:

Vilka regler gäller i samband med övertid?

Innehållsförteckning:

 1. Vilka regler gäller i samband med övertid?
 2. Får man planera övertid?
 3. Hur räknar man ut övertid?
 4. Hur mycket får man bjuda sina anställda på?
 5. Får jag jobba mer övertid om jag vill?
 6. Är det ok att be på arbetstid?
 7. Hur mycket är övertid värd?
 8. Får man jobba 12 timmar i sträck?
 9. Får man bjuda sina anställda på middag?
 10. Får man köpa fika på företaget?
 11. Är det tillåtet att jobba in lunchrasten och gå hem tidigare från arbetet?
 12. Hur mycket mer tjänar man om man jobbar övertid?
 13. Måste man ta ut övertid i pengar?

Vilka regler gäller i samband med övertid?

Det är EU-direktiv som har satt de yttersta ramarna för hur mycket någon i Sverige får jobba. Direktivet tillåter att arbetsgivare och fackförbund kommer överens om detaljer själva, men har satt en maxgräns för hur mycket en person får arbeta och en minimigräns för ledighet.

Det är i arbetstidslagen som EU:s direktiv införlivas. Här regleras till exempel raster, pauser och jourtid. Enligt arbetstidslagen får du inte jobba över mer än 50 timmar på en månad och sammanlagt 200 timmar på ett år. Men arbetsgivare kan få dispens antingen genom en överenskommelse med facket eller från Arbetsmiljöverket.

Får man planera övertid?

Vi är underbemannade och fram tills förskolan stänger för semester ser det extra besvärligt ut eftersom två barnskötare slutar i juni. Chefen vill nu att jag jobbar över varenda vecka fram till semestern - åtskilliga timmar! Är det OK att lägga in övertidsarbete i det ordinarie schemat? Har jag rätt att få ut övertiden i pengar plus extra betalt för den övertid jag gör? Önskar ett besked

SVAR: Frågan är vilket kollektivavtal du jobbar under, men allmänt gäller följande:

Hur räknar man ut övertid?

Enligt arbetstidslagen får den ordinarie arbetstiden inte vara mer än 40 timmar per vecka. Men i många branscher finns kollektivavtal som ersätter arbetstidslagen och ger kortare arbetstider. Den genomsnittliga arbetstiden under en fyramånadersperiod får däremot enligt lagen aldrig överskrida 48 timmar per vecka. Det gäller alltså den totala arbetstiden inklusive jourtid, övertid, semesterledighet och sjukfrånvaro. Det går inte att avtala bort.

Varje arbetstagare har rätt till minst elva timmars sammanhängande dygnsvila. Arbetstiden regleras sedan i kollektivavtal, centrala eller lokala. Finns inget kollektivavtal på din arbetsplats? Kontakta i så fall en ombudsman på ditt fackförbund som kan ge dig råd. Är du medlem i IF Metall? Kontakta då en ombudsman på din lokala avdelning.

Hur mycket får man bjuda sina anställda på?

Att fika är ett svenskt fenomen som tagit världen med storm. Och oh boy, vad vi älskar fika. Eller GGG (Glädje Gemenskap Gott), som vi brukar kalla det här på Pleo. 

Fikastunden är själva kärnan i varje välfungerande organisation. En rykande het kopp kaffe, en uppiggande rawboll (eller kanelbulle för den delen) och några trevliga kollegor att spendera en helt oproduktiv kvart av arbetsdagen med – det är vad vi kallar arbetslivskvalitet.

Och finns det egentligen någon stund på dagen du är så laddad för effektivt jobb som efter fikarasten? Den där kvarten betalar sig snabbt.

Det kan vara snårigt när du är ute och söker svar på hur du bokför fika korrekt enligt Skatteverkets regler. Bokmärk det här blogginlägget så kan du återkomma för faktakoll när du vill. 

Eller så besöker du Skatteverket. Det beror lite på vilken typ av person du är – den som vill ha svar på det viktigaste direkt, eller den som gärna går igenom spaltmeter efter spaltmeter av information för att verkligen kunna vara säker på att ingenting missas. Vi gillar båda typerna.

Får jag jobba mer övertid om jag vill?

Enligt arbetstidslagen får den ordinarie arbetstiden inte vara mer än 40 timmar per vecka. Men i många branscher finns kollektivavtal som ersätter arbetstidslagen och ger kortare arbetstider. Den genomsnittliga arbetstiden under en fyramånadersperiod får däremot enligt lagen aldrig överskrida 48 timmar per vecka. Det gäller alltså den totala arbetstiden inklusive jourtid, övertid, semesterledighet och sjukfrånvaro. Det går inte att avtala bort.

Varje arbetstagare har rätt till minst elva timmars sammanhängande dygnsvila. Arbetstiden regleras sedan i kollektivavtal, centrala eller lokala. Finns inget kollektivavtal på din arbetsplats? Kontakta i så fall en ombudsman på ditt fackförbund som kan ge dig råd. Är du medlem i IF Metall? Kontakta då en ombudsman på din lokala avdelning.

Är det ok att be på arbetstid?

Jag jobbar som verksamhetschef för enhetschefer som i sin tur har medarbetare som ber under rasten. Finns regler kring att utöva sin religion på jobbet?

Själva arbetet och religion är två skilda saker och det är skillnad mellan arbetstid och arbetsplats.

Hur mycket är övertid värd?

Innan du skriver på ett avtal om övertidsavlösen bör du därför göra en egen värdering av hur mycket din övertid är värd. Och se till att följa upp hur utfallet blir i verkligheten.

På Sveriges Ingenjörers webbsajt finns det ett verktyg där du kan räkna om övertiden till pengar.

Genom att mata in hur mycket tid du jobbat övertid på kvällar och helger räknar verktyget ut hur mycket det motsvarar i pengar. Det kan du då jämföra med den ersättning du fått. En tumregel är att en extra semestervecka motsvarar ungefär 25 procent av din nuvarande månadslön.

Får man jobba 12 timmar i sträck?

Arbetstider för arbetstagare regleras i arbetstidslagen (ATL) här.

Genom ett kollektivavtal får de aktuella reglerna som följer nedan åsidosätts enligt 3 § första stycket ATL. Om du eller din arbetsgivare är bunden av ett kollektivavtal gäller villkoren om arbetstidens förläggning i kollektivavtalet före ATL. I 3 § fjärde stycket ATL är arbetstidsvillkor som följer av kollektivavtal dock ogiltiga om dessa innebär sämre villkor för en arbetstagare än EU:s direktiv om arbetstidens förläggning se här.

Får man bjuda sina anställda på middag?

Fråga: Mitt företag har köpt lunch till mina anställda. Är det en kostförmån?

Svar från juristen: När du som arbetsgivare bjuder dina anställda på lunch uppstår normalt en skattepliktig förmån, men det finns undantag. 

Får man köpa fika på företaget?

Det måste finnas ett omedelbart samband mellan representationen och den verksamhet som företaget bedriver för att kostnaderna ska kunna betraktas som avdragsgilla. Det gäller både tidpunkten och platsen för representationen och vilka personer den riktar sig mot.

Avdragsrätten för representationsmåltider (lunch, middag, supé och annan förtäring) slopades 1 januari 2017. Utgifter för förfriskningar och enklare förtäring av mindre värde kan dock fortfarande vara avdragsgill, läs mer om detta nedan.

Är det tillåtet att jobba in lunchrasten och gå hem tidigare från arbetet?

Ordinarie arbetstid per vecka är högst 40 timmar, oavsett vilka dagar och vilken tid på dygnet arbete utförs.

Arbetstagare får ha jourtid högst 48 timmar under en tid av fyra veckor eller 50 timmar under en kalendermånad. Aktivt arbete under jourtid betraktas inte som jour utan som övertidsarbete.

Hur mycket mer tjänar man om man jobbar övertid?

SVAR: Ja, du har rätt till övertidsersättning om du arbetar mer än heltid. Arbetet måste vara beordrat av arbetsgivaren. Om det är möjligt ska övertidsarbetet, enligt flera av Kommunals avtal, beordras senast fyra timmar innan det sker. Men om det inte går att avsluta ett arbetspass på grund av att det är fara för vårdtagarens hälsa och säkerhet kan detta, enligt vissa avtal, räknas som övertid, i så fall krävs det att detta rapporteras till arbetsgivaren snarast, dock senast nästa dag. Utifrån vissa avtal krävs att du ska ha arbetat en full halvtimme för att den ska ge övertidsersättning.

SVAR: Ja, men inte alltid. Om du är ensam kvar på en arbetsplats i vården så kan du inte säga nej och gå hem. Du kan inte riskera vårdtagarnas säkerhet, det gör du om du lämnar arbetsplatsen. Men om det gäller ett arbetspass i morgon eller nästa vecka, då kan du säga nej.

SVAR: Nej, om chefen säger att jag beordrar dig att ta ett pass i morgon, då måste du komma. Beordrad övertid kan du aldrig säga nej till, då riskerar du en arbetsvägran som kan leda till uppsägning. Men om det är så att arbetsgivaren kunde ha löst situationen på ett annat sätt så kan det vara möjligt att säga nej.

Om du är anställd i privat omsorg som har avtal med Vårdföretagarna så ska arbetsgivaren enligt avtalet ta hänsyn till om du som anställd har tungt vägande skäl för att inte arbeta övertid. Det skulle till exempel kunna vara så att du är ensamstående förälder och saknar barnomsorg vissa tider på dygnet.

SVAR: Ja, beroende på avtal varierar övertidsersättningen. Heltidsanställda i kommuner, regioner (SKR) och vårdföretag som har Sobonaavtal har en ersättningsnivå för två timmars övertidsarbete som görs i samband med ordinarie arbete (ofta kallad enkel övertid på 180 procent av lönen), för övertidsarbete som är mer än två timmar gäller en högre ersättningsnivå (ofta kallad kvalificerad övertid på 240 procent av lönen). Den högre ersättningsnivån gäller också heltidsanställda som arbetar övertid på lediga dagar. För deltidsanställda gäller den högre ersättningen övertid på helger. Det kan också finnas lokala överenskommelser.

Om du är anställd i privat omsorg där det finns avtal med Vårdföretagarna och tar ett extrapass, då får du timlön och semesterersättning oavsett sysselsättningsgrad. Om arbetet är beordrat får du övertidsersättning. För heltidsanställda som redan arbetat dagens schemalagda pass gäller först ersättning för enkel övertid i två timmar och sedan för kvalificerad.

Måste man ta ut övertid i pengar?

Många ambitiösa medarbetare sitter kvar efter sin arbetstid, utan att det är beordrat - helt enkelt för att man är mån om att göra ett bra jobb. Vill du bli kompenserad för sådan extra arbetstid måste du komma överens om det med din arbetsgivare. Om arbetsgivaren inte vill ersätta dig, så fundera på om du vill jobba gratis - kanske finns det andra ändamål du hellre jobbar ideellt för?

Att ta betalt för allt arbete du utför är minst lika viktigt som att få en bra årlig löneökning. Jobbar du gratis en timme i veckan så motsvarar det värdet av en löneökning på ungefär 2,5 procent.