:

Får lönen för sent?

Innehållsförteckning:

 1. Får lönen för sent?
 2. Vilka datum kan man få lön?
 3. När får man lön 2023?
 4. Är 30 000 en bra lön?
 5. Hur länge får lönen vara sen?
 6. Får ingen lön utbetald?
 7. Kan man se sin lön i förväg?
 8. Får man lön för månaden innan?
 9. Vilken dag betalas lönen ut?
 10. Hur många i Sverige tjänar över 50 000?
 11. Har inte fått min lön i tid?
 12. Vilken tid på dygnet får man sin lön?
 13. Måste jag jobba om jag inte fått lön?

Får lönen för sent?

Vänta inte! Facket kan ställa krav på att du ska få din lön. Men visar det sig att arbetsgivaren inte betalar din lön för att bolaget saknar pengar kan facket komma att behöva begära företaget i konkurs – och det är nu tidsperspektivet blir viktigt. För vid en konkurs kan anställda maximalt få ersättning för tre månaders utebliven lön.

Tiden räknas bakåt från det datum konkursansökan lämnats till tingsrätten. Att kräva en arbetsgivare på lön och få underlag till en konkursansökan är en process som tar lite tid. Därför är det viktigt att facket kan ställa lönekravet så snabbt som möjligt. Så vänta inte och hoppas att det ska lösa sig.

 • Om arbetsgivaren har bestridit lönekravet: Facket begär förhandling. Räcker inte det kan facket stämma arbetsgivaren i domstol.
 • Ni är överens men arbetsgivaren betalar ändå inte? Då kan facket begära företaget i konkurs i tingsrätten. Men först skickas en betalningsuppmaning med konkurshot.
 • Vilka datum kan man få lön?

  Individuell lön samt fasta och rörliga lönetillägg betalas ut per kalendermånad.

  Du får din lön den 25 varje månad, med vissa undantag:

  • När den 25 infaller på en lördag görs utbetalningen den 24 (på fredagen).
  • När den 25 infaller på en söndag görs löneutbetalningen den 26 (på måndagen).
  • När midsommarafton infaller den 23, 24 eller 25 juni görs utbetalningen dagen före midsommarafton.
  • December månads utbetalning görs tidigast den 21 december. 

  Om du har mobilt bank-id kan du anmäla konto för löneutbetalning via Swedbanks kontoregister.  

  När får man lön 2023?

  Vilken dag som lönen ska betalas ut finns inte reglerat i någon lag, men det utbetalningsdatum som gäller på din arbetsplats framgår normalt i ditt . 

  Om det står i anställningsavtalet att lönen ska betalas ut "senast den 25:e" varje månad, så ska arbetsgivaren betala ut lönen sista bankdagen (vardagen) före den 25:e. Till exempel om den 25:e infaller på en söndag så ska lönen betalas ut på fredagen innan.

  Är 30 000 en bra lön?

  Med Lönekollen kan du – helt anonymt – se lönen för alla i Sverige från 16 år direkt på skärmen. Utöver detta kan du även se inkomst av kapital, eventuella betalningsanmärkningar med mera. Ingen kopia skickas till den omfrågade.

  Med Lönekollen beställer du den sida som en person finns med på i Ratsitkatalogen. Du erhåller ett tryckoriginal av sidan i PDF direkt efter beställningen, som du kan läsa med en gång.

  Ratsitkatalogen är en periodisk skrift som kommer ut fyra gånger om året och innehåller allt du förväntas hitta i en vanlig taxeringskalender och mer därtill. Men till skillnad från den vanliga Taxeringskalendern är alla från 16 år med i katalogen, oavsett årsinkomst. Detta innebär att det inte blir något bortfall på grund av exempelvis låg inkomst, sjukskrivning, studier eller arbetslöshet.

  Hur länge får lönen vara sen?

  Om förfallodatumet har passerat, och du är helt säker på att lönen inte har betalats ut, finns det ingen anledning att vänta. Börja med att kontakta chefen och berätta att du inte fått din lön utbetald. Frågan även om varför. Om svaret är att arbetsgivaren har dålig ekonomi är det viktigt att agera fort. 

  Om du ringer till arbetsgivaren, eller har ett muntligt möte, är det bra att även skicka ett mejl, så att du har ett skriftligt bevis på att du har informerat chefen.

  Det händer att facket kommer i kontakt med anställda som velat vara snälla mot sina arbetsgivare genom att avvakta. Risken med att vänta med att kräva ut din lön är att du kan gå miste om vissa ersättningar, till exempel  om företaget går i konkurs. 

  Om du trots det vill ge chefen en sista chans, till exempel för att det har skett ett mänskligt misstag, räcker det med en eller två dagar för att arbetsgivaren ska hinna åtgärda det. 

  Får ingen lön utbetald?

  Som anställd har man rätt att få ut sin lön på avtalat datum. Om arbetsgivaren inte betalar ut lönen på överenskommet datum utgör det ett kontraktsbrott.

  Denna bedömning ska man dock göra mot bakgrund av omständigheterna i det enskilda fallet. För att ett kontraktsbrott ska föreligga brukar det i regel krävas utbetalning dröjt med mer än någon enstaka dag.

  Kan man se sin lön i förväg?

  I e-tjänsten kan du se uppgifter om din inkomst och avdragen skatt. Du kan få en sammanställning för ett visst år eller mer detaljerat för en specifik utbetalare. Du kan också skriva ut eller spara de sammanställda uppgifterna.

  Får man lön för månaden innan?

  Löneutbetalning är ersättning som betalas ut i utbyte mot arbete och sker vanligen en gång i månaden. Det är ditt ansvar som arbetsgivare att informera dina anställda om deras lön. Beroende på om ditt företag är bundet till ett kollektivavtal eller inte kan lönen se olika ut. Vid kollektivavtal finns det särskilda bestämmelser som måste följas när det kommer till lön. Detta kan till exempel handla om förmåner, minimilöner och ersättning av olika slag. Om man inte är bunden till ett kollektivavtal är det upp till dig och din anställd att komma överens om lönen. 

  Varje gång man gör en löneutbetalning ska man även bifoga ett lönebesked som innehåller information om bruttolön (lönen före skatt), nettolön (lön efter skatt), datum för utbetalning, storlek på skatteavdraget, på vilket sätt lönen kommer betalas ut och personuppgifter. Man kan ytterligare inkludera information gällande semester, förmåner och ersättning. En viktig sak att ha i åtanke är att lönebeskedet inte får skickas ut direkt till den anställde över mejl då det strider mot GDPR. 

  Vilken dag betalas lönen ut?

  Du som är timanställd lärare och tidrapporterar via blankett ska lämna in blanketten senast den tredje vardagen månaden efter den månad arvodet gäller, se exakt datum nedan i tabellen.

  Du som är timanställd lärare och redovisar digitalt via Primula ska rapportera senast den 10:e varje månad.

  Hur många i Sverige tjänar över 50 000?

  Vi kommer att gå igenom olika metoder man skulle kunna använda för att hitta en definition på höginkomsttagare. Det finns ingen officiell gräns varför man bör se på frågan från olika synvinklar.

  Ett sätt att se på huruvida man är höginkomsttagare eller ej är att se på skatten. Har man hög lön, får man utöver kommunalskatten (som är runt 30% +/- några procentenheter beroende på kommun), betala statlig inkomstskatt (20%). Skatten tas ut på inkomster över brytpunkten.

  För 2022 är brytpunkten 540 700 kr per år före grundavdrag, men vi kan också ta hänsyn till grundavdraget. Den som inte har fyllt 65 år vid årets ingång kan ha en total årsinkomst på 554 900 kronor (540 700 + 14 200) innan den statliga inkomstskatten börjar tas ut, vilket betyder att de som har en månadslön på drygt 46 000 kr eller mer måste betala statlig inkomstskatt.

  Man skulle kunna säga att definition på höginkomsttagare alltså är en inkomst över 46 000 kr.

  Har inte fått min lön i tid?

  Har du sålt en bostad med vinst behöver du betala en vinstskatt. Här kan du läsa om hur du räknar ut vinstskatten och om vilka skatteavdrag du kan få göra.

  Om du säljer din bostad till ett högre pris än det du köpte den för gör du en kapitalvinst. Den vinsten måste du betala en vinstskatt på, som ibland även kallas reavinstskatt.

  Reavinst, som är en förkortning av realisationsvinst, är ett äldre uttryck för kapitalvinst. Numera säger man oftast just kapitalvinst istället, och bara vinstskatt istället för reavinstskatt.

  Vilken tid på dygnet får man sin lön?

  Hej och tack för din fråga,

  Det finns inte någon lag som reglerar denna fråga. Svaret blir därför beroende på vad ni avtalat om. Står det i anställningsavtalet att lön ska betalas ut senast den 25:e varje månad har arbetsgivaren hela den dagen på sig. Är avtalet utformat på så sätt att det framgår att pengarna ska komma dig till godo vid en viss tidpunkt gäller istället detta.

  Måste jag jobba om jag inte fått lön?

  För att driva in en lönefordran behöver du först ta reda på varför du inte fått betalt. Prata med din arbetsgivare eller skicka ett e-postmeddelande där du kortfattat beskriver vilket krav du har och där du ber arbetsgivaren att omgående betala eller förklara varför betalning inte sker.