:

Hur ska en verifikation se ut?

Innehållsförteckning:

 1. Hur bokför man en verifikation?
 2. Hur gör man verifikationer?
 3. Måste man skriva ut alla verifikationer?
 4. Måste man kontera på verifikationen?
 5. Kan man bokföra utan kvitto?
 6. Vad är ett Verifikationsnummer?
 7. Vad visar en Verifikationslista?
 8. Kan man ta bort en verifikation?

Hur bokför man en verifikation?

Välj den Verifikationsserie‍ du vill använda dig av och fyll i en Beskrivning, en text som beskriver vilken typ av transaktion du vill bokföra, exempelvis “dagskassa 2021-04-15”. För att det ska gå snabbare kan du lägga upp de beskrivningar som ofta används under Inställningar - Snabbtexter. Snabbtexterna innebär att du enbart behöver skriva in en kod för den beskrivning du vill använda eller skriva de första bokstäverna i beskrivningen för att få upp förslag på de beskrivningar som matchar.

Om du vill bokföra verifikationen på ett annat än dagens datum skriver du in det i fältet Bokföringsdatum.

Vill du att hela verifikationen ska bokföras på ett kostnadsställe eller projekt skriver du in det i fälten Kostnadsställe och Projekt. Om du däremot vill kontera olika kostnadsställen eller projekt på konteringsraderna gör du det per rad i kolumnerna KS eller PR.

Har du lagt upp en konteringsmall som du vill använda dig utav väljer du den i fältet Konteringsmall och skriver i beloppet som ska fördelas i fältet till höger. 

Hur gör man verifikationer?

En verifikation innehåller uppgifter som dokumenterar en affärshändelse eller en justering i bokföringen (5 kap. 6 och 10 §§ BFL). Verifikationen ska säkerställa att det finns bevis för att affärshändelsen har inträffat och ska dokumentera dess innebörd. Verifikationer ska även finnas för andra bokföringsposter, t.ex. rättelser och bokslutstransaktioner (5 kap. 10 § BFL).

En verifikation kan vara uppgifter som finns i en faktura, följesedel eller andra handlingar som upprättas i samband med en affärshändelse. En verifikation kan antingen tas emot av företaget eller upprättas inom företaget.

Måste man skriva ut alla verifikationer?

 • när verifikationen har upprättats
 • när affärshändelsen har ägt rum
 • vad affärshändelsen avser
 • vilket belopp det gäller
 • vilka köpare och säljare som är inblandade
 • vilka dokument som har legat till grund för affärshändelsen och var originalhandlingarna förvaras (om den inte finns bland verifikationerna)
 • verifikationsnummer eller något annat identifikationstecken samt andra uppgifter som är nödvändiga för att man ska kunna sammankoppla verifikationen med den bokförda händelsen.

Måste man kontera på verifikationen?

Den här instruktionen gäller BL Bokföring

För räkenskapsår påbörjade efter 31 december 2014 gäller ett nytt allmänt råd från Bokföringsnämnden (BFN). På grund av detta har vi gjort anpassningar i BL Administration.

Kan man bokföra utan kvitto?

Tänk på att det är du som ansvarar för bokföringen! Även om du anlitar någon för att sköta din bokföring är det du som ansvarar för att bokföringen blir riktig. Detta ansvar kan du aldrig lämna ifrån dig. Så ställ krav på din bokförare att han eller hon förklarar om du inte förstår.

Några tips innan du lägger upp din bokföring!

 • Planera din bokföring. Tänk igenom innan hur den ska vara upplagd, så att den passar dina syften bäst.
 • Ta råd. Fråga vänner och bekanta som driver rörelse hur de gör med sina papper och sin bokföring.
 • Enkelhet. Gör din bokföring så enkel som möjligt när du startar upp, särskilt om du är lite osäker på dina kunskaper i bokföring.
 • Om du lämnar bort din bokföring. Sätt in underlagen varje dag i en pärm, där du har en flik för varje dag. Då är det lättare för den som sköter bokföringen att bokföra alla transaktioner på rätt dag.

För din egen skull är det viktigt att du har ordning på dina papper. Varje minut som behöver tas i anspråk för dig eller en redovisningskonsult kostar pengar. Sköter du din bokföring kan du spara pengar och undvika onödigt tidsspill.

Vad är ett Verifikationsnummer?

En verifikation är ett underlag för poster i bokföringen. Det är ett skriftligt dokument, till exempel ett kvitto, en faktura, ett skuldebrev, ett kontoutdrag eller ett annat underlag som visar att en affärshändelse inträffat och vad den avser. För varje affärshändelse måste det finnas en verifikation.

Ibland används också uttrycket verifikat. Enligt bokföringslagen måste alla verifikationer ha ett verifikationsnummer för att man ska kunna sammankoppla verifikationen med den bokförda affärshändelsen.

Vad visar en Verifikationslista?

Utskriften hittar du under Utskrifter - Bokföring.

Utskriften visar alla registrerade verifikationer. Du kan välja att skriva ut för en eller alla verifikationsserier. Du kan också välja om du vill skriva ut ett visst intervall av verifikationsnummer eller verifikationer bokförda mellan två datum, du kan dock inte välja båda alternativen samtidigt.

Kan man ta bort en verifikation?

Om det är den sista verifikationen i verifikationsserien så kan du klicka dig in på verifikationen och sedan välja Ta bort.