:

Hur mycket är kyrkoskatten 2023?

Innehållsförteckning:

 1. Hur mycket är kyrkoskatten 2023?
 2. Hur mycket betalar man i kyrkoskatt varje år?
 3. Hur mycket betalar man till Svenska kyrkan per år?
 4. Hur mycket sparar man på att gå ur Svenska kyrkan?
 5. Kan man slippa kyrkoavgift?
 6. Vad kostar begravning om man gått ur Svenska kyrkan?
 7. Vad sparar jag på att gå ur kyrkan?
 8. Får man gifta sig i kyrkan om man gått ur Svenska kyrkan?
 9. Vad förlorar man på att gå ur kyrkan?
 10. Hur går man ur kyrkan gratis?
 11. Vad kostar en begravning 2023?
 12. Var blir man begravd om man inte är med i Svenska kyrkan?
 13. Får man bli begravd om man inte är med i Svenska kyrkan?
 14. Vad kostar en begravning och bouppteckning?
 15. Vad kostar en begravning om man gått ur Svenska kyrkan?

Hur mycket är kyrkoskatten 2023?

Största delen av din kyrkoavgift går till arbetet i din lokala församling. Genom att betala kyrkoavgiften är du bland annat med och stödjer

 • kyrkans öppna förskola där små barn och deras föräldrar kan mötas
 • gemenskapsträffar för äldre
 • arbete för människor i utsatta situationer
 • ett rikt musikliv med körer och musiker
 • underhållet av våra kyrkobyggnader.

Hur mycket betalar man i kyrkoskatt varje år?

Betalar du kyrkoskatt? Att vara med i kyrkan kostar en hel del pengar. Ofta mer än vad många tror. Mer än 375000 stycken svenskar har gått ur svenska kyrkan redan och slipper därmed att betala kyrkoskatt. Detta är inget religiöst meddelande eller liknande för att uppmana folk att gå ur svenska kyrkan utan istället lite information till dig som kanske inte visste att det gick att gå ur eller kanske inte visste att det rörde sig om en förhållandevis stor summa pengar. Speciellt om man tänker på ränta på ränta effekten som ackumuleras år efter år och snabbare och snabbare.

Gör så här. Räkna ut din lön efter skatt med och utan kyrkoskatten. Då kan du se skillnaden. {{CODE144}}

Så här skriver Svenska kyrkan om utträde och att slippa denna skatt.

Hur mycket betalar man till Svenska kyrkan per år?

Alla som är medlem i Svenska kyrkan den 1 november året innan deklarationsåret måste betala en så kallad kyrkoavgift. Hur mycket medlemskapet i Svenska kyrkan kostar beror dels på hur stor din inkomst är, dels på vilken församling du tillhör. I snitt är avgiften cirka 1 procent i Sverige. Avgiften dras direkt via deklarationen och det är inget som man själv behöver deklarera.

Alla som är folkbokförda i Sverige måste betala en obligatorisk begravningsavgift. Om man är medlem i Svenska kyrkan ingår begravningsavgiften i den avgift som man betalar för medlemskapet, även om den anges separat i deklarationen. Begravningsavgiften måste man fortsätta att betala även om man går ur Svenska kyrkan. Avgiften varierar från år till år men var 0,242 procent i de flesta kommuner 2018. I Stockholm var motsvarande siffra 0,075 procent. Avgiften täcker kostnader för kremering, gravsättning och skötsel av begravningsplatser.

Hur mycket sparar man på att gå ur Svenska kyrkan?

Kyrkoavgiften baseras på din deklarerade inkomst. Desto mer du tjänar, desto mer betalar du. Du kan prova att dra i reglaget ovan för att få en uppskattning på vad du skulle spara på att gå ur Svenska kyrkan.

När du inte längre är medlem i Svenska kyrkan förlorar du rätten till kostnadsfri kyrklig ceremoni vid bröllop och begravning. Det innebär inte att en ceremoni är omöjlig att få. Om kyrkoherden tillåter det kan en ceremoni ändå arrangeras, vanligtvis mot en avgift.

Kan man slippa kyrkoavgift?

Kyrkoavgiften gör det möjligt för oss att få en stabilare ekonomi och den största delen går till församlingar och nationell själavård. Det finns många olika uppgifter som vi har gemensamt ansvar för och många uppgifter som en församling inte klarar av att sköta själv. Dessa uppgifter – såsom prästlöner, underhåll av byggnader och stiftets arbete – får vi tillsammans dela ansvaret för.

Kyrkoavgiften används också för att bygga kyrkor och samlingslokaler samt avlöna präster och lekfolk. Dessutom ges anslag till biståndsorganisationen Caritas Sverige, stiftsgården i Stockholm, bokförlaget Veritas, Katolska Pedagogiska Nämnden, tidningen Katolskt Magasin och ungdomsverksamheten som Sveriges Unga Katoliker svarar för.

Vad kostar begravning om man gått ur Svenska kyrkan?

Det här täcker begravningsavgiften för den som var folkbokförd i Sverige:

 • gravplats i 25 år
 • gravsättning
 • transporter av den avlidna inom huvudmannens förvaltningsområde fram till gravsättningen, och i förekommande fall till krematorium och särskild gravplats
 • kremering
 • lokal för förvaring och visning av stoftet
 • tillgång till lokal för begravningsceremoni utan religiösa symboler.

Vad sparar jag på att gå ur kyrkan?

Ett stort skäl för att många vill lämna kyrkan är ekonomiskt. Hur mycket man måste betala varierar från församling till församling. Medlemmar betalade år 2017 i genomsnitt 1,23 kronor per intjänad hundralapp i kyrkoskatt, eller kyrkoavgift som det heter sedan 2000. I kyrkoavgiften ingår en begravningsavgift på i genomsnitt 23 öre som även icke-medlemmar måste betala. För varje 100 000 i årslön innebär det att man i genomsnitt sparar 1,000 kronor om året på att gå ur – pengar som kunde ha använts till mer angelägna saker, t.ex att få hushållsekonomin att gå ihop varje månad eller spara till barn eller pension.

Får man gifta sig i kyrkan om man gått ur Svenska kyrkan?

Det kostar vanligtvis inget att gifta sig i Svenska kyrkan i Sverige om minst en av er är medlem i Svenska kyrkan. Bara om ni har särskilda önskemål, som innebär extra kostnader för församlingen, behöver ni bekosta dessa.  

I Svenska församlingar utomlands medför vigseln oftast en kostnad.  Läs mer om att gifta sig utomlands. 

Vad förlorar man på att gå ur kyrkan?

Alla som är medlem i Svenska kyrkan den 1 november året innan deklarationsåret måste betala en så kallad kyrkoavgift. Hur mycket medlemskapet i Svenska kyrkan kostar beror dels på hur stor din inkomst är, dels på vilken församling du tillhör. I snitt är avgiften cirka 1 procent i Sverige. Avgiften dras direkt via deklarationen och det är inget som man själv behöver deklarera.

Alla som är folkbokförda i Sverige måste betala en obligatorisk begravningsavgift. Om man är medlem i Svenska kyrkan ingår begravningsavgiften i den avgift som man betalar för medlemskapet, även om den anges separat i deklarationen. Begravningsavgiften måste man fortsätta att betala även om man går ur Svenska kyrkan. Avgiften varierar från år till år men var 0,242 procent i de flesta kommuner 2018. I Stockholm var motsvarande siffra 0,075 procent. Avgiften täcker kostnader för kremering, gravsättning och skötsel av begravningsplatser.

Hur går man ur kyrkan gratis?

 • Skriv ut blanketten gratis (se länk nedan)
 • Fyll i dina uppgifter och signera blanketten
 • Skicka den till din församling (adress finns på Svenska kyrkans hemsida)

När din församling har behandlat din utträdesanmälan skickas per post en skriftlig bekräftelse på att du inte inte är medlem i Svenska kyrkan.

Vad kostar en begravning 2023?

Det finns olika typer av begravningar. Priset på en begravning kan variera beroende på hur mycket man gör själv och hur mycket man lägger på begravningsbyrån. Det vanligaste är att ha en så kallad standard begravning från en begravningsbyrå. Denna typ av begravning brukar gå på ungefär 20 000 – 30 000 kronor. I en standard begravning ingår vanligtvis följande:

 • Dödsannons
 • Kista
 • Transport av kista samt kistbärare och dekorationer för kistan
 • Begravningsceremoni
 • Någon typ av enklare mat
 • Arbetskostnader för begravningsbyrån och eventuella församlings avgifter

Vanligtvis tar en begravningsbyrå en arbetskostnad på cirka 5000-15 000 kronor. Denna arbetskostnad baseras på bland annat kontakt med kyrkor, Skatteverket och koordinering.

Var blir man begravd om man inte är med i Svenska kyrkan?

Läs mer

Alla är med och betalar en avgift för begravningarna i vårt land via skattsedeln. Men sedan tillkommer kostnaden när man själv arrangerar en anhörigs begravning. Det kan kosta obetydligt men mycket lätt uppgå till enorma kostnader.

Får man bli begravd om man inte är med i Svenska kyrkan?

Det är viktigt att skilja på begravningsavgiften och kyrkoavgiften då dessa ofta blandas ihop.

Begravningsavgiften ger rätt till en kostnadsfri gravsättning och betalas av samtliga folkbokförda i Sverige.

Vad kostar en begravning och bouppteckning?

Om man väljer att anlita en jurist för att få hjälp med bouppteckningen kan priset variera. Priset beror på hur mycket arbete juristen behöver lägga ner, då de oftast tar betalat per arbetad timme. Det betyder att en bouppteckning för ett större dödsbo med många dödsbodelägare där fler utredningar behöver göras kostar mer, än om det bara finns en efterlevande som ska ärva allt.

Idag finns det fastpristjänster som bygger på att den efterlevande gör en större del av utredningsarbetet själv, och att juristen endast vägleder i vissa delar.

Vad kostar en begravning om man gått ur Svenska kyrkan?

Det här täcker begravningsavgiften för den som var folkbokförd i Sverige:

 • gravplats i 25 år
 • gravsättning
 • transporter av den avlidna inom huvudmannens förvaltningsområde fram till gravsättningen, och i förekommande fall till krematorium och särskild gravplats
 • kremering
 • lokal för förvaring och visning av stoftet
 • tillgång till lokal för begravningsceremoni utan religiösa symboler.