:

Vad finns det för olika bolagsformer?

Innehållsförteckning:

 1. Vad finns det för olika bolagsformer?
 2. Vad heter aktiebolag i Danmark?
 3. Vilka är de fyra viktigaste bolagsformerna?
 4. Vad är APS Danmark?
 5. Vilka är de vanligaste bolagsformerna?
 6. Vilka är de tre vanligaste företagsformerna?
 7. Finns allabolag i Danmark?
 8. Vad står Abp för?
 9. Varför får man APS?
 10. Vad är APS för sjukdom?
 11. Vilken bolagsform har lägst skatt?
 12. Vilken företagsform betalar minst skatt?
 13. Hur många olika bolagsformer finns det?
 14. Vad menas med CVR?
 15. Vad är ett danskt CVR nummer?

Vad finns det för olika bolagsformer?

Välj lämplig företagsform för det företag du tänker grunda. Registrera ditt företag i handelsregistret och i Skatteförvaltningens register.

Vad heter aktiebolag i Danmark?

Anpartsselskab är den vanligaste danska företagsformen. Reglerna för ett ApS är betydligt enklare än reglerna för ett A/S och det krävs enbart ett kapitaltillskott på 50 000 DKK efter att det den 1 januari 2014 sänktes från 80 000 DKK. Bolaget kan även ha EURO som kapital och redovisningsvaluta. I ett anpartsselskab ansvarar ägarna, som benämns anpartshaver, enbart med det insatta anpartskapitalet.

Räkenskaperna skall årligen revideras av en registreret eller statsauktoriseret revisor. Mindre bolag kan dock avstå från att ha revisor, se mer om detta nedan under Revisor.

Vilka är de fyra viktigaste bolagsformerna?

En bolagsform är den juridiska formen ett företag ska ha, till exempel aktiebolag eller enskild firma. Det finns fem vanliga bolagsformer i Sverige, men i praktiken kan du sällan välja mellan alla. Det beror på att de olika företagsformerna passar olika typer av verksamheter. Bolagsformen du väljer styr bland annat hur du redovisar till Skatteverket, vad ditt företag får göra, hur du hanterar lön, hur många som kan vara ägare till företaget och vem som är ansvarig för företagets skulder.

Det som avgör vilken bolagsform som passar dig bäst är bland annat dina ekonomiska förutsättningar, vilka risker som är förknippade med verksamheten och hur många ägare bolaget ska ha.

Vad är APS Danmark?

 • Én eller flere ejere, som er den eller de personer eller virksomheder, der ejer anparterne i virksomheden.
 • Selvstændig juridisk enhed, hvor ejerne kun hæfter for deres indskudte kapital.
 • Et ApS skal indskyde en startkapital på mindst 40.000 kr.
 • Et ApS skal føre regnskab og indberette sin årsrapport digitalt.
 • Ifølge selskabsloven skal et ApS bl.a. føre ejerbog over samtlige ejere og panthavere samt registrere legale og reelle ejerforhold.
 • Et ApS skal have en direktion, som kan suppleres af en bestyrelse eller et tilsynsråd.
 • Det koster 670 kr. at registrere et ApS.

Er du i tvivl om, hvilken virksomhedsform du skal vælge, så prøv vores guide

Vilka är de vanligaste bolagsformerna?

Ska du starta eget? Kul! Vet du vilken bolagsform du skall välja? Inte? Då kan vi nog hjälpa dig lite på traven!

Det finns lite olika bolagsformer du kan välja mellan när det är dags att starta eget. De vanligaste formerna är Aktiebolag, Enskild firma, Enkelt bolag, Ekonomisk förening, Handelsbolag och Kommanditbolag. De olika formerna skiljer sig från varandra på en del olika sätt.

Vilka är de tre vanligaste företagsformerna?

This website protects your privacy by adhering to the European Union General Data Protection Regulation (GDPR). You can grant your consent(s) to use your data for specific purposes below or by clicking "Agree to all".

Analytics

Finns allabolag i Danmark?

Försäljning av CNC-styrda svarvar, fräs- och fleroperationsmaskiner.

Juridiskt namn: INDEX-TRAUB Ab Danmark, Filial af INDEX-TRAUB AB, Sverige

Vad står Abp för?

Språkbruk innehåller bland annat artiklar av språkforskare, intervjuer med personer som jobbar med språk och språkrelaterade nyheter. Enskilda artikelförfattare ansvarar själva för åsikterna i sina artiklar.

ISSN 2343-0621

Varför får man APS?

APS kan vara en del av SLE men också förekomma vid andra reumatiska systemsjukdomar. När APS inte är kopplad till en annan sjukdom kallas den primärt APS.

Vad är APS för sjukdom?

Välkommen till Karolinska Universitetssjukhuset för utredning och vård av antifosfolipidsyndromet (APS)

Expertteam för antifosfolipidsyndromet är en del av det Europeiska referensnätverket (ERN) för ERN ReCONNET (öppnas i nytt fönster)

Vilken bolagsform har lägst skatt?

Även om det finns för- och nackdelar med alla företagsformer är varje affärsidé unik. Det kan därför vara bra att bolla dina tankar om att starta eget med en ekonomisk rådgivare. När vi på Aspia får de här frågorna är vi noga med att höra oss för om avsikten med företaget och vilka framtidsplaner som finns. Något vi ofta börjar med att fråga är om företaget är tänkt som sidoverksamhet eller ens huvudsakliga arbete. I det förstnämnda fallet kan enskild firma vara att föredra, då du inte behöver ligga ute med samma kostnader.

Här nedan går vi igenom för- och nackdelar med samtliga bolagsformer.

Ett aktiebolag kan startas av en eller flera personer. För att starta ett aktiebolag måste du gå in med ett aktiekapital på minst 25 000 kronor. Halva aktiekapitalet får användas för att köpa tillgångar som kommer att finnas kvar i företaget.  

Bolaget är i juridisk mening en egen person som kan äga tillgångar och ådra sig skulder, ingå avtal och liknande. Det innebär att de som företräder bolaget som huvudregel inte har något ansvar skulder eller andra förpliktelser, med undantag för vissa överträdelser.

Bolaget styrs av en styrelse och kan också ha en verkställande direktör.

Vilken företagsform betalar minst skatt?

Även om det finns för- och nackdelar med alla företagsformer är varje affärsidé unik. Det kan därför vara bra att bolla dina tankar om att starta eget med en ekonomisk rådgivare. När vi på Aspia får de här frågorna är vi noga med att höra oss för om avsikten med företaget och vilka framtidsplaner som finns. Något vi ofta börjar med att fråga är om företaget är tänkt som sidoverksamhet eller ens huvudsakliga arbete. I det förstnämnda fallet kan enskild firma vara att föredra, då du inte behöver ligga ute med samma kostnader.

Här nedan går vi igenom för- och nackdelar med samtliga bolagsformer.

Ett aktiebolag kan startas av en eller flera personer. För att starta ett aktiebolag måste du gå in med ett aktiekapital på minst 25 000 kronor. Halva aktiekapitalet får användas för att köpa tillgångar som kommer att finnas kvar i företaget.  

Bolaget är i juridisk mening en egen person som kan äga tillgångar och ådra sig skulder, ingå avtal och liknande. Det innebär att de som företräder bolaget som huvudregel inte har något ansvar skulder eller andra förpliktelser, med undantag för vissa överträdelser.

Bolaget styrs av en styrelse och kan också ha en verkställande direktör.

Hur många olika bolagsformer finns det?

Grunden är att aktieägaren inte har något personligt ansvar för företagets skulder. Bolaget företräds av sin styrelse, som utses av aktieägarna vid bolagsstämma. Bolaget kan också företrädas av eventuell verkställande direktör, som utses av styrelsen.

Om mer än hälften av det registrerade aktiekapitalet är förbrukat gäller särskilda regler där bolaget riskerar att bli likviderat. För att skydda bolagets långivare bör det egna kapitalet (tillgångarna minus skulderna) vara minst lika stort som aktiekapitalet.

Vi har lagerbolag med 25 000 kr i aktiekapital. Beställ online för snabb hantering, eller kontakta oss för mer information.

I en enskild firma är företagets organisationsnummer samma som ägarens personnummer. Ägaren kallas för egen företagare och är personligt ansvarig för alla företagets skulder.

Vad menas med CVR?

Addo Sign

Denna guide har som mål att guida dig som kund, så att du skriver in erat organisationsnummer i korrekt format.

Vad är ett danskt CVR nummer?

Virksomheder, foreninger, fonde og offentlige myndigheder mv. (juridiske enheder) tildeles CVR-numre.

Et CVR-nummer er et otte-cifret nummer, der entydigt identificerer en juridisk enhed. CVR-numre er således for virksomheder, hvad et CPR-nummer er for personer.

Nogle virksomhedsformer (frivillig forening og personligt ejet mindre virksomhed) kan man registrere, selvom man ikke har pligt til det, men fordi man har brug for et CVR-nummer til fx at: