:

Hur gör man ett bokslut förening?

Innehållsförteckning:

 1. Hur gör man ett bokslut förening?
 2. Måste en ideell förening upprätta årsredovisning?
 3. Hur avslutar man en ideell förening?
 4. Hur redovisar ideella föreningar?
 5. Kan man göra bokslut själv?
 6. Hur ska ett bokslut se ut?
 7. Måste man ha ett årsmöte i en ideell förening?
 8. Vem skriver under årsredovisningen ideell förening?
 9. Vad händer med pengarna när en ideell förening upphör?
 10. Kan man ta ut lön ideell förening?
 11. Måste man bokföra ideell förening?
 12. Måste en ideell förening ha en revisor?
 13. Hur gör man ett bokslut steg för steg?
 14. Vem ansvarar för skulderna i en ideell förening?
 15. Måste man ha en ordförande i en ideell förening?

Hur gör man ett bokslut förening?

Anmäl kassaregister om det här stämmer in på er förening:

 • Föreningen tjänar mer än 210 000 kronor om året på försäljning av varor och tjänster.
 • Föreningen tar emot betalning via kontanter, kort eller andra digitala betalningstjänster.

Måste en ideell förening upprätta årsredovisning?

Ideella föreningar och registrerade trossamfund och registrerade organisatoriska delar av sådana samfund enligt lagen (1998:1593) om trossamfund benämns på denna sida alla som ”föreningar”. En förening som är bokföringsskyldig enligt 2 kap. 2 § BFL ska antingen avsluta sin löpande bokföring för räkenskapsåret med ett årsbokslut eller med en årsredovisning. Årsbokslutet kan även upprättas i förenklad form. På vilket sätt en förening ska avsluta sin löpande bokföring beror på föreningens storlek (6 kap. 1 § och 6 kap. 3 § BFL). Vilken normgivning föreningen kan använda beror på om en årsredovisning eller ett årsbokslut ska upprättas vid räkenskapsårets utgång.

En förening som är ett mindre företag ska avsluta den löpande bokföringen för räkenskapsåret med ett årsbokslut (6 kap. 3 § BFL). Om nettoomsättningen normalt uppgår till högst 3 miljoner kronor kan den löpande bokföringen för räkenskapsåret avslutas med ett årsbokslut i förenklad form (6 kap. 3 BFL). Om föreningen är moderföretag i en koncern kan föreningen även använda de internationella redovisningsreglerna.

Hur avslutar man en ideell förening?

Det är såklart tråkigt när det händer men ibland måste man lägga ner en förening. Oftast behöver det inte vara så dramatiskt. En klubb kanske har funnits i ett antal år men när det är dags för årsmöte är det ingen som vill sitta i styrelsen och driva vidare föreningen. Många väljer då att lägga klubben vilande, men detta är egentligen inte möjligt. Det måste finnas en styrelse annars kan inte föreningen finnas kvar. Om en inte lägger ned föreningen så brukar det skapa problem många år framöver. Vem ska exempelvis göra deklarationen? Vem har hand om bankkonton? Vem kan välja en ny firmatecknare som kan göra detta när det inte längre finns en styrelse eller förening?

Så lägg hellre ner föreningen direkt och spara en massa framtida strul. Det är sedan enkelt för nya personer att starta upp en ny förening när intresse finns igen.

Hur redovisar ideella föreningar?

Även ideella föreningar ska följa bokföringslagen – annars riskerar de bestraffning. RF har tagit fram ett stöd för att avlasta föreningarna i detta arbete.

RF har tagit fram ett stöd för att avlasta föreningarna i redovisningsarbetet: Idrottens Redovisning med Idrottens BAS-kontoplan i ett eget dokument (se nedan).

Kan man göra bokslut själv?

Alla företag är skyldiga att upprätta ett årsbokslut vid räkenskapsårets slut. Bolagsformen och storleken på företaget styr enligt vilket regelverk årsbokslutet ska upprättas samt om en årsredovisning ska göras eller inte.

Tips! Om du ska upprätta ett förenklat årsbokslut kan du läsa vår guide här »

Hur ska ett bokslut se ut?

Om du driver en näringsverksamhet måste du upprätta en bokföring, vilket betyder att alla företagsformer är bokföringsskyldiga. Det innebär att du som företagare behöver sammanställa årets bokföring efter ditt räkenskapsår är slut. Bokslutet görs för att du ska få en rättvis bild över hur ditt företag har presterat. När du ska skicka in bokslutet beror på vilken bolagsform du har. Kolla in Skatteverkets sida för viktiga datum, för att se när du ska vara klar med ditt bokslut.

Det är bolagsformen och/eller företagets omsättning som avgör vilken typ av bokslut du behöver göra och om den måste skickas in till Bolagsverket. För de flesta med enskild firma räcker det till exempel att upprätta ett förenklat årsbokslut. Det här gäller i olika situationer:

Måste man ha ett årsmöte i en ideell förening?

En enkel regel att utgå ifrån är att en ideell förening inte kan bedriva näringsverksamhet

som ger medlemmarna ekonomisk vinst. Men föreningen kan bedriva näringsverksamhet om pengarna går tillbaka till exempelvis idrottsverksamheten som finns för ungdomarna på orten.

Vem skriver under årsredovisningen ideell förening?

Om du driver en näringsverksamhet måste du upprätta en bokföring, vilket betyder att alla företagsformer är bokföringsskyldiga. Det innebär att du som företagare behöver sammanställa årets bokföring efter ditt räkenskapsår är slut. Bokslutet görs för att du ska få en rättvis bild över hur ditt företag har presterat. När du ska skicka in bokslutet beror på vilken bolagsform du har. Kolla in Skatteverkets sida för viktiga datum, för att se när du ska vara klar med ditt bokslut.

Det är bolagsformen och/eller företagets omsättning som avgör vilken typ av bokslut du behöver göra och om den måste skickas in till Bolagsverket. För de flesta med enskild firma räcker det till exempel att upprätta ett förenklat årsbokslut. Det här gäller i olika situationer:

Vad händer med pengarna när en ideell förening upphör?

Det finns ingen legaldefinition för vad en ideell förening är. Men utmärkande för ideella föreningar är att de har en ideellt syfte. Föreningen bygger på ideellt och frivilligt arbete från sin medlemmar och demokratiska principer. När föreningen är bildad blir föreningen en juridiska person. Vilket betyder att föreningen kan anställa, gå in i avtal och bär ansvar för skulder och andra förpliktelser. 

Det krävs minst 3 medlemmar för att bilda en ideell förening och sker genom en överenskommelse om att bilda en förening. Därefter måste man välja en styrelse och stadgar för den ideella verksamheten. I stadgarna ska det framgå föreningens namn, ändamål och hur beslut ska fattas i föreningen. Man bör även inkludera regler gällande medlemskap, hur verksamheten ska bedrivas, kallelse till föreningsmöte, rösträtt, ändring av stadgar samt upplösning av föreningen.

När styrelsen är bestämd och stadgarna är skrivna är det dags att kalla till ett möte där man beslutar och godkänner styrelsen, stadgarna och att föreningen har bildats. Under mötet ska ett protokoll föras som sedan skrivs under av minst två personer. I protokollet ska besluten som tagits på mötet framgå samt vilka personer som är med i styrelsen. Därefter är den ideella föreningen en juridisk person.

Ideella föreningen behöver inte ha något organisationsnummer. Men om man planerar att ha en bankkonto eller ansöka om bidrag måste man ansöka om ett. Du ansöker om ett organisationsnummer hos skatteverket. Blanketten för ansökan hittar du här.

Kan man ta ut lön ideell förening?

En enkel regel att utgå ifrån är att en ideell förening inte kan bedriva näringsverksamhet

som ger medlemmarna ekonomisk vinst. Men föreningen kan bedriva näringsverksamhet om pengarna går tillbaka till exempelvis idrottsverksamheten som finns för ungdomarna på orten.

Måste man bokföra ideell förening?

Det finns ingen legaldefinition för vad en ideell förening är. Men utmärkande för ideella föreningar är att de har en ideellt syfte. Föreningen bygger på ideellt och frivilligt arbete från sin medlemmar och demokratiska principer. När föreningen är bildad blir föreningen en juridiska person. Vilket betyder att föreningen kan anställa, gå in i avtal och bär ansvar för skulder och andra förpliktelser. 

Det krävs minst 3 medlemmar för att bilda en ideell förening och sker genom en överenskommelse om att bilda en förening. Därefter måste man välja en styrelse och stadgar för den ideella verksamheten. I stadgarna ska det framgå föreningens namn, ändamål och hur beslut ska fattas i föreningen. Man bör även inkludera regler gällande medlemskap, hur verksamheten ska bedrivas, kallelse till föreningsmöte, rösträtt, ändring av stadgar samt upplösning av föreningen.

När styrelsen är bestämd och stadgarna är skrivna är det dags att kalla till ett möte där man beslutar och godkänner styrelsen, stadgarna och att föreningen har bildats. Under mötet ska ett protokoll föras som sedan skrivs under av minst två personer. I protokollet ska besluten som tagits på mötet framgå samt vilka personer som är med i styrelsen. Därefter är den ideella föreningen en juridisk person.

Ideella föreningen behöver inte ha något organisationsnummer. Men om man planerar att ha en bankkonto eller ansöka om bidrag måste man ansöka om ett. Du ansöker om ett organisationsnummer hos skatteverket. Blanketten för ansökan hittar du här.

Måste en ideell förening ha en revisor?

Övrigt/annat

Vi är en ideel trädgårdsförening under Vi är behov av revisor. Kan vår ordförandes särbo ställa upp som revisor?

Hur gör man ett bokslut steg för steg?

Om du driver en näringsverksamhet måste du upprätta en bokföring, vilket betyder att alla företagsformer är bokföringsskyldiga. Det innebär att du som företagare behöver sammanställa årets bokföring efter ditt räkenskapsår är slut. Bokslutet görs för att du ska få en rättvis bild över hur ditt företag har presterat. När du ska skicka in bokslutet beror på vilken bolagsform du har. Kolla in Skatteverkets sida för viktiga datum, för att se när du ska vara klar med ditt bokslut.

Det är bolagsformen och/eller företagets omsättning som avgör vilken typ av bokslut du behöver göra och om den måste skickas in till Bolagsverket. För de flesta med enskild firma räcker det till exempel att upprätta ett förenklat årsbokslut. Det här gäller i olika situationer:

Vem ansvarar för skulderna i en ideell förening?

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler gällande ideella föreningar återfinns inte i någon särskild lag, utan man söker istället vägledning i lagen om ekonomiska föreningar (LEF) och praxis. Jag kommer nedan att redogöra vad som gäller för personligt betalningsansvar inom ideella föreningar.

Måste man ha en ordförande i en ideell förening?

Om det visar sig vid det föreningsmöte, som har i uppgift att välja ordförande och övriga styrelsemedlemmar, att någon kandidat inte finns, är det i praktiken möjligt att avbryta mötet och fortsätta behandlingen vid ett fortsatt föreningsmöte. Föreningslagen känner inte till detta förfarandesätt, men möjligheten att hålla fortsatt föreningsstämma finns enligt lagen om försäkringsföreningar. Även lagen om bostadsaktiebolag känner till möjligheten att hålla en fortsatt stämma. Min tolkning är därför att det ska vara möjligt för en förening att avbryta behandlingen och senare fortsätta behandlingen på ett fortsatt föreningsmöte. Så sker ju också i praktiken. Jag rekommenderar att en ny kallelse till det fortsatta föreningsmötet skickas ut.

Extra föreningsmöte kan hållas om ordförandeposten blir vakant under verksamhetsperioden så att det inte är möjligt att vänta till följande föreningsmöte där valet borde ske.