:

Vilka pensionärer får höjd skatt 2023?

Innehållsförteckning:

 1. Vilka pensionärer får höjd skatt 2023?
 2. Hur mycket får en pensionär tjäna utan att betala skatt 2023?
 3. Var går gränsen för statlig skatt för pensionärer?
 4. Vilka pensionärer får höjd skatt?
 5. Hur mycket sänks skatten för pensionärer 2024?
 6. Hur mycket höjs pensionerna 2024?
 7. Var går brytpunkten för statlig skatt 2023?
 8. Hur mycket får en pensionär i månaden efter skatt?
 9. Vad händer med pensionerna 2023?
 10. Hur mycket sjunker skatten efter 66 år?
 11. Hur mycket höjs pensionen med 2023?
 12. Vad är normalt att få i pension?
 13. Hur mycket får en nyanländ flykting i pension?
 14. Vad blir brytpunkten 2023?
 15. Hur mycket betalar man i skatt om man jobbar som pensionär?

Vilka pensionärer får höjd skatt 2023?

 • Inkomst- och tilläggspensionen höjs med 3 (2,5) procent, i genomsnitt 220–560 (180–460) kronor före skatt. Höjningen med 3 procent motsvarar inkomstutvecklingen (4,6 procent) minus förskottsräntan (1,6 procent).
 • Personer födda 1938 eller senare omfattas även av premiepensionen. Premiepensionen förändras med -17,6–0,7 (6–31) procent, vilket motsvarar -240–5 (10–380) kronor i månaden.
 • Garantipensionen och vissa tjänstepensioner höjs med prisbasbeloppets förändring som är 8,7 (1,5) procent.
 • Den genomsnittliga totala pensionen, det vill säga allmän pension och tjänstepension**, ökar med 500–1 090 (360–840) kronor per månad efter skatt. Det motsvarar en ökning på 480–1 280 (220–890) kronor per månad före skatt.

*) Redovisade intervall omfattar 80 procent av alla pensionärer födda 1957 eller tidigare som är bosatta i Sverige och tar ut full pension.

Hur mycket får en pensionär tjäna utan att betala skatt 2023?

Ja, du får jobba som pensionär. Det går utmärkt att ta ut pension samtidigt som du jobbar extra, jobbar deltid eller jobbar heltid. Då är du en jobbonär.

Du har rätt att behålla ditt jobb ända till månaden du fyller 69 år enligt paragraf 32a i lagen om anställningsskydd (LAS). Men inget hindrar dig från att jobba efter du har fyllt 69 år. Du behöver bara komma överens med en arbetsgivare. Hos oss på Veteranpoolen får du jobba så länge du har lust och ork.

Det finns inga begränsningar i hur många timmar du får jobba och samtidigt ta ut pension.

Ja, du kan jobba heltid och samtidigt ta ut pension. Det finns inga begränsningar i hur många timmar du kan jobba och samtidigt ta ut pension.

Det kan vara riktigt lönsamt att jobba som pensionär.

Som pensionärer betalar du lägre skatt på lönen tack vare jobbskatteavdraget. Från och med året du fyller 66 år får du dessutom förstärkt jobbskatteavdrag.

Och från året du fyller 67 år får du ett förhöjt grundavdrag som gör att du kan ha förvärvsinkomst upp till 683 200 kronor per år (motsvarar 56 933 kronor i månaden) utan att betala statlig inkomstskatt.

Var går gränsen för statlig skatt för pensionärer?

Publicerad och färdigställd tisdagen den 19 juli 2022 kl. 10:10.

Prisbasbeloppet, det belopp som bestämmer vissa bidrag och även påverkar skatter, höjs med 4 200 kronor till 52 500 kronor 2023. I procent är det den största höjningen på nästan 40 år. Det får till följd att garantipensionen höjs med 850 kronor och studiemedlen med knappt 1 000 kronor per månad. Även sjuk- och föräldrapenning höjs, högsta nivån i föräldraförsäkringen ökar med 2 700 kronor per månad. Det visar nya beräkningar av Swedbank.

Vilka pensionärer får höjd skatt?

Ett tips till dig som är 54 år eller äldre är att planera i tid inför din pension. På minPensions webbplats finns verktyget Uttagsplaneraren som hjälper dig att: 

 • se skillnaden på att ta ut dina pensioner på kort och lång tid
 • se vad du får i pension efter skatt
 • få en checklista så att du vet vad du ska göra och vem du ska kontakta för att börja ta ut dina pensioner
 • enkelt spara dina uttagsplaner så att du kan jobba vidare med dem senare.

Gör din plan i Uttagsplaneraren (Länk till annan webbplats)

Hur mycket sänks skatten för pensionärer 2024?

 • Förstärka jobbskatteavdraget. Målgrupp är heltidsarbetande med låga-medelhöga inkomster. Syftet är ”att förstärka drivkrafterna till arbete”. I genomsnitt blir det en skattelättnad på 1 900 kronor per person och år. Skattesäkningen ökar i takt med inkomsten och blir som störst skattelättnad ges vid en månadsinkomst på ca 38 700 kronor.
 • Höja övre åldersgränsen för jobbskatteavdraget från 65 till 66 år. För att matcha förslaget om höjning av tidigast ålder för att få det förhöjda jobbskatteavdraget.
 • Ta bort nedtrappningen av jobbskatteavdraget vid höga inkomster. Idag sker en nedtrappning vid 711 000 kronor/år och vid 1 800 000 kronor/år försvinner avdraget helt. Syftet med förslaget är att även höginskomsttagare ska förmås arbeta mer.

Hur mycket höjs pensionerna 2024?

Idag är riksdagens pensionsgrupp inte överens om formerna för ökade pensionsavgifter. Samtidigt visar Pensionsmyndighetens senaste prognoser på ett finansiellt överskott på 8 procent år 2022 (motsvarande 800 miljarder kronor), 10 procent år 2024 och 16 procent år 2032. I väntan på en avgiftshöjning skulle man kunna låta pensionärer och pensionssparare ta del av det stigande finansiella överskottet. Läs mer om TCO:s förslag om en gas i pensionssystemet.

Var går brytpunkten för statlig skatt 2023?

Säkerhet handlar inte bara om att stänga ute obehöriga. Det handlar också om att öppna upp en fastighet – för rätt personer vid rätt tillfälle. Det vill säga att göra det möjligt att röra sig fritt och samtidigt få den trygghet som behövs.

Extern länk: RCO Security AB erbjuder smarta och säkra lösningar för en trygg och smidig vardag – läs mer här

Hur mycket får en pensionär i månaden efter skatt?

Ett tips till dig som är 54 år eller äldre är att planera i tid inför din pension. På minPensions webbplats finns verktyget Uttagsplaneraren som hjälper dig att: 

 • se skillnaden på att ta ut dina pensioner på kort och lång tid
 • se vad du får i pension efter skatt
 • få en checklista så att du vet vad du ska göra och vem du ska kontakta för att börja ta ut dina pensioner
 • enkelt spara dina uttagsplaner så att du kan jobba vidare med dem senare.

Gör din plan i Uttagsplaneraren (Länk till annan webbplats)

Vad händer med pensionerna 2023?

Alla bilder och innehåll är syndikerat från minPensionsPodden RSS-feed som ägs och drivs av minPension.

Publicerad: 2022-11-25 - nio månader sedan - Längd: 18 minuter

Hur mycket sjunker skatten efter 66 år?

Om du fortsätter att jobba i stället för att ta ut pension betalar du lägre skatt på din lön än du gjort tidigare år. Det beror på att du från det år du fyller 66 får ett förhöjt jobbskatteavdrag på din lön.

Från det år du fyller 66 kan man faktiskt säga att skatten på arbete är negativ, det vill säga mindre än noll. Om du arbetar (och inte tar ut pension) är skatten på lön upp till cirka 42 800 kronor i månaden nämligen lägre än de 17,21 procent som sätts av till din allmänna pension. Din allmänna pension fylls alltså på med mer pengar än du betalar i skatt. Och på inkomster upp till 25 400 kronor i månaden är skatten bara 8 procent!

På senare tid har många åldersgränser i pensions- och skattesystemet förändrats och olika regler gäller beroende på vilket år du är född. Därför är det viktigt för dig som funderar på att ta ut din pension att kolla upp vad som gäller just för dig.

Hur mycket höjs pensionen med 2023?

Om du fortsätter att jobba i stället för att ta ut pension betalar du lägre skatt på din lön än du gjort tidigare år. Det beror på att du från det år du fyller 66 får ett förhöjt jobbskatteavdrag på din lön.

Från det år du fyller 66 kan man faktiskt säga att skatten på arbete är negativ, det vill säga mindre än noll. Om du arbetar (och inte tar ut pension) är skatten på lön upp till cirka 42 800 kronor i månaden nämligen lägre än de 17,21 procent som sätts av till din allmänna pension. Din allmänna pension fylls alltså på med mer pengar än du betalar i skatt. Och på inkomster upp till 25 400 kronor i månaden är skatten bara 8 procent!

På senare tid har många åldersgränser i pensions- och skattesystemet förändrats och olika regler gäller beroende på vilket år du är född. Därför är det viktigt för dig som funderar på att ta ut din pension att kolla upp vad som gäller just för dig.

Vad är normalt att få i pension?

Fyll i din nuvarande lön före skatt och se hur mycket din arbetsgivare betalar in till din tjänstepension, om du har tjänstepension.

Hur mycket får en nyanländ flykting i pension?

Vilken slags ekonomiskt stöd du kan få från Pensionsmyndigheten beror på:

 • Hur länge du har bott i Sverige. Det kallas för bosättningstid.
 • Om du har fått uppehållstillstånd som flykting.
 • Om du har tjänat några pengar på att arbeta under den tiden du bott i Sverige.

Hur länge du har bott i Sverige och hur mycket pengar du har tjänat på att arbeta avgör om du kan få pension.

Vad blir brytpunkten 2023?

I dagarna får många årets första lön, men hur mycket blir kvar när den nya skatten dragits? Gå in på Ekonomifaktas räknesnurra ”Räkna ut din skatt” för att få veta. För de allra flesta blir det en glad överraskning.

Publicerad: 23 jan 2023, 14:35

Hur mycket betalar man i skatt om man jobbar som pensionär?

Pensionsmyndigheten har kommit ut med en ny rapport: “Pension och skatt 2023 – Skatteavdrag för pension och lön vid olika åldrar”.

Rapporten är genomlysning av skatteeffekterna för blivande pensionärer och pensionärer.