:

Vad kan någon annan göra med mitt personnummer?

Innehållsförteckning:

 1. Vad kan någon annan göra med mitt personnummer?
 2. Kan vem som helst få tag i mitt personnummer?
 3. Måste man skydda sitt personnummer?
 4. Kan man spärra sitt personnummer?
 5. Kan man köpa saker med sitt personnummer?
 6. Hur kan någon kapa mitt BankID?
 7. Är det farligt att ge ut 4 sista?
 8. Får man lämna ut andras personnummer?
 9. Är de fyra sista siffrorna i personnumret hemligt?
 10. Vad säger de fyra sista siffrorna i personnumret?
 11. Kan man ta ett lån med bara personnummer?
 12. Är personnummer känsliga uppgifter?
 13. Kan någon komma in på mitt bankkonto?
 14. Kan man kapa BankID genom Swish?
 15. Finns mitt personnummer på nätet?
 16. Vad är ett personnummer i Sverige?
 17. Vad är ett personnumre?
 18. Vad är personnummer för folkbokförda i Sverige?
 19. Varför ska banker använda personnummer i Sverige?
 20. Vad är ett personnummer i Sverige?
 21. Vad är ett personnumre?
 22. Vad är personnummer för folkbokförda i Sverige?
 23. Varför ska banker använda personnummer i Sverige?

Vad kan någon annan göra med mitt personnummer?

Någon använder dina personuppgifter – ett första steg mot ID-kapning. ID-kapning gör det möjligt att beställa varor eller teckna abonnemang och låneavtal i en annan persons namn. Ofta börjar det med tillgång till fullständigt namn och personnummer alternativt samordningsnummer, vilket banar väg för att skaffa falska ID-handlingar samt göra en adressändring och genomföra diverse beställningar. Om personen dessutom har kommit över ditt Bank-ID eller fullständiga betalkortsuppgifter gäller det att snabbt agera. Vi finns här för att hjälpa dig som misstänker att du blivit utsatt för ID-kapning.

Tecken på att du har blivit utsatt

Kan vem som helst få tag i mitt personnummer?

Reddit and its partners use cookies and similar technologies to provide you with a better experience.

By accepting all cookies, you agree to our use of cookies to deliver and maintain our services and site, improve the quality of Reddit, personalize Reddit content and advertising, and measure the effectiveness of advertising.

Måste man skydda sitt personnummer?

– Det finns många olika sätt att bli id-kapad på, säger Anna Björnör, ekonomirådgivare i Kungsbacka kommun.

En läsare hörde av sig till Norra Halland efter att ha blivit uppringd av en påstridig telefonförsäljare som undrade om läsaren visste hur hen skulle skydda sin identitet. Försäljaren hänvisade till offentlighetsprincipen och antydde att läsaren var skyldig att skydda sina uppgifter med hjälp av säljarens tjänster.

– Försäljaren sa att ”jag vet var du bor och vad du heter”. Det kändes hotfullt, säger läsaren som vill vara anonym.

Kan man spärra sitt personnummer?

På UC får vi ofta in många samtal från oroliga personer som misstänker att deras identitet har använts till att ta krediter och lån, en så kallad ID-kapning. Något som är väldigt stressande för den som drabbas. Men det finns snabb hjälp att få.

Ett vanligt upplägg är att man får ett sms där det står att ett lån eller dyra varor på kredit har beviljats i ens namn. Den som får smset blir såklart skärrad då den inte har ansökt om någon kredit eller köpt några dyra varor på kredit. Smset innehåller inget företagsnamn och det finns ingen orderbekräftelse. Längre ned står ”Vill du ha hjälp ring vår Kundservice”. När personen i fråga ringer Kundservice är de samarbetsvilliga och tipsar om ett annat företag där man kan lägga en spärr på sitt personnummer mot fortsatta bedrägerier. Spärren kostar allt från några hundra upp till tusen kronor.

Kan man köpa saker med sitt personnummer?

Hos de flesta e-handlare går att göra köp på faktura med endast ditt personnummer. Men ditt personnummer är lätt att få tag på – det är en offentlig uppgift i folkbokföringen. Det går att få tag i personnumret hos både Skatteverket och sidor som Merinfo med flera.

Uppdatering 2023-01-15: Sedan 1 januari 2023 är det krav på BankID – eller liknande identifiering – vid fakturaköp online, där fakturan utfärdas av en tredje part. Mer information finns på Sveriges riksdag.

Att stänga ditt kontokort för internetköp är en viktig åtgärd för att försvåra bedrägerier. Även om många svenska handlare och betaltjänster kräver BankID för att handla med kort är detta fortfarande en frivillig säkerhetsåtgärd. Det är dessutom bara i Sverige som detta finns. Handlar du hos företag utanför Sverige krävs nästan aldrig BankID. Då räcker det med kortnumret, utgångsdatumet och koden på baksidan av kortet. Följ instruktionerna nedan för just din bank.

Hur kan någon kapa mitt BankID?

Även när man köper eller säljer saker på nätet bör man vara försiktig. Jan Olsson förklarar hur ett bedrägeri kan gå till:

– Busen meddelar dig som säljare "nu har jag betalar för varan så du kan skicka den" och räknar iskallt med att du då tar fram ditt mobila bank-id och loggar in för att se att du har fått pengarna. Men loggar han in samtidigt. Det har vi sett. 

Bedragarna kan även få tillgång till dina bankuppgifter när du exempelvis loggar in för att betala räkningar – om de planerat skadlig kod i din dator. Koden kan de planera genom att skicka sms eller mejl till dig där du uppmanas att klicka på en länk.

Är det farligt att ge ut 4 sista?

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Företag som det du nämner har ett utgivningsbevis. Hemsidor som har utgivningsbevis har ett grundlagsskydd som gör att de får publicera personuppgifter så länge de inte begår ett yttrandefrihetsbrott. För att ett yttrandefrihetsbrott ska vara aktuellt krävs att det är särskilt angivet i grundlagen att det är förbjudet. Exempel på yttrandefrihetsbrott är t.ex. spioneri, hets mot folkgrupp och förtal (jfr 5 kap. 1 § YGL med hänvisning till Tryckfrihetsförordningen). Det går dessutom att få ut någons personnummer, inklusive de sista siffrorna, med stöd av offentlighetsprincipen. Till exempel genom att ringa till Skatteverket.

Får man lämna ut andras personnummer?

Vårt personnummer, är vår dyraste ägodel. Vi använder vårt personnummer nästan dagligen för olika typer av ärenden. Här kan du läsa om hur ditt personnummer får hanteras och mycket mer.

Personnummer för att handla på internet, deklarera, göra bankärenden och för att registrera användarkonton. Vi använder vårt personnummer nästan dagligen för olika typer av ärenden. Med den nya dataskyddsförordningen skyddas alla personuppgifter som gäller dig som privatperson. Till personuppgifter räknas alla personliga uppgifter som kan göra dig identifierbar som till exempel namn, hemadress, IP-adress, din bils registreringsnummer, foto, e-post, personnummer och ID-kortnummer.

Är de fyra sista siffrorna i personnumret hemligt?

Hur mycket säger ditt personnummer om dig – egentligen? Det här är infon som gömmer sig i dina fyra sista siffror.

Läs mer: 31 sanningar om att vara född 1990 (och vara närmare 30 än 20!)

Vad säger de fyra sista siffrorna i personnumret?

Carin Jämtin, tidigare generaldirektör för Sida, har utsetts till ny landshövding i Västernorrlands län. Hon tillträdde sitt nya uppdrag 1 september.

Kriminalvården redovisar i en rapport till regeringen att myndigheten kan skapa ytterligare cirka 2 100 platser på häkten och anstalter genom att öka antalet dubbelbeläggningar.

Flera statliga myndigheter har gett utvalda grupper löne­lyft utöver den årliga lönerevisionen i syfte att behålla kompetens och bromsa personalflykt. Förtroendevalda inom ST är kluvna till lönesatsningarna, som möts av glädje men också sår missnöje på arbetsplatserna.

Nu ställer LO och Svenskt Näringsliv krav på regeringen att få ordning på omställningsstudiestödet, rapporterar Ekot. Annars riskerar hela las-överenskommelsen att falla, enligt parterna.

Sedan flera förhandlingar mellan fack och arbetsgivare slutat i oenighet lovar pendeltågsoperatören MTR nu att lämna ut en omstridd arbetsmiljörapport till skyddsombuden. ST tror att rapporten kan väga tungt i den pågående konflikten om möjligheten att köra pendeltåg utan tågvärdar.

Effektiviseringar och omprioriteringar räcker inte. Fler handläggare och regelförenklingar krävs om CSN ska klara att betala ut omställningsstudiestödet i rimlig tid, enligt myndighetens generaldirektör Christina Forsberg.

Kan man ta ett lån med bara personnummer?

Om du vill undvika att bli lockad att ta SMS-lån och andra snabblån kan du spärra ditt personnummer. På så sätt kan du inte låna några pengar utan att gå igenom en omfattande upplåsningsprocess. Detta kan vara bra om du har en tendens att ansöka om SMS-lån.

Att spärra sitt personnummer kan vara ett mycket bra första steg mot en bättre ekonomi. Om man inte längre har möjligheten att låna upptäcker man ofta att man kan klara sig utan att göra det. Detta är extra sant eftersom SMS-lån ofta är relativt dyra och kan ha en negativ effekt på ens ekonomi. Man får helt enkelt mer pengar över när man inte behöver betala för snabblån.

Är personnummer känsliga uppgifter?

Publicerades 6 februari 2020Senast uppdaterad 21 juli 2021

Personnummer regleras inte särskilt i GDPR, men GDPR lämnar vissa områden öppna för EU-länderna att själva reglera. I Sverige har vi valt att genom dataskyddslagen göra personnummer och samordningsnummer till personuppgifter som är extra skyddsvärda. Det innebär att personnummer måste behandlas på ett särskilt sätt och att där finns fler krav för att utföra en behandling som innehåller personnummer lagligt. Dessa krav gäller utöver de regler som ställs upp för ”ordinära” personuppgifter.

Kan någon komma in på mitt bankkonto?

Ja, i ett sådant fall kan du själv få stå för de obehöriga uttag som gjorts. Allmänna reklamationsnämnden – som prövar tvister mellan konsumenter och bland annat banker – har i flera avgöranden slagit fast att det är att betrakta som grovt oaktsamt att lämna kvar sitt kort utan uppsikt, exempelvis på ett hotellrum. Det gäller även om hotellrummet har varit låst. Däremot är det inteatt betrakta som grovt oaktsamt att lämna sitt kort på hotellrummet om man låser in kortet i en safetybox.

Ansvaret för obehöriga uttag när man har förlorat sitt kort regleras i betaltjänstlagen . Enligt lagen är du skyldig att

Kan man kapa BankID genom Swish?

You ask someone to scan your code. You reach it by tapping “My QR” on the apps home screen. This way the person can enter which amount to pay. You can also send your code as a picture. If you want a code with a prefilled amount and message you can easily generate one here

Finns mitt personnummer på nätet?

Id-kapningar och bedrägerier fortsätter att öka

Internet fick sitt stora genombrott på 90-talet och idag är det nästan svårt att föreställa sig en värld utan dess enkla och snabba tillgång till information. Fördelarna är otaliga men utvecklingen har också medfört konkreta faror för privatpersoner. Flera av dem bottnar i att våra personnummer idag ligger oskyddade och tillgängliga för bedragare.

Vad är ett personnummer i Sverige?

Numret kan utläsas vara en kvinna född andra januari 1989 i Gotlands län. Personnummer är ett nummer som Skatteverket tilldelar personer folkbokförda i Sverige för att identifiera dem hos bland annat myndigheter. Systemet, som var det första i världen som omfattade ett lands hela befolkning, infördes 1 januari 1947.

Vad är ett personnumre?

Personnumret är uppbyggt av 10 siffror indelade i två grupper om 6 respektive 4 siffror. Grupperna är åtskilda med ett skiljetecken, normalt ett bindestreck (-), men om personen är över 100 år ett plustecken (+).

Vad är personnummer för folkbokförda i Sverige?

Sedan den 1 januari 2000 fastställs personnummer enbart för personer som folkbokförs. Dessförinnan kunde personer som inte var folkbokförda i Sverige få ett så kallat "tilldelat personnummer" ("TP-nummer"). Personer som saknar svenskt personnummer får nu istället ett samordningsnummer för kontakt med svenska myndigheter.

Varför ska banker använda personnummer i Sverige?

Lagen kräver att banker använder personnummer, bland annat för att de måste rapportera till skattemyndigheten. Det finns dock inget hinder för personer utan svenskt personnummer att öppna konto i Sverige. Man måste dock visa en identifikationshandling eller pass som banken tar en kopia på och bevarar.

Vad är ett personnummer i Sverige?

 • Numret kan utläsas vara en kvinna född andra januari 1989 i Gotlands län. Personnummer är ett nummer som Skatteverket tilldelar personer folkbokförda i Sverige för att identifiera dem hos bland annat myndigheter. Systemet, som var det första i världen som omfattade ett lands hela befolkning, infördes 1 januari 1947.

Vad är ett personnumre?

 • Personnumret är uppbyggt av 10 siffror indelade i två grupper om 6 respektive 4 siffror. Grupperna är åtskilda med ett skiljetecken, normalt ett bindestreck (-), men om personen är över 100 år ett plustecken (+).

Vad är personnummer för folkbokförda i Sverige?

 • Sedan den 1 januari 2000 fastställs personnummer enbart för personer som folkbokförs. Dessförinnan kunde personer som inte var folkbokförda i Sverige få ett så kallat "tilldelat personnummer" ("TP-nummer"). Personer som saknar svenskt personnummer får nu istället ett samordningsnummer för kontakt med svenska myndigheter.

Varför ska banker använda personnummer i Sverige?

 • Lagen kräver att banker använder personnummer, bland annat för att de måste rapportera till skattemyndigheten. Det finns dock inget hinder för personer utan svenskt personnummer att öppna konto i Sverige. Man måste dock visa en identifikationshandling eller pass som banken tar en kopia på och bevarar.