:

Vad är avdragsgillt vid konferens?

Innehållsförteckning:

 1. Vad är avdragsgillt vid konferens?
 2. Är alkohol avdragsgill?
 3. Får man bjuda sina anställda på alkohol?
 4. Vad gäller vid konferensresa?
 5. Får man betalt för konferens?
 6. Är alkohol representation?
 7. Får en förening bjuda på alkohol?
 8. Får man bjuda på alkohol i slutet sällskap?
 9. Är konferens arbetstid?
 10. Hur bokför man Konferenskostnader?
 11. Får man dra av moms för alkohol?
 12. Hur räknas arbetstid vid konferens?

Vad är avdragsgillt vid konferens?

– Det måste finnas en direkt anknytning mellan representationen och din verksamhet. För att du ska kunna dra av momsen måste ditt företag ha rätt till att få tillbaka eller vara skyldigt att betala moms.

Är alkohol avdragsgill?

Det måste finnas ett omedelbart samband mellan representationen och den verksamhet som företaget bedriver för att kostnaderna ska kunna betraktas som avdragsgilla. Det gäller både tidpunkten och platsen för representationen och vilka personer den riktar sig mot.

Avdragsrätten för representationsmåltider (lunch, middag, supé och annan förtäring) slopades 1 januari 2017. Utgifter för förfriskningar och enklare förtäring av mindre värde kan dock fortfarande vara avdragsgill, läs mer om detta nedan.

Får man bjuda sina anställda på alkohol?

Förmånsvärdet för en kostförmån beräknas utifrån en schablon. Följande schablonvärden gäller för fri kost:

Vad gäller vid konferensresa?

Kostnader för kickoff och konferenser räknas inte som representationskostnader ur avdragssynpunkt, vilket gör avdragsrätten tämligen obegränsad. Även kostnader för måltider och nöjen till personalen blir då avdragsgilla.

Men ur förmånssynpunkt räknas interna kurser och konferenser under vissa förutsättningar som representation. Därmed blir måltiderna i samband med interna kurser och konferenser i dessa fall skattefria för personalen.

Får man betalt för konferens?

Skatteverket har meddelat att måltider i samband med distansarbete inte är en skattefri förmån. För att måltiden ska bli skattefri i samband med kurs- och konferens, personalfest, informationsmöten m.m. så ska måltiden intas gemensamt i en anvisad lokal.

Detta innebär att mat eller annan kost inte får skickas hem till deltagare i digitala möten och konferenser. Det är inte heller tillåtet att erbjuda deltagarna att hämta en frukost- eller lunchpåse på jobbet innan mötet eller konferensen.

Begreppet arbetsmåltid finns inte i skattelagstiftningen. Med arbetsmåltid menas här sådana måltider som intages då och då med olika kollegor på arbetsplatsen under eller i anslutning till arbetet, ofta för att spara tid. Om en mindre grupp medarbetare träffas för ett arbetsmöte och därefter går på lunch och låter högskolan betala så ses även det som ett typiskt exempel på en arbetsmåltid.

Huvudregeln är att sådana måltider är skattepliktiga. Tids- och effektivitetsvinster utgör ingen grund för annan bedömning. Det innebär att måltider, bekostade av högskolan och som intas i samband med exempelvis lunchmöten ska förmånsbeskattas enligt schablon. När utlägg för en sådan måltid sker lägger HR-Lön förmånsbeskattning på deltagarna per automatik.

Är alkohol representation?

Det måste finnas ett omedelbart samband mellan representationen och den verksamhet som företaget bedriver för att kostnaderna ska kunna betraktas som avdragsgilla. Det gäller både tidpunkten och platsen för representationen och vilka personer den riktar sig mot.

Avdragsrätten för representationsmåltider (lunch, middag, supé och annan förtäring) slopades 1 januari 2017. Utgifter för förfriskningar och enklare förtäring av mindre värde kan dock fortfarande vara avdragsgill, läs mer om detta nedan.

Får en förening bjuda på alkohol?

8 september, 2016

En föreningsordförande fälls för olovlig försäljning av alkoholdrycker efter att ha anordnat en julfest där bland annat medlemskap till föreningen gick att lösa i dörren till festen. Denna omständighet gjorde att festen inte längre endast var en ”sluten krets”.

Får man bjuda på alkohol i slutet sällskap?

Du behöver ett serveringstillstånd för att sälja och servera all slags alkoholhaltiga produkter som vin, sprit, starköl, cider, alkoholhaltig glass och liknande till ett slutet sällskap.

Tillståndet beviljas för normal tid för alkoholservering, klockan 11.00–01.00 och som längst till klockan 03.00.

För att få ett serveringstillstånd ska du som söker och din verksamhet uppfylla höga krav på lämplighet och visa att serveringen kommer att skötas enligt alkohollagens regler.

Kommunen kontrollerar detta genom att göra en prövning i tre steg, en så kallad lämplighetsprövning. Du behöver också visa att du och viktiga personer i verksamhetens ledning har kunskap om alkohollagstiftningen.

Är konferens arbetstid?

För den del av konferensen som infaller under ordinarie arbetstid är det obligatoriskt för alla medarbetare att närvara. Du ingår då du tar anställning ett avtal med din arbetsgivare och där står när och hur mycket du ska arbeta och infaller konferensen under den tiden ska du närvara. Oavsett det är på ordinarie arbetsplats eller någon annanstans.

Hur bokför man Konferenskostnader?

Detta kan vara ett tänkbart konto 7631 Personalrepresentation, avdragsgill Skattefri intern representation kan exempelvis vara personalfester, informationsmöten, utbildningar, konferenser, styrelsesammanträden, bolagsstämmor och enklare förtäring. Skattefriheten för personalrepresentation kan även omfatta delägare som inte är anställda som medverkar på personalfester, informationsmöten, utbildningar, konferenser och bolagsstämmor.

Du måste vara inloggad för att kunna skriva i forumet. Klicka här för att registrera dig som medlem.

Får man dra av moms för alkohol?

För att representation ska bli skattemässigt avdragsgill krävs det att det finns ett direkt samband mellan kostnaden och företagets verksamhet. Det finns både intern och extern representation.

Det är inte lätt att komma ihåg alla bjudluncher med potentiella kunder, lattestunder med jobbkandidater och semlor på kontoret. Men all representation måste ha ett direkt samband med verksamheten. 

Därför är det superviktigt att du alltid dokumenterar syftet med representationen.

Skriv ner namnen på personerna som deltog, vilka företag de kom ifrån och spara informationen tillsammans med aktuella kvitton.

Hur räknas arbetstid vid konferens?

Vad som kännetecknar en skattefri konferensresa eller studieresa är bland annat:

 • Minst sex timmar per dag innehåller effektivt arbete.
 • Den effektiva arbetstiden under en resa som pågår en vecka är minst 30 timmar, jämnt fördelat under veckan.
 • Resan är till nytta för företaget.

Tänk på att det bör finnas ett detaljerat program för hela resan.