:

Hur bokför man inköp av alkohol?

Innehållsförteckning:

 1. Hur bokför man inköp av alkohol?
 2. Får företag bjuda anställda på alkohol?
 3. Vad är inte avdragsgillt?
 4. Vad får man bjuda personalen på?
 5. Får man köpa alkohol på företaget?
 6. Måste man deklarera alkohol?
 7. Får man ge bort alkohol till anställda?
 8. Får jag bjuda mina anställda på lunch?
 9. Vilka avdrag får man inte missa i deklarationen?
 10. Får man bjuda på fika på jobbet?
 11. Får man bjuda sina anställda på lunch?
 12. Hur beskattas alkohol?
 13. Vad kostar det att deklarera alkohol?
 14. Får man ha alkohol på kontoret?

Hur bokför man inköp av alkohol?

– Det måste finnas en direkt anknytning mellan representationen och din verksamhet. För att du ska kunna dra av momsen måste ditt företag ha rätt till att få tillbaka eller vara skyldigt att betala moms.

Får företag bjuda anställda på alkohol?

Det måste finnas ett omedelbart samband mellan representationen och den verksamhet som företaget bedriver för att kostnaderna ska kunna betraktas som avdragsgilla. Det gäller både tidpunkten och platsen för representationen och vilka personer den riktar sig mot.

Avdragsrätten för representationsmåltider (lunch, middag, supé och annan förtäring) slopades 1 januari 2017. Utgifter för förfriskningar och enklare förtäring av mindre värde kan dock fortfarande vara avdragsgill, läs mer om detta nedan.

Vad är inte avdragsgillt?

Skatteverket har samlad information på sin webbplats om vad du kan göra avdrag för i ditt företag och vilka belopp och procentsatser som gäller. Du kan bland annat ta del av ett avdragslexikon för enskild näringsverksamhet

Vad får man bjuda personalen på?

 • hotellfrukost som ingår i priset för övernattning vid tjänsteresa
 • kost på allmänna transportmedel som ingår i priset för resan
 • pedagogisk lunch och liknande för lärare, vårdpersonal med flera
 • representation (intern och extern), som till exempel personalfest
 • måltider som nyttjas av FN-personal.

Du beskattas inte heller för kostförmån om du får en måltid från någon som saknar samband med arbetsgivaren och måltiden lämnas utan krav på en motprestation från dig.

Får man köpa alkohol på företaget?

Månadsavstämning av företagets bokföring är en viktigt del för i företags redovisningsprocess. Det är också väsentligt att en månads avstämning sker rätt från början så verksamheten slipper mindre (eller allvarliga) problem i framtiden.

När det sker kontinuerligt får man per automatik ett trygghetsnät att bokföringen inte bara är korrekt, men även kvalitetssäkrad. Anledningarna varför verksamheten bör göra avstämningen månadsvis är många.

Men från vår erfarenhet är den bäst anledningen att man slipper kostsamma överraskningar. Samtidigt får man veta hur företaget mår månadsvis, och har man en övergripande granskning blir det lättare att ta rimliga beslut.

Måste man deklarera alkohol?

 • Registrera dig i förväg både i Sverige och i det EU-land som alkoholen ska skickas från.
 • Betala in en säkerhet för alkoholskatten i förväg till Skatteverket.
 • Utfärda ett flyttningsdokument i ett elektroniskt transportkontrollsystem som kallas EMCS – Excise Movement and Control System – och få ett ARC-nummer.
 • Lämna ARC-numret till den person eller företag som ska transportera alkoholen till dig.
 • Lämna en mottagningsrapport i EMCS när du har tagit emot alkoholen.
 • Lämna en deklaration till Skatteverket när du har tagit emot alkoholen.

Tänk på att det finns alkoholbestämmelser som säger att bara den som har fyllt 20 år får föra in sprit, vin, starköl eller andra jästa alkoholdrycker till Sverige.

Även om du följer skattebestämmelserna kan det alltså i vissa fall vara otillåtet att föra in alkohol till Sverige. Kontakta Folkhälsomyndigheten om du undrar vad som är tillåtet enligt alkohollagen.

Får man ge bort alkohol till anställda?

Gåvor från arbetsgivare till anställda är normalt skattepliktiga. De anses vara ersättning för utfört arbete. Från denna princip finns tre undantag:

Får jag bjuda mina anställda på lunch?

Förmånsvärdet för en kostförmån beräknas utifrån en schablon. Följande schablonvärden gäller för fri kost:

Vilka avdrag får man inte missa i deklarationen?

Oavsett hur du får din deklaration så kan det vara lockande att bara godkänna den, utan några ändringar. Men det finns faktiskt tusenlappar att spara om du tar dig tid att göra de avdrag du är berättigad till.

Nyheter24 listar fem avdrag som kan vara bra att ha koll på inför deklarationen 2023.

När får man skatteåterbäringen 2023? Datum för utbetalning

Du som är anställd och som i jobbet använder din privata mobiltelefon kan göra avdrag för det. Detta gäller dock endast om du kan uppvisa merkostnader för exempelvis telefonsamtal. Själva avgiften för abonnemanget får du stå för själv.

Om din arbetsgivare inte förser dig med en dator och du behöver köpa en själv för att kunna genomföra ditt arbete kan du få avdrag för kostnaden. 

Ifall inköpskostnaden, under 2022, översteg 24 150 kronor får du avdrag för en årsbaserad värdeminskning utifrån den livslängd som datorn beräknas ha. Om livslängden beräknas vara fem år har du rätt till ett avdrag på 20 procent av kostnaden per år.

Får man bjuda på fika på jobbet?

Fakultetens styrelse har beslutat om nya regler för inköp av fika, lunch, mingelmat och annat som köps in för att bjuda personal och studenter. Syftet är bland annat att hushålla med våra medel, förenkla för alla att göra rätt och att vi gör lika på hela fakulteten. De nya reglerna gäller från 1 september.

Genom att minska inköp av fika och måltider till egna medarbetare får vi mer pengar över till våra kärnverksamheter. Under 2019 var den totala kostnaden för mat och dryck på fakulteten över en miljon. Dessutom går det åt mycket arbetstid för de funktioner som hanterar inköp och beställningar, det är helt enkelt personalkrävande.

Får man bjuda sina anställda på lunch?

 • hotellfrukost som ingår i priset för övernattning vid tjänsteresa
 • kost på allmänna transportmedel som ingår i priset för resan
 • pedagogisk lunch och liknande för lärare, vårdpersonal med flera
 • representation (intern och extern), som till exempel personalfest
 • måltider som nyttjas av FN-personal.

Du beskattas inte heller för kostförmån om du får en måltid från någon som saknar samband med arbetsgivaren och måltiden lämnas utan krav på en motprestation från dig.

Hur beskattas alkohol?

SFS nr: 1994:1564 Departement/myndighet: Finansdepartementet S2 Utfärdad: 1994-12-15 Ändrad: t.o.m. SFS 2022:1786 Upphävd: 2023-02-13 Författningen har upphävts genom: SFS 2022:156 Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet) Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

1 §   För öl, vin och andra jästa drycker, mellanklassprodukter samt för etylalkohol ska alkoholskatt betalas till staten enligt denna lag.

Vad kostar det att deklarera alkohol?

Om du vill börja med vinodling ska du registrera din produktion hos länsstyrelsen. Registreringen och kontrollen är avgiftsfri. Om du bara odlar vindruvor för eget bruk behöver du inte registrera dig.

EU:s bestämmelser för vinområdet är omfattande. I Sverige gäller inte alla bestämmelser eftersom vår vinodling är och har varit mycket liten. Här gäller till exempel inte förbudet mot att plantera nya vinstockar och vi behöver inte heller föra vinodlingsregister.

Tänk på att alkoholvaror (drycker, preparat, teknisk sprit m.m.)  kan omfattas av lagen (1994:1564) om alkoholskatt (LAS). Kontakta Skatteverket för att få information om vad som krävs för just din verksamhet. Notera också att rätten att bedriva partihandel med alkoholdrycker är knuten till de godkännanden som Skatteverket beslutar om enligt LAS.

Tillverkning av spritdrycker eller vin kräver ett godkännande som upplagshavare enligt lagen (1994:1564) om alkoholskatt som du ansöker om hos Skatteverket. Tillverkning av vin för eget bruk kräver inget tillstånd.

Du ska också registrera din livsmedelsanläggning hos Livsmedelsverket, vilket kostar 1050 kr. Livsmedelsverket kommer därefter att besöka anläggningen för att kontrollera verksamheten. Kontrollavgiften, som du betalar efter kontrollen, baseras på var anläggningen hamnar i den riskklassificering som Livsmedelsverket gör av anläggningen och hur lång tid kontrollen tar.

Har du egen odling av druvor för vinproduktion eller spannmål ska denna del av anläggningen vara registrerad hos länsstyrelsen.

Får man ha alkohol på kontoret?

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Det finns ingen lagregeln kring nykterhet på arbetsplatsen överlag. Det är ett ämne man inte lagstadgat utan lämnat åt arbetsmarknaden att reglera. Majoriteten av arbetsmarknaden regleras centralt på arbetsmarknaden genom kollektivavtal och egna policys. Det enda området vi har lagstadgat är en del skyddslagstiftning för arbetstagarna. Med det sagt finns ingen lag som säger att du inte får dricka på jobbet eller måste vara nykter när du kommer till jobbet.