:

Vad är ett Förbudsmeddelande?

Innehållsförteckning:

 1. Vad är ett Förbudsmeddelande?
 2. Vad är existensminimum för en person?
 3. Kan enskild egendom utmätas?
 4. Kan Kronofogden komma hem till dig?
 5. Vad är skillnaden mellan beslag och förverkande?
 6. När får Kronofogden göra hembesök?
 7. Vad är det minsta man kan leva på?
 8. Hur mycket ska man kunna leva på i månaden?
 9. Hur bevisar man enskild egendom?
 10. Kan halva huset vara enskild egendom?
 11. Vad kan Kronofogden inte ta?
 12. Har Kronofogden koll på mitt bankkonto?
 13. Får man göra husrannsakan utan papper?
 14. Vem fattar beslut om förverkande?
 15. Hur ofta kollar Kronofogden mitt konto?

Vad är ett Förbudsmeddelande?

Kritik mot Polismyndigheten, polisregion Mitt, för bristande dokumentation vid utlämnande av en sekretesskyddad uppgift till Kronofogdemyndigheten

Beslutet i korthet: Sekretesskyddade uppgifter om egendom som polisen påträffar i sin verksamhet kan efter en intresseavvägning i det enskilda fallet lämnas till Kronofogdemyndigheten med stöd av den s.k. generalklausulen i offentlighets- och sekretesslagen . För att polisen ska ha rätt att hålla kvar utmätt egendom enligt ett förbudsmeddelande som Kronofogdemyndigheten fattar med anledning av de uppgifter som polisen lämnar krävs att egendomen är omhändertagen av polisen med stöd av någon bestämmelse som uttryckligen ger polisen rätt till detta.

Vad är existensminimum för en person?

Existensminimum är ett vardagligt begrepp för det belopp du får kvar att leva på varje månad om du har beviljats skuldsanering av Kronofogden. Existensminimum är inget officiellt namn som används av myndigheter eller Kronofogden. Existensminimum, eller förbehållsbelopp som det egentligen heter, är det lägsta belopp en person eller ett hushåll behöver varje månad för att ha råd med livets nödvändigheter och en skälig levnadsstandard.

Förbehållsbeloppet ska räcka till saker som mat, telefonabonnemang, hyra, kläder och resor. Existensminimum, består av två olika delar. Dels din boendekostnad, dels det så kallade normalbeloppet.

Kan enskild egendom utmätas?

Hej, och tack för att du har valt att vända dig till oss på Lawline med din fråga!

För att finna svaret på vad som gäller för kronofogdsmyndigheten vid utmätning måste vi gå in i utsökningsbalken och titta.

Kan Kronofogden komma hem till dig?

När du har skickat ditt överklagande till Kronofogden skickar de det vidare till tingsrätten. Handlingarna kommer in till tingsrätten, de registreras och blir en allmän handling.

Nu är ditt överklagande ett mål eller ärende, och du benämns som den ”klagande”.

Om tingsrätten inte förstår vad du vill i ditt överklagande, tar de kontakt med dig och begär in mer information. Om du då inte kompletterar med det som behövs kan tingsrätten avvisa ditt överklagande. Det innebär att domstolen inte prövar överklagandet.

Vad är skillnaden mellan beslag och förverkande?

Hej!

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga. Beslag kan ske av föremål som kan ha omedelbar betydelse för en utredning om brott eller av föremål som blivit avhänt någon genom brott eller förverkat på grund av brott. Även föremål som skäligen kan antas ha betydelse för utredning om förverkande av utbyte av brottslig verksamhet, kan tas i beslag (27 kap. 1 § 1 st. rättegångsbalken). Beslag kan ske i bevissäkrande syfte och även oavsett om någon misstanke om brott mot viss person finns. Föremål kan tas i beslag för att sedermera åberopas som bevis i mål. Dessutom kan ett beslag ske om det är till gagn för en förundersöknings bedrivande eller som hjälp för spaningar efter gärningsmän av det aktuella brottet (se NJA II 1933 s. 97).

När får Kronofogden göra hembesök?

Vi skickar det vidare till tingsrätten som beslutar om utmätningen ska ändras eller inte. ​

I beslutet om utmätning finns information om vart du ska posta din överklagan. Om du inte har kvar beslutet ska du posta din överklagan till det av våra kontor som finns närmast där du bor. Du kan också mejla.

Vad är det minsta man kan leva på?

Existensminimum är ett vardagligt begrepp för det belopp du får kvar att leva på varje månad om du har beviljats skuldsanering av Kronofogden. Existensminimum är inget officiellt namn som används av myndigheter eller Kronofogden. Existensminimum, eller förbehållsbelopp som det egentligen heter, är det lägsta belopp en person eller ett hushåll behöver varje månad för att ha råd med livets nödvändigheter och en skälig levnadsstandard.

Förbehållsbeloppet ska räcka till saker som mat, telefonabonnemang, hyra, kläder och resor. Existensminimum, består av två olika delar. Dels din boendekostnad, dels det så kallade normalbeloppet.

Hur mycket ska man kunna leva på i månaden?

Den skyhöga inflationen med bland annat drastiskt ökade matpriser har inte gjort det billigare att leva i Sverige. Men har det blivit så dyrt att du behöver leta i soptunnor efter mat för att få det att gå runt?

Tänk att du inte har någon sambo eller barn, bara dig själv och en katt att försörja. Du har inte heller någon bil eller åker på dyra resor. Hur långt skulle du då klara dig på 15 000 kr i månaden? Lägg till att efter att du betalt för ditt boende så har du 7 500 kr kvar för allt annat den månaden. 7 500 kr skall alltså räcka till mat för dig och din katt, hygienartiklar, kläder och nöjen. Skulle det gå? Eller skulle du behöva leta i soptunnor efter mat, kläder, möbler och annat du har användning av för att klara din vardag?

Hur bevisar man enskild egendom?

– Håll egendomen separerad från giftorättsgodset om du vill vara säker på att den ska förbli enskild. Låt inte pengarna, om det nu är pengar, gå in på ett konto som båda makarna använder eller ett eget konto där lönen, om den är giftorättsgods, går in.

– Använd inte pengarna som enskild egendom till att renovera huset, fritidshuset eller bostadsrätten som ni äger gemensamt.

Kan halva huset vara enskild egendom?

Makars egendom delas in i giftorättsgods och enskild egendom. Allt som tillhör en make är dennes giftorättsgods om det inte har gjorts till enskild egendom. Indelningen gäller så länge äktenskapet varar eller till man ändrar det.

Indelningen i giftorättsgods och enskild egendom har betydelse när makarna ska bodela. I bodelningen ingår allt som är en makes giftorättsgods men däremot inte makens enskilda egendom. Under tiden äktenskapet består, saknar normalt indelningen i giftorättsgods och enskild egendom betydelse.

Vad kan Kronofogden inte ta?

Hej! Jag och min man delade en fastighet, han ägde 1/2 andel and fastighet och jag ägde 1/2 andel . Han gav sin andel av fastigheten för 3 månader sen som en gåva till mig och nu äger jag 100 procent av fastigheten. Gåvan har ett villkor, den har överlåtelseförbud, överlåtelseförbud kan upphävas med hans samtycke. Jag har nyligen fått reda på att han har tagit massor av banklån utan min vetskap då han var spelberoende. Nu går han i terapi och försöker ha ordning på alla räkningar. Det ser ut som att han snart kommer att hamna på kronofogden. Frågan är om kronofogden kan utmäta min fastighet som jag fick som gåva.

Hej, vi har ett hemmaboende barn som är 23 år och är helt utan inkomst dvs inget arbete, inte studielån eller A kassa. Han har handlat på kredit och vi har försökt betala när det dykt upp påminnelser men vi kan inte hålla på att täcka upp på detta viset längre. Ett par räkningar har nu gått vidare till kronofogden och vi undrar om vi som föräldrar kan bli utmätta av kronofogden och att man kommer att ta saker som vi äger och köpt?

Har Kronofogden koll på mitt bankkonto?

Hej! I onsdags fick jag brev via Kivra om att Kronofogden startat en utredning om löneutmätning. Jag har till den 18/5 på mig att redogöra för min ekonomi. Igår upptäckte jag att jag endast hade 1000 kr kvar på kontot. I posten (på internetbanken) från i fredags står det Utmätning och -13675. Inget mer. Jag fick fullkomlig panik och ingen att kontakta. Kan Kronofogden göra så två dagar efter jag mottog brevet där det står att jag har till den 18/5 på mig att svara? Och varför? Och varför hör de inte ens av sig till mig EFTER de dragit pengarna? Jag har ingen kriminell bakgrund överhuvudtaget och aldrig ljugit eller lurat Kronofogden. Kan mitt konto ha blivit scammat?

En löneutmätning kan man inte stoppa, pengarna dras från lönen av arbetsgivaren innan de betalas ut till arbetstagaren.

Får man göra husrannsakan utan papper?

När polisen i Sverige gör husrannsakan stormar dom ofta bara in, Behöver inte visa upp någonting.

Vem fattar beslut om förverkande?

Du ska inte ta med fotografiutan de fotograferar dig hos polisen.

Har du ett giltigt pass eller nationellt id-kortska du lämna tillbaka det senastnär du hämtar ett nytt.

Hur ofta kollar Kronofogden mitt konto?

Övrigt/annat

Det är såhär att jag har utmätning från kronofogden som de drar ett belopp per månad. Kan kronofogden dra tillgångar på Sparkonton på banken även om man har utmätning? Och hur mycket får man ha på sitt sparkonto då? För att försöker att dra utmätningar?