:

Vilka länder har Sverige inte dubbelbeskattningsavtal med?

Innehållsförteckning:

 1. Har Sverige ett skatteavtal med Storbritannien?
 2. Hur många länder har Sverige skatteavtal med?
 3. Hur fungerar dubbelbeskattning?
 4. Är jag skattskyldig i Sverige om jag bor utomlands?
 5. Måste man betala skatt i två länder?
 6. Kan man vara skattskyldig i flera länder?
 7. Har Sverige högst skatt i Europa?
 8. Vilket land betalar minst skatt i Europa?
 9. Måste man betalar skatt om man får pengar från utlandet?
 10. Kan man ha Skattehemvist I flera länder?
 11. Vilka 5 länder har högst skattetryck?

Har Sverige ett skatteavtal med Storbritannien?

Brexit påverkar alla svenska företag som bedriver handel med Storbritannien, och alla privatpersoner som köper varor från Storbritannien. Det har också betydelse för de brittiska medborgare som vistas i Sverige och svenska medborgare som vistas i Storbritannien och på Nordirland.

Efter brexit gäller samma regler för Storbritannien som för andra länder utanför EU och EES.

Hur många länder har Sverige skatteavtal med?

Inget kunde vara mera missvisande än det vanliga namnet på skatteavta­len mellan många av världens länder – dubbelbeskattningsavtal. Dessa avtal är nämligen till för att det inte ska bli dubbelbeskattning. Vår expert Cecilia Gunne förklarar vad som gäller, med exempel från Portugal och Frankrike. Cecilia är skattejurist på Lindskog Malmström Advokatbyrå.

Text: Cecilia Gunne, e-post: [email protected], www.lmlaw.se

Hur fungerar dubbelbeskattning?

Om du bor i ett EU-land och arbetar i ett annat beror inkomstskattereglerna på nationella lagar och dubbelbeskattningsavtal mellan de båda länderna. Reglerna kan skilja sig kraftigt från reglerna om vilket land som ansvarar för socialförsäkringen.

Beroende på dubbelbeskattningsavtalet kan du behöva betala skatt i både arbetslandet och bostadslandet.

Är jag skattskyldig i Sverige om jag bor utomlands?

Det räcker inte att bara flytta utomlands om du vill sänka skatten på din pension. Du måste även se till att följa andra regler och därmed ”klippa banden” med Sverige. Om du gör detta på rätt sätt kommer du inte längre att ha väsentlig anknytning till Sverige.

Om du som pensionär bosätter dig utomlands och samtidigt vill erhålla en lägre skatt på pensionen måste du därmed tillse att:

Måste man betala skatt i två länder?

En sänkning av SINK-skatten ligger högt upp på många utlandssvenskars önskelista. Vi har lyft frågan med andre vice ordförande i Skatteutskottet, Niklas Wykman.  

Reglerna säger att du som vistas i Sverige i sex månader eller mer räknas som stadigvarande och då ska du betala skatt enligt vanliga beskattningsregler. Räknas du inte som stadigvarande eller har väsentlig anknytning till Sverige ses du som begränsat skattskyldig och har därmed rätt att bli beskattad enligt SINK. 

Den särskilda inkomstskatten, SINK-skatten, för utomlands bosatta ligger idag på 25 procent. Under 2014 sänktes skatten från 25 till 20 procent men sedan 2018 är SINK-skatten tillbaka på 25 procent.  

Kan man vara skattskyldig i flera länder?

Att vara obegränsat skattskyldig i Sverige innebär att Skatteverket kommer beskatta dig för alla dina inkomster oavsett var i världen inkomsten härrör från. För att du som fysisk person ska vara obegränsat skattskyldig i Sverige krävs det att du:

Vid frågan om en person som har bott i Sverige har en väsentlig anknytning till Sverige tas hänsyn till följande aspekter

Har Sverige högst skatt i Europa?

I Sverige är skillnaden i marginalskatten mellan genomsnittsinkomsttagare och inkomsttagare med en tredjedel högre inkomst högst i världen: 15,2 procent.

Marginal skattebörda tabell.

Vilket land betalar minst skatt i Europa?

I tabellerna visas skattesatser för mervärdesskatt i de olika medlemsländerna i EU respektive Norge, Schweiz och Storbritannien. Uppgifterna i den första tabellen har hämtats från sidan Momsregler och momssatser på EU:s webbplats och gällde per den 23 mars 2022.

Land

Måste man betalar skatt om man får pengar från utlandet?

I tjänsten för att räkna om utländska tjänsteinkomster kan du som fått pension från Finland, Norge eller Danmark, få hjälp med att räkna om dina utländska inkomster till svenska kronor och se om du kan få avräkning. Tjänsten hjälper dig även med om du ska deklarera pensionen och hur du ska fylla i den i inkomstdeklarationen

Tjänsten för att räkna om utländska kapitalinkomster kan just nu bara hjälpa dig som har ränteinkomster eller utdelningar.

Fyll i den utländska inkomsten i rätt ruta på deklarationen. Tänk på att alla belopp ska vara omräknade till svenska kronor. Om det redan finns ett belopp tryckt i rutan ska du fylla i det nya totalbeloppet.

Kan man ha Skattehemvist I flera länder?

Hur mycket tid du tillbringar i respektive land avgör om du har dubbel bosättning eller inte.

Om du bor både i Sverige och utomlands har du dubbel bosättning om du tillbringar minst en sjundedel av din tid i Sverige och i ett annat land, det vill säga när du

Vilka 5 länder har högst skattetryck?

Sveriges skatter är de sjätte högsta i världen (OECD) som andel av BNP. Under stora delar av 1900-talet var dock skatterna mycket lägre – det var först på 50-talet som de samlade skatterna översteg 20 procent av BNP. 

I takt med att den offentliga sektorn expanderat och att bidrag och transfereringar har ökat så har skattetrycket stigit. Länder med mindre utbyggda välfärdssystem har ofta ett lägre skattetryck.

De är båda 42 år gamla men tjänar olika mycket och bor i olika delar av landet.