:

Vad händer när någon blankar en aktie?

Innehållsförteckning:

 1. Vad händer när någon blankar en aktie?
 2. När måste blankare köpa tillbaka?
 3. Varför är SBB så blankade?
 4. Varför kan jag inte blanka alla aktier?
 5. Hur beskattas blankning?
 6. Hur mycket kan du förlora vid blankning?
 7. Hur blir man av med blankare?
 8. Är SBB undervärderat?
 9. Vad är problemet med SBB?
 10. Hur mycket av SBB är blankat?
 11. Kan man blanka aktier som privatperson?
 12. Hur tjänar man pengar på blankning?
 13. Hur mycket äger Ilija Batljan i SBB?
 14. Hur många svenskar äger SBB?
 15. Kan SBB överleva?

Vad händer när någon blankar en aktie?

Blankning innebär att du lånar ett finansiellt instrument (t ex en aktie) och säljer den. När det är dags att lämna tillbaka instrumentet till långivaren måste du köpa instrumentet på marknaden, eftersom du har sålt det instrument du lånade. Om marknadspriset nu är lägre än priset du sålde för gör du en vinst.

Ja, på engelska kallas den här typen av affär för short selling. På svenska kallas det ”att ligga kort” när man har en blankningsposition öppen.

När måste blankare köpa tillbaka?

Blankning innebär att du lånar ett finansiellt instrument (t ex en aktie) och säljer den. När det är dags att lämna tillbaka instrumentet till långivaren måste du köpa instrumentet på marknaden, eftersom du har sålt det instrument du lånade. Om marknadspriset nu är lägre än priset du sålde för gör du en vinst.

Ja, på engelska kallas den här typen av affär för short selling. På svenska kallas det ”att ligga kort” när man har en blankningsposition öppen.

Varför är SBB så blankade?

Att göra det möjligt för de anställda att ladda elbilen hemma över natten är smart, eftersom det oftast är då elen är som billigast. Här förklarar Svante Fredin, produktchef e-mobility på OKQ8, hur det fungerar med fakturering och milersättning och hur det hela lirar med Skatteverkets regler.

– Lösningen stöttar alla ersättningsmodeller för drivmedel, säger han.

Varför kan jag inte blanka alla aktier?

Hur fungerar det att blanka aktier? I videon nedan går vi igenom både möjligheter och risker med blankning.

Hur beskattas blankning?

Värdepapper är exempelvis aktier i aktiebolag, masskuldebrev, obligationer och andelar i placeringsfonder (värdepappersmarknadslagen 746/2012). Värdeandelar är sådana värdepapper som har anslutits till värdeandelssystemet. Över värdeandel utfärdas inget aktiebrev eller annan handling gällande rättighetens befintlighet eller innehåll. Rättigheten, till exempel äganderätten till en aktie, framgår av registreringar som gjorts i ett elektroniskt värdeandelssystem (värdeandelsregister). Till värdeandelssystemet har anslutits bland annat nästan alla aktier som noterats offentligt i Finland. Bestämmelser om värdeandelssystemet finns i lagen om värdeandelssystemet och om clearingverksamhet (348/2017).

Med placeringsfond avses ett förmögenhetskomplex som huvudsakligen består av värdepapper. Placeringsfonden ägs av de personer, samfund och stiftelser som placerat medel i fonden i förhållande till sina respektive fondandelar. Placeringsfonder och motsvarande utländska fondföretag betraktas som samfund som beskattas skilt från ägarna. Placeringsfonden förvaltas av ett fondbolag. En fondandel förvärvar man i allmänhet genom att teckna den i fondbolaget. Ägaren av en fondandel kan yrka att fonden löser in hens fondandel, vilket i praktiken är det vanligaste sättet att överlåta en fondandel. Trots att placeringsfondandelar är värdepapper hör de i allmänhet inte till värdeandelssystemet. Bestämmelser om placeringsfonder finns i lagen om placeringsfonder (213/2019).

Överlåtelse av värdeandelar, placeringsfondandelar och andra värdepapper beskattas med några undantag enligt samma regler. I det följande behandlas beskattningen av fysiska personer för överlåtelse av värdeandelar, placeringsfondandelar och andra värdepapper enligt inkomstskattelagen (1535/1992, ISkL). Bestämmelser om beskattningen av överlåtelsevinst och -förlust finns i 45–50–§ i inkomstskattelagen.

Överlåtelsevinst och -förlust kan uppkomma när egendom överlåts mot vederlag. Överlåtelse mot vederlag är köp (försäljning), byte och vissa med byte jämförliga händelser, såsom förvärv av skiftesandel vid upplösning av ett aktiebolag. Under vissa förutsättningar ska också kapitalåterbäring som annat än ett offentligt noterat aktiebolag betalat ut beskattas som överlåtelse. Mer om beskattning av kapitalåterbäring senare i denna anvisning.

Då köpesumman är 0 euro är det inte fråga om överlåtelse mot vederlag (se HFD 2020:145). Frågan i högsta förvaltningsdomstolen gällde om en på ett köpebrev baserad överlåtelse av äganderätten till aktier skulle anses vara en sådan överlåtelse på vilken bestämmelserna om överlåtelseförlust tillämpas, trots att aktiernas försäljningspris enligt köpebrevet avtalats till noll euro. HFD konstaterade att beskattningen av överlåtelsevinst på grund av sin natur gäller endast överlåtelser över vilka ett vederlag i någon form har betalats eller erlagts åt en skattskyldig som överlåter egendom. Vederlaget ska ha ett ekonomiskt värde. Rubriceringen av det dokument som gällde överföringen av aktiernas äganderätt som köpebrev saknade betydelse i ärendet eftersom inget verkligt vederlag hade erlagts för aktierna. Eftersom inget vederlag hade betalats åt överlåtaren för överföringen av äganderätten till aktierna hade ingen sådan överlåtelseförlust uppstått som kunde beaktas i inkomstbeskattningen.

Överlåtelse av aktierna i ett aktiebolag kan vara skattefri under vissa förutsättningar som anges i lagen. De tre villkoren för skattefrihet är följande:

 • Att den skattskyldige överlåter aktier eller andelar i ett bolag, vilka berättigar till en ägarandel på minst 10 procent i detta bolag.
 • Ett överlåtelsepris är ett vederlag som överlåtaren av egendom får med anledning av en överlåtelse. Vid köp är överlåtelsepriset det erhållna penningvederlaget (försäljningspris). Vid byte erhålls vederlaget delvis eller helt i annan egendom än pengar. Överlåtelsepriset utgörs av gängse värdet vid överlåtelsetidpunkten för egendomen som fåtts vid byte ökat med eventuell mellanpeng eller minskat med mellanpeng som betalats vid byte.

  Exempel 5: Alfred överlåter en sommarstugefastighet till Brita. Sommarstugefastighetens gängse värde vid överlåtelsetidpunkten är 100 000 euro. Som vederlag för fastigheten överlåter Brita en obebyggd tomt till Alfred, 1 000 aktier i Bolag Ab och 2 700 euro i kontanter. Det gängse värdet på den obebyggda tomten är 70 000 euro och det gängse värdet på aktier i Bolag Ab är 27 300 euro.

  Om överlåtelsepriset för egendomen inte överstiger 75 procent av egendomens gängse värde vid överlåtelsetidpunkten, betraktas skillnaden mellan det betalda priset och det gängse värdet som gåva. Då delas överlåtelsen enligt det betalda priset och det gängse värdet i ett köp mot vederlag och i en vederlagsfri gåva. Överlåtelsevinsten eller -förlusten beräknas då så att från det erhållna överlåtelsepriset avdras endast den del av egendomens anskaffningsutgift som motsvarar den mot vederlag överlåtna andelen.

  Exempel 8: Brita säljer 1 000 aktier i Bolag Ab till sin son Mats till ett belopp på 60 000 euro. Anskaffningsutgiften för aktierna är 75 000 euro, och det gängse värdet på försäljningsdagen är 100 000 euro.

  Överlåtelsepriset (60 000 euro) utgör inte över 75 procent av aktiernas gängse värde på överlåtelsedagen (100 000 euro). Överlåtelsen delas in i ett köp och en gåva.

  Hur mycket kan du förlora vid blankning?

  Här publicerar vi aktuella korta betydande positioner som passerat 0,5 procent. Däremot när vi visar summeringen i procent (%) för ett bolag så är denna baserad på alla positioner över 0,1 procent. Blankning som visas i procent kan innehålla avvikelser på grund av bolagshändelser, till exempel nyemissioner.

  Längre ner på denna sida kan du också läsa mer om blankning, vad det innebär och hur det rapporteras.

  Du har säkert läst eller hört talas om blankning. Men vad betyder att blanka aktier, hur fungerar det i praktiken och är det något som alla kan göra? Det och mycket annat kommer vi att ge svar på i den här artikeln där vi tar en närmare titt på just fenomenet blankning.

  Hur blir man av med blankare?

  Vi använder cookies på vår sajt för att få den att fungera korrekt, personalisera innehåll och annonser och för att analysera hur sajten används. Genom att godkänna accepterar du att cookies används. Läs mer och hantera inställningar

  Di. Totalt är 19,5 procent av aktiekapitalet i SBB SBB B +2,62% blankat, det vill säga att aktörer spekulerar i en nedgång för aktien. Under måndagens och tisdagens kursras ökade flera aktörer sina korta positioner, enligt Holdings. SBB är Stockholmsbörsens klart mest blankade aktie.

  Är SBB undervärderat?

  Vi använder cookies på vår sajt för att få den att fungera korrekt, personalisera innehåll och annonser och för att analysera hur sajten används. Genom att godkänna accepterar du att cookies används. Läs mer och hantera inställningar

  Di. Totalt är 19,5 procent av aktiekapitalet i SBB SBB B +2,62% blankat, det vill säga att aktörer spekulerar i en nedgång för aktien. Under måndagens och tisdagens kursras ökade flera aktörer sina korta positioner, enligt Holdings. SBB är Stockholmsbörsens klart mest blankade aktie.

  Vad är problemet med SBB?

  Den svenska fastighetskrisen handlar om mycket mer än enbart Samhällsbyggnadsbolaget, SBB. Många fler företag i branschen har höga skulder som ger stora räntekostnader. Oron kring dem kommer att bestå under flera år framåt.

  Den akuta krisen i SBB, som har väckt stor uppmärksamhet under de senaste månaderna, kanske för tillfället är över. Bytet av ledning, där den kontroversielle storägaren Ilija Batljan tvingas ta ett steg tillbaka, kan ge bolaget en ny chans.

  Hur mycket av SBB är blankat?

  Enligt finansinspektionens blankningsregister ligger fastighetsbolaget SBB i topp när det kommer till blankade bolag. Summan av det blankade kapitalet uppgår till 5,26% av bolagets emitterade aktiekapital. Scandic Hotels kommer tvåa på listan och Elekta på tredjeplatsen.

  Rapportsäsongen står för dörren och det är dags för bolagen att bekänna färg. Först ut bland de fem mest blankade bolagen är Scandic Hotels som släpper sin delårsrapport den 28 april.

  Kan man blanka aktier som privatperson?

  För att tjäna pengar på en fallande aktiekurs lånar man helt enkelt aktier som man inte äger på marknaden genom att ta upp en blankningsposition. Sedan säljer man aktierna och hoppas kunna köpa tillbaka dem billigare i framtiden. Blankaren har, eftersom han eller hon har lånat aktierna av någon, ett krav på sig att någon gång i framtiden lämna tillbaka de lånade aktierna. Om priset som man köper tillbaka aktierna för (inklusive avgifter) är lägre än priset man från början sålde dem för, har man gjort en vinst när man lämnar tillbaka de lånade aktierna. Vinsten är alltså skillnaden mellan försäljningspriset och återköpspriset.

  Hur tjänar man pengar på blankning?

  För att tjäna pengar på en fallande aktiekurs lånar man helt enkelt aktier som man inte äger på marknaden genom att ta upp en blankningsposition. Sedan säljer man aktierna och hoppas kunna köpa tillbaka dem billigare i framtiden. Blankaren har, eftersom han eller hon har lånat aktierna av någon, ett krav på sig att någon gång i framtiden lämna tillbaka de lånade aktierna. Om priset som man köper tillbaka aktierna för (inklusive avgifter) är lägre än priset man från början sålde dem för, har man gjort en vinst när man lämnar tillbaka de lånade aktierna. Vinsten är alltså skillnaden mellan försäljningspriset och återköpspriset.

  Hur mycket äger Ilija Batljan i SBB?

  Chefredaktör och ansvarig utgivare: Björn Rundström

  Tillhandahållare av innehåll: Fastighetsnytt Förlags AB, 105 16 Stockholm, org. nr 556326-8837.

  Hur många svenskar äger SBB?

  Över 2 miljoner aktieägare med en samlad portfölj på mer än 1 biljon svenska kronor. Aktiesparandet har blivit en folksport ute bland hushållen och antalet ägare ökar för femte året i rad. Här hittar du hur svenskarnas aktieägande ser ut.

  År 2020 ja. Vi denna tid ifjol hade WHO precis deklarerat covid-19 som en pandemi och föga anade vi vad det skulle innebära för våra liv. När de första nyheterna om viruset nådde oss tog börsen det med ro men ett avgrundsdjupt hål skulle öppna sig i slutet av februari och vara ända in i april.

  Kan SBB överleva?

  Aktier är som att köra en Formel 1-bil – det kan gå väldigt fort upp och ner, säger Claes Hemberg när han gästar TV4. Vissa personer kanske tror att aktiehandel är som att handla mat på Konsum. Men det är fel, enligt den tidigare Avanza-profilen.

  ”Jag skulle avråda 99,9% av svenskarna från att äga aktier”, säger Hemberg.