:

När avsluta enskild firma?

Innehållsförteckning:

 1. När avsluta enskild firma?
 2. Hur avslutar jag min enskilda firma?
 3. Hur länge kan man ha en enskild firma vilande?
 4. Kan man sälja sin enskilda firma?
 5. Vad kostar det att avregistrera enskild firma?
 6. När ska slutlig skatt betalas enskild firma?
 7. Hur mycket försvinner i skatt enskild firma?
 8. Hur gör man en enskild firma vilande?
 9. Kan man få a-kassa när man har enskild firma?
 10. Hur mycket skatt på vinst enskild firma?
 11. Kan man anställa sina barn i enskild firma?
 12. Vad kostar ett bokslut enskild firma?
 13. När lönar det sig med enskild firma?
 14. Vad är risken med enskild firma?

När avsluta enskild firma?

När du inte längre säljer varor eller tjänster ska du begära att ditt godkännande för F-skatt

 hos Bolagsverket och ska avsluta din verksamhet ska du anmäla det när du är inloggad i e-tjänsten. Anmälan om avregistrering till Bolagsverket kostar ingenting. 

Hur avslutar jag min enskilda firma?

oberoende av när under året du avslutar verksamheten. Det innebär att det sista räkenskapsåret kan bli kortare än tolv månader. Glöm inte att bokföra även de sista affärshändelserna och bevara räkenskapsinformationen i sju år.

Hur länge kan man ha en enskild firma vilande?

Den här artikeln beskriver vad en vilande enskild firma är. Artikeln tar en minut att läsa.

Enligt Skatteverket ska en enskild firma som inte har några intäkter på länge avregistreras (läs även StartaEgetInfo.ses artikel Avregistrera enskild firma), de använder ofta begreppet överskådlig framtid som riktmått i bedömningen av hur länge verksamheten får fortgå innan nedläggning.

Kan man sälja sin enskilda firma?

Jag har köpt inventarier innan jag startade min enskilda näringsverksamhet. Kan jag sälja inventarierna till företaget och få avdrag för den ingående momsen?

Nej, det kan du inte. Det kan i momssammanhang aldrig bli en försäljning när du själv säljer något till din enskilda näringsverksamhet. Däremot kan du, under vissa förutsättningar, göra avdrag för inventariernas värde inklusive moms i inkomsttaxeringen. Du kan läsa mer på sidan "Kostnader" under rubriken "Utgifter innan verksamheten har kommit igång".

Vad kostar det att avregistrera enskild firma?

När du inte längre säljer varor eller tjänster ska du begära att ditt godkännande för F-skatt

 hos Bolagsverket och ska avsluta din verksamhet ska du anmäla det när du är inloggad i e-tjänsten. Anmälan om avregistrering till Bolagsverket kostar ingenting. 

När ska slutlig skatt betalas enskild firma?

Missa inga viktiga datum för årets inkomstdeklaration för ditt företag.

För att Skatteverket ska kunna fastställa den slutliga skatten måste alla företag och privatpersoner årligen lämna in en inkomstdeklaration.

Hur mycket försvinner i skatt enskild firma?

Få en snabb uträkning på hur mycket du borde lägga undan för skatt i din enskilda firma. Det här är en grov beräkning som ger dig en ganska bra uppfattning om hur du ligger till, men vi tar inget ansvar för resultatet eller hur du använder det. Gå till Skatteverket Räkna ut din skatt för ett komplett och grundligt räkneverktyg.

Hur gör man en enskild firma vilande?

Patrik har aldrig riktigt kommit igång med sin verksamhet. Han bestämmer sig för att avsluta sitt företag.

Kan man få a-kassa när man har enskild firma?

 • Om du får ditt företag godkänt som ett extraarbete, som du redan har arbetat med under minst 12 månader.
 • Om du får ditt företag godkänt som ett så kallat deltidsföretag.
 • Hur mycket skatt på vinst enskild firma?

  Få en snabb uträkning på hur mycket du borde lägga undan för skatt i din enskilda firma. Det här är en grov beräkning som ger dig en ganska bra uppfattning om hur du ligger till, men vi tar inget ansvar för resultatet eller hur du använder det. Gå till Skatteverket Räkna ut din skatt för ett komplett och grundligt räkneverktyg.

  Kan man anställa sina barn i enskild firma?

  En fysisk person som bedriver näringsverksamhet får inte avdrag vid beskattningen för ersättning för arbete till eget barn under 16 år. Om barnet har fyllt 16 år får utgivaren bara avdrag till den del ersättningen inte överstiger marknadsmässig ersättning för arbetsinsatsen (60 kap. 2 § IL). Utgivaren ska inte betala arbetsgivaravgifter på sådan ersättning som inte är avdragsgill (2 kap. 22 § SAL). Av detta följer att den som betalar ut marknadsmässig lön till eget barn som fyllt 16 år ska betala arbetsgivaravgifter på ersättningen. Du kan läsa om hur höga arbetsgivaravgifter som ska betalas på ersättning till unga på sidan Arbetsgivaravgifternas storlek.

  Vad kostar ett bokslut enskild firma?

  Jag debiterar 550 kr per timme plus moms och eventuell frakt (se Hur funkar det?). Det är samma timpris för t ex deklarationen och årsredovisningen som för bokföringen. Jag tar betalt per timme eftersom det blir mest rättvist, både för dig och mig.

  Din faktiska kostnad beror till största delen på antalet verifikationer (kund- och leverantörsfakturor, in- och utbetalningar etc), och varierar oftast lite från månad till månad eftersom antalet verifikationer brukar variera. I början av året brukar kostnaden öka tillfälligt, eftersom bokslut och deklaration innebär en del extra arbete.

  När lönar det sig med enskild firma?

  En intressant faktor är tidsfaktorn – när i tid passar respektive företagsform bäst? Då menar vi dels företagets livscykel, dvs vilken företagsform är bäst när verksamheten är nystartad, i full blom respektive i nedmonteringsfasen. Dels menar vi din ­ålder som företagare – det finns intressanta skatteregler som har med ålder att göra och som delvis är kopplade till pensionssystemet.

  Vi vill också tipsa om möjligheten att samtidigt ha enskild firma och aktiebolag, i många fall faktiskt det bästa alternativet.

  Vad är risken med enskild firma?

  Grunden är att aktieägaren inte har något personligt ansvar för företagets skulder. Bolaget företräds av sin styrelse, som utses av aktieägarna vid bolagsstämma. Bolaget kan också företrädas av eventuell verkställande direktör, som utses av styrelsen.

  Om mer än hälften av det registrerade aktiekapitalet är förbrukat gäller särskilda regler där bolaget riskerar att bli likviderat. För att skydda bolagets långivare bör det egna kapitalet (tillgångarna minus skulderna) vara minst lika stort som aktiekapitalet.

  Vi har lagerbolag med 25 000 kr i aktiekapital. Beställ online för snabb hantering, eller kontakta oss för mer information.

  I en enskild firma är företagets organisationsnummer samma som ägarens personnummer. Ägaren kallas för egen företagare och är personligt ansvarig för alla företagets skulder.