:

Vad är mitt tjänsteställe?

Innehållsförteckning:

 1. Vad är mitt tjänsteställe?
 2. Kan man ha två Tjänsteställen?
 3. Hur rapporterar man tjänsteställe?
 4. Vad räknas som resor i tjänsten?
 5. Var fyller man i tjänsteställe?
 6. Vart är Tjänstestället?
 7. Vad spelar tjänsteställe för roll?
 8. Varför viktigt med tjänsteställe?
 9. Varför 51% på kontoret?
 10. Måste man åka på tjänsteresa?
 11. Varför rapportera tjänsteställe?
 12. Hur räknar man ut tjänsteresor?
 13. Hur räknas arbetstid vid tjänsteresa?
 14. Kan man kräva att få jobba hemifrån?
 15. Hur kall får en arbetsplats vara?

Vad är mitt tjänsteställe?

En anställd kan bara ha ett tjänsteställe hos en och samma arbetsgivare även om hen stadigvarande arbetar på flera olika orter. Om en anställd har två eller flera arbetsgivare har hen ett tjänsteställe för varje arbetsgivare.

Det är arbetsgivaren som ansvarar för att bedöma var den anställda har sitt tjänsteställe.

En anställds tjänsteställe bestäms enligt någon av följande regler:

Tjänstestället är den plats där den anställda utför huvuddelen av sitt arbete (12 kap. 8 § IL).

Normalt sett utgör därför arbetsgivarens lokaler tjänsteställe för anställda som arbetar på kontor, i fabrik, verkstad, butik och liknande.

Kan man ha två Tjänsteställen?

Gör du resor i tjänsten är det viktigt att veta vad ett tjänsteställe är. Här berättar vi när privata resor med tjänstebil börjar att förmånsbeskattas, varför det är viktigt med körjournal och vad som räknas som tjänsteställe om du har skiftande arbetsplatser. I slutet presenterar vi även tre tydliga exempel.

Hur rapporterar man tjänsteställe?

Från den 1 januari 2023 gäller att du som arbetsgivare ska ange tjänsteställe i arbetsgivardeklarationen på individnivå, AGI. Februari månad är nu här och det är dags att för första gången rapportera in tjänsteställe och det kan vara ett omfattande arbete om du har många anställda.

Huvudregeln är att en anställds tjänsteställe, är arbetsplatsens adress och ort, där den anställde har möjlighet att utföra huvuddelen av sin arbetstid, i arbetsgivarens lokaler. Det är alltid arbetsgivaren som beslutar om vilket som är den anställdes tjänsteställe. En anställd kan bara ha ett tjänsteställe hos en arbetsgivare. 

Vad räknas som resor i tjänsten?

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Inkomstskattelagen (IL) behandlar hur man ska skatta för olika inkomster samt vilka kostnader som man får göra avdrag för. Du kan hitta IL:s bestämmelser här.

Var fyller man i tjänsteställe?

Tjänstestället har betydelse för avdrag för resor och om ett traktamente är skattefritt. Nya regler gör också att det i arbetsgivardeklarationen ska redovisas var varje anställd har sin arbetsplats, säger Karin Berggren, Företagarnas chefsjurist.

Företagarnas chefsjurist Karin Berggren. Foto: Oskar Omne.

Vart är Tjänstestället?

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag har tolkat din fråga som att du inte har något fast arbetsställe utan kommer att åka runt mellan fem olika arbetsplatser, att du kommer att vara på arbetsplatserna ungefär lika mycket och du kommer inte att lämna in dina verktyg någonstans utan kommer att ha dem med dig.

Vad spelar tjänsteställe för roll?

I arbetsgivardeklarationen ska arbetsplatsens gatuadress och ort anges från och med 1 januari 2023. Med arbetsplats syftar Skatteverket just på tjänstestället.

Om en anställd har flera tjänsteställen under en period, ska dessa rutor lämnas tomma. Det räcker dock inte bara med att den anställde jobbat på olika platser under månaden.

Finns det ingen adress måste du ange en annan lägesangivelse. Finns det ingen ort ska du ange närmaste tätort eller kommunens namn.

Trots att en anställd kan utföra sitt arbete på olika platser, kan man bara ha ett tjänsteställe. Dock kan man tilldelas ett nytt om förutsättningarna i en anställning permanent förändras.

När du avgör tjänsteställe för en anställd ska du titta på ett längre tidsperspektiv, ofta två år. För tidsbegränsade anställningar gör du bedömningen efter förhållandena under anställningstiden (notera att provanställning inte räknas som en tidsbegränsad anställning här).

När du fastställer det finns tre olika regler som ska tolkas och prövas i turordning:

Varför viktigt med tjänsteställe?

Huvudregeln är att titta på var du har din arbetsplats. Skiftar du mellan olika kontor och sitter exempelvis två dagar i veckan på ett ställe och tre dagar i veckan på ett annat? Då är det där du tillbringar mest tid som utgör ditt tjänsteställe. I vissa situationer kan du även ha hemmet som tjänsteställe – men då ska det i normalfallet finnas ett avtal som tydligt reglerar att du ska jobba minst halva din arbetstid från ditt hemmakontor. Därutöver kan även anställda som inte har någon fast arbetsplats, t ex byggnadsarbetare, ha tjänsteställe i hemmet.

När det gäller tjänsteställe kan du bara ha det på en plats. Däremot kan du ha flera anställningar, men i en och samma anställning kan du bara ha ett tjänsteställe.

Varför 51% på kontoret?

Hur mycket ska vi vara på kontoret i det hybrida arbetssättet? Kontoret har traditionellt varit den huvudsakliga arbetsplatsen. Under pandemin blev det hemmet. Tänk om vi inte alls ska välja det ena eller det andra, utan faktiskt båda?

Spara

Måste man åka på tjänsteresa?

Sommar och semester, men kanske också kombinerad tjänsteresa? Vad får du göra avdrag för – var går gränsen? Läs vidare och få svaret!

Det här med semester som också är en tjänsteresa – har du gjort avdrag för det någon gång? Att veta var gränsen går kan vara svårt. Vad går egentligen igenom hos Skatteverket? Det finns tydliga regler: En tjänsteresa för dig eller dina anställda ska ha ett tydligt syfte kopplat till verksamheteten i företaget. Man kan säga att resan ska generera mervärde för verksamheten. Vid kontroller i efterhand ska man kunna bevisa vad syftet med resan var, det kan till exempel handla om leverantörsbesök, kundbesök eller annat typ av arbete. Om du är på tjänsteresa på annan ort och väljer att förlänga din vistelse med semester i samband med resan finns lagar och regler du måste rätta dig efter.

Varför rapportera tjänsteställe?

Bengt är tillsvidareanställd hos ett byggföretag och arbetar på olika byggarbetsplatser. Några gånger i veckan besöker Bengt arbetsgivarens lokaler där lager och kontor finns. Han hämtar material och deltar på informationsmöten.

Eftersom Bengt besöker arbetsgivarens lokaler mer än en gång per vecka har han utifrån alternativregeln sitt tjänsteställe i arbetsgivarens lokaler.

Hur räknar man ut tjänsteresor?

Det finns olika typer av ersättningar som kan vara aktuella i samband med att du gör en tjänsteresa. Din arbetsgivare ska till exempel betala kostnader för flyg, tåg, taxi och för hotellövernattning i samband med att du reser i tjänsten. De flesta företag där det förekommer tjänsteresor har någon form av resereglemente eller reseavtal. Det reglerar vad som gäller om du behöver resa i tjänsten och vilka ersättningar du har rätt till.

Om det finns ett resereglemente på ditt företag som reglerar hur du ska boka resor och övernattningar samt till vilka kostnader, är det viktigt att du följer dessa för att du ska kunna få ut ersättning.

På Skatteverkets webbplats hittar du mer information om regler vid resa i tjänsten.

Hur räknas arbetstid vid tjänsteresa?

Vid Lunds universitet gäller arbetstidsregleringarna även vid tjänsteresa. Restid som görs utanför normtiden är inte att räkna som arbetstid och någon särskild ersättning för restid finns inte.

För den som arbetar enligt flextidsavtalet gäller normtidsmåttet om 8 timmar vid heltid för varje helgfri måndag till fredag. Normtiden ska anses vara förlagd klockan 08:00 till 16:30 med en halvtimmes lunch.

Kan man kräva att få jobba hemifrån?

"Jag och mina kollegor har jobbat hemifrån under hela pandemin. Restriktionerna har nu släppts totalt och vår arbetsgivare vill att vi ska vara tillbaka på kontoret till hösten. Men vi är fortsatt oroliga och undrar om chefen kan kräva det? På andra arbetsplatser fortsätter många jobba hemifrån" frågar en läsare. Experterna på Vision Direkt svarar.

Svar från Vision Direkt:

Hur kall får en arbetsplats vara?

Ta upp och planera arbetsmiljöarbetet ihop med arbetsgivaren. Följande kan vara bra att tänka på:

 • Drick mycket. När det är varmt på jobbet är det viktigt med möjlighet till vattenpauser.
 • Vädra. Om inte luftkonditionering finns kan vädring med öppna fönster underlätta arbetet.
 • Skydd mot solen. För att minska värmen från solen kan man skärma av genom markiser eller gardiner.
 • Möjlighet till återhämtning. Om det är väldigt varmt kan kortare arbetspass samt fler och tätare planerade pauser behövas.
 • Mer personal. I vissa fall kan det behövas mer personal för avlastning