:

Vad menas med A-skatt?

Innehållsförteckning:

 1. Vad menas med A-skatt?
 2. Vad är F-skatt och A-skatt?
 3. Kan man ha både A-skatt och F-skatt?
 4. Hur mycket procent är F-skatt?
 5. Vad är fördelen med F-skatt?
 6. Vad krävs för att få F-skatt?
 7. Hur ansöker jag om A-skatt?
 8. Hur mycket får jag tjäna utan F-skatt?
 9. Hur mycket ska man tjäna för att skatta 30 %?
 10. Vad är de 3 kraven för att bli godkänd för F-skatt?
 11. Hur mycket får man tjäna utan F-skattsedel?
 12. Kan man driva företag utan F-skatt?
 13. Varför har jag ingen A-skatt?
 14. Måste man ansöka om A-skatt?
 15. Hur mycket svarta pengar får man tjäna?

Vad menas med A-skatt?

A-skatt, eller anställningsskatt, är den preliminärskatt och de sociala avgifter som en arbetsgivare drar av innan lönen betalas ut. Detta kallas ofta för skatteavdrag och är en del av systemet kring beskattning av förvärvsinkomst. Oavsett om det handlar om fast anställning, timanställning, tillsvidareanställning eller någon helt annan anställningsform så är A-skatt en del av det svenska skattesystemet kring löneskatt och arbetsgivaravgifter.

Hur mycket a-skatt som ska betalas påverkas av olika faktorer bland annat hemkommun och lönens storlek. Skatteverket tillhandahåller årligen skattetabeller som man kan förhålla sig vid uträkningen. För den anställde så framgår däremot inte slutgiltig skatt förrän vid inkomstdeklarationen i slutet av taxeringsåret.

Vad är F-skatt och A-skatt?

A-skatt är den vanligaste skatteformen i Sverige och betalas av alla som får lön från ett företag, samt av pensionärer. A-skatt gäller även egenföretagare som inte vill ha eller som har nekats F-skatt. 

I praktiken innebär A-skatt att din arbetsgivare eller uppdragsgivare tar ansvar för att dra av och betala in egenavgifter, såsom arbetsgivaravgifter och moms.

För egenföretagare, oavsett om du driver enskild firma eller använder dig av någon annan företagsform, är istället F-skatt vanligast. När du har ansökt kommer du att få en F-skattsedel.

F-skatt krävs för att du ska kunna fakturera dina uppdragsgivare. Den stora skillnaden gentemot A-skatt är att du som har F-skatt själv ansvarar för att betala in egenavgifter, moms och andra skatter till Skatteverket. 

När du skriver en faktura ska du vara tydlig med att du betalar F-skatt. En del kunder, oftast en kund som du fakturerar för första gången och “inte känner dig”, så att säga, kommer att be dig skicka en F-skattsedel – ett dokument från Skatteverket som visar vilken skatt du betalar. 

Tips! Kolla in vår godkända fakturamall för dig med F-skatt!

Kan man ha både A-skatt och F-skatt?

För personer som har en anställning gäller att de ska betala A-skatt på inkomst. Det är arbetsgivaren som drar av skatt på lönen och betalar arbetsgivaravgifter innan nettolönen betalas ut till den anställde. Även pensionärer betalar normalt A‑skatt.

Den som bedriver näringsverksamhet kan efter ansökan hos Skatteverket bli godkänd för F-skatt. Ett godkännande för F-skatt innebär att det är företagaren själv som betalar preliminärskatten och egenavgifter till Skatteverket.

 Är du på gång att starta eget? Läs vår stora guide om att starta eget företag!

Hur mycket procent är F-skatt?

ska du ansöka om att bli godkänd för F-skatt. Driver du ett företag av säsongskaraktär betalar du F-skatt bara under de månader som du har en inkomst. I tjänsten kan du också registrera företaget för moms och som arbetsgivare.

Om du ska sälja varor eller tjänster i ditt företag behöver du anmäla dig för momsregistrering. Det gör du på samma sida som du ansöker om att bli godkänd för F-skatt.

Vad är fördelen med F-skatt?

Om du inte deklarerar eller betalar dina skatter kan ditt godkännande för F-skatt återkallas. Det kan innebära problem för dig att få nya uppdrag. Många företag anlitar bara uppdragstagare med F-skatt. Även kreditgivare kan kolla F-skatten i samband med låneansökningar eftersom den visar att man skött sina skattebetalningar.

När det gäller verksamhet som bedrivs av en fysisk person

ska tre villkor vara uppfyllda för att det ska vara näringsverksamhet. Villkoren är självständighet, vinstsyfte och varaktighet. Om något av dessa villkor inte är uppfyllt är det i stället fråga om inkomst av tjänst i form av uppdragsinkomster eller hobby.

Vad krävs för att få F-skatt?

Om du bedriver näringsverksamhet i Sverige kan du efter ansökan hos Skatteverket bli godkänd för F-skatt.

Om du visar med ett registerutdrag att du är godkänd för F-skatt eller anger att du är godkänd för F-skatt på faktura, offert, anbud eller liknande, ska utbetalaren inte dra skatt eller betala socialavgifter. Om du hänvisar till ett godkännande för F-skatt i en uppenbar anställning är utbetalaren skyldig att skriftligen anmäla detta till Skatteverket.

Hur ansöker jag om A-skatt?

Det finns inga vattentäta gränser som bestämmer att en hobbyverksamhet är just en hobbyverksamhet. Skillnaden mellan en enskild firma och hobbyverksamhet kan vara hårfin och i vissa fall behöver Skatteverket göra en enskild bedömning av en verksamhet. I den här artikeln går vi igenom allt du behöver veta om hobbyverksamhet!

Det finns inga vattentäta gränser som bestämmer att en hobbyverksamhet är just en hobbyverksamhet. Skillnaden mellan en enskild firma och hobbyverksamhet kan vara hårfin och i vissa fall behöver Skatteverket göra en enskild bedömning av en verksamhet. I den här artikeln går vi igenom allt du behöver veta om hobbyverksamhet!

I allmänna ordalag kan man säga att en hobbyverksamhet är en hobby som i vissa fall genererar inkomster för hobbyidkaren. Ett kännetecken för en hobbyverksamhet är att den oftast bedrivs utan vinstsyfte. Den ska alltså bedrivas av personliga anledningar och inte professionella. En hobbyverksamhet ska inte vara din huvudsakliga sysselsättning, utan en sidosyssla på fritiden.

Hur mycket får jag tjäna utan F-skatt?

Det finns inga vattentäta gränser som bestämmer att en hobbyverksamhet är just en hobbyverksamhet. Skillnaden mellan en enskild firma och hobbyverksamhet kan vara hårfin och i vissa fall behöver Skatteverket göra en enskild bedömning av en verksamhet. I den här artikeln går vi igenom allt du behöver veta om hobbyverksamhet!

Det finns inga vattentäta gränser som bestämmer att en hobbyverksamhet är just en hobbyverksamhet. Skillnaden mellan en enskild firma och hobbyverksamhet kan vara hårfin och i vissa fall behöver Skatteverket göra en enskild bedömning av en verksamhet. I den här artikeln går vi igenom allt du behöver veta om hobbyverksamhet!

I allmänna ordalag kan man säga att en hobbyverksamhet är en hobby som i vissa fall genererar inkomster för hobbyidkaren. Ett kännetecken för en hobbyverksamhet är att den oftast bedrivs utan vinstsyfte. Den ska alltså bedrivas av personliga anledningar och inte professionella. En hobbyverksamhet ska inte vara din huvudsakliga sysselsättning, utan en sidosyssla på fritiden.

Hur mycket ska man tjäna för att skatta 30 %?

 • Vad är inkomstskatt?
 • Vad är statlig skatt?
 • Vad är skiktgräns och brytpunkt (statlig skatt)?

Inkomstskatt, på engelska income tax, är en skatt som anställda betalar till kommun och landsting (kommunalskatt) på sitt arbete. För kommunalskatten är skattesatsen lika för alla oavsett inkomst, men olika kommuner har olika skattesatser. 2022 låg kommunalskatten i Sverige mellan 29 och 35 procent. 

När en anställd tjänar över en viss gräns, över den så kallade brytpunkten för statlig skatt, så får man också betala inkomstskatt till staten. Detta kallas statlig skatt eller statlig inkomstskatt.

Vad är de 3 kraven för att bli godkänd för F-skatt?

Skatteverket ska, efter ansökan, godkänna den som bedriver eller har för avsikt att bedriva näringsverksamhet i Sverige för F-skatt om övriga förutsättningar för godkännande är uppfyllda (9 kap. 1 § första stycket SFL).

För att verksamheten ska anses vara bedriven i Sverige krävs det att näringsverksamheten fysiskt bedrivs i Sverige. Med fysiskt bedrivs i Sverige menas att verksamheten drivs på plats i Sverige antingen genom att företrädare för det utländska företaget, anställd personal eller av det utländska företaget anlitade underentreprenörer fysiskt arbetar i Sverige.

Den som enbart bedriver en näringsverksamhet från utlandet och inte på plats i Sverige kan inte godkännas för F-skatt även om verksamheten riktas mot personer som befinner sig i Sverige.

Hur mycket får man tjäna utan F-skattsedel?

 • Något du gör på din fritid. Det är inte din huvudsakliga försörjning, utan något du gör på sidan av till exempel arbete eller studier.
 • Du utför inte arbete på uppdrag av eller anlitad av någon annan.
 • Drivs utan vinstsyfte.

Kan man driva företag utan F-skatt?

F-skatt står för företagsskatt. I Sverige behöver man registrera sig och betala företagsskatt för att bedriva egen verksamhet i eget företag. Som bevis för att man betalar F-skatt har man sitt F-skattebevis, eller F-skattsedel som det också kallas. 

Här har vi sammanställt en lista med information om och saker att tänka på vid F-skatt:

 • F-skatt står för företagsskatt och den behöver ansökas om och bli godkänd av Skatteverket. Det är kostnadsfritt att ansöka.
 • När F-skatten är godkänd har du en F-skattsedel.
 • F-skatt är en preliminärskatt som ska vara på samma belopp varje månad. Om inkomsterna av någon anledning ändras under året ska det rapporteras till Skatteverket.
 • Om du har blivit godkänd för F-skatt betalar du in dina egna skatter på de inkomster du har inom näringsverksamheten månadsvis. Exempelvis betalar du in din preliminärskatt och dina sociala avgifter på egen hand.
 • Om du har en F-skattsedel betyder det alltså att den som anlitar dig inte betalar in dessa avgifter för dig, det gör du själv och redovisar det genom att ange det på alla dina fakturor.
 • En F-skattsedel kan bli återkallad om avgifter inte betalas, redovisas eller om du inte inkomstdeklarerar.
 • Det finns registrerat att du har en godkänd F-skattsedel hos Skatteverket.

Om man ska bedriva verksamhet i Sverige måste man betala företagsskatt och ha en så kallad F-skattsedel. Men genom att vara egenanställd går man under Cool Companys F-skatt och kan därmed fakturera som privatperson utan F-skatt.

Många väljer att vara egenanställda när de ska testa en affärsidé under en tid, eller prova vattnet som frilansare. Men det är också många som väljer att driva sin verksamhet som egenanställd i många år då man slipper hantera det administrativa som t.ex. att betala in skatter och sociala avgifter själv.

Om du blir egenanställd kan du driva din konsult- eller frilansverksamhet som om du hade ett eget företag genom att du fakturerar genom Cool Companys F-skattsedel.

Varför har jag ingen A-skatt?

På Mina sidor kan du se din A-skattsedel (beslut om preliminär A-skatt) samt skriva ut den. På A-skattsedeln framgår det vilken skattetabell som din arbetsgivare utgår från när skatt ska dras från din lön.

Om du ska lämna A-skattsedeln vidare till din arbetsgivare kan du skriva ut eller mejla pdf:en, inte webbsidan med sammandraget.

Om du vill få din A-skattsedel hemskickad via posten ska du istället använda vår e-tjänst Beställa blanketter.

Måste man ansöka om A-skatt?

Du som är företagare betalar din skatt genom att betala in preliminärskatt varje månad till Skatteverket. När du ansöker om att bli godkänd för F-skatt

räknar Skatteverket ut hur mycket du ska betala i skatt varje månad och du får besked om detta. Därefter får du i början av varje år ett beslut av Skatteverket på hur mycket du ska betala in varje månad för nästa år.

Hur mycket svarta pengar får man tjäna?

Om du har en hobby som kan ge dig pengar finns det inget som hindrar att du tjänar en hacka på det du kan. Det kan till exempel handla om hemslöjd, biodling – eller något helt annat.

För att det du gör ska räknas som en hobby ska det vara: