:

Hur länge får man vara utomlands utan att skriva ut sig?

Innehållsförteckning:

 1. Hur länge får man vara utomlands utan att skriva ut sig?
 2. Hur många månader får man vara utomlands?
 3. Hur många dagar kan man vara utomlands?
 4. Hur länge kan man bo utomlands som svensk medborgare?
 5. Hur länge måste man bo utomlands för att slippa skatt?
 6. Vad innebär 6 månaders regeln?
 7. Kan man ha ett ISK konto om man bor utomlands?
 8. Hur länge kan man vara borta från Sverige?
 9. Hur länge kan en svensk stanna i Spanien?
 10. Kan jag förlora mitt svenska medborgarskap om jag bor utomlands?
 11. Kan man vara svensk medborgare och bo utomlands?
 12. Vad är 183 dagars regeln?
 13. Vad innebär 72 dagars regeln?

Hur länge får man vara utomlands utan att skriva ut sig?

Du ska anmäla till Försäkringskassan när du flyttar till ett annat land så att vi kan utreda om du är fortsatt försäkrad i Sverige. Att vara försäkrad i Sverige innebär att du kan få ersättning från Försäkringskassan, till exempel om du blir sjuk. Du anmäler på Mina sidor.

Om du ska vistas i det andra landet minst ett år ska du ska även kontakta Skatteverket eftersom det kan påverka din folkbokföring.

Hur många månader får man vara utomlands?

 • Pass är giltigt som resehandling för resor till samtliga länder.
 • Nationellt id-kort kan endast användas för resor till länder inom EU och Schengenområdet (EU-länder samt Island, Norge, Schweiz och Liechtenstein)
 • Svenskt körkort accepteras normalt inte som en resehandling.
 • Inom Norden kan det i vissa fall räcka med ett svenskt körkort, men pass eller nationellt id-kort rekommenderas även för resor inom Norden.

Hur många dagar kan man vara utomlands?

Det beror i första hand på hur mycket tid du tillbringar i Sverige respektive utlandet.

Om du har enkel bosättning i Sverige, dvs. om du tillbringar mindre än 52 dagar per år i utlandet (mindre än en sjundedel av tiden) ska du även i fortsättningen vara folkbokförd i Sverige. Om förhållandet är det omvända, dvs. att du har enkel bosättning i utlandet, ska du anmäla flyttning till utlandet.

Hur länge kan man bo utomlands som svensk medborgare?

Du ska anmäla till Försäkringskassan när du flyttar till ett annat land så att vi kan utreda om du är fortsatt försäkrad i Sverige. Att vara försäkrad i Sverige innebär att du kan få ersättning från Försäkringskassan, till exempel om du blir sjuk. Du anmäler på Mina sidor.

Om du ska vistas i det andra landet minst ett år ska du ska även kontakta Skatteverket eftersom det kan påverka din folkbokföring.

Hur länge måste man bo utomlands för att slippa skatt?

In addition to cookies that are strictly necessary to operate this website, we use the following types of cookies to improve your experience and our services: Functional cookies to enhance your experience (e.g. remember settings), and Performance cookies to measure the website's performance and improve your experience., and Marketing/Targeting cookies, which are set by third parties with whom we execute marketing campaigns and allow us to provide you with content relevant to you.

We have detected that Do Not Track/Global Privacy Control is enabled in your browser; as a result, Marketing/Targeting cookies, which are set by third parties with whom we execute marketing campaigns and allow us to provide you with content relevant to you, are automatically disabled.

Vad innebär 6 månaders regeln?

Regelmässigt påstår försäkringsbolag att alla fel som inträffar inom sex månader är ursprungliga fram tills att motsatsen är bevisad.

Enligt MRF är denna tolkning av konsumentköplagen (KKL §20a) direkt felaktig eftersom lagstiftaren även skrivit in att detta inte gäller om detta resonemang är förenligt med felets art, det vill säga typ av fel och hur det uppstått.

Kan man ha ett ISK konto om man bor utomlands?

Många hör av sig till Svenskar i Världen med frågor kopplade till den populära sparformen ISK, investeringssparkonto. Hur ska sparformen beskattas och vilken påverkan kan skattehemvisten ha? Skatteexperten på Grant Thornton reder ut hur det ligger till. 

Maria Malm är Senior Manager International Tax & Certified Tax Adviser på Grant Thornton. Här ger hon dig som medlem värdefulla tips som kan påverka deklarationen för 2022. Hon förklarar även vilken inverkan begränsad och obegränsad skattskyldighet kan ha på din beskattning. 

Hur länge kan man vara borta från Sverige?

Det beror i första hand på hur mycket tid du tillbringar i Sverige respektive utlandet.

Om du har enkel bosättning i Sverige, dvs. om du tillbringar mindre än 52 dagar per år i utlandet (mindre än en sjundedel av tiden) ska du även i fortsättningen vara folkbokförd i Sverige. Om förhållandet är det omvända, dvs. att du har enkel bosättning i utlandet, ska du anmäla flyttning till utlandet.

Hur länge kan en svensk stanna i Spanien?

Spanien har mer än 2 500 soltimmar per år och erbjuder hundratals spanska stränder, klimatet är milt även vintertid och det är inte mer än några timmars flygresa från Sverige. Dessutom ingår både Sverige och Spanien i EU vilket gör det lättare att flytta just hit.

Kan jag förlora mitt svenska medborgarskap om jag bor utomlands?

Både Finland och Sverige tillåter dubbelt medborgarskap. En finsk medborgare som blir eller har blivit svensk medborgare 1.6.2003 eller senare, förlorar inte sitt finska medborgarskap.

Om du ansöker om medborgarskap i något annat land än Sverige och vill behålla ditt finska medborgarskap bör du ta reda om landets lagstiftning tillåter flerfaldigt medborgarskap.

Kan man vara svensk medborgare och bo utomlands?

För att en ansökan ska kunna påbörjas krävs att du antingen har personnummer  eller samordningsnummer. Om du aldrig har varit bosatt i Sverige och därför inte har ett personnummer behöver du först ansöka om ett samordningsnummer. Passexpeditionen ombesörjer begäran av samordningsnummer för passändamål.

Vad är 183 dagars regeln?

Nu ändras alltså denna regel, och från och med första januari 2021 införs ett ekonomiskt arbetsgivarbegrepp i svensk lagstiftning som innebär att 183-dagarsregelen inte längre kan tillämpas i situationer när arbetet som utförs i Sverige kan ses som uthyrning av arbetskraft till en svensk tjänsteköpare – den ekonomiska arbetsgivaren.

Enligt Margita Beijer, som är skatterådgivare inom internationell beskattning hos Grant Thornton, är detta en åtgärd som föreslogs redan 2017.

– Det är ett vanligt fenomen inom många branscher, till exempel bygg och anläggning, IT och vården, att man sätter i system att låta utländsk personal arbeta i Sverige. Där blir man enligt nuvarande regler inte skattskyldiga i Sverige utan i sitt hemland under förutsättning att man håller sig inom de 183 dagarna. Därmed anser man att det blir en snedvridning av konkurrensen gentemot de företag som använder personal som är skattskyldiga i Sverige, säger hon.

Vad innebär 72 dagars regeln?

Ska ansökan prövas?

Enligt 5 § lagen (1998:189) om förhandsbesked i skattefrågor får förhandsbesked lämnas i en fråga som avser sökandens skattskyldighet eller beskattning om det är av vikt för sökanden eller för en enhetlig lagtolkning eller rättstillämpning.