:

Vad ingår inte i Friskvårdsbidraget?

Innehållsförteckning:

 1. Vad ingår inte i Friskvårdsbidraget?
 2. Är sjukgymnast friskvård?
 3. Vad ingår i friskvårdsbidrag 2023?
 4. Vad är skillnaden på en fysioterapeut och en sjukgymnast?
 5. Hur mycket får en sjukgymnast?
 6. Vad ska stå på kvittot för friskvård?
 7. Är kiropraktor friskvård?
 8. Hur många gånger får man gå till sjukgymnast?
 9. Hur ofta ska man gå till sjukgymnast?
 10. Måste man ha remiss till sjukgymnast?
 11. Måste man ha kvitto för friskvårdsbidrag?
 12. Kan man köpa klippkort för friskvårdsbidrag?
 13. Är sjukgymnastik avdragsgillt?
 14. Är all massage friskvård?

Vad ingår inte i Friskvårdsbidraget?

none id="readability-page-1" class="page">

Det framgår inte av lagtexten vilka aktiviteter som är godkända som skattefri motion och annan friskvård, men av rättspraxis framgår att vissa förutsättningar ska vara uppfyllda.

Är sjukgymnast friskvård?

none id="readability-page-1" class="page">

Det framgår inte av lagtexten vilka aktiviteter som är godkända som skattefri motion och annan friskvård, men av rättspraxis framgår att vissa förutsättningar ska vara uppfyllda.

Vad ingår i friskvårdsbidrag 2023?

Friskvårdsbidraget är ett fastställt belopp som dina anställda får spendera på motions- och friskvårdsrelaterade aktiviteter. Denna personalvårdsförmån kan du som arbetsgivare välja att erbjuda dina anställda. 

Detta betyder att dina anställda kan lämna in kvittot för bland annat gymkort, sportaktiviteter eller massage. Du som arbetsgivare betalar sedan ut en skattefri ersättning för detta.

Det är dock ingen skyldighet att erbjuda friskvårdspengar men det vanligaste är att företag erbjuder någon förmån kopplat till friskvård och hälsa.

Det allra vanligaste är att friskvårdsbidraget är skattefritt. För att det ska vara skattefritt krävs dock att vissa förutsättningar uppfylls:

 • Erbjudandet om friskvårdsbidraget ska rikta sig till alla anställda och alla ska erbjudas samma belopp,
 • Bidraget ska inte gå att byta mot pengar,
 • Friskvården eller aktiviteterna ska vara av mindre värde och enklare slag.

Notera att bidraget ska erbjudas alla anställda i aktiv tjänst. Detta innebär att föräldra- och tjänstlediga inte måste erbjudas friskvårdspengar.

Vad är skillnaden på en fysioterapeut och en sjukgymnast?

Fysioterapeut och sjukgymnast är två olika benämningar för samma yrkesroll. Före den 1 januari 2014 var yrkestiteln för en fysioterapeut, sjukgymnast och det som idag kallas fysioterapi kallades för sjukgymnastik. Båda yrkestitlarna är skyddade och får endast användas av de som har legitimation utfärdat av Socialstyrelsen efter en kompletterad fysioterapeutexamen. Många har fortfarande kvar sin legitimation i sjukgymnastik men sedan 2014 blir alla som är färdigutbildade inom fysioterapi och som ansöker om licens, legitimerade fysioterapeuter.

Fysioterapins primära fokus är att återställa en persons rörelse och funktion efter exempelvis en skada eller operation eller vid sjukdom eller funktionsstörning. Fysioterapi används även i förebyggandet av sjukdomar och skador.  Inom ramen för fysioterapi ingår bland annat individanpassad rörelse och träning, manuell terapi och patientutbildning. 

Fysioterapi är ett omfattande kunskapsområde.  De flesta känner till fysioterapeuter som yrket som arbetar på vårdcentralen med sjukdomar och skador i rörelseapparaten såsom led- och muskelsmärta. Men fysioterapeuters kompetens sträcker sig över många områden. De kan till exempel även behandla sportskador, medfödda funktionsnedsättningar, lungsjukdomar, hjärt- och kärlsjukdomar och neurologiska sjukdomar.

Fysioterapeuter, som är utbildade inom fysioterapi, är experter på sambandet mellan fysisk aktivitet, rörlighet, smärtproblematik och hälsa. De är också experter på att anpassa fysisk aktivitet utefter varje persons individuella förmåga och förutsättning. Fysioterapeuter kan därmed bedöma motorik, styrka, rörlighet och smärta i en utsträckning som få andra kan. All fysioterapi bygger på vetenskaplig grund, vilket innebär att all behandling utgår från resultat från forskningsstudier.

Hur mycket får en sjukgymnast?

Fysioterapeuter arbetar med rehabilitering, träning och anpassad fysisk aktivitet samt med att främja hälsa genom att förebygga sjukdom och skada genom hela livet. De möter patienter i alla åldrar som kan ha belastningsskador, akuta idrotts- och fallskador, psykisk ohälsa, kroniska sjukdomar eller andra hälsoproblem som till exempel smärta, stelhet, muskelsvaghet, andningsproblem, stress, rädsla eller ångest. Fysioterapeuter ser till hela människan oavsett diagnos. Fysioterapeuter hjälper alla människor oavsett diagnos och ålder till ett självständigt och aktivt liv. Sedan 2014 är fysioterapeut det nya namnet på sjukgymnast.

Arbetet sker ofta i team tillsammans med andra yrkesgrupper, exempelvis läkare, arbetsterapeut och sjuksköterska. De flesta fysioterapeuter arbetar inom hälso- och sjukvård i region och kommun. Många arbetar även inom friskvård, företagshälsovård, privata mottagningar och inom idrottsrörelsen samt andra arenor. Många driver och arbetar i egna företag.

För att bli fysioterapeut krävs studier på högskolenivå under tre år. Godkänd utbildning ger kandidatexamen och fysioterapeutexamen, som i sin tur berättigar till legitimation från Socialstyrelsen.

 • Medianlönen för nyutexaminerade 2021 var 28 000 kr per månad
 • Medianlönen vid 35 års ålder är ca 33 000 kr per månad
 • Medianlönen vid 45 års ålder är ca 36 500 kr per månad

Lönen varierar både mellan individer och mellan olika arbetsgivare samt arbetsmarknadssektorer. Lönenivån beror även på behov och efterfrågan, var i Sverige du arbetar samt i vilken typ av verksamhet du arbetar inom (region, kommun, statligt eller privat företag).

Vad ska stå på kvittot för friskvård?

För dig som är anställd och ska registrera utlägg i PA-webben

 • Fota/scanna ditt kvitto
 • Spara som jpeg eller pdf
 • Gå in i PA-webben
 • Välj Min sida och därefter Resor/utlägg
 • Registrera ditt utlägg som ”Friskvårdsbidrag”. 
 • Dra in filen med ditt kvitto eller bläddra under ""dra filer hit för att bifoga eller bläddra" under valfri flik. 
 • Skicka ärendet. Ärendet går till din chef för attest.

Är kiropraktor friskvård?

Man kan inte använda friskvårdsbidrag för kiropraktik. Om du vill använda ditt friskvårdsbidrag hos oss erbjuder vi istället en friskvårdande behandling med syfte att frigöra stress, oavsett om det är fysisk, kemisk eller emotionell stress som utförs av legitimerad kiropraktor.

Enligt Skatteverkets regler kan man inte använda ett friskvårdsbidrag för kiropraktik. Kiropraktik räknas som hälso- och sjukvård och är momsbefriat, som all annan legitimerad sjukvård i Sverige.

Hur många gånger får man gå till sjukgymnast?

Många undrar vad som är skillnaden och likheten mellan en kiropraktor, en naprapat och en fysioterapeut (tidigare kallad sjukgymnast)? Hur behandlar de? Hur skiljer sig utbildning och grundläggande filosofi? Och kanske viktigast av allt – vilken terapeut ska du välja? Här ger vi dig en översikt!

Först och främst vill vi påpeka att Naprapatlandslaget har både naprapater, kiropraktorer och fysioterapeuter i kedjan, även om vi till störst del består av naprapater. Utifrån den information och uppfattning vi har vill vi ge en överskådlig bild av skillnader och likheter yrkesgrupperna emellan. Det är vår uppfattning att alla dessa professioner behövs i samhället och att samtliga gör ett viktigt jobb med behandling av den största orsaken till ohälsa, nämligen besvär från muskler och skelett. Att beskriva skillnaderna mellan yrkesgrupperna kan aldrig bli 100% riktigt då den individuella terapeuten, liksom varje patient, alltid är unik.

Den ena yrkesgruppen är inte bättre än den andra, men det finns olikheter.

Vi har naprapater, kiropraktorer och fysioterapeuter. Sök upp din närmaste klinik och boka en tid redan idag.

Hur ofta ska man gå till sjukgymnast?

Faktum är att sjukgymnast och fysioterapeut är samma sak. Den nya benämningen fysioterapeut trädde i kraft år 2014. Även om det nu är fastställt att fysioterapeut är den benämning som ska användas i stället för sjukgymnast så finns det fortfarande många som ännu inte riktigt har hängt med i förändringen. I vardagligt tal så kallas det fortfarande ofta för sjukgymnast men nu vet du att det inte är någon skillnad. Det är en fråga vi ofta får och det är vanligt att känna sig förvirrad över begreppen. Vi hoppas att vi med denna korta text har gjort det lite tydligare!

En sjukgymnast, eller fysioterapeut, fokuserar på att behandla och förebygga olika typer av skador i muskler och leder. Man jobbar alltid utifrån en evidensbeprövad erfarenhet och med verktyg som har sin grund i olika typer av forskning. Det finns också en beprövad erfarenhet som man grundar sitt arbete på så att man säkert ger de behandlingar som man sedan tidigare har sett fungerar bäst för olika typer av problem. Alla behandlingar är dock ändå individuella eftersom vi fungerar olika.

Måste man ha remiss till sjukgymnast?

Behandlingen baseras på dina symtom och på den bedömning som undersökningen har lett fram till.

Det kan hända att du behöver träna upp styrkan och uthålligheten i en muskel eller träna upp stabiliteten kring en led. Du kan också behöva lära dig att kontrollera en viss rörelse.

Måste man ha kvitto för friskvårdsbidrag?

Som anställd vid Stockholms universitet har du rätt till friskvård. Erbjudandet riktar sig till alla anställda och består av fyra delar:

 • friskvårdstimme
 • friskvårdsbidrag
 • gruppträning hos SSIF i Frescatihallen
 • träning i personalgymmet (mot kostnad).  

Kan man köpa klippkort för friskvårdsbidrag?

Friskvård är ett samlingsbegrepp för aktiviteter som förebygger och boostar hälsan. Med detta menas enklare aktiviteter med inslag av motion eller för behandling som är avstressande eller motverkar ömhet och stelhet. Du kan också använda det till kostrådgivning och rådgivning i samband med rökavvänjning. För aktiviteter utan inslag av motion, till exempel massage, får aktiviteten kosta maximalt 1 000 kronor per tillfälle för att vara av mindre värde och skattefritt.

Är sjukgymnastik avdragsgillt?

Det finns en oerhört stor orättvisa vad gäller avdrag för friskvård i enskild firma. Om du inte visste det sedan tidigare – du kan alltså inte dra av för friskvård som enskild näringsidkare. Det innebär att du inte får göra avdrag för gymkort, massage, sjukgymnastik i enskild firma. Detta är inte rätt anser jag eftersom det är möjligt att göra avdrag om du har ett aktiebolag (om du är anställd av företaget). Varför det ser olika ut är oklart.

I detta inlägg berättar jag om en möjlighet att gå runt reglerna.

Är all massage friskvård?

Går ditt friskvårdsbidrag snart ut? Du förköper enkelt din behandling här på vår hemsida och får kvittot direkt till din e-post. Ditt köp är giltigt i ett år och gäller på båda våra kliniker.

Så använder du ditt friskvårdsbidrag: Gör köpet i presentkortsformuläret. Gör ditt köp personligt genom att fylla i ditt personnummer i friskvårdsbidragsrutan. Personnumret kommer då att stå med på kvittot.

Vi tar emot Benify, e-Passi, Södeberg & Partners och Wellnet. Läs mer längre ner gällande köp av friskvård på någon av dessa portaler.