:

Vilken typ av skatteavdrag skall det vara på semesterersättning vid slutlön som huvudregel?

Innehållsförteckning:

 1. Vad får man i slutlön efter uppsägning?
 2. Får man semestertillägg på slutlön?
 3. När skattar man 57 %?
 4. Hur mycket skatt är det på semesterersättning?
 5. Hur funkar semesterdagar vid uppsägning?
 6. Vad är det för skatt på slutlön?
 7. Hur mycket skatt på slutlön?
 8. Är det skatt på semesterersättning?
 9. Hur mycket är en semesterdag värd vid uppsägning?
 10. Vart går gränsen för 50% skatt?

Vad får man i slutlön efter uppsägning?

De semesterdagar du ska ha ersättning för när du slutar är

 • de semesterdagar som du sparat från tidigare .  Sparade dagar från tidigare år och som du inte tagit ut innevarande semesterår finns ofta redovisat på din lönespecifikation.
 • de semesterdagar som du inte tagit ut innevarande semesterår
 • de som du tjänat in för det kommande semesteråret.  Hur många semesterdagar du har tjänat in för det kommande semesteråret räknas fram utifrån hur stor del av semesteråret (1 april – 31 mars) du har varit anställd. Du kan använda vår räknesnurra för att räkna ut semesterdagar för kommande semesterår.

Får man semestertillägg på slutlön?

Utgångspunkten när arbetsgivare drar skatt från medarbetares lön är att ”Preliminär skatt ska betalas för beskattningsåret med belopp som så nära som möjligt kan antas motsvara den slutliga skatten för samma år”.   

Det finns två viktiga faktorer som är avgörande för vilken skatt som ska dras. Det beror på:

 • Om den som betalar ut lönen är huvudarbetsgivare
 • Om utbetalningen är att betrakta som ett engångsbelopp

När skattar man 57 %?

 • Vad är inkomstskatt?
 • Vad är statlig skatt?
 • Vad är skiktgräns och brytpunkt (statlig skatt)?

Inkomstskatt, på engelska income tax, är en skatt som anställda betalar till kommun och landsting (kommunalskatt) på sitt arbete. För kommunalskatten är skattesatsen lika för alla oavsett inkomst, men olika kommuner har olika skattesatser. 2022 låg kommunalskatten i Sverige mellan 29 och 35 procent. 

När en anställd tjänar över en viss gräns, över den så kallade brytpunkten för statlig skatt, så får man också betala inkomstskatt till staten. Detta kallas statlig skatt eller statlig inkomstskatt.

Hur mycket skatt är det på semesterersättning?

Om du inte omfattas av  beräknas semesterersättningen enligt  som innehåller två olika regler, sammalöneregeln och procentregeln. Sammalöneregeln är den som vanligast används, men om du har en stor andel , så används vanligtvis procentregeln. Läs mer information om de här båda reglerna.

Hur funkar semesterdagar vid uppsägning?

Om du har fått din semester beviljad och säger upp dig eller blir uppsagd, har du alltid rätt att ta ut semester under din uppsägningstid. Om semestern inte har blivit beviljad vid uppsägningen får du normalt inte ta ut semester under uppsägningstiden – om inte din arbetsgivare godkänner det. 

Enligt semesterlagen har du rätt till minst fyra sammanhängande veckors semester mellan juni och augusti. Det gör att om din uppsägningstid omfattar den perioden kan du ändå ha rätt att vara ledig. Det är däremot viktigt att du har en dialog med både din nuvarande och framtida arbetsgivare om hur ni löser sommarledigheten. 

Vad är det för skatt på slutlön?

Slutlön är den sista lönen du får när du slutar en anställning. Denna kan inkludera ersättning för outtagna semesterdagar, obetald lön och eventuella bonusar som du har rätt till. En del av denna slutlön kommer att dras som skatt innan du får den utbetald.

Hur mycket skatt på slutlön?

Publicerat 29 juni, 2021

Skatteverket har publicerat ett ställningstagande för skatteavdrag på ersättningar när en anställning avslutas.

Är det skatt på semesterersättning?

Om du inte omfattas av  beräknas semesterersättningen enligt  som innehåller två olika regler, sammalöneregeln och procentregeln. Sammalöneregeln är den som vanligast används, men om du har en stor andel , så används vanligtvis procentregeln. Läs mer information om de här båda reglerna.

Hur mycket är en semesterdag värd vid uppsägning?

Om du säger upp dig eller blir uppsagd har du alltid rätt att ta ut din semesterledighet under uppsägningstiden om den redan är utlagd och beviljad. Om semestern däremot inte redan är beviljad, kan du normalt inte få ut semester under uppsägningstiden om arbetsgivaren inte går med på det.

Det finns dock en skyddsregel i som ger rätt till minst fyra veckor sammanhängande semester under perioden juni-augusti. Skulle uppsägningstiden omfatta hela den perioden, har arbetstagaren alltså rätt att vara ledig minst fyra veckor i följd. För övrig tid finns det ingen sådan rätt. Den ledighet som du inte får ta ut, ska du i stället få för senast en månad efter anställningen upphört.

Vart går gränsen för 50% skatt?

Marginalskatten är faktiskt inte en skatt utan ett uttryck för hur stor andel av din inkomst över en viss gräns du betalar i skatt. Enkelt uttryckt kan man säga att marginalskatten är den skatt du betalar på den sista intjänade hundra- eller tusenlappen. Om du till exempel får en löneökning på 1 000 kronor i månaden men bara får en femhundring extra på lönekontot varje månad kan man säga att din marginalskatt är 50 %.