:

Vilken sjukvård är avdragsgill?

Innehållsförteckning:

 1. Vilken sjukvård är avdragsgill?
 2. Vilka försäkringar är avdragsgilla?
 3. Hur beskattas sjukvårdsförsäkring?
 4. Hur bokförs en sjukvårdsförsäkring?
 5. Vad är avdragsgillt och inte?
 6. Vad är skillnad mellan sjukförsäkring och sjukvårdsförsäkring?
 7. Är det bra med sjukvårdsförsäkring?
 8. Hur fungerar en sjukvårdsförsäkring?
 9. Vad bokförs på 6991?
 10. På vilket konto bokförs försäkring?
 11. Vad är inte avdragsgillt?
 12. Kan Skatteverket kolla privata bankkonton?

Vilken sjukvård är avdragsgill?

Det finns inga skäl till att vård – oavsett hur den är finansierad – ska skilja sig åt rent skattemässigt. Det bidrar snarare till snedvridningar inom samhällsekonomin och det är för att undvika dessa snedvridningar som reglerna ändras.

Även skattefriheten för förmån av vård och läkemedel utomlands slopas. Om en anställd är på tjänsteresa och blir sjuk är det dock okej att arbetsgivaren betalar vård och läkemedel utomlands utan att det ska bli några skattemässiga konsekvenser för den anställde.

Vilka försäkringar är avdragsgilla?

Om en skada vållas av ett aktiebolag, en förening eller en annan juridisk person, riktas ansvaret mot den som formellt företräder den juridiska personen, ställföreträdaren. Om en person i ansvarig ställning har överskridit sin behörighet och befogenhet, ska bolaget däremot inte ansvara - då ansvarar den eller de personerna för sina egna handlingar. En skadelidande ska i normalfallet rikta sitt skadeståndsanspråk mot bolaget som sådant. Så länge handlingen som orsakat skadan skett inom bolagets verksamhet, kan alltså handlandet tillskrivas bolaget.

Bakgrunden till att juridiska personer åläggs ett skadeståndsansvar för sina företrädares handlande är att det bäst tillgodoser de skadelidandes intressen.

Om bolaget betalar en premie som avser exempelvis en VD eller en styrelseledamot är det en skatte- och avgiftspliktig förmån.

Hur beskattas sjukvårdsförsäkring?

28 februari 2019

Den 1 juli 2018 slopades skattefriheten för förmån av privat hälso- och sjukvård i Sverige samt för förmån av vård och läkemedel utomlands. Det innebär att även förmånen av en försäkring som finansierar sådan vård blir skattepliktig. Som en följd av detta slopas även avdragsförbudet för arbetsgivarens utgifter för de anställdas förmån av privat hälso- och sjukvård. 

Hur bokförs en sjukvårdsförsäkring?

28 februari 2019

Den 1 juli 2018 slopades skattefriheten för förmån av privat hälso- och sjukvård i Sverige samt för förmån av vård och läkemedel utomlands. Det innebär att även förmånen av en försäkring som finansierar sådan vård blir skattepliktig. Som en följd av detta slopas även avdragsförbudet för arbetsgivarens utgifter för de anställdas förmån av privat hälso- och sjukvård. 

Vad är avdragsgillt och inte?

Skatteverket har samlad information på sin webbplats om vad du kan göra avdrag för i ditt företag och vilka belopp och procentsatser som gäller. Du kan bland annat ta del av ett avdragslexikon för enskild näringsverksamhet

Vad är skillnad mellan sjukförsäkring och sjukvårdsförsäkring?

Du äger Folksam tillsammans med våra andra kunder. Många av er gillar också vårt arbete vilket gett oss flera utmärkelser och goda omdömen.

Är det bra med sjukvårdsförsäkring?

När du inte mår bra ger vår sjukvårdsförsäkring dig snabb tillgång till rådgivning och planerad vård inom ett rikstäckande privat vårdgivarnätverk utan långa väntetider.

Du som är försäkrad får snabb och kvalificerad sjukvård eller medicinsk rådgivning i rätt tid - när du behöver den!

 • Trygghet och stöd om du blir sjuk.
 • Snabb kontakt med vårdgivare i hela landet
 • Gratis rådgivning, hjälp med tidsbokning och vårdplanering.

Hur fungerar en sjukvårdsförsäkring?

Genom vår chatt Vårdhjälpen kan du välja att få hjälp i ett befintligt ärende om du till exempel vill ändra ett bokat vårdbesök. 

Vad bokförs på 6991?

Ett begrepp som ofta dyker upp i bokföringssammanhang är avdragsgillt. Men vad är det? Vad betyder avdragsgill? Hur vet jag om något är avdragsgillt eller inte?

När du registrerade ditt företag fick du registrera ett område som företaget är verksamt inom. Det området innebär också att ditt företag fick en s.k. SNI-kod. SNI betyder Svensk NäringsIndelning, och är indelad i olika kategorier och undergrupper. Koden innehåller alltid fem siffror, och den kod ditt företag har skall också ge en bild av vilket område företaget är verksamt inom.

Jag tänkte att vi skall börja med att kika på vad avdragsgillt betyder för att börja svara på den frågan.

Avdragsgilla kostnader betyder att du kan dra av den kostnaden från ditt företags resultat. Att du “drar av” något från ditt resultat innebär i sin tur att du gör mindre i vinst, vilket leder till att du betalar mindre skatt. Kanon, kan man tycka!

Men du kan inte dra av vad som helst från ditt resultat. För att något skall vara avdragsgillt behöver kostnaden vara förenlig med företagets verksamhet. 

Kommer du ihåg SNI-koderna vi pratade om i början av artikeln? 

Just det. SNI-koderna beskriver som vi nämnde vad ditt företag skall syssla med. För att du som företagare skall kunna dra av “rätt” kostnader behöver den typen av kostnad kunna “passa in” i din SNI-kod. Även kostnader som som är nödvändiga för att driva verksamheten får tas upp som avdragsgilla. Det kan vara till exempel kontorshyra, elräkning för lokal och så vidare. 

På vilket konto bokförs försäkring?

För att skydda ditt företag ekonomiskt mot brand, inbrott, skadegörelse och stämningar kan du teckna en företagsförsäkring eller småföretagsförsäkring hos ett försäkringsbolag.

En företagsförsäkring består oftast av flera försäkringar i ett paket och vilka försäkringar en viss redovisningsenhet behöver beror på lagar, avtal och branschtillhörighet. En företagsförsäkring kan innehålla en sakförsäkring och en ansvarsförsäkring. En sakförsäkring skyddar mot skador på tillgångar och en ansvarsförsäkring skyddar dig och dina anställda då du eller dina anställda har gjort fel i tjänsteutövningen.

Vad är inte avdragsgillt?

Begreppet avdragsgill används oftast när man pratar om avdragsgill kostnad, och betyder en kostnad som kan dras av från årets resultat i syfte att få skattemässiga fördelar. Avdragsgill innebär alltså att man, genom att göra avdrag, minskar företagets vinst. Detta leder till att även skatten blir lägre. 

Dock finns det regler för vad ett företag kan räkna som avdragsgill kostnad.

Grundregeln är alltid att ett företag endast får avdrag för kostnader som läggs ner för att företaget ska få inkomster. Den avdragsgilla utgiften ska alltså ha en direkt relation till verksamheten i företaget och vara förenlig med företagets verksamhet. Vad som anses vara avdragsgillt i verksamheten och hur stora belopp det rör sig om, avgörs alltid av Skatteverket. Det kan vara utgifter för till exempel dubbel bosättning, representation, julgåvor, tjänsteresor eller friskvård. 

Kan Skatteverket kolla privata bankkonton?

Nu är det snart dags igen! Skaffa Kivra senast 5 mars så kommer deklarationen mellan 6-10 mars. Vill du ha återbäringen så snart som möjligt? Vi berättar hur.

Rätt snart, faktiskt. Goda nyheten är att du ofta själv kan påverka hur tidigt du får din skatteåterbäring. För att få den så tidigt det går, det vill säga 5-6 april, behöver du ha godkänt din deklaration utan ändringar eller tillägg senast den 30 mars. Kom ihåg att du behöver ha registrerat bankkonto på Skatteverket eller i appen så pengarna har någonstans att landa.