:

När ska inkomstdeklaration 2 lämnas in?

Innehållsförteckning:

 1. När öppnar tjänsten för inkomstdeklaration 2?
 2. Vad är skillnaden mellan inkomstdeklaration 1 och 2?
 3. Hur man fyller i inkomstdeklaration 2?
 4. Vad händer om man inte lämnar in deklarationen i tid?
 5. Hur rättar man en inkomstdeklaration 2?
 6. Kan man deklarera i efterhand?
 7. När betala skatt för att slippa ränta?
 8. Vad händer om man är 1 dag sen med deklarationen?
 9. Kan man deklarera efter 2 maj?
 10. Hur mycket Swish kan man ta emot utan att skatta?

När öppnar tjänsten för inkomstdeklaration 2?

Blanketten är en inkomstdeklaration som ska lämnas av aktiebolag, ekonomiska föreningar, bostadsrättsföreningar med flera.Deklarationen består av huvudblanketten INK2 (första sidan) samt bilagorna INK2R (Räkenskapsschema) och INK2S (Skattemässiga justeringar).

Om du har ett deklarationsprogram som kan skapa SRU-filer lämnar du enkelt hela Inkomstdeklaration 2 (första sidan samt alla bilagor och eventuella övriga upplysningar) i vår e-tjänst Filöverföring.

Vad är skillnaden mellan inkomstdeklaration 1 och 2?

Precis som namnet antyder så är inkomstdeklarationens syfte att beskriva din inkomst för det föregående året. Inkomstdeklarationen utgör grunden för hur mycket skatt du ska betala på din inkomst.

Det är först efter att den sista kronan för året är intjänad som Skatteverket kan veta exakt hur mycket du ska betala i skatt. När året är slut och du fyller i din inkomstdeklaration finns det dessutom utrymme för att göra vissa justeringar, exempelvis hantera traktamente eller periodiseringsfonder.

Utifrån den slutgiltiga redovisningen av dina inkomster räknar Skatteverket ut din skatt för hela året. Eftersom man betalar in preliminär skatt under årets gång blir den slutgiltiga skatten ofta nära den preliminärt debiterade skatten. Inkomstdeklarationen ska lämnas in av både företag och privatpersoner.

Hur man fyller i inkomstdeklaration 2?

Högst upp på sidan 1 föreslår programmet bokslutsdatum och samt anger uppgift om räkenskapsår baserat på de uppgifter du lämnat om bolaget på sidan Grunduppgifter.

Högst upp på första sidan av de flesta deklarationsblanketter finns ett utrymme för uppgift om datum då blanketten fylls i. Denna uppgift använder Skatteverket när flera olika pappersutskrifter av samma deklarationsblankett lämnas in till Skatteverket under samma deklarationsperiod, för att klarlägga vilken blankett som är den giltiga, dvs vilken blankett som är den sist upprättade.

När deklarationsuppgifter lämnas till Skatteverket på elektronisk väg används inte datumet på blanketten överhuvudtaget, eftersom Skatteverket automatiskt registrerar datum då en elektronisk uppgift tas emot. Du som lämnar alla deklarationer via Skatteverkets filöverföringstjänst etc behöver alltså aldrig bry dig om uppgiften om datum.

I programmet kan du under Arkiv - Utskriftsinställningar markera att programmet i det aktuella fältet alltid ska skriva ut dagens datum för den dag då en utskrift av blanketten sker.

Vad händer om man inte lämnar in deklarationen i tid?

Du kan bli tvungen att betala en förseningsavgift eller en skatteförhöjning om du

 • deklarerar för sent
 • lämnar skattedeklarationen för sent
 • inte alls lämnar din skattedeklaration
 • inte korrigerar fel på skattedeklarationen 
 • inte deklarerar en skattepliktig inkomst
 • deklarerar en kostnad som avdrag som inte kan dras av i beskattningen.

Observera att den elektroniska skattedeklarationen eller pappersblanketterna ska vara framme hos Skatteförvaltningen senast på den sista inlämningsdagen för skattedeklarationen!

Hur rättar man en inkomstdeklaration 2?

Inkomstdeklaration 2 ska innehålla information om företagets resultat och ekonomiska ställning samt skattemässiga justeringar. Resultatet redovisas i form av en sammanställning av intäkter och kostnader i avsnittet Räkenskapsschema INK2R. Den ekonomiska ställningen redovisas i form av en sammanställning av företagets tillgångar, skulder och eget kapital i avsnittet Räkenskapsschema INK2R. Skattemässiga justeringar är sådant som enligt lag dras av eller läggs till för att påverka hur mycket skatt som företaget ska betala och det görs i avsnittet Skattemässiga justeringar INK2S. Skatten, inkomstskatten, som utgår från deklarationen betalas till Skatteverket.

Aktiebolag och ekonomisk förening ska deklarera, fylla i och lämna in Inkomstdeklaration 2. Deklarationen förkortas ofta INK2.

Kan man deklarera i efterhand?

Jag har lämnat in min deklaration men har insett att jag gjort fel, kan jag rätta min deklaration? Så här svarar Resultats experter.

Jag har lämnat in min deklaration men har insett att jag gjort fel, kan jag rätta min deklaration? 

När betala skatt för att slippa ränta?

Alla som får deklaration från Skatteverket är skyldiga att deklarera. Syftet med deklarationen är att räkna fram den verkliga skatten du är skyldig att betala på dina inkomster. Har du betalat för mycket i preliminärskatt under inkomståret kommer du att få återbäring. Om du däremot betalat för lite får du så kallad restskatt.

I denna artikel får du lära dig mer om restskatt, vad det är och när den ska betalas. Likvidum tipsar också om vad du kan göra för att undvika restskatt helt.

Den främsta anledningen till att du får restskatt är att skatten som har dragits på din lön under förra året är lägre än slutskatten du får med din deklaration. Slutskattebeskedet du får gäller förutsatt att du inte ska göra ytterligare ändringar som kan påverka beräkningen av den slutliga skatten.

Vad händer om man är 1 dag sen med deklarationen?

Du kan bli tvungen att betala en förseningsavgift eller en skatteförhöjning om du

 • deklarerar för sent
 • lämnar skattedeklarationen för sent
 • inte alls lämnar din skattedeklaration
 • inte korrigerar fel på skattedeklarationen 
 • inte deklarerar en skattepliktig inkomst
 • deklarerar en kostnad som avdrag som inte kan dras av i beskattningen.

Observera att den elektroniska skattedeklarationen eller pappersblanketterna ska vara framme hos Skatteförvaltningen senast på den sista inlämningsdagen för skattedeklarationen!

Kan man deklarera efter 2 maj?

I den här artikeln går vi bland annat igenom vem som ska lämna inkomstdeklaration och sammanfattar de viktigaste tidpunkterna för årets deklarationsarbete. Vi fokuserar på vad som gäller för deklarationen för fysiska personer och dödsbon.

Det börjar närma sig deklarationstider för fysiska personer. Det första datumet att hålla reda på är den 5 mars, senast då bör man skaffa en digital brevlåda för att få deklarationen digitalt. Då kommer deklarationen redan i början av mars och den 14 mars kan man deklarera Inkomstdeklaration 1. De som inte har digital brevlåda får deklarationen med posten mellan 15 mars och 15 april. Senaste dagen att deklarera är den 2 maj.

Hur mycket Swish kan man ta emot utan att skatta?

När du tar emot pengar via Swish finns det ingen automatisk skatteavdrag. Det är ditt ansvar som mottagare att redovisa inkomsten till Skatteverket och betala skatt på den om det behövs. Detta gäller oavsett om pengarna är en gåva eller betalning för en tjänst eller vara.

För att redovisa din inkomst från Swish-betalningar kan du använda dig av Skatteverkets tjänst ”Inkomstdeklaration 1”. Där kan du ange beloppet du har tjänat och betala den skatt du är skyldig.