:

Vad kan man göra avdrag för enskild firma?

Innehållsförteckning:

 1. Vad kan man göra avdrag för enskild firma?
 2. Vilka kostnader kan man ta på enskild firma?
 3. Vilka försäkringar är avdragsgilla i enskild firma?
 4. Får man dra av moms på ej avdragsgilla kostnader?
 5. Får man dra av friskvård i enskild firma?
 6. Är massage avdragsgillt i enskild firma?
 7. Är olycksfallsförsäkring avdragsgill i enskild firma?
 8. Hur drar man av moms enskild firma?
 9. Hur redovisas ej avdragsgilla kostnader?
 10. Hur bokför man friskvård i enskild firma?
 11. Får man ta ut pengar från enskild firma?
 12. Kan man ta ut pengar från enskild firma?
 13. Vilka avgifter är avdragsgilla?
 14. Hur fungerar avdragsgilla kostnader?
 15. När lönar det sig med enskild firma?

Vad kan man göra avdrag för enskild firma?

Bor du i villa kan du göra ett schablonavdrag om 2000 kronor per år för värme, vatten och el. Bor du i hyresrätt eller bostadsrätt är schablonavdraget 4000 kronor per år. Grundförutsättningen är att du jobbar minst 800 timmar per år i din bostad. Om du jobbar mindre än 800 timmar i din bostad får du inte göra avdrag för värme, vatten och el, däremot kan du få göra avdrag för telefon, bil etcetera.

Om du redan har en privat mobiltelefon och börjar använda den i din enskilda firma så kan du göra avdrag med den del av kostnaden som rör din firma. Om du skaffar ett helt nytt abonnemang och en ny mobil som du bokför i firman så kan du dra av kostnaden. Privat användning kan uttagsbeskattas.

Vilka kostnader kan man ta på enskild firma?

Att göra avdrag i sin enskilda firma innebär att du drar av kostnader som du har för att tjäna pengar. Detta görs naturligt när man köper materiel eller varor men det finns även en hel del fler avdrag som du kan göra. Här tipsar vi dig om dessa!

Missa inte att göra rätt avdrag i din enskilda firma

Vilka försäkringar är avdragsgilla i enskild firma?

• Schablonavdraget för arbetsrum i hemmet är 2 000 kronor per år om du arbetar hemma i en villa, oavsett om det är du eller din make som äger fastigheten.

• Om du arbetar hemma i en hyresrätt eller bostadsrätt är schablonavdraget 4 000 kronor per år.

Serviceavgiften är en avdragsgill kostnad i näringsverksamhet. Förbundsavgiften är INTE avdragsgill.

Får man dra av moms på ej avdragsgilla kostnader?

Vi börjar från början: företaget betalar varje år inkomstskatt på sitt skattemässiga resultat. Exakt hur skatteberäkningen går till varierar lite mellan olika bolagsformer, men gemensamt är att man utgår ifrån det skattemässiga resultatet.

Vadå ”skattemässigt resultat”? Jo, vi börjar med det bokföringsmässiga resultatet – det är det resultat du hittar i företagets resultaträkning, kort sagt intäkter minus kostnader. De kostnader vi bokfört i företaget är till största delen avdragsgilla, men vissa är faktiskt ej avdragsgilla. Det innebär att, även om det är en kostnad i företaget som minskar företagets resultat, minskar det inte företagets skatt.

Ej avdragsgilla kostnader kan t ex vara representation utöver 90 kr/person, förseningsavgifter till Skatteverket/Bolagsverket eller nedskrivningar av tillgångar. (UPDATE 2020-12-11: Numera är all måltidsrepresentation ej avdragsgill)

Det finns även intäkter som är ej skattepliktiga och dessa måste vi då dra av när vi beräknar det skattemässiga resultatet. Exempel på ej skattepliktiga intäkter är utdelningar från dotterbolag (näringsbetingade andelar) och intäktsränta på skattekontot.

Får man dra av friskvård i enskild firma?

Driver du aktiebolag kan du dessutom unna dig själv samma förmåner, eftersom du är anställd i företaget.

– Det är lätt att glömma som egenföretagare med många bollar i luften. Men kopplingen mellan att må bra och prestera på jobbet är solklar så man ska absolut använda friskvårdsbidraget, säger Caxton Njuki, som driver företaget Caxton Sports Managements (CSM) och coachar företagsledare, privatpersoner och idrottare både fysiskt och mentalt.

Men vilka regler gäller för avdrag för friskvård och motion i årets deklaration?

– För det första är det en viktig skillnad beroende på bolagsform. Driver du egen firma eller handelsbolag kan du erbjuda dina anställda samma skattefria förmåner som företagare med aktiebolag, till exempel friskvårdsbidrag. Men du själv får inte denna förmån, säger Jan-Åke Jernhem, skatteexpert vid Visma Spcs.

Däremot kan du som har egen firma dra av för ”förebyggande/rehabiliterande hälsovård” till dig själv.

Är massage avdragsgillt i enskild firma?

Avdragsgill massage? 2007-09-26 11:45 Jag har förstått att massage är en av de få friskvårds/rehab-förmåner som är avdragsgilla för enskild firma. Glädjande med tanke på hur ont man kan få av att jobba vid datorn 10 timmar om dagen! Men, är det något som vet hur kostnaden ska bokföras, mot vilket konto? Tacksam för tips, Martina  Skrivet av:  Martina IP: 83.249.152.75 Svar: Avdragsgill massage? 2007-09-26 14:55 Hej det är inte Friskvård i vanlig mening som är avdragsgill för enskild näringsidkare. Vad som gäller är Förebyggande behandling och rehabilitering som syftar till att näringsidkaren ska kunna upprätthålla sin verksamhet. Det förefaller som 7600 "Övriga Personalkostnader" är det konto som debiteras -enda frågetecknet med detta är om en enskild näringsidkare skall betraktas som personal till sig själv. Ingående moms debiteras t.ex på 2641 och Krediteringen på 1930 om det är ett Företagskonto som används i verksamheten.  Skrivet av:  Ingvar IP: 81.229.65.225 Svar: Avdragsgill massage? 2007-09-26 16:39 Är du säker, eller gissar du på att jag som ensamföretagare utan anställda ska placera det på ett anställningsrelaterat konto? Vill inte verka otacksam men tycker det kontovalet känns konstigt... Martina  Skrivet av:  Martina IP: 83.249.152.75 Svar: Avdragsgill massage? 2007-09-27 01:02 Hej!

Friskvård, som det här är frågan om, är inte avdragsgill om du har enskild firma eller handlesbolag. Tyvärr!

Är olycksfallsförsäkring avdragsgill i enskild firma?

En olycksfallsförsäkring eller en gruppolycksfallsförsäkring ger den försäkrade ersättning i pengar för nedsatt arbetsförmåga, invaliditet och merkostnader i samband med ett olycksfall på arbetet eller på fritiden.

Olycksfallsförsäkringar kan vara individuella försäkringar som tecknas mellan enskilda personer och försäkringsföretag eller gruppolycksfallsförsäkringar som tecknas mellan en redovisningsenhet och ett försäkringsföretag. En gruppolycksfallsförsäkring innebär att en redovisningsenhet tecknar ett försäkringsavtal med försäkringsbolaget och att anställda eller delägare kan välja att ansluta sig till gruppolycksfallsförsäkringen.

Hur drar man av moms enskild firma?

från din bokföring. Du ska bland annat lämna uppgift om:

 • din försäljning
 • utgående moms (moms på det du har sålt)
 • ingående moms (moms på det du har köpt in.

Hur redovisas ej avdragsgilla kostnader?

Skatteverket har samlad information på sin webbplats om vad du kan göra avdrag för i ditt företag och vilka belopp och procentsatser som gäller. Du kan bland annat ta del av ett avdragslexikon för enskild näringsverksamhet

Hur bokför man friskvård i enskild firma?

Ett friskvårdsbidrag är en förmån som arbetsgivaren erbjuder sina anställda för att täcka kostnaderna för friskvårdsaktiviteter. Det är ett fast belopp som kan användas för att betala för olika typer av motion och friskvårdsaktiviteter. Reglerna för friskvårdsbidrag varierar beroende på land och kan innebära krav på att det erbjuds med samma villkor och belopp till all personal, och ska vara av mindre värde. Dessutom måste det användas för aktiviteter som är av enklare slag och det får inte kunna bytas ut mot kontanter.

Får man ta ut pengar från enskild firma?

Eget uttag (även egna uttag) är ett begrepp inom bokföring som innebär att ägaren till ett företag eller en medlem i en förening tar ut kontanter, varor, inkomst eller egendom ur företaget eller föreningen. Den exakta betydelsen av begreppet eget uttag skiljer sig beroende på företagsform.

En enskild näringsidkares uttag av kontanter, varor eller tjänster ur näringsverksamheten kallas för eget uttag. Du som driver en enskild firma kan inte ta ut någon lön i vanlig mening ur din firma, eftersom du som enskild näringsidkare inte anses som anställd i ditt eget företag. Av företagets vinst tar du ut lön vilket då räknas som eget uttag. När du gör eget uttag minskar eget kapital, det vill säga firmans skuld till dig som ägare. Hur stor del du kan ta ut av företagets vinst beror på hur mycket du ska betala i skatt och som egenavgifter. Eftersom du betalar skatt och egenavgifter på verksamhetens överskott ska du inte betala skatt för de egna uttagen.

 Relaterad läsning: Bokföring – allt du (någonsin) behöver veta om att bokföra

Kan man ta ut pengar från enskild firma?

SpeedLedger e-bokföring det mest omtyckta bokföringsprogrammet på marknaden enligt Trustpilot. Nu ger de dig som nystartad 50% rabatt första året. 

Bokföring och fakturering så enkel att du kan klara det själv

 • Bokföringen skapas automatiskt från din bank
 • Färdiga förslag - godkänn med ett klick!
 • Gratis rådgivning och steg-för-steg guider

Vilka avgifter är avdragsgilla?

För företagare innebär en avdragsgill kostnad att den får dras av från företagets beskattningsbara resultat. I praktiken innebär det att när en sådan kostnad bokförs minskar vinsten i företaget, vilket i sin tur leder till att skatten blir lägre.

För att få dra av kostnaden, måste den vara nödvändig för verksamheten. Därför är en tjänstebil avdragsgill, men inte kostnaden för att skaffa ett A- eller B-körkort. Att skaffa ett körkort ses som en privat levnadskostnad, även om det är nödvändigt att köra bil för att kunna driva företaget.

Hur fungerar avdragsgilla kostnader?

Vad som är avdragsgilla och ej avdragsgilla kostnader är inte helt enkelt att hålla reda på, men vi ska försöka reda ut begreppen så gott vi kan!

Att något är avdragsgillt innebär på det stora hela att du får ta upp affärshändelsen i din bokföring. Dvs öka kostnaderna i bolaget, minska vinsten och framförallt minska skatten. Bortsett från några undantag är de mesta avdragsgillt och innefattar alltså de kostnader som reducerar ens skattemässiga resultat. En av de viktigaste grundpelarna för att kostnaden ska vara avdragsgill är att den ska ha en direkt koppling till bolaget. För att vara helt säker på om det man ska bokföra är avdragsgillt eller ej kan det alltid vara bra att kontrollera med Skatteverket då det är de som kommer avgöra vad som gäller i slutändan. Ett exempel på kostnader som är avdragsgilla är kontorsmaterial, serviceavgifter, tjänstebil och tjänsteresor, trängselskatt och företagsförsäkring.

När lönar det sig med enskild firma?

En enskild näringsidkare, eller i dagligt tal en firmaföretagare, ingår avtal i eget namn och är ansvarig för skulder också med sin privata egendom. Det här innebär att som enskild näringsidkare är riskerna i din företagsverksamhet även dina personliga risker.

De personliga ekonomiska riskerna för en enskild näringsidkare är vid en jämförelse större än för grundaren av ett aktiebolag. Det är därför bra att säkerställa att riskerna inte ökar alltför mycket. Om företagsverksamheten kräver ett stort startkapital och de belopp som krävs i affärsrörelsen är betydande, lönar det sig för företagaren att eventuellt överväga att bilda ett aktiebolag. 

Enskild näringsidkare, det vill säga firma är sannolikt det förnuftigaste valet som företagsform, om den som tänker bli företagare planerar att sysselsätta endast sig själv och omsättningen väntas ligga på mindre än 30 000 euro per år.