer och/eller tecken och att alla företag som registrerar sig för momsredovisning inom EU får ett VAT-nummer. Den internationella standarden för VAT-nummer innebär en tvåbokstavskod (betecknar landet) i kombination med max 12 siffror eller tecken. I vissa länder används enbart siffror ihop med landskoden, medan man i andra länder använder både siffror och tecken (se exemplet med Storbritannien).

Hur många siffror i VAT-nummer?

VAT nummer är en förkortning av engelskans Value Added Tax och heter på svenska  momsregistreringsnummer. VAT -numret betecknas genom två bokstäver som visar ursprungsland samt ett antal siffror och/eller tecken som varierar till antalet beroende på vilket land det gäller. I Sverige betecknas VAT-numret av SE som står för Sverige, följt av 12 siffror, till skillnad mot exempelvis Storbritannien där 5 tecken föregås av GB som står för Great Britain. I Sverige är det företagsinnehavarens personnummer alternativt organisationsnummer som utgör momsregistreringsnummer. Detta styrs bland annat av bolagsform. Man skriver aldrig ett svenskt momsregistreringsnummer med vare sig bindestreck eller mellanrum, utan alla bokstäver och siffror skrivs i ett svep, och de två sista siffrorna är alltid 01. Ett svenskt VAT-nummer kan se ut på följande sätt: SSE19550101505001 alt. SE19400404404001.

Gemensamt för alla momsregistreringsnummer är att de är sammansatta av en unik serie nummer och/eller tecken och att alla företag som registrerar sig för momsredovisning inom EU får ett VAT-nummer. Den internationella standarden för VAT-nummer innebär en tvåbokstavskod (betecknar landet) i kombination med max 12 siffror eller tecken. I vissa länder används enbart siffror ihop med landskoden, medan man i andra länder använder både siffror och tecken (se exemplet med Storbritannien).

Vad är VAT nummer för Sverige?

VAT står för Value Added Tax och är den internationella beteckningen av momsregistreringsnummer (momsnummer). Det är unikt för varje företag och visar att företaget är registrerat för moms i sitt land.

Varje gång du skickar en faktura är det viktigt att VAT-numret är synligt och korrekt angivet. Här får du lära dig mer om VAT-nummer och varför det är nödvändigt att ha.

För varje vara eller tjänst du köper betalar du moms som är inräknad i priset. Det märker du inte som privatperson, men är du däremot företagare finns det andra regler att följa. När du säljer en produkt ska du ta moms från kunden som du sedan ska redovisa och betala till staten.

Om din firma ska bedriva försäljning av momspliktiga varor eller tjänster ska du momsregistrera den senast 2 veckor innan du börjar din verksamhet. Det kan du göra på två sätt:

Har Sverige VAT nummer?

VAT-numret är det nummer du får när du registrerar dig för moms och är en internationell version av organisationsnumret. Svenska VAT-nummer har tilläggen ”SE” i början och förutsatt att det gäller en enskild firma även tillägget ”01” på slutet. VAT-numren ser olika ut i olika länder.

Genom att titta på första siffran i VAT-numret kan man få information om bolagsformen. I den här listan ser du vilken första siffra som gäller för olika bolagsformer i Sverige: Stat, kommun och landsting: 2 Aktiebolag: 5 Ekonomisk förening: 7 Stiftelse eller ideell förening: 8 Handelsbolag eller kommanditbolag: 9

Måste man ange VAT nummer?

Ett momsregistreringsnummer, även kallat momsnummer, momsregnr eller VAT-nummer (internationellt), är ett nummer som alla som registrerar sig för moms får av Skatteverket. Momsregistreringsnumret ska enligt mervärdesskattelagen anges på fakturor och kvitton. Momsregistreringsnummer i Sverige är uppbyggda på följande sätt beroende på bolagsform. 

Anta att ett svenskt aktiebolags organisationsnummer är 9999999999. För att organisationsnumret ska bli ett momsregistreringsnummer anges Sveriges landskod SE innan första siffran, och avslutas med 01.

Hur skrivs svenskt VAT nummer?

Om du ska sälja vara eller tjänst exkluderat moms till annat EU-land ska du kontrollera VAT-numret (momsregistreringsnumret) som köparen uppgivit.

Har Sverige VAT-nummer?

VAT identification number (VAT number) in Sweden consists of country code SE followed by the registration number or personal ID number without hyphens and end with 01.

Måste man ange VAT-nummer?

Ett momsregistreringsnummer, även kallat momsnummer, momsregnr eller VAT-nummer (internationellt), är ett nummer som alla som registrerar sig för moms får av Skatteverket. Momsregistreringsnumret ska enligt mervärdesskattelagen anges på fakturor och kvitton. Momsregistreringsnummer i Sverige är uppbyggda på följande sätt beroende på bolagsform. 

Anta att ett svenskt aktiebolags organisationsnummer är 9999999999. För att organisationsnumret ska bli ett momsregistreringsnummer anges Sveriges landskod SE innan första siffran, och avslutas med 01.

Vad betyder VAT på faktura?

Den moms som du tar ut när du säljer momspliktiga varor och tjänster kallas utgående moms.

Om du bedriver näringsverksamhet och levererar varor eller tjänster måste du normalt

 • registrera dig hos skattemyndigheten i det land där du bedriver din verksamhet
 • debitera dina kunder moms och redovisa momsen för skattemyndigheten.

What is a VAT identification number?

Sometimes also known as a VAT registration number, this is the unique number that identifies a taxable person (business) or non-taxable legal entity that is registered for VAT. Who needs a VAT number?

How do I verify a VAT number in the EU?

In the EU, a VAT identification number can be verified online at the EU's official VIES website. It confirms that the number is currently allocated and can provide the name or other identifying details of the entity to whom the identifier has been allocated.

How do I calculate a VAT number in Finland?

'FI' + 7 digits + check digit, e.g. FI. The check digit is calculated utilizing MOD 11-2. A VAT number can be generated from a Finnish Business ID (Y-tunnus) by adding a two-letter country code FI as a prefix and by omitting the dash.

How is Vat data retrieved from national VAT databases?

The data is retrieved from national VAT databases when a search is made from the VIES tool. The search result that is displayed within the VIES tool can be in one of two ways; EU VAT information exists ( valid) or it doesn't exist ( invalid ).

Does the USA have a VAT number?

 • Unlike the United States' sales tax, which is only charged on sales to end consumers, the VAT is collected on all sales - even of raw materials. Businesses may be required to register for a United States VAT number or other identifier to enable the government to track and verify VAT tax returns.

Do I need a VAT number?

 • When do you also need a value added tax identification number (VAT ID no.)? As a rule, a tax number is always provided as part of tax registration. A VAT ID is required in addition only if goods are sent to this EU country – e.g. in connection with Fulfilment by Amazon. Here, the CEE and Pan EU programmes come into consideration in particular.

Do companies in the US have a VAT number?

 • When set-up correctly, VAT should in most cases not become a cost to your company. A VAT number is an identification number for VAT registered companies. The U.S. does not have a VAT system, but when required companies may register and report VAT in the EU, UK, Australia and parts of Asia.

What is a VAT registration number?

 • When a company registers for VAT, at that time HM Revenue & Customs provides a unique ID to that company, which is called a VAT registration number. Within the united kingdom, the length of a VAT number is nine digits with the prefix GB.