:

Vad är eSKD?

Innehållsförteckning:

 1. Vad är eSKD?
 2. Hur lämnar man in momsdeklaration?
 3. Hur vet man att Momsrapporten stämmer?
 4. När ska skatt och moms betalas?
 5. Hur betalar företag moms?
 6. När betalar Skatteverket tillbaka moms?
 7. Vad händer om man inte lämnar in momsdeklaration?
 8. Vad händer om man gör fel i momsdeklaration?
 9. Vad är skillnaden mellan konto 2640 och 2641?
 10. Vad gör jag om Momsrapporten inte stämmer?
 11. Vad händer om man inte betalar in momsen i tid?
 12. Vad händer om man betalar in momsen för sent?
 13. Kan företag köpa utan moms?
 14. När är det 6% moms?
 15. Hur mycket moms kan man få tillbaka?
 16. What is end-stage kidney disease (ESKD)?
 17. What is the function of kidneys in a person with ESKD?
 18. When does ESRD come after chronic kidney disease?
 19. How do I manage end stage kidney disease (ESKD)?

Vad är eSKD?

Tanken är att varje led i värdekedjan ska betala en skatt på det mervärde som tillförs, en mervärdesskatt. Rent praktiskt läggs momsen, vanligen 25%, på allt som säljs inom landet. Momsen läggs till och summan är priset inklusive moms. Summan får kunderna betala och momsbeloppet kallas utgående moms. Den ingående momsen, alltså sådan moms som betalas i samband med inköp gjorda till företaget, räknas i slutet av en period (en månad, ett kvartal eller ett år) ihop med den utgående momsen.

Här kommer några begrepp och termer som är bra att kunna när du ska redovisa moms:

 • Ingående moms är momsen på det du köper in. Den drar du av vid din momsredovisning och ska därmed gå in. Ingående moms redovisas löpande som en fordran på konto 2641 i debet.
 • Utgående moms som är momsen på det du säljer. Den ska betalas till Skatteverket och ska alltså gå ut vid din momsredovisning. Utgående moms redovisas löpande som en skuld.

Skillnaden mellan ingående och utgående moms, blir momsen på det värdetillägg som företaget tillförts och därmed det belopp som redovisas till Skatteverket. Med andra ord, utgående moms betalas till Skatteverket och ingående moms fås tillbaka.

 • 6% på nyhetstidningar, kultur och idrott,
 • 12% på hotell, camping, livsmedel,
 • 25% på de flesta övriga varor och tjänster.

Hur lämnar man in momsdeklaration?

Hur ska man göra när man ska deklarera sin moms för företaget till Skatteverket. Bra att ha är BankID och att du har registrerat dig själv som deklarationsombud på ditt bolag så att du kan deklarera din moms och få reda på vad du ska betala in till Skatteverket. Här går jag igenom grundligt vad du behöver förbereda innan du går in på Skatteverkets hemsida för att göra deklarationen. Skriv ut Resultat och balansräkning och ha de som underlag när du deklarerar och kontrollräkna så att din moms på försäljning är 25% för då kommer allt att gå så mycket lättare när du ska deklarera.

Hur vet man att Momsrapporten stämmer?

Känner du att momsen ofta blir fel? Då är det ganska jobbigt att redovisa moms eftersom det är något vi behöver hantera återkommande, kanske varje månad. På NAB har vi märkt att vår support ofta får frågor kring momsen eller återkommer när momsrapporten blivit fel. Hur kan du göra för att få den rätt från början?

För att hjälpa användare i Business Central finns momsmallar, de ser till att alla regler kring momsen stämmer förutsatt att de är rätt uppsatta i ditt system. Du väljer upp en momsmall på din kund, leverantör eller artikel och det kommer att besvara tre frågor

När ska skatt och moms betalas?

Utländska företag som är momsregistrerade i Sverige ska redovisa moms i en momsdeklaration. Här kan du läsa om hur du gör för att deklarera moms.

Du redovisar momsen i en momsdeklaration. Enklast är att lämna en digital momsdeklaration men då behöver du eller ditt ombud ha en e-legitimation.

Hur betalar företag moms?

från din bokföring. Du ska bland annat lämna uppgift om:

 • din försäljning
 • utgående moms (moms på det du har sålt)
 • ingående moms (moms på det du har köpt in.

När betalar Skatteverket tillbaka moms?

Du redovisar momsen i en momsdeklaration. Enklast är att lämna en digital momsdeklaration men då behöver du eller ditt ombud ha en e-legitimation.

Du som inte har möjlighet att använda den digitala tjänsten kan istället momsdeklarera på en blankett som du beställer. Vi skickar blanketten till din företagsadress. Kontakta Skatteverket om du vill få den skickad till en annan adress.

Vad händer om man inte lämnar in momsdeklaration?

Om du inte sköter bokföringen i din näringsverksamhet, kan det få till följd att det uppstår en fara för att till exempel Skatteverkets skattekontroll försvåras.

Vad händer om man gör fel i momsdeklaration?

Den 31 december 2023 kommer Visma Förening att utgå ur vårt sortiment, men programmet kan användas som vanligt fram till dess. Vi rekommenderar att byta till vårt webbaserade program Visma eEkonomi för föreningar. Läs mer på vismaspcs.se.

Momsreglerna säger att en momsdeklaration ska rättas genom att en ny korrekt momsdeklaration för samma period skickas in. Det är inga problem om perioden inte är låst för då gör du bara rättelsen i bokföringen i perioden felet fanns och gör en ny momsrapport. Om perioden däremot är låst blir det problem, eftersom bokföringsreglerna säger att rättelser i låsta perioder ska göras i den period man håller på att bokföra när felet upptäcks. Du behöver då manuellt lämna in en helt ny momsdeklaration för den period där felet fanns.

Vad är skillnaden mellan konto 2640 och 2641?

Alla företag som uppfyller kraven för moms och är momspliktiga ska ta betalt för moms vid försäljning av varor och tjänster inom landet. För att du ska vara skyldig att ta ut moms av dina kunder ska samtliga av dessa punkter vara uppfyllda:

Ingående moms är den moms som företag betalar vid inköp. När vi istället säljer varor eller tjänster så fakturerar vi kunden utgående moms. I de flesta fall är den ingående momsen avdragsgill och kan dras av mot den utgående momsen.

Vad gör jag om Momsrapporten inte stämmer?

När du skriver ut en momsrapport gör programmet en beräkning av vilken omsättning du borde ha utifrån den utgående moms du har bokfört. Denna beräknade omsättning jämförs sedan med den bokförda omsättningen. Differensen ser du sedan längst ner på momsrapporten. Små differenser behöver du inte bry dig om eftersom de antagligen beror på öresavrundningar.

Vad händer om man inte betalar in momsen i tid?

På försenad skatt ackumuleras dröjsmålsränta från dagen efter förfallodagen till och med dagen då du betalar skatten. Ju tidigare du betalar desto mindre dröjsmålsränta ackumuleras det.

Beloppet av dröjsmålsräntan kan du beräkna med ränteräknaren. Om du kontrollerat beloppet av skatten som du ska betala på betalningsdagen i MinSkatt är räntan färdigt medräknad i beloppet.

För skatter som är försenade finns en betalningsuppmaning i MinSkatt och i sammandraget över skatterna. Du får ett sådant här sammandrag med en betalningsuppmaning 1–3 gånger innan de obetalda skatterna skickas till utsökning. Antalet betalningsuppmaningar beror på om du har andra obetalda skatter. I betalningsuppmaningen anges alltid när skatten senast ska betalas för att undvika att den skickas till utsökning.

Vad händer om man betalar in momsen för sent?

Många små- eller egenföretagare tror ofta att skatteverket till exempel är ute efter att sätta dit dig som företagare, att du hamnar i fängelse för bokföringsbrott om du missar en momsredovisning eller att bokföring i sig självt är övermäktigt och supersvårt. Vi frågade några av våra medarbetare som också driver eget företag om deras största rädslor innan de visste vad som gäller.

En rent allmän, men ack så otrevlig känsla som många egenföretagare upplever. Skatteverket har ett oförtjänt dåligt rykte tidvis. Deras sida kan ibland upplevas som svårnavigerad, speciellt om du inte vet exakt vad det är du letar efter. På senare år har den gått åt det bättre hållet. Det är dock fortfarande mycket information på ett och samma ställe.

Kan företag köpa utan moms?

Du som har företag kan få göra avdrag för den moms som du betalar när du köper in varor och tjänster till verksamheten. Den momsen heter ingående moms. Här kan du läsa om vilka varor och tjänster du får avdrag för och hur du gör.

Läsombud kan läsa företagets momsuppgifter.

När är det 6% moms?

Vilka skattesatser för moms finns det?

Den generella skattesatsen är 25 %. Men för vissa varor och tjänster är skattesatsen 12 % eller 6 %.  Läs mer om vilka varor och tjänster som omfattas av vilken skattesats nedan.

Hur mycket moms kan man få tillbaka?

Moms, eller mervärdesskatt som det också heter, är en statlig skatt som du som företagare, i de flesta fall, är skyldig att redovisa. Momsen är för det mesta inkluderat i det pris vi betalar för varor och tjänster och därmed ingenting privatpersoner behöver reflektera kring. För dig som företagare däremot krävs det lite mer – momsen ska deklareras och betalas i tid.

Det är viktigt att skilja på ingående och utgående moms. Allt du köper in till ditt företag går under ingående moms, och det är den momsen du har rätt att få tillbaka. Den utgående momsen gäller de varor eller tjänster du säljer från ditt företag och det är den momsen du ska redovisa till Skatteverket. Vad som sedan avgör om du ska betala eller få tillbaka momspengar är helt enkelt mellanskillnaden på det du köpt och det du sålt!

What is end-stage kidney disease (ESKD)?

End-stage kidney disease (ESKD) is the last stage of long-term (chronic) kidney disease. This is when your kidneys can no longer support your body's needs. End-stage kidney disease is also called end-stage renal disease (ESRD). The kidneys remove waste and excess water from the body.

What is the function of kidneys in a person with ESKD?

Kidneys are also responsible for other functions that support the body, such as balancing electrolytes and producing certain hormones. When chronic kidney disease develops into ESKD, dialysis or a kidney transplant is necessary to stay alive. Fully functioning kidneys clean the blood of wastes and excess fluid.

When does ESRD come after chronic kidney disease?

ESRD almost always comes after chronic kidney disease. The kidneys may slowly stop working during a period of 10 to 20 years before end-stage disease results. Was this page helpful?

How do I manage end stage kidney disease (ESKD)?

Regular dialysis treatment, following your renal diet and taking prescribed medications can go a long way in managing ESKD. If you have been diagnosed with end stage kidney disease, it is important to follow your health care team’s advice regarding treatment. Learn how your glomerular filtration rate (GFR) serves as an indicator of kidney function.