:

Vilka regler gäller för dubbelt boende?

Innehållsförteckning:

 1. Vilka regler gäller för dubbelt boende?
 2. När kan man dra av för dubbelt boende?
 3. Vad innebär dubbelt boende?
 4. Vad kan jag dra av på skatten som student?
 5. Hur mycket får man dra av för hemresor?
 6. Kan man bo i två länder samtidigt?
 7. Hur mycket pengar på mat i månaden student?
 8. Hur mycket får man tjäna skattefritt som student?
 9. Vad krävs för att få göra reseavdrag?
 10. Måste man vara folkbokförd där man studerar?
 11. Måste man betala skatt i två länder?
 12. Hur mycket kostar det att bo själv student?
 13. Vad är rimligt att leva på i månaden?

Vilka regler gäller för dubbelt boende?

Avdragstiden för ensamstående är högst två år.

Är du gift eller sambo kan du få avdrag i upp till fem år om den dubbla bosättningen beror på makens eller sambons förvärvsverksamhet. Perioden kan förlängas om det finns särskilda skäl.

När kan man dra av för dubbelt boende?

För att få göra avdrag för dubbel bosättning måste inkomsten beskattas i Sverige.

Om du har flyttat på grund av arbete kan du göra avdrag för dina ökade levnadskostnader om du har behållit en bostad på den gamla orten.

Vad innebär dubbelt boende?

Avdragstiden för ensamstående är högst två år.

Är du gift eller sambo kan du få avdrag i upp till fem år om den dubbla bosättningen beror på makens eller sambons förvärvsverksamhet. Perioden kan förlängas om det finns särskilda skäl.

Vad kan jag dra av på skatten som student?

Den andre maj ska alla papper vara inne och många studenter missar chansen att tjäna tusentals kronor på sin deklaration.

Som student finns det inte så många avdrag man kan göra, men med några väl valda ändringar i sin deklaration kan man få väldigt många tusenlappar tillbaka lagom till midsommar. Det finns nämligen flera tusenlappar att hämta i avdrag för dubbelt boende, ökade levnadskostnader och dessutom vissa hemresor. Genom att lägga några timmar på sin deklaration kan man få tillbaka flera tusen.

Hur mycket får man dra av för hemresor?

En hemresa är den resa en person gör till hemorten, när hen på grund av sitt arbete under viss tid bor på en annan ort än den där hen har sin bostad. Hemresor kan bli aktuella när personen är på tjänsteresa, har tagit ett tillfälligt arbete eller vid dubbel bosättning. Hemresor kan även bli aktuella när familjen flyttar till en ny bostadsort och familjebostaden därigenom flyttas men personen bor kvar på arbetsorten.

Kostnaden för hemresor är egentligen en privat levnadskostnad och avdrag borde därför inte medges. Av sociala skäl och för att främja rörligheten på arbetsmarknaden medges ändå avdrag för hemresor under vissa förutsättningar (12 kap. 24 § IL).

För att få avdrag för utgiften för hemresan krävs följande (12 kap. 24 § första stycket IL):

 • Avståndet mellan arbetsorten och hemorten är längre än 50 km.
 • Personen gör resan mellan två platser inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller Schweiz.
 • Personen gör resan högst en gång per vecka.

Avståndet på 50 km ska avse närmaste färdväg.

Kan man bo i två länder samtidigt?

Hej! Kan man, som svensk medborgare och mantalsskriven i Stockholm, skriva sig i en kommun i Estland där man äger mark och bostad. Vad säger lagen - kan man vara skriven i båda länder? Vilka lagrum och vilka lagparagrafer gäller?

Detta regleras av folkbokföringslagen (se http://lagen.nu/1991:481 ) Det finns inget lagrum som uttryckligen säger att man inte kan vara folkbokförd på två ställen samtidigt. Men genom att läsa 6 § framgår att folkbokföring skall ske på den plats man är bosatt. Att vara bosatt innebär att regelmässigt tillbringa sin dygnsvila. Avseende utland gäller, enligt 20 § samma lag, att en folkbokföring i det aktuella landet skall ske om personen i fråga avser vara borta längre tid än ett år. Personen ses då som ”utflyttad”. Undantag till detta görs, enligt 14 §, om personen är utsänd i svenska statens tjänst. Vad gäller din fråga blir svaret alltså att du inte kan vara folkbokförd i Stockholm och Estland samtidigt. För att kunna skriva dig i Estland måste du kunna visa att du har din regelmässiga dygnsvila där.

Hur mycket pengar på mat i månaden student?

Studentlivet är utvecklande, lärorikt och fyllt med spännande upptåg. Men, det är också förknippat med en tajtare budget. Vi ger dig tips på hur du kan gå tillväga för att leva ett rikare studentliv på en liten budget.

Tiden som student är rikt på många sätt, men pengar är ofta inte ett av dem. Däremot finns det många knep att ta till för att slippa snåla i onödan och känna stress över ett tomt konto i slutet av månaden. Ett bra sätt för att få mer kvar i plånboken är att helt enkelt att sänka sina omkostnader i vardagen. Men hur får man till det på bästa sätt? Vi kan börja med en av de största kategorierna när det kommer till utgifter: mat.

Hur mycket får man tjäna skattefritt som student?

Som sommarjobbare finns det dock anledning att titta över hur mycket man kommer tjäna under året. I Sverige behöver man inte betala skatt på inkomst under 22 208 kronor per år (gäller för 2023). Det betyder att om du till exempel tjänar 22 000 kronor på ditt sommarjobb så kommer du inte behöva betala någon skatt utan du kan få hela beloppet utbetalt på ditt bankkonto. Läs mer hos Skatteverket.

Du måste fylla i blanketten intyg för utbetalning av lön utan skatteavdrag och lämna till din arbetsgivare. Annars kommer arbetsgivaren automatiskt att dra av cirka 30% av din lön i skatt. Dessa pengarna får du då först tillbaka i samband med att man gör en deklaration cirka ett år senare. Var därför mycket noga med att lämna in denna blankett så att du får hela lönen du har förtjänat direkt!

Vad krävs för att få göra reseavdrag?

Kan jag göra avdrag för mina resor till och från arbetet?

Om du regelbundet reser mellan din bostad och arbetsplats och har resekostnader som överstiger 11 000 kronor kan du ha rätt till reseavdrag.

Måste man vara folkbokförd där man studerar?

Cirka en kvarts miljon studenter påbörjar en högskoleutbildning i höst. Den som lämnar föräldrahemmet för mer än ett år behöver anmäla flytt till Skatteverket. Att inte anmäla flytt kan vara straffbart.

– Det är viktigt att vara rätt folkbokförd till exempel för att få post till rätt adress. Det är även en grund för planering av samhällsservice. Det går alltså inte att välja att vara folkbokförd hos föräldrarna för att man tycker det är enklare. Sedan 2018 är det ett brott att avsiktligt vara folkbokförd på fel adress, det gäller även studenter, säger Tobias Wijk, verksamhetsutvecklare på Skatteverket.

Måste man betala skatt i två länder?

En anställd som är utsänd för arbete i ett annat land kan i vissa fall bli befriad från att betala skatt i Sverige på den inkomst

som hen tjänar utomlands. Oavsett om inkomsten ska beskattas i Sverige eller i arbetslandet ska inkomsten normalt tas upp i den svenska inkomstdeklarationen.

Kontrollera vad som gäller för dig och dina anställda i Skatteverkets översikt för internationell anställning.

När du som svensk arbetsgivare sänder ut en av dina anställda för arbete i utlandet och den anställda vistas där i mindre än sex månader, är inkomsten normalt inte skattepliktig i arbetslandet. Inkomsten är dock skattepliktig i Sverige och ni bör kontrollera med skattemyndigheten i arbetslandet om den anställda är skattskyldig där.

Om den anställda har betalat skatt i arbetslandet kan hen begära avräkning av den utländska skatten i sin svenska inkomstdeklaration för att undvika dubbelbeskattning

Hur mycket kostar det att bo själv student?

Att flytta hemifrån till en egen bostad för första gången är ett stort steg in i vuxenlivet. I Sverige flyttar ungdomar hemifrån väldigt tidigt, enligt Eurostat som årligen tar fram statistik på när européer flyttar hemifrån, flyttade svenskar i genomsnitt hemifrån vid 18 års ålder år 2020, vilket är den näst yngsta åldern i hela Europa. Det finns en hel del att tänka på när man flyttar hemifrån och när du ska lämna ditt trygga föräldrahem.

Innan du flyttar måste du få koll på din ekonomi och göra en budget för din flytt hemifrån. Har du råd att flytta hemifrån? Gör en budget där du räknar på dina intäkter och utgifter.

Vad är rimligt att leva på i månaden?

10 669642Ibland blir jag fascinerad över hur stora utgifter många verkar ha. Därför tänkte jag visa på hur det ser ut för mig och min sambo, som jag anser ha relativt slimmade utgifter, framför allt när det kommer till de fasta utgifterna varje månad.

Eftersom vi slimmat våra fasta månadsutgifter medför detta att vi kan lägga mer pengar på sådant som verkligen är betydelsefullt för oss.