:

Hur kommer jag in på min Myndighetspost?

Innehållsförteckning:

 1. Hur kommer jag in på min Myndighetspost?
 2. Var hittar jag min digitala brevlåda?
 3. Vad är mina meddelanden?
 4. Vad är skillnaden på Kivra och min Myndighetspost?
 5. Varför kan jag inte logga in på min Myndighetspost?
 6. Kan Kivra läsa min post?
 7. Kan man se brev i 1177?
 8. Varför går det inte att logga in på min Myndighetspost?
 9. Hur hittar jag meddelanden?
 10. Varför kan jag inte se mina meddelanden?
 11. Vem driver min Myndighetspost?
 12. Vad händer med Kivra när man dör?
 13. Kan inte öppna pdf I min Myndighetspost?
 14. Hur länge ligger brev kvar i Kivra?
 15. Vad är meddelande från 1177?

Hur kommer jag in på min Myndighetspost?

Det finns flera digitala brevlådor som du kan välja om du inte har någon. Oavsett vilken av brevlådorna du väljer får du din myndighetspost dit. Kom ihåg att välja att du vill ha post från Brottsoffermyndigheten i din digitala brevlåda.

Via e-Boks och Kivra kan du ta emot post från myndigheter, kommuner och företag. Min myndighetspost fungerar för myndigheter och kommuner.

Var hittar jag min digitala brevlåda?

Här ser du vilken post du får från Skatteverket i din digitala brevlåda:

*  OBS! Grundbesluten om skatterna samt avgifterna vid försenad betalning skickas från Transportstyrelsen. Skatteverket hanterar omprövningar, överklaganden, anstånd, befrielser, m.m.

Vad är mina meddelanden?

Digg har tagit fram en vägledning för att stödja kommuner och regioner i arbetet med att ansluta sig till Mina meddelanden.

Vad är skillnaden på Kivra och min Myndighetspost?

Du som har skaffat digital brevlåda senast den 27 februari får deklarationen före pappersdeklarationerna skickas ut. Även eventuell skatteåterbäring kommer tidigare, givet att du inte gör några ändringar.

Du kan välja mellan fyra olika brevlådor. De heter E-boks, Kivra, Digimail och Min myndighetspost. Statligt ägda Min myndighetspost räcker om du endast vill ha post från myndigheter digitalt.

Varför kan jag inte logga in på min Myndighetspost?

För att vara säker på att våra tjänster fungerar som vanligt råder vid dig att använda någon av följande webbläsare.

Kan Kivra läsa min post?

Med en uppkopplad enhet och e-legitimation kan du läsa din digitala post dygnet runt var du än befinner dig.

Digital post skickas på ett säkert sätt och ingen obehörig kan läsa eller komma åt din post eftersom du loggar in med din e-legitimation.

Kan man se brev i 1177?

Den är gratis, miljövänlig och tillgänglig var du än är.

Miljövänlig. Ju fler brev och dokument som skickas till din digitala brevlåda, desto färre papper för dig att hantera samtidigt som vi spar på miljön.

Varför går det inte att logga in på min Myndighetspost?

För att vara säker på att våra tjänster fungerar som vanligt råder vid dig att använda någon av följande webbläsare.

Hur hittar jag meddelanden?

Så här visar och svarar du på meddelanden som någon har skickat:

Klicka på eller till vänster.

Varför kan jag inte se mina meddelanden?

Tillåter du användningen av cookies från Facebook i webbläsaren?

Vi använder cookies och liknande teknik för att tillhandahålla och förbättra innehållet i Facebook-produkterna. Vi samlar in information på och utanför Facebook. Informationen använder vi sedan till att skapa en säkrare upplevelse och tillhandahålla och förbättra Facebook-produkterna för alla som har ett konto.

Vem driver min Myndighetspost?

Här ser du vilken post du får från Skatteverket i din digitala brevlåda:

*  OBS! Grundbesluten om skatterna samt avgifterna vid försenad betalning skickas från Transportstyrelsen. Skatteverket hanterar omprövningar, överklaganden, anstånd, befrielser, m.m.

Vad händer med Kivra när man dör?

Dessa allmänna villkor gäller när Kivra Sverige AB, org. nr 556917-3544, eller annat bolag inom samma koncern som Kivra Sverige AB (”Kivra”) tillhandahåller privatpersoner (“Användare/Du/Dig”), en eller flera digitala tjänster och funktioner, innefattande men inte uteslutande en digital brevlåda för att bl.a. ta emot, hantera, överföra och lagra digitala meddelanden, försändelser och kvitton (”Tjänsten”) inklusive eventuella andra funktioner och tjänster som Kivra från tid till annan kan komma att erbjuda (”Tilläggstjänster”). Med begreppet Tjänsten avses även Tilläggstjänster, såvida inte annat uttryckligen anges i dessa allmänna villkor eller i de särskilda villkoren för Tilläggstjänsten i fråga. För att få tillgång till sådana Tilläggstjänster måste Användare acceptera de särskilda villkoren som gäller för Tilläggstjänsten. De särskilda villkoren och eventuella övriga skriftliga överenskommelser rörande Tjänsten och Tilläggstjänsterna mellan Kivra och en Användare bildar tillsammans med dessa allmänna villkor avtalet mellan Kivra och Användaren (”Avtalet”).

En Användare som väljer att registrera sig för att använda Tjänsten förbinder sig samtidigt att följa dessa allmänna villkor och eventuella andra ordningsregler och instruktioner som Kivra från tid till annan publicerar via Tjänsten. En Användare är även skyldig att iaktta gällande lagar, regler och myndighetsbeslut vid användningen av Tjänsten.

Kan inte öppna pdf I min Myndighetspost?

Har du frågor om den digitala brevlådan Min myndighetspost kan du skicka frågor till oss på Digg – Myndigheten för digital förvaltning.

Hur länge ligger brev kvar i Kivra?

Hur kommer jag igång med Kivra? Pil

Det är enkelt att registrera dig hos Kivra med BankID. Du kommer då automatiskt att få dina privatlåneavier för ditt Coop Privatlån från MedMera Bank, men även digital post från andra företag och myndigheter som är anslutna till Kivra. Registrera dig här.

Vad är meddelande från 1177?

1177 inkorg är en digital meddelandetjänst inom e-tjänsterna på 1177.se. Invånare som väljer att ta emot information digitalt från vården får meddelanden i sin inkorg när de loggar in på 1177.se förutsatt att vårdsystemet är anslutet till 1177 inkorg.

Regionala och privata vårdgivare med regionalt uppdrag kan med hjälp av leverantörer ansluta till och nyttja 1177 inkorg. Mer information hur man ansluter och om tjänstekontraktet finns under rubriken Så fungerar 1177 inkorg.

1177 inkorg är en digital meddelandetjänst inom e-tjänsterna på 1177.se. Invånare som väljer att ta emot information digitalt från vården får meddelanden i sin inkorg när de loggar in på 1177.se förutsatt att vårdsystemet är anslutet till 1177 inkorg.

Regionala och privata vårdgivare med regionalt uppdrag kan med hjälp av leverantörer ansluta till och nyttja 1177 inkorg. Mer information hur man ansluter och om tjänstekontraktet finns under rubriken Så fungerar 1177 inkorg.

Verksamhetens vårdsystem ansluts till 1177 inkorg via tjänstekontrakten för 1177 inkorg och tjänstekontrakten i tjänstedomänen PatientPortal. Mer information om hur verksamhetssystemens vårdsystem ansluts till 1177 inkorg.

Nationella tjänsteplattformen är en teknisk plattform som förenklar, säkrar och effektiviserar informationsutbytet mellan olika it-system inom vård och omsorg. Plattformen är navet mellan system som behöver kommunicera med varandra och gör att informationsutbytet kan ske säkert och kostnadseffektivt.

Verksamhetens vårdsystem ansluts till 1177 inkorg via tjänstekontrakten för 1177 inkorg och tjänstekontrakten i tjänstedomänen PatientPortal. Mer information om hur verksamhetssystemens vårdsystem ansluts till 1177 inkorg.

Nationella tjänsteplattformen är en teknisk plattform som förenklar, säkrar och effektiviserar informationsutbytet mellan olika it-system inom vård och omsorg. Plattformen är navet mellan system som behöver kommunicera med varandra och gör att informationsutbytet kan ske säkert och kostnadseffektivt.

Invånaren når 1177 inkorg via 1177 e-tjänster, och det krävs e-legitimation för att logga in.

Regionala och privata vårdgivare med regionalt uppdrag kan med hjälp av leverantörer ansluta till och nyttja 1177 inkorg. Alla mottagningar som är finansierade av en region kan erbjuda invånarna möjlighet att göra vårdärenden i 1177 Vårdguidens e-tjänster.