:

Vad ligger Milersättningen på 2023 Skatteverket?

Innehållsförteckning:

 1. Vad ligger Milersättningen på 2023 Skatteverket?
 2. Vad blir reseavdraget 2023?
 3. Hur mycket får man i reseersättning?
 4. Hur räknar man ut reseersättning Skatteverket?
 5. När höjs milersättning?
 6. När ska milersättning höjas?
 7. Vilka får höjd skatt 2023?
 8. Är reseersättning skattefri?
 9. Är det skatt på reseersättning?
 10. Har reseersättningen höjts?
 11. Vilka får sänkt skatt 2023?
 12. Vad blir pensionen 2024?
 13. Är reseersättning pensionsgrundande?
 14. Måste arbetsgivaren betala reseersättning?

Vad ligger Milersättningen på 2023 Skatteverket?

Milersättning, även känd som bilersättning, är en form av ersättning som arbetsgivare kan ge för kostnader som uppstår när man kör bil i arbetet, såsom slitage och bränslekostnader. Det är avsett att hjälpa till att täcka de extra kostnaderna och gäller för alla typer av företag.

Om man inte fått ersättning från arbetsgivaren kan man göra avdrag i deklarationen för att få tillbaka pengar för kostnaderna. Observera att milersättning inte ersätter andra kostnader såsom parkeringsavgifter, böter eller trängselskatter.

Oftast så har man också rätt till traktamente på en tjänsteresa. Traktamente - vad gäller?

Vad blir reseavdraget 2023?

Jag kör bil till mitt arbete. Vilket avdrag kan jag få?

Om du reser till och från ditt arbete med bil kan du få avdrag om:

Jag kör bil till mitt arbete. Vilket avdrag kan jag få?

Om du reser till och från ditt arbete med bil kan du få avdrag om:

 • avståndet mellan din bostad och din arbetsplats är minst 5 kilometer och
 • du dessutom har gjort en tidsvinst på minst 2 timmar per dag för fram- och återresan, jämfört med om du gjort dina resor till arbetet med kollektivtrafik.

Hur mycket får man i reseersättning?

Jag kör bil till mitt arbete. Vilket avdrag kan jag få?

Om du reser till och från ditt arbete med bil kan du få avdrag om:

Jag kör bil till mitt arbete. Vilket avdrag kan jag få?

Om du reser till och från ditt arbete med bil kan du få avdrag om:

 • avståndet mellan din bostad och din arbetsplats är minst 5 kilometer och
 • du dessutom har gjort en tidsvinst på minst 2 timmar per dag för fram- och återresan, jämfört med om du gjort dina resor till arbetet med kollektivtrafik.

Hur räknar man ut reseersättning Skatteverket?

Reseavdraget är ett avdrag på skatten för resor till och från jobbet. Huruvida du har rätt att göra avdraget eller inte beror på hur långt du har till arbetsplatsen och på vilket sätt du tar dig dit. Du kan även ha rätt att göra avdrag för tjänsteresor.

Reseavdraget finns bland annat för att skapa en rörlig arbetsmarknad och för att uppmuntra arbetssökande att söka tjänster, och acceptera jobberbjudanden, även om det innebär en längre resväg.

Du ansöker om reseavdraget i samband med den årliga skattedeklarationen.

Det är lätt att tro att du får tillbaka det belopp som du får när du räknar ut ditt reseavdrag. Men så är det inte. Beloppet på reseavdraget sänker den inkomst som din skatt beräknas på. Det innebär då att du istället betalar en lägre skatt på din årsinkomst.

När höjs milersättning?

Reseavdraget kommer inte att göras om, men milersättningen höjs för bensin- och dieselbilar. Det meddelar den nya regeringen.

De förra regeringen ville driva igenom en förändring av reseavdraget där alla personer kunde dra av lika mycket för resor till och från jobbet, oavsett färdmedel. Detta skulle uppmuntra till att åka kollektivt och samåka. Det senare för att alla i bilen skulle få göra avdrag, inte bara föraren. 

När ska milersättning höjas?

Äntligen har de skattefria beloppen för milersättningen höjts! Beloppen har legat på samma nivå sedan 2009 (18,50 kronor per mil), trots att drivmedelspriserna har gått upp mycket sedan dess. De höjda drivmedelspriserna har gjort användningen av egen bil i jobbet till en förlustaffär. Att beloppet för milersättning inte hängt med i utvecklingen har förstås varit ett problem, och många har engagerat sig för att snabba på höjningen av beloppen. 

Nivåerna för ersättningsbeloppen ser olika ut beroende på om tjänstebil eller egen bil används.

 • För tjänsteresor med egen bil kan arbetsgivare betala ut ett skattefritt schablonbelopp på 25 kronor per mil.
 • För tjänsteresor med tjänstebil där medarbetaren betalar drivmedlet privat, kan arbetsgivare betala ut ett skattefritt schablonbelopp på 12 kronor per mil (diesel, bensin eller etanol). 
 • Ingen förändring har skett vad gäller avdragsrätten för förmånsfordon som drivs med el. Beloppet står kvar vid 9,50 kronor per mil.
 • Egenföretagare kan ta ut ovan nämnda skattefria schablonbelopp som privat ersättning.

Vilka får höjd skatt 2023?

I dagarna får många årets första lön, men hur mycket blir kvar när den nya skatten dragits? Gå in på Ekonomifaktas räknesnurra ”Räkna ut din skatt” för att få veta. För de allra flesta blir det en glad överraskning.

Publicerad: 23 jan 2023, 14:35

Är reseersättning skattefri?

Begreppen milersättning och bilersättning betyder samma sak och innebär att när du reser med egen bil i tjänsten kan din arbetsgivare betala ut en skattefri milersättning till dig genom ett traktamente eller kostnadsersättning. Om du inte har fått ersättning från arbetsgivaren kan du göra avdrag i din deklaration.

Bilersättning är skattefri upp till vissa schablonvärden som är fastställda av Skatteverket. Tanken är att bilersättningen ska stå för den förslitning och förbrukning av drivmedel som uppkommer vid körning i tjänsten.

Utgifter för parkering, vägavgifter, broavgifter, färjeavgifter och trängselskatt osv. omfattas inte av bilersättningen utan ersätts separat.

Skattefri bilersättning och maxavdrag betalas per mil, förutsatt att den anställde betalar drivmedlet. Ersättningens storlek beror på om du äger bilen själv eller om det är en förmånsbil.

Är det skatt på reseersättning?

Eftersom kostnaden per körd mil anses vara högre än 25 kronor kan det vara värt att fakturera kunden för bilkostnaderna i ett specifikt uppdrag. Att köra en ny bil kan kosta uppemot 80 kronor per mil när man även räknar in kostnader för skatt, försäkring, reparationer och värdeminskning. Av dessa 80 kronor kan du fortfarande ta ut 25 kronor från ditt företag som en skattefri milersättning om du kör med egen privat bil. Nettot, det vill säga övriga 55 kronor, räknas som en intäkt i företaget. 

Har reseersättningen höjts?

Då har du kanske tänkt både en och två gånger att ersättningarna vi har idag, inte riktigt följt med verkligheten. 

De skattefria milersättningar som finns i dagsläget har vi haft sedan 2007 och på dessa 15 år har våra omkostnader och drivmedelspriser ändrats markant, uppåt.

Vilka får sänkt skatt 2023?

Regeringen föreslår att taket för nedsättningen i det s k Forskningsavdraget (för anställda som arbetar med forskning eller utveckling) höjs från dagens 600 000 kronor till 1,5 miljoner kronor per månad för egentliga arbetsgivaravgifter. Även avdraget för allmän löneavgift höjs i motsvarande mån. Avdraget innebär att företag med anställda som arbetar med forskning eller utveckling, systematiskt och kvalificerat i kommersiellt syfte, betalar lägre arbetsgivaravgifter (11,83 %) för dessa anställda. Syftet med förslaget är att understödja företagens möjligheter att bedriva forskning eller utveckling.

En förutsättning för avdraget är att personerna i företaget, för vilka avdraget görs, arbetar med forskning eller utveckling i viss utsträckning. Dessa ska ha arbetat under minst hälften, och som lägst 15 timmar, av sin arbetstid.

Vad blir pensionen 2024?

 • Tjänar in till din tjänstepension fram till 69 år om du jobbar kvar. Tjänar du in till den förmånsbestämda delen är det fortsatt till 65 år som längst. 
 • Får en ny del i din tjänstepension, delen heter Kåpan Flex. Din arbetsgivare betalar in pengar som motsvarar 1,5 procent av din lön till den nya delen. Du kan använda Kåpan Flex för att till exempel gå ner i arbetstid innan du går i pension.
 • Har inte längre möjlighet att ansöka om delpension hos din arbetsgivare.
 • Kan tidigast ta ut tjänstepensionen från 63 år (gäller inte vissa yrkesgrupper som har rätt att gå tidigare). 

Är reseersättning pensionsgrundande?

Begreppen milersättning och bilersättning betyder samma sak och innebär att när du reser med egen bil i tjänsten kan din arbetsgivare betala ut en skattefri milersättning till dig genom ett traktamente eller kostnadsersättning. Om du inte har fått ersättning från arbetsgivaren kan du göra avdrag i din deklaration.

Bilersättning är skattefri upp till vissa schablonvärden som är fastställda av Skatteverket. Tanken är att bilersättningen ska stå för den förslitning och förbrukning av drivmedel som uppkommer vid körning i tjänsten.

Utgifter för parkering, vägavgifter, broavgifter, färjeavgifter och trängselskatt osv. omfattas inte av bilersättningen utan ersätts separat.

Skattefri bilersättning och maxavdrag betalas per mil, förutsatt att den anställde betalar drivmedlet. Ersättningens storlek beror på om du äger bilen själv eller om det är en förmånsbil.

Måste arbetsgivaren betala reseersättning?

Om du har gjort resor i tjänsten och fått ersättning för dina resekostnader behöver du inte deklarera ersättningen om den gäller resor med allmänna kommunikationer, taxi eller hyrbil. Du får då inte heller göra avdrag för dessa kostnader.

Om du har använt egen bil för tjänsteresor kan arbetsgivaren betala en skattefri bilersättning enligt schablon. Har du fått en högre ersättning ska du deklarera det överskjutande beloppet som lön.