:

Hur mycket kostar trängselskatt i Stockholm?

Innehållsförteckning:

 1. Hur mycket kostar trängselskatt i Stockholm?
 2. Hur vet jag hur mycket jag ska betala i trängselskatt?
 3. Hur mycket kostar vägtullar?
 4. Hur kan man undvika trängselskatt?
 5. Vad avgör vem som ska betala trängselskatt?
 6. Vilken tid är trafiken som värst i Stockholm?
 7. Vilken månad betalar man inte trängselskatt?
 8. Får man göra avdrag för trängselskatt i deklarationen?
 9. Vilka dagar behöver man inte betala trängselskatt?
 10. Var börjar trängselskatt Stockholm?
 11. Vilka bilar är befriade från trängselskatt?
 12. Vilka fordon är undantagna från trängselskatt?
 13. Vilka dagar betalar man inte trängselskatt?
 14. Vart är bäst att köra upp i Stockholm?
 15. Vilka dagar är det minst trafik?

Hur mycket kostar trängselskatt i Stockholm?

Den 1 januari 2020 förändrades reglerna för trängselskatt i Stockholm, bland annat tas skatten ut en halvtimme tidigare på morgonen. Trängselskatt tas även ut vissa dagar före helgdag och den första veckan i juli. Skattebeloppen har även anpassats efter hög- eller lågsäsong. Här nedanför kan du läsa om de regler och belopp som nu gäller.

Trängselskatt tas ut måndag till fredag, mellan kl 06.00 och 18.29. Det tas inte ut trängselskatt under lördagar, söndagar och helgdagar.

Hur vet jag hur mycket jag ska betala i trängselskatt?

Om betalningen inte bokförts på Transportstyrelsens konto för trängselskatt det datum som står på avin, läggs en tilläggsavgift på. Tilläggsavgiften är 500 kronor.

Skatten, tillsammans med tilläggsavgiften, måste vara bokförd på vårt konto för trängselskatt senast 30 dagar efter beslutet om tilläggsavgift. Obetalda skattebeslut överlämnas därefter till Kronofogden, som debiterar 600 kronor i grundavgift.

Hur mycket kostar vägtullar?

Vad kostar roadtripen egentligen? Håll koll på Europas många vägtullar. Här är de dyraste. Foto: GettyImages

Hur kan man undvika trängselskatt?

Den som kör bil så här års märker att registreringsskylten snabbt kan bli igensnöad. Smuts, slask och snö lägger sig över skylten och döljer registreringsnumret.

Att åka runt med dolt registreringsnummer är förbjudet och kan resultera i böter, men i praktiken kan det vara svårt att hålla skylten helt ren även för den som åker korta sträckor.

Vad avgör vem som ska betala trängselskatt?

Vad är det som avgör vilka fordon som ska betala trängselskatt? Och vad har trängselskatten för syfte? Ja vi vet, det kan kännas krångligt, men misströsta icke! Vi går igenom allt du behöver veta.

Trängselskatten togs fram för att bland annat förbättra miljön i stadskärnan. Dess egentliga syfte är:

Vilken tid är trafiken som värst i Stockholm?

Om du tillhör tabell 32 innebär det dock inte att du ska betala 32 procent i skatt. I tabellskatten är nämligen vissa avdrag och skattereduktioner inräknade, till exempel jobbskatteavdraget, grundavdraget och det förhöjda grundavdraget. Dessutom betalar du procentuellt sett mer i skatt ju högre inkomst du har.

Därutöver blir skatten på pension och lön lägre från januari det år du fyller 66. Det beror på att du får ett förhöjt grundavdrag både på lön och pension samt ett förhöjt jobbskatteavdrag på din lön.

De flesta får pension från flera håll, inte bara från Pensionsmyndigheten. Den som betalar ut mest till dig ska dra skatt enligt tabell. På övriga inkomster görs ett preliminärt skatteavdrag med 30 procent, oavsett kommunalskatt.

Pensionsmyndigheten förutsätter att vi betalar ut din huvudinkomst och därför drar vi skatt enligt tabell, om du inte har meddelat oss något annat. På samma sätt förutsätter tjänstepensionsbolagen att de betalar ut sidoinkomster och därför drar de 30 procent i skatt på din tjänstepension.

Vilken månad betalar man inte trängselskatt?

Se den modifierade tiden och mängden för trängselskatt i Stockholm[1].

En ny passage är registrerad för fordon på Essingeleden E4 (som passerar Fredhäll och Kristineberg). På samma sätt räknas passagen för fordon som går in och ut från Essingeleden vid bron Tranebergsbron.

Avgiften på den här sidan kanske inte har uppdaterats nyligen. Se våra vägtull- och reseräknare och Customs API för de senaste vägtullarna. Skicka feedback om vägtullarna är felaktiga. Vi kommer att uppdatera informationen omedelbart.

Får man göra avdrag för trängselskatt i deklarationen?

Reseutgifterna och trängselskatten läggs ihop och avdrag kan göras för trängselskatt som överstiger 11 000 kronor. Men avdraget gäller inte förmånsbilar och i de fall som trängselskatten betalats via avdrag på lön eller kontant. Då skall istället arbetsgivaren minska bilens förmånsvärde med beloppet som du har betalat.

Man kan skattefritt ta ut 18,50 kr/milen för resor i företagets tjänst. Du kan också få skattefri ersättning för trängselskatter, parkeringsavgifter, vägavgifter och liknande som uppkommit på tjänsteresa. 

Du har rätt till pensionsavdrag med 35% av din inkomst som anställd eller inkomst av näringsverksamhet, även om det allmänna avdraget för pensionssparade är avskaffat. Man kan dra av max 10 prisbasbelopp vilket är max 476 000 kronor för inkomståret 2021. Läs mera här.

Glöm inte att fylla i K10-blanketten om du är delägare i ett fåmansbolag när du skall lämna inInkomstdeklaration 1. Om man inte fyller i K10-blanketten kan man gå miste om sparad utdelning. Man måste också lämna in K10 för de år där man inte har någon utdelning.

Om man invetsterat i lite dyrare teknik som kanske en dator och värdet är max ett halvt prisbasbelopp, 23 800 kronor kan hela beloppet dras av direkt oavsett företagsform. Man kan också dra av standardiserade datorprogram direkt. Om man däremot har skapat ett dataprogram enbart för sin egen verksamhet gäller samma princip som för inventarier, vilket är årsvisa avskrivningar. Man kan också dra av mobiltelefonen direkt. Samtalskostnaderna är avdragsgilla som rörelsekostnader.

Vilka dagar behöver man inte betala trängselskatt?

Om du färdas på Essingeleden E4 och passerar områdena Fredhäll och Kristineberg, kommer du att debiteras för en (1) ny passage på Essingeleden. Samma regel gäller om du kör på eller av Essingeleden vid Tranebergsbron.

Trängselskatten i Stockholm varierar beroende på tidpunkten på året. Det finns två huvudsakliga perioder att vara medveten om: lågsäsong och högsäsong.

Var börjar trängselskatt Stockholm?

Om du färdas på Essingeleden E4 och passerar områdena Fredhäll och Kristineberg, kommer du att debiteras för en (1) ny passage på Essingeleden. Samma regel gäller om du kör på eller av Essingeleden vid Tranebergsbron.

Trängselskatten i Stockholm varierar beroende på tidpunkten på året. Det finns två huvudsakliga perioder att vara medveten om: lågsäsong och högsäsong.

Vilka bilar är befriade från trängselskatt?

Hur slipper man betala trängselskatt? Om du kör en bil som är undantagen från trängselskatt kan du slippa betala trängselskatt när du kör in i en stad med trängselskatt. Det finns ett antal olika fordon såsom diplomatbilar, ambulanser, brandbilar (egentligen all blåljuspersonal), militärfordon, bussar över 14 ton är undantagna från trängselskatt, även fordonsslag som traktor, släp och motorredskap är undantagna. Om du kör en bil som är undantagen från trängselskatt bör du kontrollera med din kommun för att få mer information om hur du kan bevisa detta och därmed slippa betala trängselskatt.

Trängselskatten tar ut för alla bilar, även miljöbilar. Så bara för att du kör en elbil är du inte undantagen trängselskatten! Även om det trängselskattens syfte är att bland att minska buller och avgaser i städernas stadskärna. Med bil syftas främst till personbilar, lastbilar och bussar.

Vilka fordon är undantagna från trängselskatt?

Trängselskatt tas ut för personbil, lastbil och buss. Övriga fordonsslag (t.ex. släp, traktorer och motorredskap) är undantagna. Även följande fordon är automatiskt undantagna från trängselskatt:

Vilka dagar betalar man inte trängselskatt?

Glöm inte brukarkort när du kör en bil du inte står som ägare på.

Trängselskatten delas upp i högsäsong där högsta beloppet per dag och fordon är 135 kronor samt lågsäsong där högsta beloppet är 105 kronor. Högsäsongen gäller från 1 mars till dagen före midsommarafton och 15 augusti till 30 november. Lågsäsongen är övrig tid.

Vart är bäst att köra upp i Stockholm?

Det finns totalt 126 trafikskolor som erbjuder sig att boka in din uppkörning på totalt 45 olika orter i Stockholms län. Det kan i Stockholms län vara svårt att hitta den bästa körskolan där flest lyckas med uppkörningen och som dessutom kan fås till ett bra pris. Det är bra om du kan få tips på skickliga trafikskolelärare som veta vem som har högst godkännandegrad på uppkörningarna i Stockholms län.

Vilka dagar är det minst trafik?

Vägtrafikdata innehåller information om fordonsflöden, fordons hastigheter, trafikförändring och trafiklaster på det statliga vägnätet presenterade på kartor, i tabeller och i webb-tillämpningar.

Vi använder informationen för att planera och dimensionera våra insatser för drift och underhåll av vägnätet. Utifrån det informationsbehovet har vi utvecklat metoder och teknik för att samla in och behandla trafikdata. Vid val av mätpunkter har vi använt statistiska urvalsmetoder för att hålla ett kostnadseffektivt system. Efter ett avslutat mätår bearbetar och förädlar vi sedan trafikdata med hjälp av statistiska modeller.