:

Var lämnar man deklarationen i Karlstad?

Innehållsförteckning:

 1. Var lämnar man deklarationen i Karlstad?
 2. Vad gör man på ett servicekontor?
 3. Vad är ett statligt servicekontor?
 4. Hur många servicekontor finns det?
 5. Var ska jag skicka min deklaration?
 6. Var kan jag lämna in min deklaration?
 7. Hur mycket tjänar en Servicehandläggare?
 8. Hur många servicekontor finns det i Sverige?
 9. Vad tjänar man på Statens servicecenter?
 10. Vilka kontor utfärdar id kort?
 11. Kan man lämna deklarationen i Skatteverkets brevlåda?
 12. Kan man posta sin deklaration?
 13. Kan man lämna deklarationen hos Skatteverket?
 14. Vad är en bra svensk lön?
 15. Hur mycket är en hög lön?

Var lämnar man deklarationen i Karlstad?

Vi hjälper dig att använda e-tjänster, fylla i blanketter och ansökningar samt ger information om dina pågående ärenden. Här kan du även beställa ett nytt ID-kort. För att ansöka om id-kort behöver du boka tid innan du besöker servicekontoret.

Vad gör man på ett servicekontor?

Riksrevisionens kritik mot de statliga servicekontoren är befogad, anser ST inom Statens servicecenter. Bristerna drabbar inte bara medborgarna utan även medarbetarna, enligt STs sektionsordförande Veronica Johansson.

Det är en lång rad brister och risker i Statens servicecenters verksamhet som pekas ut i en nyligen publicerad granskning av de statliga servicekontoren. Bland annat beskriver Riksrevisionen problem med trånga lokaler, överhörning, tekniska lösningar som inte håller måttet och stora variationer i utbildningen av personalen, något som Publikt har rapporterat om tidigare.

Vad är ett statligt servicekontor?

Statens servicecenter ska bidra till en effektiv och tillgänglig statsförvaltning. Vi levererar administrativa tjänster till andra myndigheter samt ger information och vägledning i myndighetstjänster till privatpersoner och företag på våra servicekontor över hela landet.

Vår verksamhet inom lönehantering, HR och ekonomi ska effektivisera statens administration. Genom att arbeta tillsammans med andra myndigheter kan vi samordna de övergripande administrativa tjänstebehoven och leverera tjänster som skapar volymfördelar och kostnadseffektivitet inom den svenska statsförvaltningen.

Hur många servicekontor finns det?

Välkommen till något av våra servicekontor. Hos oss får du som privatperson eller företagare vägledning, hjälp och information från flera av landets myndigheter.

Listar 137 kontor.

Var ska jag skicka min deklaration?

Över 5.7 miljoner svenskar får sin deklaration i Kivra. Och det är inte så konstigt. Inga papper att hålla reda på, du vet var du har den och kommer åt den dygnet runt, var som helst.

Var kan jag lämna in min deklaration?

De som är ute i sista minuten med att deklarera gör det enklast och säkrast elektroniskt. Personer som trots allt vill lämna sin deklaration på papper kan skicka den med posten eller lämna den i en deklarationslåda på något av Skatteverkets servicekontor. Skatteverket vill samtidigt uppmärksamma stockholmarna på att det servicekontor som tidigare funnits vid Fatburen på Södermalm har flyttat till Lindhagensplan på Kungsholmen.

– Om man är sent ute med att deklarera är det snabbast och säkrast att göra det elektroniskt. Då får man också en kvittens på att deklarationen är mottagen av oss och så minskar risken för onödiga summeringsfel. Även om vi förespråkar elektronisk deklaration är det upp till var och en om de ändå vill lämna in den på papper, säger Kay Kojer, verksamhetsutvecklare på Skatteverket.

Hur mycket tjänar en Servicehandläggare?

All vår lönestatistik rapporteras på gruppnivå enligt SSYK och gäller för år 2020. Yrkestiteln servicehandläggare ingår i gruppen Övriga handläggare där ytterligare 37 yrkestitlar ingår.

Utför annat handläggningsarbete än inom 3351-3355. Exempel på arbetsuppgifter: Utfärdar föreskrifter, certifikat och tillstånd. Handlägger och förbereder ärenden, utreder och fattar beslut.

Hur många servicekontor finns det i Sverige?

Utredningens uppdrag är att analysera och föreslå hur serviceverksamheten vid de statliga servicekontoren kan utvecklas. Det handlar främst om på vilka orter nya servicekontor bör etableras och om fler myndigheter bör knytas till servicesamverkan.

Regeringen föreskriver att 1 a och 9 §§ förordningen (2012:208) med instruktion för Statens servicecenter ska ha följande lydelse.

I detta kapitel ges en bakgrund till utredningsuppdraget och beskrivs dess innehåll och genomförande. Översiktligt redogörs också för utredningens delrapport och remissynpunkterna på denna.

Vad tjänar man på Statens servicecenter?

Effektiviseringen av statsförvaltningens administration fortsätter. Nu har regeringen beslutat att all statlig löneadministration ska utföras av Statens servicecenter och att anslutningen av myndigheter ska regleras i en förordning. För att säkerställa en effektiv anslutningsprocess kommer myndigheterna anslutas under 2015-2019. – Vi välkomnar beslutet och vi är stolta då det vittnar om att vi har regeringens förtroende. Regeringens handlingskraft visar att de vill påskynda effektiviseringen av statsförvaltningen, säger Thomas Pålsson, generaldirektör för Statens servicecenter. Sedan verksamheten på Statens servicecenter startade för drygt två år sedan har 30 procent av landets myndigheter, räknat på andelen anställda i statsförvaltningen, frivilligt anslutit sig till Statens servicecenter genom överenskommelser eller avsiktsförklaringar. Regeringens mål för Statens servicecenter var att uppnå andelen 25 procent till 2015. Enligt en undersökning ger de befintliga kundmyndigheterna högt betyg till Statens servicecenter. De anser att engagemanget är stort och att tjänsteleveranserna har god kvalitet och sker i bra samverkan. – Vi har en samverkansmodell och en väl inarbetad process som innebär att kunderna har ett stort inflytande på verksamheten. Syftet med Statens servicecenters verksamhet är att öka effektiviteten och minska kostnaderna i statsförvaltningen. De administrativa processerna blir mer kostnadseffektiva om de genomförs inom en organisation, eftersom stordriftsfördelar kan uppnås. Med de nya kundmyndigheterna blir effektiviseringsvinsterna för statsförvaltningen på sikt mycket stora. De årliga besparingarna förväntas uppgå till flera hundra miljoner kronor. – Jag är övertygad om att våra nya kunder inser vilka stora fördelar samarbetet med Statens servicecenter kommer ge dem, säger Thomas Pålsson. Enligt planerna kommer landets samtliga statliga myndigheter vara anslutna till Statens servicecenter under 2019. Källa: Statens servicecenter

Vilka kontor utfärdar id kort?

Endast fysiska id-handlingar är giltiga när du ska ansöka om pass eller nationellt id-kort. Det digitala id-kort som går att ladda ned via BankID gäller för närvarande inte som id-handling för någon typ av identifiering hos Polismyndigheten. 

Som giltig resehandling gäller även fortsättningsvis fysiska pass och nationella id-kort som utfärdats av Polismyndigheten.

Kan man lämna deklarationen i Skatteverkets brevlåda?

Det går också bra att skicka pappersdeklarationen med post eller lämna in den på ett servicekontor under öppettid. Många servicekontor utökar öppettiderna de sista dagarna.

Alla servicekontor i Gävleborg – Bollnäs, Gävle, Hudiksvall, Ljusdal, Sandviken och Söderhamn – tar emot deklarationer när kontoren är öppna. Alla detaljer om brevlådor och öppettider på alla kontor finns på www.skatteverket.se/pappersdeklaration.

Kan man posta sin deklaration?

 • Deklarationen skickas till digitala brevlådor 7-13 mars och på papper 15 mars till 15 april. För att få deklarationen digitalt krävs anslutning till en digital brevlåda för myndighetspost senast 28 februari.
 • Deklarationen öppnar 19 mars. Sista dagen att deklarera är 2 maj. Säkrast och snabbast är att deklarera digitalt – genom att ringa, sms:a, använda appen eller e-tjänsten.
 • Hela listan – alla kontor där du kan lämna deklaration under öppettid samt platser där det finns tillfälliga brevlådor eller brevinkast 16 april-2 maj.

Kan man lämna deklarationen hos Skatteverket?

Du som ska lämna en bilaga till deklarationen deklarerar enklast i e-tjänsten Inkomstdeklaration 1. Där finns rätt bilaga skapad åt dig med flera ifyllda uppgifter. Alla uträkningar och överföringar sker automatiskt. Logga in med e-legitimation, till exempel Mobilt bank-id.

Vad är en bra svensk lön?

Här kan du se aktuell lönestatistik och jämföra löner mellan olika yrken. Uppgifterna är hämtade från SCB (Statistiska centralbyrån). Passa även gärna på att räkna ut din Nettolön.

Vårdadministratör, medicinsk sekreterare, Kriminolog, Skadereglerare, Redovisningsekonom, Arbetsförmedlare,

Hur mycket är en hög lön?

Taket i den allmänna pensionen innebär att det blir viktigt att ha tjänstepension för de delar av lönen som inte ger allmän pension (alltså på löneandelar över 8,07 inkomstbasbelopp). Men tjänstepension är inte självklart i alla jobb. Har du eget företag är du din egen arbetsgivare och ansvarar själv för inbetalningen till din tjänstepension. Se i prognosen hur stor andel av din pension som kommer från tjänstepensionen.

Bara för att du har en tjänstepension på din arbetsplats idag behöver det inte betyda att du automatiskt får tjänstepension om du byter jobb. Villkoren kan dessutom se helt annorlunda ut. Byter du jobb mitt i livet kan tjänstepensionen påverkas om du får en annan typ av pension. Det du behöver ha koll på är om du har en förmånsbestämd pension eller en premiebestämd pension, eller både förmånsbestämd och premiebestämd inom samma avtal. Om du ska byta jobb bör du naturligtvis också ta reda på om det nya jobbet har en tjänstepension. Börja med att fråga på jobbet vilken tjänstepension du har idag och lär dig hur den fungerar.