:

Vad hände 1509?

Innehållsförteckning:

 1. Vad hände 1509?
 2. Vad hände 1509 24 juni?
 3. Hur många fruar dödade Henrik 8?
 4. Hur gammal blev Henrik den 8?
 5. Vad hände 15 aug 1991?
 6. Vilken kung mördade sina fruar?
 7. Var är Henry 8 begravd?
 8. Hur många dog i Svettsjukan?
 9. Vad hände den 16 aug 1977?
 10. Vad hände är 1895?
 11. Vem tog över efter Elisabeth den första?
 12. Hur dog Henrik?
 13. Vad är Svettsjuka?
 14. Hur många fruar halshögg Henrik den åttonde?
 15. Vad hände den 15 aug 1991?

Vad hände 1509?

I de flesta fall kan du inte öppna den ifyllnadsbara blanketten i webbläsaren. Du måste ladda ner den och själv spara den på din dator. Öppna den sedan i en pdf-läsare, exempelvis Acrobat Reader. Vissa webbläsare gör detta automatiskt men om det inte fungerar behöver du göra det själv.

Vad hände 1509 24 juni?

Henrik VIII bestiger tronen i England på faderns död, Henrik VII. (21. april 1509)

Henrik VIII av England gifter Katarina av Aragonien. (11. juni 1509)

Hur många fruar dödade Henrik 8?

Henrik föddes på Palace of Placentia i Greenwich som Henrik VII:s och Elizabeths av York tredje barn.[3] Endast tre av Henriks sex syskon, Arthur, Margareta och Maria, överlevde spädbarnsåren.[4] Hans far, som på långt håll härstammade från huset Lancaster, hade erövrat tronen genom att störta och döda Rikard III, den siste kungen av släkten Plantagenets andra gren, huset York, och sedan säkrat sin makt ytterligare genom att gifta sig med dennes brorsdotter, kung Edvard IV:s dotter Elizabeth.[5] 1493 utsågs den unge Henrik till Constable of Dover Castle och Lord Warden of the Cinque ports. Året därpå blev han hertig av York och sedermera Earl Marshal över England och lordlöjtnant av Irland, trots att han fortfarande var ett barn. Den 17 maj 1495 blev han riddare av Strumpebandsorden.[6]

1501 närvarade han vid sin äldre bror Arthurs bröllop med den spanska prinsessan Katarina av Aragonien. Paret var vid denna tidpunkt bara omkring femton och sexton år gamla.[7] De skickades till Wales, vilket var brukligt för tronföljaren och hans maka, men Arthur drabbades av sjukdom och avled.[8] Detta ledde till att den elvaårige hertig Henrik av York blev tronföljare.[9] Kort därefter blev han den nye prinsen av Wales.[10]

Henrik VII var fortfarande angelägen om att bibehålla den äktenskapliga alliansen mellan England och Spanien genom ett äktenskap mellan Henrik och Katarina. Eftersom det innebar att Henrik skulle gifta sig med sin brors änka, krävdes först dispens från påven.[11] Katarina vidhöll att hennes första äktenskap inte hade fullbordats, och om detta stämde, behövdes inget påvligt tillstånd. Trots detta var både England och Spanien eniga om betydelsen av ett tillstånd från påven för att undanröja alla tvivel om äktenskapets giltighet.[11] Eftersom brudens mor Isabella I av Kastilien var otålig gav påven sitt tillstånd i en bulla. Fjorton månader efter sin första makes död blev Katarina alltså trolovad med hans yngre bror. 1505 ledde bland annat Isabella av Kastiliens död, vilket innebar att Ferdinands internationella maktställning försvagades, till att Henrik VII förlorade intresset för en allians med Spanien, och den unge prinsen av Wales tvingades tillkännage att trolovningen hade skett utan hans medgivande.[12]

Henrik besteg tronen 1509 vid faderns död.[13] Katarinas far, den aragoniske kung Ferdinand II, försökte att få kontrollen över England genom sin dotter och insisterade därför på att hon skulle gifta sig med den nye engelske kungen.[11] Henrik gifte sig med Katarina av Aragonien omkring nio veckor efter sitt trontillträde 11 juni 1509 i Greenwich,[14] trots att påven Julius II och William Warham, ärkebiskopen av Canterbury bekymrade sig över äktenskapets giltighet. De kröntes båda i Westminster Abbey 24 juni 1509. Henrik var då ”den vackraste suverän” som den venetianske ambassadören Agostino Giustiniani ”någonsin hade skådat”, 1,85 meter lång, bredaxlad, gyllene hår, muskulösa ben, 90 centimeter runt midjan och 110 centimeter runt bröstet.[15] Drottning Katarinas första graviditet slutade i missfall 1510. Hon födde en son, Henrik, 1 januari 1511, men han levde bara till 22 februari.[16]

Under två år efter Henriks trontillträde styrde Richard Fox, biskop av Winchester och Lord Privy Seal, och William Warham statsangelägenheterna. Från 1511 och framåt var makten i Thomas Wolseys händer. 1511 anslöt sig Henrik till den Katolska ligan, en grupp europeiska härskare som var emot den franske kungen Ludvig XII.[17] Ligan omfattade Julius II, den tysk-romerske kejsaren Maximilian I och den spanske konungen Ferdinand II, med vilken Henrik även hade undertecknat Westminsterfördraget. Henrik anslöt sig personligen till den engelska armén och for över Engelska kanalen till Frankrike och deltog i belägringar och slag.[18]

År 1514 lämnade dock Ferdinand alliansen och slöt fred med Frankrike. Irritationen gentemot Spaniens agerande ledde till diskussioner om skilsmässa från drottning Katarina. Efter Frans I:s trontillträde blev England och Frankrike åter fiender och Henrik slöt en allians med Ferdinand. 1516 födde drottning Katarina en flicka Maria, vilket gav Henrik hopp om att han fortfarande kunde få manlig avkomma trots hustruns tidigare misslyckade graviditeter (ett dödfött barn, ett missfall och två kortlivade spädbarn).[19]

Henrik VIII:s trontillträde var det första fredliga England hade upplevt på många år, men den nya Tudordynastins legitimitet skulle komma att prövas. Det engelska folket verkade inte lita på kvinnliga härskare, och Henrik kände att bara en manlig arvtagare kunde säkra tronen. Även om drottning Katarina hade varit gravid åtminstone sju gånger (sista gången 1518), hade bara ett barn, prinsessan Maria, överlevt spädbarnsåren.[25] Henrik hade tidigare nöjt sig med älskarinnor, däribland Mary Boleyn och Elizabeth Blount, med vilken han hade en illegitim son, Henry Fitzroy. 1526, när det stod klart att drottningen inte kunde få fler barn, började han att uppvakta Marys syster Anne. Även om det är nästan säkert att det var Henriks längtan efter en manlig arvinge som fick honom att skilja sig från Katarina, verkade han besatt av Anne, trots hennes alldagliga utseende och att hon inte hade någon erfarenhet av graviditet.[24][26]

Henriks långa och ivriga försök att avsluta sitt äktenskap med drottning Katarina kom att kallas ”Kungens stora angelägenhet” (The King’s Great Matter). Kardinal Wolsey och William Warham började i tysthet utreda giltigheten i hennes äktenskap med Henrik. Drottning Katarina vittnade om att hennes äktenskap med Arthur, prins av Wales, aldrig hade fullbordats, och att det därför inte funnits några hinder för att hon senare gifte sig med Henrik. Utredningen kunde inte fortsätta och lades ned.[27] Därefter kontaktade Henrik den heliga stolen.[28] Han sände sin sekreterare William Knight till Rom för att plädera för att Julius II:s bulla anskaffades genom lurendrejeri, och därigenom var ogiltig.[29] Dessutom efterfrågade han en dispens från påven Clemens VII som skulle tillåta honom att gifta sig med vilken kvinna som helst, även i första gradens släktskap; det behövdes för att han tidigare hade haft samlag med Anne Boleyns syster Mary.[30][31] Knight upptäckte att påven Clemens VII praktiskt taget var kejsar Karl V:s fånge.[32]

Då kardinal Wolsey fick reda på kungens belägenhet skickade han Stephen Gardiner och Edward Foxe till Rom. Påve Clemens VII invände till en början, kanske i rädsla för drottning Katarinas systerson Karl V. Foxe skickades tillbaka med en fullmakt att inleda proceduren, men restriktionerna i den gjorde den praktiskt taget meningslös. Gardiner strävade efter en “dekretfullmakt” som avgjorde lagpunkterna i förväg och bara lämnade faktafrågor att besluta om. Clemens VII övertalades att acceptera Gardiners förslag och tillät kardinal Wolsey och kardinal Lorenzo Campeggio att pröva fallen tillsammans. Dekretfullmakten utfärdades i hemlighet. Den skulle inte visas för någon och förbli i kardinal Campeggios ägo. Lagpunkterna var redan fastställda i fullmakten; påvebullan som hade tillåtit Henriks äktenskap med Katarina förklarades ogiltigt om de grunder som förklarades i den visade sig vara falska. Till exempel skulle bullan vara utan laga kraft om den falskt försäkrade att äktenskapet var absolut nödvändigt för att bibehålla den anglo-spanska alliansen.[33][34]

Hur gammal blev Henrik den 8?

Henry was born in Greenwich, England, on June 28, 1491, the second son of Henry VII, the first English ruler from the House of Tudor. While his older brother Arthur was being prepared for the throne, Henry was steered toward a church career, with a broad education in theology, music, languages, poetry and sports.

Did you know? An accomplished musician, Henry VIII of England wrote a song entitled "Pastime With Good Company" that was popular throughout Renaissance Europe.

As a young man, Henry displayed an admirable degree of intellectual curiosity, religious devotion and athletic achievement. One observer described a youth who “speaks good French, Latin and Spanish; is very religious; heard three masses daily when he hunted ... He is extremely fond of hunting, and never takes that diversion without tiring eight or ten horses ... He is also fond of tennis.”.

Henry’s brother and heir apparent Arthur had been betrothed since age 2 to Catherine of Aragon, the daughter of the Spanish rulers Ferdinand and Isabella. In November of 1501, the teenage couple were married.

Months later, however, Arthur died of a sudden illness. Henry became next in line for the throne and in 1503 was betrothed to his brother’s widow.

Henry VIII took the throne in 1509 at age 17, and married Catherine of Aragon six weeks later. Over the next 15 years, while Henry fought three wars with France, Catherine bore him three sons and three daughters, all but one of whom died in infancy. The sole survivor was Mary (later Mary I), born in 1516.

Vad hände 15 aug 1991?

1985 blev Michail Gorbatjov Sovjetunionens ledare. Gorbatjov arbetade för förändring (på ryska: perestrojka) och öppenhet (på ryska: glasnost) samt ökad demokratisering.

Dessa förändringar innebar att livet blev allt friare i Sovjetunionen. Samtidigt ökade frihetskraven från flera av Sovjets republiker, främst från de baltiska staterna (Estland, Lettland och Litauen) som ville uppnå självständighet...

Den 19 augusti 1991 meddelades det från Moskva att Gorbatjov var avsatt som Sovjetunionens president. Nio personer hade tagit över makten. Kuppmakarna sa sig vilja stoppa Sovjetunionens sönderfall. Det visade sig dock att armén stödde Gorbatjov. Dessutom blev Boris Jeltsin - en f.d. högt uppsatt partimedlem - en centralgestalt i motståndet mot kuppmakarna. Kuppen misslyckades.

Kuppen kom att betyda slutet för kommunistpartiet och Sovjetunionen som stat. Det visade sig att kuppmakarna påskyndade den utveckling som de försökt förhindra. Allt fler stater förklarade sig vara självständiga trots att Gorbatjov vägrade att acceptera att Sovjetunionen upplöstes.

Den 25 december 1991 avgick Gorbatjov som Sovjetunionens president. Sovjetunionen fanns inte längre.

Vilken kung mördade sina fruar?

Skildes, halshöggs, dog, skildes, halshöggs, levde. För många historieintresserade är detta den kända ramsan om hur Henrik VIII:s sex hustrur slutade sina liv.

Var är Henry 8 begravd?

On 11th June 1509 he married his widowed sister in law Katherine of Aragon. In the east window of St Margaret's church Westminster, dated about 1526, there are kneeling figures of Henry and Katherine (her head has been replaced by a modern one in the window but the original can be seen in the new Galleries at the Abbey). After their famous divorce he married Anne Boleyn (beheaded), Jane Seymour (died), Anne of Cleves, who is buried in Westminster Abbey (divorced), Catherine Howard (beheaded), and Catherine Parr, who survived her husband.

Hur många dog i Svettsjukan?

Elizabeth Woodville och Margaret Beaufort arrangerade äktenskapet mellan sina barn Elizabeth av York och Henrik Tudor på villkoret att han skulle avsätta Rikard III. Henrik Tudor kunde säga sig ha rätt till kronan genom sin mors arvslinje, men han skulle tvingas strida för att hävda sin rätt. Henrik lyckades skaffa sig stöd i Bretagne, som på denna tid var ett självständigt hertigdöme. Efter ett misslyckat invasionsförsök som avbröts när man tvingades vända efter att man hamnade i fruktansvärda stormar i Engelska kanalen, lyckades Henrik återvända till England och samla en armé.[21] Denna armé bestod, utöver de män han hade med sig från Bretagne, av anhängare till ätten Woodville och av adelsmän som hatade och var rädda för Rikard på grund av de rykten som gick om de två prinsarnas död, och på grund av de avrättningar av adelsmän som Rikard beordrat för att säkra sin ställning och göra sig av med alla som ifrågasatte hans rätt till tronen.[22] Avgörandet kom att stå vid Bosworth Field den 22 augusti 1485. Genom att vinna slaget kunde Henrik Tudor utropa sig till kung Henrik VII. Men han gjorde sig ingen brådska med att gifta sig med Elizabeth av York, även om han offentligt hade svurit ett heligt löfte att göra det innan han lämnade Frankrike för att invadera England. [20]

Henrik kröntes den 30 oktober i Westminster Abbey, men bröllopet genomfördes inte omedelbart. Henrik ville att det skulle vara tydligt att kungamakten var hans genom egen rätt som huvudarvtagare till huset Lancasters rätt till tronen, inte genom de anspråk på kronan som Elizabeth av York kunde göra.[20] Slutligen fick parlamentet å folkets vägnar vädja om att han skulle hålla sitt löfte. Henrik hade lärt sig en läxa av hur Rikard III använt kyrkolagen för att kunna ta kronan från sina brorsöner, och såg till att få en påvlig licens för att gifta sig med Elizabeth. Deras äktenskap kunde annars ha ifrågasatts då de båda härstammade från Johan av Gent, och det engelska parlamentet tidigare förklarat Edvard IV:s barn oäkta.[23]Påven förklarade även i en bulla att var och en som ifrågasatte äktenskapet eller Henriks rätt till tronen skulle exkommuniceras.[24] Den 18 januari 1486 ägde vigseln rum. Det var inte förrän 25 november 1487, mer än ett år efter deras första barn Arthurs födelse, som Elizabeth kröntes till drottning. Detta kan ses som ytterligare en markering från Henriks sida att kronan, och rätten till den, var uteslutande hans.[25] Ättens symbol, tudorrosen, som Henrik VII antog efter att bröllopet mellan honom och Elizabeth av York ägt rum, är en kombination av huset Yorks vita ros, Lancasters röda ros och Tudors gröna färg.[26]

Vad hände den 16 aug 1977?

We process your data to deliver content or advertisements and measure the delivery of such content or advertisements to extract insights about our website. We share this information with our partners on the basis of consent and legitimate interest. You may exercise your right to consent or object to a legitimate interest, based on a specific purpose below or at a partner level in the link under each purpose. These choices will be signaled to our vendors participating in the Transparency and Consent Framework. More information

Always Active

Vad hände är 1895?

Röntgenstrålarnas upptäckare var fysikprofessorn Wilhelm Conrad Röntgen (1845–1923). Han var intresserad av så kallade urladdningsfenomen. Ett sådant uppstod om man hade två elektroder i ett glasrör med vakuum. Elektrisk ström gav då upphov till en strålning som lyste upp glasrörets väggar och hela rummet.

En annan fysiker, Philip Lenard (1862-1947), upptäckte att sådan strålning kan göra fotografisk film svart. Han tyckte dock inte att upptäckten var tillräckligt intressant. Men Röntgen blev nyfiken och undrade ifall det gick att skapa andra sorts strålar med liknande metoder.

Han gjorde ett experiment där han täckte glasröret med svart kartong och ställde en pappskiva täckt med ett lysämne bredvid. När den elektriska strömmen ledde till en urladdning i glasröret glimmade pappskivan till. Röntgens idé var att detta orsakades av en strålning som kunde gå igenom kartongen. Han började studera dessa strålar, som han kallade för X-strålar. Det visade sig att dessa även kunde passera igenom trä och metall.

Den första röntgenundersökningen i Sverige genomfördes redan år 1896. En pojke hade blivit skjuten i huvudet, men levde. Med hjälp av röntgen lyckades läkarna hitta kulan och behandla pojken. Vid sekelskiftet fanns det tio röntgenapparater i Sverige. I Tekniska museets samlingar finns det första röntgenröret som användes i Sverige.

Vem tog över efter Elisabeth den första?

Elisabet I (engelska Elizabeth), 1533–1603, drottning av England från 1558. Hon tillhörde ätten Tudor; fadern var Henrik VIII, modern hans andra hustru Anne Boleyn, som han lät halshugga då Elisabet endast var två år gammal.

Som ung hotades hon av döden flera gånger, våldtogs av sin styvfar, Seymour, och fängslades på Towern för högförräderi, men klarade sig efter skickliga svar på snärjande frågor.

Hon uppfostrades till protestant och blev de antikatolska krafternas hopp under den katolska halvsystern Maria Tudors ("blodiga Marias") regering 1553–1558. Under denna tid hölls Elisabet tidvis fängslad, men då Maria dog stod hon närmast i arvföljden och blev drottning.

Hur dog Henrik?

Henrik VIII Tudor († 28 januari 1547 i Whitehall Palace, London) var kung av England från 1509 till 1547, lord av Irland från 1509 och kung av Irland från 1541. Han var yngre son till kung Henrik VII och Elisabet av York och blev tronarvinge efter sin äldre bror Arthurs oväntade död 1502. Hans kröning i juni 1509 var det första fredliga trontillträdet på nästan 100 år efter de engelska rosornas krig. Henrik var den första engelska kungen med renässansutbildning, han talade flera språk, skrev poesi, komponerade musik och visade stort intresse för religiösa ämnen. I sin ungdom var han en atletisk och karismatisk man, men senare blev han överviktig och kroniskt sjuk.

Eftersom hans första äktenskap med Katarina av Aragonien inte gav någon manlig tronarvinge försökte Henrik få sitt äktenskap ogiltigförklarat av påven Clemens VII på 1520-talet, men påven Clemens VII vägrade. Henrik ledde därefter sitt land in i den engelska reformationen: han avstod från den romersk-katolska kyrkan och grundade Church of England, som han själv upphöjde till överhuvud. Slutligen exproprierade han de engelska klostren och upplöste dem. Till följd av detta bannlystes han av påven Paulus III. Även om Henrys religiösa övertygelser förblev katolska till slutet, banade han väg för den protestantiska reformationen i England genom att förkasta påvens auktoritet och trycka en engelsk bibel som var auktoriserad av staten. Efter hans död tillföll kronan först hans nioåriga son Edward, efter hans tidiga död hans äldsta dotter Mary och slutligen hans dotter Elizabeth, med vars död Tudors regeringstid upphörde 1603.

I populärkulturen är Henrik VIII mest känd för sina totalt sex äktenskap, varav två slutade med annullering (Katarina av Aragonien, Anne av Kleve), två slutade med avrättning av respektive hustru (Anne Boleyn, Katarina Howard), ett slutade med död i barnsäng (Jane Seymour) och ett slutade med hans död (Katarina Parr).

Henrik föddes som tredje barn och näst äldsta son till den engelske kungen Henrik VII och hans hustru Elisabet av York. Han döptes av Richard Fox, biskop av Exeter, med den sedvanliga pompa och ståt som kungliga barn brukar ha, med heraldiker och trumpeter. Eftersom hans föräldrar redan hade en tronarvinge, prins Arthur, hade Henrik ingen större dynastisk betydelse när han föddes. Till och med hans mormor Margaret Beaufort, som samvetsgrant hade antecknat hans två äldre syskons födslar i sin Timbok med exakt tid och plats, antecknade Henry i den ganska nonchalant.

Henriks tidiga barndom präglades av efterdyningarna av Rosornas krig, de blodiga striderna mellan släkterna Lancaster och York som pågick i årtionden. Sedan Henrik VII hade vunnit kronan på slagfältet 1485, dök tronpretendenter upp flera gånger för att bestrida hans styre. År 1494 låtsades en ung man vid namn Perkin Warbeck vara Richard, hertig av York, den yngre av de två försvunna prinsarna i Towern. Han gjorde anspråk på den engelska tronen och fick snabbt stöd både i England och på fastlandet. Som en åtgärd mot Warbeck utnämnde kungen sin andra son till riddare av badet vid en stor ceremoni 1494 och upphöjde honom därefter till hertig av York, den traditionella titeln för kungens nästfödda son. Henry, som bara var tre år gammal och som senare skulle bli en lång och stark man och en entusiastisk ryttare, red in i London tillsammans med många adelsmän ”sittande ensam på en häst” och en av åskådarna trodde att han redan var ”fyra år gammal eller liknande”, förmodligen på grund av sin storlek. År 1495 tog hans far honom också in i Strumpebandsorden.

När ett uppror av Cornish-rebeller bröt ut 1496 till förmån för Warbeck, som obehindrat marscherade mot London, var den femårige Henry tvungen att fly till Towern tillsammans med sin mor. Samtidigt invaderade Warbeck England från Skottland. Kungen red först norrut med sina trupper och återvände senare i tid för att besegra rebellerna strax utanför London. Det är möjligt att dessa tidiga erfarenheter var en av orsakerna till att Henrik senare försvarade sin ätts anspråk på att regera så kompromisslöst och ibland grymt.

Mindre än två månader efter sin trontillträde, strax före sin 18-årsdag, gifte sig Henrik med Katarina av Aragonien den 11 juni 1509, officiellt med hänvisning till sin fars sista vilja, men han var också attraherad av henne. Till sin svärfar skrev han efter bröllopet: ”Även om vi fortfarande vore fria skulle vi välja henne som vår gemål framför alla andra.” Han beskrivs också ha kysst och omfamnat Catherine ”på ett kärleksfullt sätt” offentligt. Den gemensamma kröningen med Henrik ägde rum knappt två veckor senare och var så magnifik att krönikören Edward Hall skrev om den:

Även om det var en kärleksmatch fanns det också pragmatiska skäl till det snabba äktenskapet. Henrik hade tidigt fått erfara, genom Perkin Warbecks uppror och Arthurs död, hur bräcklig den unga Tudor-dynastin var. För att säkerställa arvtagningen var det viktigt att producera söner så snabbt som möjligt. Men den unge kungen var lika intresserad av en allians med Spanien. Till skillnad från sin far strävade Henrik efter ära på slagfältet och med hjälp av Katarinas far Ferdinand kunde han föra krig mot Frankrike. Bara några dagar efter hans kröning dog Henrys mormor Margaret Beaufort.

Henrik tillbringade de första månaderna av sin regeringstid med att roa sig. Turneringar och banketter anordnades, jakter hölls och från augusti till september genomfördes den kungliga resan, under vilken Henrik och Katarina besökte olika delar av landet. Henrik gillade att omge sig med sportiga och smarta unga män som delade hans intressen, men han uppskattade också filosofiska diskussioner med bildade män. Till hans nära vänner i ungdomsåren hörde Charles Brandon, William Compton och Francis Bryan, även om Henry också accepterade vanliga män i sin krets. Den 12 januari 1510 vågade kungen för första gången själv delta i ett tornerspel, utan att veta om det och mot sitt råds vilja. Tillsammans med Compton deltog han i turneringen i förklädnad och utmärkte sig som en skicklig lantis. Under de följande åren var han också entusiastisk i riddarspelet.

Vad är Svettsjuka?

För de allra flesta personer som lider av hyperhidros finns det en underliggande orsak till den överdrivna svettningen, som övervikt, diabetes eller klimakteriet. Det kallas då sekundär hyperhidros.

Men en av fyra som lider av sjukdomen är född med den, och det kallas då primär hyperhidros. Tillståndet kan vara ärftligt och det är vanligt att debuten sker i barndomen, samtidigt som det då också är lättare att upptäcka eftersom barn vanligtvis inte svettas överdrivet mycket.

Många av dem som drabbas av tillståndet upplever problem socialt eftersom de är rädda att personer i omgivningen ska störa sig på deras svettlukt, eller att omgivningen ska anta att man inte sköter sin hygien. Det är vanligt att de som drabbats av tillståndet försöker att duscha ofta och kanske hålla pulsen nere för att undvika svettningar, därför kan tillståndet i hög grad påverka livskvaliteten på ett negativt sätt.

Hur många fruar halshögg Henrik den åttonde?

Medan Henrys sex äktenskap återspeglar hans ihärdiga önskan om en manlig efterträdare och hans fokus på att skapa och upprätthålla viktiga politiska allianser. Det kan dock göra det svårt att komma ihåg ödet för var och en av Henrys fruar. Denna berömda ramsa berättar om resultatet av Henrik VIII:s sex fruar: kung Henrik VIII, Till sex fruar var gift. En dog, en överlevde, Två skilda och två halshuggna En annan populär mnemonisk enhet är: Skild, halshuggen, dog; Skilde sig, halshöggs, överlevde Detta är respektive: Katherine of Aragon, Anne Boleyn, Jane Seymour Anne of Cleves, Katherine Howard och Katherine Parr.

Vad hände den 15 aug 1991?

1985 blev Michail Gorbatjov Sovjetunionens ledare. Gorbatjov arbetade för förändring (på ryska: perestrojka) och öppenhet (på ryska: glasnost) samt ökad demokratisering.

Dessa förändringar innebar att livet blev allt friare i Sovjetunionen. Samtidigt ökade frihetskraven från flera av Sovjets republiker, främst från de baltiska staterna (Estland, Lettland och Litauen) som ville uppnå självständighet...

Den 19 augusti 1991 meddelades det från Moskva att Gorbatjov var avsatt som Sovjetunionens president. Nio personer hade tagit över makten. Kuppmakarna sa sig vilja stoppa Sovjetunionens sönderfall. Det visade sig dock att armén stödde Gorbatjov. Dessutom blev Boris Jeltsin - en f.d. högt uppsatt partimedlem - en centralgestalt i motståndet mot kuppmakarna. Kuppen misslyckades.

Kuppen kom att betyda slutet för kommunistpartiet och Sovjetunionen som stat. Det visade sig att kuppmakarna påskyndade den utveckling som de försökt förhindra. Allt fler stater förklarade sig vara självständiga trots att Gorbatjov vägrade att acceptera att Sovjetunionen upplöstes.

Den 25 december 1991 avgick Gorbatjov som Sovjetunionens president. Sovjetunionen fanns inte längre.