:

Vad menas med EU handel?

Innehållsförteckning:

 1. Vad menas med EU handel?
 2. Är det frihandel i EU?
 3. Hur påverkar EU handeln?
 4. Hur många frihandelsavtal har EU?
 5. Varför betalar Sverige så mycket till EU?
 6. Vilka frihandelsavtal EU har idag?
 7. Varför är Sverige med i EU?
 8. Vad är positivt negativt med Sveriges medlemskap i EU?
 9. Vad är nackdelar med att vara med i EU?
 10. Har Sverige tjänat på EU?
 11. Vilka länder betalar mest till EU?
 12. Vilket land i EU får mest bidrag?
 13. Hur mycket bidrag får Sverige från EU för flyktingar?
 14. Vad finns det för fördelar med EU?

Vad menas med EU handel?

EU ETS ska också vara kostnadseffektivt. Det innebär att utsläppsminskningarna ska åstadkommas, samtidigt som negativ påverkan på ekonomisk utveckling och sysselsättning minimeras.

Politiker och politiska mål styr ramarna för EU ETS genom att bestämma hur mycket deltagarna tillsammans får släppa ut, men ansvaret läggs sedan på de deltagande företagen att genomföra utsläppsbegränsande åtgärder och att investera i ny klimatvänlig teknik. Man brukar säga att EU ETS är ett marknadsbaserat styrmedel.

Är det frihandel i EU?

Förutsättningarna för handel är olika beroende på om du handlar inom eller utanför EU. De grundläggande principerna som styr handeln skiljer sig åt inom EU respektive mellan EU och övriga världen. Inom EU har medlemsländerna dessutom ofta kommit överens om gemensamma regler. Här får du reda på vilket stöd du som företag kan få av kontaktpunkter över hela EU och vad som är utmärkande för handeln inom EU.

Hur påverkar EU handeln?

Sedan 1957 har EU åstadkommit stora saker för sina medborgare och resten av världen:

 • Fred i hela Europa
 • Frihet för medborgarna att bo, arbeta eller studera i vilket EU-land de vill
 • Världens största inre marknad
 • Stöd och utvecklingsbistånd till miljontals människor i hela världen

I över ett halvt sekel har EU lyckats bevara fred, stabilitet och välstånd. Det är också målen för EU:s diplomatiska och internationella arbete där man även främjar demokrati, grundläggande friheter och rättsstatsprincipen.

 • År 2012 fick EU Nobels fredspris för sina insatser på detta område.

Hur många frihandelsavtal har EU?

EU:s frihandelsavtal innebär att varor som uppfyller reglerna för att bli ursprungsvaror kan få förmånsbehandling både när du importerar dem till EU och när avtalsparten importerar dem.

Se vilka länder EU har frihandelsavtal med och läs om de olika avtalen.

Varför betalar Sverige så mycket till EU?

2021 betalade Sverige drygt 52 miljarder kronor i EU-avgift och fick tillbaka 16 miljarder i EU-bidrag. Det gav en svensk nettoavgift på 36 miljarder kronor. Tillgången till den inre marknaden uppskattas tillföra svensk ekonomi ett värde av cirka 300 miljarder kronor per år.  Läs mer.

FEM FRÅGOR OCH SVAR OM SVERIGES EU-AVGIFT

Vilka frihandelsavtal EU har idag?

Handelsrestriktioner: Sanktionsförordningar gäller dagen efter att de införts

Hur lång tid har jag på mig att sluta handla med en part som förts upp på en sanktionslista?

Rätt svar: Du måste sluta dagen efter att sanktionsförordningen publicerats.

Varför är Sverige med i EU?

 • Sweden to send temporary bridges to Slovenia following torrential rainfall

  Slovenia has been hit by torrential rainfall this month, with downpours destroying a number of bridges. The Swedish Government has therefore decided that the Swedish Transport Administration will donate three temporary bridges to Slovenia.

 • Pål Jonson to attend defence ministers meeting in Toledo

  The defence ministers of the EU Member States will gather for an informal meeting in Toledo, Spain on 29–30 August. The meeting will focus on EU military support to Ukraine.

 • Sweden’s National Reform Programme 2023

  Each year Member States submit a national reform programme to the Commission, which reports on implementation of the European Semester, which is a framework for the coordination of economic policies across the European Union, in national policies.

 • EU imposes new sanctions against Belarus

  Ahead of the anniversary of the August 2020 presidential election in Belarus, the EU is imposing new sanctions in response to the increased domestic repression in the country. The measures are also in response to Belarus’s support for Russia’s aggression against Ukraine.

 • Written statement by Minister for Foreign Affairs Tobias Billström

  Written statement by Minister for Foreign Affairs Tobias Billström at the Commemoration of the twenty-fifth anniversary of the adoption of the Rome Statute of the International Criminal Court United Nations Headquarters, New York 17 July 2023.

 • EU Fit for 55 climate package a milestone in climate action

  Negotiations on major parts of the EU’s comprehensive Fit for 55 climate package were concluded under the Swedish Presidency. The legislative package contains new or updated legislation in the areas of climate and environment, energy and transport, which will lead to EU Member States reducing their emissions by at least 55 per cent by 2030 and reaching climate neutrality by 2050 at the latest.

 • Historic achievements under the Swedish Presidency of the Council of the European Union

  A greener, more secure and freer EU was the goal when Sweden took over the Presidency of the Council of the European Union on 1 January. As the Swedish Presidency comes to an end, it is time to sum up the major achievements – for Sweden and for the EU: Fit for 55, which is the world’s most ambitious climate package, a historic agreement on a new migration policy, and sustained and strengthened support for Ukraine.

 • Prime Minister Ulf Kristersson attends EU summit in Brussels on 29–30 June

  Prime Minister Ulf Kristersson is in Brussels for the two-day summit of the European Council. Agenda items include EU support to Ukraine, security and defence, China, migration and competitiveness. Prime Minister Ulf Kristersson will also sum up the Swedish Presidency of the Council of the EU.

 • New free trade agreement between EU and New Zealand

  The Council of the European Union will today adopt a decision to sign a free trade agreement with New Zealand. It will also adopt a decision to authorise the European Commission to open negotiations on agreements on digital trade rules with Singapore and South Korea, and on the conclusion of digital trade principles with Japan.

 • EU adopts new sanctions against Russia

  In view of Russia’s aggression against Ukraine, the EU is adopting new sanctions against Russia. This is the second sanctions package adopted during Sweden’s Presidency of the Council of the EU. The focus is on measures that restrict Russia’s access to European technology and prevent the sanctions from being circumvented via third countries.

 • Life sciences conference in era of personalised medicine

  On 26–27 June, Europe’s key stakeholders in the life sciences sector will gather to highlight the importance of research and innovation in personalised medicine. The conference, organised within the framework of the Swedish Presidency of the Council of the EU, will be live-streamed.

 • Minister for Foreign Affairs Tobias Billström met with Finland’s newly appointed Minister for Foreign Affairs Elina Valtonen

  Minister for Foreign Affairs Tobias Billström received Finland’s newly appointed Minister for Foreign Affairs Elina Valtonen yesterday.

 • Lund Declaration on Maximising the Benefits of Research Data

  The declaration was presented at a conference that the Swedish Presidency hosted together with the Swedish Research Council and Vinnova on research data, and how research infrastructure provides new possibilities and benefits for society. The conference took place in Lund, Sweden, on 19–20 June 2023.

 • EUR 5.6 billion to the Syrian people following annual donor conference

  EUR 5.6 billion has been pledged to the Syrian people and Syrian refugees in the neighbouring countries during the annual donor conference in Brussels.

 • Sweden nominates Thomas Östros to head European Investment Bank

  The Government has decided to nominate Thomas Östros as a candidate for the post of President and Chairman of the Board of Directors of the European Investment Bank (EIB).

 • High-level meeting with Indo-Pacific region on cyber diplomacy

  What opportunities and challenges do today’s cyber diplomats encounter? On 15 June, Sweden is hosting a high-level meeting with the Indo-Pacific region and the European Union on cyber diplomacy.

 • Jakob Forssmed takes part in EPSCO in Luxembourg

  On Tuesday 13 June, Minister for Social Affairs and Public Health Jakob Forssmed will chair the Employment, Social Policy, Health and Consumer Affairs Council (EPSCO) in Luxembourg.

 • EU Member States agree on key parts of Pact on Migration and Asylum

  Better distribution of asylum applications, harmonised asylum processes and a more harmonised regulatory framework for third-country workers. After years of negotiations, the EU Member States have agreed on significant parts of the Pact on Migration and Asylum.

Vad är positivt negativt med Sveriges medlemskap i EU?

Den ekonomiska kris som skedde när ett antal länder bytte ut sin valuta mot euro har varit ett av motståndarnas argument för att ett medlemskap i unionen är en nackdel. Eftersom det är en union faller ansvaret på alla medlemsländer att hjälpas åt att upprätthålla unionens ekonomi. I debatten framhölls kostnaden för andra länders misstag. Men var det verkligen länderna själva som begick misstaget eller föll det inom unionen?

Många länder som bytte sin egen valuta för att börja använda euron förlorade en hel del om deras valuta var stark. Det skedde ingen direkt omvandling utan till exempel en maltesisk lire jämställdes med en euro, vilket var en förlust för landet, eftersom en maltesisk lire var värd 2,33 gånger euron. Givetvis påverkade detta hela samhället där en standardlön helt plötsligt gick från 800 lire till 800 euro.

Vad är nackdelar med att vara med i EU?

Sedan 1957 har EU åstadkommit stora saker för sina medborgare och resten av världen:

 • Fred i hela Europa
 • Frihet för medborgarna att bo, arbeta eller studera i vilket EU-land de vill
 • Världens största inre marknad
 • Stöd och utvecklingsbistånd till miljontals människor i hela världen

I över ett halvt sekel har EU lyckats bevara fred, stabilitet och välstånd. Det är också målen för EU:s diplomatiska och internationella arbete där man även främjar demokrati, grundläggande friheter och rättsstatsprincipen.

 • År 2012 fick EU Nobels fredspris för sina insatser på detta område.

Har Sverige tjänat på EU?

Det är sajten Europaportalen som rapporterar om EU-kommissionens siffror för EU:s inre marknad gällande varor, tjänster, kapital och människor. Sverige tjänar 29,4 miljarder euro, motsvarande ungefär 300 miljarder kronor.

Det är diskussionen kring medlemsavgifter som för med sig att EU-kommissionen vill propagera för hur mycket länderna faktiskt tjänar på sitt EU-medlemskap, enligt Europaportalen.

Vilka länder betalar mest till EU?

EU:s budget finansieras av medlemsländernas EU-avgift. Ett syfte med budgeten är att jämna ut skillnaden mellan rikare och fattigare regioner i EU. Rikare länder betalar mer än fattiga i EU-avgift men Sverige har rabatt på sin avgift. De två största utgiftsposterna i budgeten går till regioner och till jordbrukare. 

Detta har hänt

Vilket land i EU får mest bidrag?

Sveriges framtida EU-avgift blir i regel marginellt högre för varje år som går. EU-avgiften kommer med stor sannolikhet fortfarande ligga på 0,82 procent av Sveriges BNI årligen, vilket kan medföra att en avgift på cirka 45 miljarder kronor kan göra sig gällande år 2021 och framåt.

Då Sverige är ett förhållandevis rikt land med en hög ekonomisk aktivitet betalar vi mer till EU i jämförelse med länder vari den ekonomiska situationen är mer ansträngd. Förenklat betalar rika länder i regel alltid mer i jämförelse med fattigare länder.

Vi kan därför slutleda att Sverige betalar mycket pengar till EU.

Hur mycket bidrag får Sverige från EU för flyktingar?

2021 betalade Sverige drygt 52 miljarder kronor i EU-avgift och fick tillbaka 16 miljarder i EU-bidrag. Det gav en svensk nettoavgift på 36 miljarder kronor. Tillgången till den inre marknaden uppskattas tillföra svensk ekonomi ett värde av cirka 300 miljarder kronor per år.  Läs mer.

FEM FRÅGOR OCH SVAR OM SVERIGES EU-AVGIFT

Vad finns det för fördelar med EU?

EU är en internationell organisation som kom till på 1950-talet då sex länder inledde ett samarbete. Idag har EU vuxit kraftigt och det omfattar idag hela 28 länder. Till en början handlade det bara om att kontrollera kol- och stålproduktionen tillsammans, men idag handlar det om mycket mer. Den så kallade inre marknaden med fri rörlighet av varor, tjänster, kapital och personer är en grundbult i EU-samarbetet. EU jobbar även med andra frågor som påverkar medlemsländerna, bland annat miljö, bekämpa gränsöverskridande brottslighet och asylpolitik. EU samordnar även medlemsländernas ekonomiska politik.