:

Kan man folkbokföra sig på en församling?

Innehållsförteckning:

 1. Kan man folkbokföra sig på en församling?
 2. Kan man vara folkbokförd på kommunen?
 3. Får man vara skriven på en adress där man inte bor?
 4. Var ska man folkbokföra sig om man är hemlös?
 5. Vad krävs för att folkbokföra sig?
 6. Vart får hemlösa sin post?
 7. Hur lång tid tar det att bli folkbokförd?
 8. Vad ska jag göra om jag inte har en adress?
 9. Måste man vara folkbokförd där man har sin hemförsäkring?
 10. Vad gör man om man inte kan folkbokföra sig?
 11. Vad kan man göra om man inte har en adress?
 12. Vad innebär det att bo i församlingen?
 13. Hur mycket får en präst i lön?
 14. Vad är folkbokföringen i Sverige?
 15. Vilka uppgifter registreras i folkbokföringen?
 16. Vilka myndigheter överför nya uppgifter till folkbokföringen?

Kan man folkbokföra sig på en församling?

Regeringen beslutade den 10 september 1998 att tillkalla en särskild utredare med uppgift att utreda frågan om folkbokföring i en territoriell församling när den kyrkliga indelningen blir en intern kyrklig angelägenhet.

Hovrättsrådet Björn Karlsson förordnades fr.o.m. den 1 december 1998 som särskild utredare.

Som experter förordnades fr.o.m. den 22 december 1998 byrådirektören Eva Årbrandt Johansson, avdelningsdirektören Åke Nilsson, kammarrättsassessorn Birgitta Pettersson, kanslichefen Ragnar Svenserud, folkbokföringsjuristen Lars Tegenfeldt och avdelningsdirektören Åsa Ternblad samt fr.o.m. den 10 februari 1999 avdelningsdirektören Margareta Lindquist.

Enligt 6 § folkbokföringslagen (1991:481) skall en person folkbokföras på den fastighet och i den territoriella församling inom Svenska kyrkan där han eller hon är att anse som bosatt. I dagsläget knyts cirka 99,8 procent av den folkbokförda befolkningen till fastighet och församling, medan återstoden folkbokförs enbart i församling.

Utredningens huvudfråga har varit att pröva om folkbokföring alltjämt skall ske i territoriell församling när den kyrkliga indelningen genom stat- kyrkareformen har blivit en intern kyrklig angelägenhet. För folkbokföringsverksamheten som sådan finns inte något direkt behov av att registrera uppgift om boende i församling. Folkbokföringsuppgifterna om församling nyttjas dock på många håll i samhället. Församlingsuppgifter används exempelvis vid forskning, för framställning av statistik och för att bestämma verksamhetsområden hos myndigheter och företag. Församlingsindelningen används också i en rad författningar för att bestämma geografiska områden, bl.a. för olika ekonomiska stödåtgärder. Den nyligen införda begravningsavgiften förutsätter att skattemyndigheterna kan hänföra varje folkbokförd person till en församling.

Kan man vara folkbokförd på kommunen?

Hej!Det låter som en knepig situation för dig och vi rekommenderar dig att vända dig till boendesektionen i kommunen du är skriven.

Tyvärr är det en risk som en andrahandsuthyrare tar när någon skriver sig på en adress. Enligt folkbokföringslagen måste alla vara folkbokförda. Det går inte att folkbokföra sig på en postbox, inte heller är poste restante en folkbokföring. Det handlar om var du får din post.

Får man vara skriven på en adress där man inte bor?

20 april 2018 kl 10:18 Uppdaterad 13 juli 2021 kl 17:38

Tips & Råd Huvudregeln för var man ska vara skriven är egentligen väldigt enkel – ändå bryter många mot lagen utan att veta om det. Så här gör du rätt och skyddar dig mot bedragare.

Var ska man folkbokföra sig om man är hemlös?

Hej!

Enligt folkbokföringslagen ska man vara folkbokförd på den adress där man har sin huvudsakliga dygnsvila. I ditt fall så kanske det är svårt att avgöra just detta.

Vad krävs för att folkbokföra sig?

20 april 2018 kl 10:18 Uppdaterad 13 juli 2021 kl 17:38

Tips & Råd Huvudregeln för var man ska vara skriven är egentligen väldigt enkel – ändå bryter många mot lagen utan att veta om det. Så här gör du rätt och skyddar dig mot bedragare.

Vart får hemlösa sin post?

Grundregeln att utgå ifrån när det kommer till folkbokföring är att du ska vara folkbokförd där du är bosatt. Du anses vara bosatt där du regelbundet sover.

I Folkbokföringslagen går det att läsa mer om vilka undantag som finns och mer exakt hur begreppet definieras. Utgångspunkten är däremot att utgå ifrån var du faktiskt bor. Det spelar ingen roll hur du bor, exempelvis om du är inneboende.

Tänk på! Du ska vara folkbokförd där du bor, oavsett om det är du själv som äger bostaden eller inte.

Om du tänker flytta gör du en flyttanmälan för att ändra din folkbokföringsadress. Flyttanmälan görs hos Skatteverket.

Det går även att göra en flyttanmälan på Adressändring.se, men det gäller endast postförsändelser, alltså att din post skickas till ditt nya boende.

I samband med adressändringen får du en blankett som du skickar in till Skatteverket, som är grunden för ditt byte av folkbokföringsadress. Att byta folkbokföringsadress är kostnadsfritt, men för vissa nödvändiga tilläggstjänster kan du få betala en mindre summa.

Hur lång tid tar det att bli folkbokförd?

För att ditt besök på servicekontoret ska gå snabbt och smidigt rekommenderar vi att du innan besöket använder vår tjänst Flytta till Sverige. Det gäller både för dig själv och om du har barn och/eller partner som flyttar med. Tjänsten är en digital anmälan som finns på flera språk: engelska, arabiska, dari, pashto och svenska.

När du fyller i din anmälan får du förslag på dokument som du normalt behöver ta med dig när du besöker servicekontoret. Skatteverket kan också fråga efter ytterligare uppgifter och dokument. När du har gått igenom alla steg i tjänsten skriver du ut anmälan och tar med dig den till servicekontoret tillsammans med de dokument som du vill visa. Om du har en e-legitimation från en utfärdare som är ansluten till eIDAS så kan du logga in i tjänsten. När du är inloggad så kan du spara ett utkast av din anmälan och fortsätta vid ett senare tillfälle.

Vad ska jag göra om jag inte har en adress?

Här hittar du frågor och svar om adressering och eftersändning.

Klicka på frågan för att se svaret.

Måste man vara folkbokförd där man har sin hemförsäkring?

Att flytta kan vara en utdragen process. Om du har olika ut- och inflyttningsdatum, eller inte kan flytta alla dina möbler på en gång, så gäller vår hemförsäkring för både din gamla och nya bostad, i 45 dagar när du också försäkrar ditt nya boende hos oss. Om du flyttar till ett annat län behöver du kontakta oss för att få rätt försäkring.

Ja, du som äger eller är hyrestagare för en bostad behöver ha en egen hemförsäkring. Olika regler gäller beroende på om du har en hyresrätt eller bostadsrätt, samt om du hyr ut bostaden möblerad eller omöblerad.

Vad gör man om man inte kan folkbokföra sig?

20 april 2018 kl 10:18 Uppdaterad 13 juli 2021 kl 17:38

Tips & Råd Huvudregeln för var man ska vara skriven är egentligen väldigt enkel – ändå bryter många mot lagen utan att veta om det. Så här gör du rätt och skyddar dig mot bedragare.

Vad kan man göra om man inte har en adress?

När du tillfälligt bor på annan adress, eller inte har någon adress alls, så kommer posten fram ändå med Poste Restante. 

Vad innebär det att bo i församlingen?

Är det dags att ompröva vistelse­begreppet? Har det tjänat ut och bör ersättas med något nytt?

När Svenska kyrkan stod inför ändrade relationer med staten och skulle vrida sig ur det kyrkokommunala greppet, lanserade man en egen lokaliseringsprincip som infördes i kyrkoordningen. Den fick namnet vistelsebegreppet.

Hur mycket får en präst i lön?

Att vara präst eller pastor är mycket mer än bara ett yrke. Personligheten och den kristna tron är de främsta arbetsredskapen för prästen som möter människor både i glädje och i sorg.

Vad är folkbokföringen i Sverige?

Folkbokföringen är den grundläggande registreringen av befolkningen i Sverige. När du ska anmäla flytt, byta namn eller gifta dig ska du vända dig till Skatteverket. När du ska anmäla flytt, byta namn eller gifta dig ska du vända dig till Skatteverket.

Vilka uppgifter registreras i folkbokföringen?

De uppgifter som registreras i folkbokföringen är: namn (efternamn, förnamn, eventuella mellannamn, efternamn som ogift) personnummer. postadress. fastighet, församling och kommun där man är folkbokförd samt datum för ändring (flyttning) make, registrerad partner, barn, föräldrar, vårdnadshavare och adoption med data.

Vilka myndigheter överför nya uppgifter till folkbokföringen?

De myndigheter som Skatteverket dagligen överför nya uppgifter från folkbokföringen till, är bland annat följande: Försäkringskassan. Migrationsverket. Lantmäteriet. Centrala studiestödsnämnden (CSN) Transportstyrelsen, med bland annat bil- och körkortsregister.