:

Hur beskattas incitamentsprogram?

Innehållsförteckning:

 1. Hur beskattas incitamentsprogram?
 2. Hur fungerar optioner i onoterade bolag?
 3. Hur mycket får man tjäna utan att skatta hobbyverksamhet?
 4. Hur mycket pengar får man tjäna utan att betala skatt?
 5. Vad står MIP för?
 6. Vad menas med Vesting?
 7. Hur mycket kan man förlora på optioner?
 8. Hur investera i onoterade bolag?
 9. Hur räknar man ut värdet på ett bolag?
 10. Hur mycket Swish kan man ta emot utan att skatta?
 11. Hur mycket svarta pengar får man tjäna?

Hur beskattas incitamentsprogram?

Ett annat ord för incitamentsprogram är belöningsprogram. Dessa riktar sig till anställda och uppdragstagare. Syftet kan vara att rekrytera, motivera och behålla medarbetare eller uppmuntra till delägande i företaget eller koncernen.

Många former av belöningsprogram är aktierelaterade och storleken på belöningen är kopplad till aktiekursens utveckling. Några exempel är; aktier med inskränkande villkor, aktiesparprogram, köpoptioner, teckningsoptioner, personaloptioner och syntetiska optioner.

Exempel på utländska termer som avser belöningsprogram är; Stock Options, Restricted Stock, Restricted Stock Units, SARs (Stock Appreciation Rights).

Hur fungerar optioner i onoterade bolag?

En option är ett finansiellt instrument där utfärdaren åtagit sig att vid en bestämd framtida tidpunkt (slutdagen) till ett bestämt pris (lösenpriset) köpa något från, eller sälja något till, den som innehar optionen (innehavaren).

Det som kännetecknar ett optionsavtal är att det endast är optionsinnehavaren som kan kräva att avtalet fullföljs. Om innehavaren inte utnyttjar sin rättighet före avtalstidens utgång upphör avtalet att gälla. Om innehavaren vill fullfölja optionsavtalet är utfärdaren förpliktigad att fullfölja avtalet. 

Hur mycket får man tjäna utan att skatta hobbyverksamhet?

är att den utövas på fritiden av hobbyidkaren själv och att vinstsyfte saknas.

Hemslöjd, biodling, trädgårdsodling, djuruppfödning, jakt, fiske, hästsport och kulturell verksamhet är exempel på möjliga hobbyverksamheter. Det handlar om något som

Hur mycket pengar får man tjäna utan att betala skatt?

Om du tjänar olika mycket olika månader, till exempel för att du bara arbetar ibland, ska arbetsgivaren oftast dra mindre i skatt än vad som framgår av skattetabellen. Då kan du begära att Skatteverket ändrar den skatt som din arbetsgivare drar från din lön varje månad. Det kallas för jämkning. Om du inte jämkar får du tillbaka det du har betalat för mycket först nästa år.

 • Om jämkning och hur du gör för att begära jämkning

Vad står MIP för?

Ett annat ord för incitamentsprogram är belöningsprogram. Dessa riktar sig till anställda och uppdragstagare. Syftet kan vara att rekrytera, motivera och behålla medarbetare eller uppmuntra till delägande i företaget eller koncernen.

Många former av belöningsprogram är aktierelaterade och storleken på belöningen är kopplad till aktiekursens utveckling. Några exempel är; aktier med inskränkande villkor, aktiesparprogram, köpoptioner, teckningsoptioner, personaloptioner och syntetiska optioner.

Exempel på utländska termer som avser belöningsprogram är; Stock Options, Restricted Stock, Restricted Stock Units, SARs (Stock Appreciation Rights).

Vad menas med Vesting?

Originally a boat builder, educated in Germany, Florian Vesting is fascinated with everything concerning boats and ships. After studies in Kiel, Germany he took his Ph.D. at Chalmers, Gothenburg. With a specialty in simulations-driven design and optimizations, he now is responsible for making the applications stand out for the customers.

As a proven naval architect with about 10 years of experience in simulation-driven design, fluid dynamics, and a Ph.D. in multidisciplinary optimization, Florian successfully combine skills in developing strategies with accomplishing optimization tasks. His professional career started off in the production and selling of sailing yachts. He ended up in Gothenburg in 2010, wanting to learn more about hydrodynamics and propeller performance. It has resulted in several academic papers and finally in a Ph.D., with the thesis on marine propeller optimization.

Hur mycket kan man förlora på optioner?

 • Priset på optionen / premien = det pris köparen betalar till utfärdaren för optionen
 • Lösendatum = det datum då optionen går till lösen
 • Lösenpris = det pris som som köparen har rätt att köpa eller sälja den underliggande tillgången till

Exempel 1: Köpa en köpoptionVolvos aktie står i 115 kr i detta exempel. Du köper 1 st köpoption med Volvo-aktien som underliggande tillgång. – Optionens pris (premien) är 6 kr – Optionen har ett lösenpris 120 kr – Optionens lösendatum är om 1 månad

När du köper optionen dras premien (6 kr x 100 st = 600) kr från ditt konto. Du har alltså satsat totalt 600 kr på denna affär. Du kan inte förlora mer än så, oavsett utfall.

Att köpa optioner är inte särskilt riskfyllt, du vet då exakt hur mycket du kan förlora. Att utfärda optioner är däremot väldigt riskfyllt eftersom förlusterna kan bli oändligt stora. Du riskerar till och med att bli skuldsatt om förlusterna blir så stora så att de överstiger pengarna du har på ditt konto.

Hur investera i onoterade bolag?

Då kommer frågan, varför investera i onoterat överhuvudtaget? För att genomsnittet på en väldiversifierad onoterat portfölj ligger på lite över 20 procent om året om man gör det väl. Värdeökningen i ett välskött onoterat bolag är väldigt hög. Många affärsänglar har som mål att potentialen i de onoterade bolag de investerar i ska kunna öka med 100 % om året.

Man måste ha det målet för att det ska motivera risken att 9 av 10 kommer vara förluster. Matematiskt är det också relativt enkelt för ett litet onoterat bolag att göra det. T.ex. värderas onoterade bolag på 5 gånger årsvinsten. Säg att ett bolag gör 1 miljon i vinst på 10 miljoner omsättning. Nästa år ökar de omsättningen och till 15 miljoner och 2 miljoner i vinst. Då har värdet på bolaget gått från 5 till 10 miljoner, det vill säga 100 procent ökning i värde.

Vidare gäller vanliga principer för riskspridning, dvs lägg inte alla äggen i samma korg. Problematiken är att det är svårare eftersom många gånger är minsta investeringsbelopp ligger på runt 100 000 kr, i bästa fall. Det är inte ovanligt med ribbor på 1 Mkr eller till och med 10 Mkr. Säg då att du ska in i 10 - 20 bolag för att få en bra riskspridning och minimera bolagsrisken, då pratar vi minst 2 Mkr.

Det jag brukar rekommendera de flesta som på allvar är intresserade av onoterat är att bli medlemmar i Connect Sverige 24 och ALMI Invest 20. Inte för att de har bra investeringar, men för att det är det bästa och snabbaste sättet att lära sig komma igång. Man kan gå på:

 • Språngbrädor - styrelsemöten på låtsas med riktiga företag där man kan komma med tips
 • Investeringsluncher - typ draknästet där företag kan pitcha och man kan lyssna
 • Utbildningar - för affärsänglar där man kan lära sig mer och träffa andra investerare

Så utifrån ett läro-perspektiv så finns det enligt mig veterligen inget bättre ställe i Sverige. Det finns dessutom inga krav på att man måste investera.

Hur räknar man ut värdet på ett bolag?

Substansvärdering är förenklat uttryckt när värdet bestäms utifrån tillgångar minus skulder. Det handlar om att beräkna det aktuella marknadsvärdet på substansen i bolaget, det vill säga det egna kapitalets värde justerat för eventuella övervärden i tillgångar. Metoden väger inte in framtiden. En substansvärdering kan användas som en värdemätare för att ta beslut om man ska lägga ner eller sälja. Ibland kan det vara mer lönsamt att ta ut de pengar som finns i bolaget och sedan avveckla verksamheten. 

Har man ett större bolag är det vanligaste värderingssättet en så kallad kassaflödesvärdering. Det innebär att man försöker se in i framtiden och prognostisera de viktigaste faktorerna som påverkar kassaflödet. Utgångspunkt för prognoserna är bolagets historiska utfall, branschens utveckling, konjunkturläge, men kanske framförallt bolagets egen syn på företagets framtida potential. Det kräver att man intervjuar ägaren om hens syn på dåtid och framtid. Ofta används en kombination av olika modeller för att få fram en säker värdering. 

Hur mycket Swish kan man ta emot utan att skatta?

Med Swish kan du snabbt och säkert skicka och ta emot pengar med mobilen. När du skaffar Swish är beloppsgränsen 3000 kronor per vecka. Du kan enkelt ändra gränsen i internetbanken eller i vår app. 

När du skaffar Swish får du som är 18 år eller äldre automatiskt en beloppsgräns på 3000 kronor per rullande 7 dagar.

Hur mycket svarta pengar får man tjäna?

Tjänar du under 20 431 kronor på ett år, exempelvis för att du studerar, behöver du inte betala skatt. En 500-lapp för att passa grannens hund är alltså inte svartjobb om du inte gör det regelbundet.

Om du anlitar en privatperson för mindre än 1 000 kronor på ett år, behöver du inte heller göra något skatteavdrag, betala arbetsgivaravgift eller lämna kontrolluppgift till Skatteverket. 

Troligen inte. Det dras visserligen ingen skatt på din lön, men ofta behåller arbetsgivaren pengarna själv. Om du jobbar svart missar du också många trygghetssystem. Du kan inte sjukskriva dig om du blir sjuk och får inte a-kassa. Pensionen blir också lägre och det blir svårare att låna pengar eller hyra lägenhet.