:

Vad händer om man blir granskad av Skatteverket?

Innehållsförteckning:

 1. Vad händer om man blir granskad av Skatteverket?
 2. Kan man rätta sin deklaration?
 3. Hur långt bak i tiden kan Skatteverket granska?
 4. Hur noga granskar Skatteverket min deklaration?
 5. Vad är straffet för skattebrott?
 6. Hur begär man omprövning av deklaration?
 7. Hur gör Skatteverket kontroller?
 8. Vad räknas som skattefusk?
 9. Vem utreder skattebrott?
 10. Vad räknas som skattebrott?
 11. Hur mycket böter för skattefusk?
 12. Vad är straffet för skattebedrägeri?

Vad händer om man blir granskad av Skatteverket?

Skatteverket ska också göra extra kontroller av hyresinkomster, som ökade stort 2020, och de nya RUT-tjänsterna som omfattar viss tvätt (ej kemtvätt), montering av möbler, transport av möbler för återbruk och enklare tillsyn av bostad. Även det nya avdraget för grön teknik kommer att granskas – ett avdrag som gäller för installation av solceller, lagring av egenproducerad energi och laddningspunkter för elfordon.

De vanligaste felen som små och medelstora företag gör är att dra av för privata kostnader som inte rör verksamheten och att man inte redovisar förmåner eller inkomster som bör beskattas. Enligt Skatteverket gör 4 av 10 företag dessa skattefel, som motsvarar cirka 8 miljarder kronor om året.

Kan man rätta sin deklaration?

Skicka in en begäran om omprövning till Skatteverket. Det kan använda blanketten Begäran om omprövning (SKV 6891) eller skriva ett brev. Glöm inte att skriva under begäran.

Du bör även bifoga underlag som visar hur du kommit fram till de belopp du redovisar, exempelvis en K4 bilaga och årssammandrag för varje aktuellt år.

Hur långt bak i tiden kan Skatteverket granska?

Många undrar hur långt tillbaka i tiden Skatteverket kan gå i sina granskningar. Nedan försöker jag reda ut begreppen utan att gå in på alla detaljer. Jag talar här enbart om inkomstskatt.

Först fattar Skatteverket sitt grundläggande beslut senast i november under taxeringsåret, dvs. året efter inkomståret. Om inget särskilt beslut fattas anses ändå beslut ha fattats av den innebörden att inlämnad deklaration godkänts.

Hur noga granskar Skatteverket min deklaration?

Skatteverket ska också göra extra kontroller av hyresinkomster, som ökade stort 2020, och de nya RUT-tjänsterna som omfattar viss tvätt (ej kemtvätt), montering av möbler, transport av möbler för återbruk och enklare tillsyn av bostad. Även det nya avdraget för grön teknik kommer att granskas – ett avdrag som gäller för installation av solceller, lagring av egenproducerad energi och laddningspunkter för elfordon.

De vanligaste felen som små och medelstora företag gör är att dra av för privata kostnader som inte rör verksamheten och att man inte redovisar förmåner eller inkomster som bör beskattas. Enligt Skatteverket gör 4 av 10 företag dessa skattefel, som motsvarar cirka 8 miljarder kronor om året.

Vad är straffet för skattebrott?

Skattebrottslagen är generellt tillämplig på sådant som benämns som skatt (1 § SkBrL) För att en avgift som inte betecknas som skatt ska ingå i lagens tillämpningsområde krävs att det i varje enskild författning direkt anges att skattebrottslagen är tillämplig. Exempel på en sådan bestämmelse finns i 4 kap. 2 § SAL.

I den inledande bestämmelsen framgår även att skattebrottslagen inte ska tillämpas i följande fall:

Hur begär man omprövning av deklaration?

Från och med nästa år slopas räntan på uppskov. Då kan man alltså utan kostnad skjuta upp skatteinbetalningen. Den som under de senaste åren betalat in skatt vid reavinst kan ångra sig och begära omprövning av deklarationen, vilket i vissa situationer kan vara gynnsamt.

Räntan på uppskov var ett hinder för vissa hushåll för att byta bostad. Vid årsskiftet försvinner räntan på uppskov, samtidigt som ett tak på uppskovsbeloppet återinförs. De som sålt sin bostad mellan 2014-2019 kan begära att Skatteverket omprövar deklarationen och därigenom eventuellt få delar eller hela skattebeloppet återbetalt. I vissa situationer kan det vara väldigt gynnsamt, men det gäller att tänka till ordentligt och räkna på det hela. I en artikel som publiceras i bland annat Svenska Dagbladet och Aftonbladet intervjuas den privatekonomiske experten Annika Creutzer och SEB:s privatekonom Jens Magnusson om i vilka situationer omprövning kan vara aktuellt och vad man då bör tänka på.  

Hur gör Skatteverket kontroller?

Var förberedd, ha ordning på tillstånd och andra handlingar och var inte rädd för att ta hjälp. Det gäller för övrigt inte bara inför kontakter från Skatteverket, utan som företagare är det A och O även när andra myndigheter hör av sig.

Börja med att kontrollera identiteten. Det förekommer att personer felaktigt utger sig för att vara myndighetsföreträdare, så att be om legitimation vid ett fysiskt besök eller att motringa när man blivit uppringd upplevs inte som konstigt.

Vill du bli uppdaterad om det senaste inom skatt? Med Servicepaket Skatt har du tillgång till vår stora faktabank, smarta räknesnurror, aktuella webinar och expertsupport. Få tillgång till paketet

Vad räknas som skattefusk?

Skattebrottslagen är generellt tillämplig på sådant som benämns som skatt (1 § SkBrL) För att en avgift som inte betecknas som skatt ska ingå i lagens tillämpningsområde krävs att det i varje enskild författning direkt anges att skattebrottslagen är tillämplig. Exempel på en sådan bestämmelse finns i 4 kap. 2 § SAL.

I den inledande bestämmelsen framgår även att skattebrottslagen inte ska tillämpas i följande fall:

Vem utreder skattebrott?

Bokföringsskyldighet innebär att den som driver ett företag måste bokföra alla affärshändelser och se till att det finns verifikationer för alla bokföringsposter, till exempel kvitton. All bokföring måste också sparas i sju år. Den som inte gör detta korrekt kan dömas för bokföringsbrott.

Borgenär kallas en person som har lånat ut pengar eller som har ett krav på betalning mot en annan person, en så kallad gäldenär. Vanliga brott som rör borgenärer är oredlighet mot borgenär, vårdslöshet mot borgenär, otillbörligt gynnande av borgenär och försvårande av konkurs eller exekutiv förrättning.

Vad räknas som skattebrott?

Skattebrottslagen är generellt tillämplig på sådant som benämns som skatt (1 § SkBrL) För att en avgift som inte betecknas som skatt ska ingå i lagens tillämpningsområde krävs att det i varje enskild författning direkt anges att skattebrottslagen är tillämplig. Exempel på en sådan bestämmelse finns i 4 kap. 2 § SAL.

I den inledande bestämmelsen framgår även att skattebrottslagen inte ska tillämpas i följande fall:

Hur mycket böter för skattefusk?

Om du inte sköter bokföringen i din näringsverksamhet, kan det få till följd att det uppstår en fara för att till exempel Skatteverkets skattekontroll försvåras.

Vad är straffet för skattebedrägeri?

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! 

För att veta vilket straff som kan bli aktuellt vid ett bedrägeribrott används brottsbalken (BrB). Det finns tre olika grader av brottet: bedrägeri av normalgraden, ringa bedrägeri och grovt bedrägeri. Beroende på vilken av dessa som är aktuell kommer straffet skilja sig åt. I svaret kommer det redogöras för ringa bedrägeri och bedrägeri av normalgraden utifrån det belopp som har angetts i din fråga.