:

Är det moms på föreläsningar?

Innehållsförteckning:

 1. Är det moms på föreläsningar?
 2. Är det moms på undervisning?
 3. När är det 6% moms?
 4. Hur mycket moms på underhållning?
 5. Är kurser momsfria?
 6. Vilka tjänster är momsbefriade?
 7. Får man dra av moms på utbildning?
 8. Vilka verksamheter är momsfria?
 9. Vilka har 6% moms?
 10. Vilka tjänster har 25% moms?
 11. Vilka tjänster har 12 moms?
 12. Vad är det för moms på kurser?
 13. När ska man fakturera utan moms?
 14. När behöver man inte betala moms?
 15. Är det moms på coaching?

Är det moms på föreläsningar?

är undantagna momsplikt helt och hållet. Varor och tjänster som är momsfria är till exempel sjukvård, tandvård, social omsorg, skolverksamhet och bank- och försäkringstjänster.

Är det moms på undervisning?

Momsen för utbildningar är lite förvirrande. Det är möjligt att driva en verksamhet som har både momsbefriad och momsbelagd utbildning samtidigt. De flesta företag som tillhandahåller utbildning(ar) ska vanligtvis lägga på 25% moms när man fakturerar sina tjänster. För mottagaren (uppdragsgivaren) gäller det att hålla koll på om den inköpta utbildningen är en del av sin momsbefriade eller momspliktiga verksamhet. Är utbildningen för hela verksamheten som har 50% momsfri andel då kan du bara dra av 50% av momsen på den inköpta utbildningen, resten av momsen måste du bokföra som en kostnad i detta fall. Mer info om blandad verksamhet och utbildning finns här i Skatteverkets info pdf Moms vid utbildning.

Kortfattat kan man säga att utbildningar som inte innebär personaluthyrning (25%) är utbildning med 0%/6% moms. De allmänna skolutbildningarna är momsbefriade men extern lärare fakturerar normalt med 25% moms. Utbildning av personer som ska utöva en idrott har 6% moms. Övriga utbildningar som företag/konsulter håller i har 25% moms.

När är det 6% moms?

Vilka skattesatser för moms finns det?

Den generella skattesatsen är 25 %. Men för vissa varor och tjänster är skattesatsen 12 % eller 6 %.  Läs mer om vilka varor och tjänster som omfattas av vilken skattesats nedan.

Hur mycket moms på underhållning?

är undantagna momsplikt helt och hållet. Varor och tjänster som är momsfria är till exempel sjukvård, tandvård, social omsorg, skolverksamhet och bank- och försäkringstjänster.

Är kurser momsfria?

2021

De senaste åren har begreppet momsfri utbildning när det gäller underleverantörer blivit allt snävare, och väldigt många visar sig istället hamna i kategorin personaluthyrning. Nu har Skatteverket kommit med ett nytt ställningstagande – med anledning av en dom från Högsta förvaltningsdomstolen – som innebär att det nu rimligen inte är många alls som kan betrakta sig som underentreprenör av momsfri utbildning.

Vilka tjänster är momsbefriade?

I Sverige omfattas nästan alla varor av moms, men det finns en del undantag som Skatteverket listar som kan vara bra att känna till. Om du tittar på t.ex. din hemförsäkring så ser du att det inte finns någon moms där, inte heller på din olycksfallsförsäkring. Det beror på att försäkringar är undantagna från momsplikten, dvs dom är momsfria eller momsbefriade. Om du är artist slipper du också fakturera ditt gage med moms. Båtar som ska transportera passagerare på öppet hav, yrkesmässiga båtar för handel och fisk samt sjöräddning är undantagna från momsplikten. När det gäller finanstjänster så finns det undantag även om mycket är momsbefriat inom bank och finans. Även konstnärer har en gräddfil i momssystemet som gör att de kan sälja sina alster utan att bry sig om momsen. Ett av de lite mera obskyra momsundantagen är gravskötsel som slipper moms, i livet efter detta befrias du äntligen från momsen! Kanske därför som faraonerna byggde så stora pyramider? Var det helt enkelt fråga om skatteplanering mån tro?

Får man dra av moms på utbildning?

Som utbildning räknas inte bara utbildningstjänsten utan även varor och tjänster med nära anknytning till utbildningen.

Nedan finns exempel på frågor att ta ställning till när man ska svara på frågor kring utbildningstjänster:

 • Är det en utbildningstjänst eller faller den in under informationstjänst, som t.ex. guidning?

 • Är det en momsfri utbildningstjänst?

 • Vad ingår i en momsfri utbildningstjänst? Ingår skolmaterial och t.ex. internat?

 • Hur ska en underentreprenör hantera momsen på sin utbildningstjänst?

 • I vilket land ska en utbildningstjänst beskattas?

 • Hur beskattas inköpet av en utbildningstjänst från utlandet?

 • Är deltagaravgiften en ersättning för en utbildningstjänst?

Vilka verksamheter är momsfria?

Redan vid fakturering och bokföring måste momsen hanteras korrekt för att momsdeklarationerna i slutänden ska bli korrekta. Ska moms läggas på eller inte, vilken momssats ska användas, får den ingående momsen lyftas eller inte, vilken redovisningsperiod hör transaktionen till, vilka rader i momsdeklarationen ska användas – man ställs hela tiden inför dessa och liknande frågor. Att göra fel kan bli kostsamt i form av kostnadsränta, förseningsavgifter och skattetillägg.

Momsdeklarationen är uppdelad i nio avsnitt:A. Momspliktig försäljning eller uttag exklusive moms – ruta 05–08B. Utgående moms (moms på inkomster) på försäljning eller uttag (i ruta 05–08) – ruta 10–12C. Momspliktiga inköp där köparen är momsskyldig (omvänd skattskyldighet) – ruta 20–24D. Utgående moms (moms på utgifter) på inköp (i ruta 20–24) – ruta 30–32E. Försäljning mm som är undantagen från moms – ruta 35–42F. Ingående moms – ruta 48G. Moms att betala eller få tillbaka – ruta 49H Beskattningsunderlag vid importI Utgående moms på import i ruta 50

Vilka har 6% moms?

Moms, även kallat meromsättningsskatt eller mervärdeomsättningsskatt, är en mervärdesskatt som betalas till staten vid inköp av varor och tjänster.

 Tips! Här hittar du alla viktiga datum för momsdeklarationen

Momsen är nästan alltid inräknad i priset av varor och tjänster när de köps privat medan företagare själva måste lägga på mervärdesskatten vid försäljning av egna varor och tjänster.

 Starta eget företag steg för steg - den kompletta guiden

Vilka tjänster har 25% moms?

Att det heter mervärdesskatt beror på att det bara är det ökade värdet på en vara eller tjänst, mervärdet, som ett ­företag betalar in moms på.

Man skiljer mellan ingående moms och utgående moms.

Vilka tjänster har 12 moms?

Välj momskalkylator nedan efter vad du vill räkna ut och vilka värden du redan har på ditt kvitto eller faktura. Ange de två värden du har i rätt kalkylator och kalkylatorn räknar direkt ut de andra två. Vill du till exempel räkna ut moms baklänges så använd första kalkylatorn nedan, där du anger pris inkl. moms samt momssats.

En del av kalkylatorerna nedan är samma, men de är dubblerade för att du enklare ska kunna hitta rätt kalkylator utifrån vad du vill räkna ut och de kända värdena du har.

Vad är det för moms på kurser?

Momsen för utbildningar är lite förvirrande. Det är möjligt att driva en verksamhet som har både momsbefriad och momsbelagd utbildning samtidigt. De flesta företag som tillhandahåller utbildning(ar) ska vanligtvis lägga på 25% moms när man fakturerar sina tjänster. För mottagaren (uppdragsgivaren) gäller det att hålla koll på om den inköpta utbildningen är en del av sin momsbefriade eller momspliktiga verksamhet. Är utbildningen för hela verksamheten som har 50% momsfri andel då kan du bara dra av 50% av momsen på den inköpta utbildningen, resten av momsen måste du bokföra som en kostnad i detta fall. Mer info om blandad verksamhet och utbildning finns här i Skatteverkets info pdf Moms vid utbildning.

Kortfattat kan man säga att utbildningar som inte innebär personaluthyrning (25%) är utbildning med 0%/6% moms. De allmänna skolutbildningarna är momsbefriade men extern lärare fakturerar normalt med 25% moms. Utbildning av personer som ska utöva en idrott har 6% moms. Övriga utbildningar som företag/konsulter håller i har 25% moms.

När ska man fakturera utan moms?

Stort sett så finns det fyra olika tillfällen då du ska fakturera utan moms: under ditt första verksamhetsår om du inte är momsregistrerad, vid försäljning av icke-momspliktiga varor och tjänster, vid försäljning inom byggbranschen eller då du fakturerar en kund som befinner sig utanför landet. Nedan går vi igenom dessa fall i mer detalj.

När behöver man inte betala moms?

Att det heter mervärdesskatt beror på att det bara är det ökade värdet på en vara eller tjänst, mervärdet, som ett ­företag betalar in moms på.

Man skiljer mellan ingående moms och utgående moms.

Är det moms på coaching?

För en vecka sedan ställde jag en fråga i vår Facebook-grupp angående moms på träning respektive massage och i gränslandet däremellan hur man skulle hantera t.ex. stretching. De få svar som jag fick var ganska svävande och framförallt mest i stil med ”vi brukar göra si eller så”. Man kan väl av det konstatera att kunskapen i ämnet är rätt dåliga i gruppen.

Jag tog därför tjuren vid hornen och ställde frågan direkt till Skatteverket. Svaret som jag fick från dem måste jag erkänna både förvånade och oroade mig lite.