:

Vad krävs för att starta fond?

Innehållsförteckning:

 1. Vad krävs för att starta fond?
 2. Hur mycket pengar behövs för att starta en fond?
 3. Kan man göra en egen fond?
 4. Hur drivs en stiftelse?
 5. Hur mycket kostar det att sälja en fond?
 6. Hur mycket måste man skatta på en fond?
 7. Hur får jag 10 000 kr att växa snabbt?
 8. Hur mycket kostar en fond?
 9. Är stiftelse skattefritt?
 10. Kan en stiftelse vara vinstdrivande?
 11. Måste man betala skatt på fonder?
 12. Var hamnar pengarna när man säljer fonder?
 13. Hur mycket skatt på 100 000 ISK?
 14. Vad kostar det att ta ut pengar från fonder?
 15. Hur mycket pengar har en 40 åring?

Vad krävs för att starta fond?

Börja med att läsa informationen på denna sida om vad som krävs för att kunna få pengar ur fonden, samt hur ansökningsprocessen går till.

Ett snabbt sätt att få en första fingervisning om er projektidé kan ha möjlighet att få pengar ur fonden, är att göra vårt snabba webbtest:Testa er idé

Hur mycket pengar behövs för att starta en fond?

Vill du sluta jobba och istället leva på avkastningen från ditt sparande? Vi bad vår privatekonom Anders Stenkrona förklara hur mycket pengar du behöver för att göra verklighet av dina drömmar.

Många drömmer om att bli ekonomiskt oberoende och leva på avkastningen och räntan från ett sparande istället för att jobba. För att det ska vara möjligt behöver du ta hänsyn till tre saker: 

 • hur mycket pengar du behöver för att klara dig varje månad
 • hur stor avkastning du kan förvänta dig från dina investeringar 
 • Kan man göra en egen fond?

  Det första som vi måste börja med att bena ur (ursäkta ordvitsen) är skillnaden mellan en buljong och en fond.

  En köttfond är egentligen en buljong där du har rostat ben och grönsaker innan du tillsätter vatten och börjar koka upp det hela.

  En fond är dessutom reducerat så att den får en kraftigare smak.

  Det går att göra fond av väldigt många olika varianter av ben. De som jag personligen är godast är kalvfond och oxfond.

  Hur drivs en stiftelse?

  En stiftelse förvaltar tillgångar och fördelar dessa enligt föreskrivna stadgar och bestämmelser.

  Ibland brukar man säga att en stiftelse äger sig själv. Stiftelser har nämligen inga ägare eller medlemmar som företag och föreningar. En stiftelse stödjer ett specifikt ändamål genom att förvalta en ekonomisk förmögenhet, aktier, fastigheter och egendomar. Syftet kan till exempel vara att dela ut stipendier till utbildning, stöd till forskning eller sörja för någons försörjning. En stiftelse ska ha ett namn där ordet stiftelse ingår och den ska verka under en längre tidsperiod. Stiftelsen är en egen juridisk person och förvaltas av en styrelse. En stiftelse styrs av ett stiftelseförordnande nedtecknat i en stiftelseurkund som beskriver hur tillgångarna ska användas och vilka som är dess förmånstagare. Skulle en stiftelses ändamål bli irrelevanta kan styrelsen ansöka om att förändra ändamålen men de ska fortfarande ligga nära den ursprungliga intentionen. En ändring i stiftelseurkunden kallas för en permutation. Alla stiftelser, förutom några få undantag, ska registreras hos de olika länsstyrelserna i Sverige och står under deras tillsyn. Det är alltså länsstyrelsen som godkänner en stiftelse och ser till att den sköts på rätt sätt. Det är också länsstyrelsen som kan avveckla en stiftelse.

  Hur mycket kostar det att sälja en fond?

  Man kan fondspara på olika sätt. Det går både att köpa fonder vid enskilda tillfällen och som ett månadssparande. Det vanligaste upplägget vid ett månadssparande är att det kommer in pengar till kontot varje månad, antingen via en stående överföring eller via en autogirolösning, och att ett system automatiskt köper fondandelar i en vald fond för den summa som har kommit in på kontot. Man blir då tilldelad så många fondandelar som summan räcker till.

  Hur mycket måste man skatta på en fond?

  Med ett investeringssparkonto betalar du ingen skatt på de vinster du gör när du säljer aktier, fonder och andra tillgångar, och inte heller på räntor och utdelningar. Du kan inte heller göra avdrag i deklarationen om du gör förlust när du säljer värdepapper. Istället betalar du en schablonskatt på hela kapitalet varje år. Schablonskatten baseras på statslåneräntan och för 2023 är schablonskatten 0,882 %. 

  Skatten på ISK baseras på en så kallad schablonintäkt. Det är en tänkt årlig avkastning som redovisas med automatik i deklarationen. Schablonintäkten beräknas genom att ett kapitalunderlag räknas fram (läs mer nedan) som sedan multipliceras med statslåneräntan den 30 november året innan, plus ett tillägg. Schablonintäkten får inte vara lägre än 1,25 % av kapitalunderlaget.

  Hur får jag 10 000 kr att växa snabbt?

  Att ta första steget är förstås viktigt för att komma igång med sitt sparande, men ibland fastnar man redan där. Vart ska jag spara mina pengar – vilket konto, fonder eller aktier ska jag spara i? Innan du börjar placera dina pengar i fonder eller aktier rekommenderar jag att du först bygger upp en buffert på ett vanligt bankkonto. Vilket konto du sparar på är inte så viktigt då räntan generellt är så pass låg. Har du 10 000 kr på ett konto blir en halv procents ränta bara 35 kr efter skatt på ett år. Fokusera i stället på att få till en rutin där du regelbundet sparar. Autogiro eller banköverföring den 25:e varje månad brukar vara en bra lösning.

  Hur mycket kostar en fond?

  Sammanställningen visar att avgiftsnivån vid den 25:e percentilen är 0,2 procent. Pensionsmyndighetens riktmärke till spararna för vad som ska anses vara en låg årlig avgift på globala aktieindexfonder på den svenska fondmarknaden är därför 0,2 procent.

  På Pensionsmyndighetens fondtorg för premiepensionen är fondernas avgifter lägre än på den öppna marknaden. Det beror på att Pensionsmyndigheten kräver rabatt av fondbolagen. Den rekommenderade avgiften på 0,2 procent gäller före rabatten.

  För ett långsiktigt sparande som pensionssparande minskas kapitalet betydligt mer av en avgift på 0,4 procent än av en avgift på 0,2 procent. Vid lika stort årligt sparbelopp under 40 års tid blir skillnaden i slutligt kapital cirka 4,5 procent. Det motsvarar en skillnad på 45 000 kronor för ett kapital på 1 miljon kronor.

  Är stiftelse skattefritt?

  På bakgrunn av de opplysninger som er gitt i anmodningen, legges det til grunn at Aksjeselskapet eier og driver et deponi etter tillatelse fra Fylkesmannen.

  Ifølge forskrift av 1. juni 2004 nr. 930 om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften), skal ethvert deponi ”ha tilfredsstillende finansiell garanti eller tilsvarende sikkerhet for å sikre at forpliktelsene som følger av tillatelsen, herunder avslutnings- og etterdriftsprosedyren som kreves etter § 9-15, kan oppfylles”, jf. § 9-10.

  Ifølge Statens Forurensningstilsyns (SFTs) Veileder TA-2150/2006 (senere også omtalt som Veilederen) om krav til finansiell garanti for avfallsdeponier, er ”Et viktig krav til garantien/sikkerhetsstillelsen (…) at den er tilfredsstillende sikret og gjelder uavhengig av om den driftsansvarlige/virksomheten opphører gjennom konkurs eller annen virksomhetsnedleggelse”. Det vises til pkt. 2 fjerde avsnitt.

  Kan en stiftelse vara vinstdrivande?

  Stiftelsen Läxhjälpen är en icke vinstdrivande stiftelse och verksamheten finansieras genom samarbeten med näringsliv, stiftelser, kommuner, skolor och bidrag från privatpersoner. Att investera i Stiftelsen Läxhjälpen är att investera i framtiden. Tillsammans gör vi en konkret insats för att höja gymnasiebehörigheten och bidra till att fler unga kan forma sin egen framtid.

  Måste man betala skatt på fonder?

  Nu tänkte jag gå igenom hur du räknar ut hur mycket din skatt kommer att bli. Eftersom det skiljer sig beroende på i vilket konto du köper dina fonder så gör jag ett exempel för varje.

  I exemplet ovanför räknade jag på en avkastning om 10% för att göra det enkelt. Som du ganska tydligt kan se så är det skattemässigt mest fördelaktigt att ha fonderna på antingen ett ISK eller ett KF. Att ha pengarna i ett aktie-/fondkonto är det sämsta alternativet enligt förutsättningarna i exemplet.

  Var hamnar pengarna när man säljer fonder?

  Du kan köpa och sälja fonder via appen eller internetbanken.

  Om du är förälder och vill handla med ditt barns fonder behöver du en föräldrafullmakt. Hör gärna av dig till oss så hjälper vi dig.

  Hur mycket skatt på 100 000 ISK?

  Schablonintäkten baseras på det sammanlagda värdet av dina tillgångar och är det som ligger till grund för hur mycket skatt du ska betala för ditt investeringssparkonto varje år. Schablonintäkten framgår av kontrolluppgiften som investeringsföretaget (din bank exempelvis) lämnar och är förifylld i din deklaration. Den skatt du ska betala är 30 procent av schablonintäkten.

  Du betalar med andra ord inte skatt på enskilda vinster, utdelning, ränta eller annan avkastning som du får från tillgångarna du har på kontot. Du kan också ta ut pengar från kontot utan att behöva betala skatt för det uttagna beloppet.

  Du får inte göra avdrag för förluster som du gör på ditt investeringssparkonto. Fondavgifter, depåavgifter och andra utgifter som är kopplade till tillgångarna på ditt investeringssparkonto är inte heller avdragsgilla.

  Vad kostar det att ta ut pengar från fonder?

  Man kan fondspara på olika sätt. Det går både att köpa fonder vid enskilda tillfällen och som ett månadssparande. Det vanligaste upplägget vid ett månadssparande är att det kommer in pengar till kontot varje månad, antingen via en stående överföring eller via en autogirolösning, och att ett system automatiskt köper fondandelar i en vald fond för den summa som har kommit in på kontot. Man blir då tilldelad så många fondandelar som summan räcker till.

  Hur mycket pengar har en 40 åring?

  Den genomsnittliga avanzianen är 40 år och bor i Stockholm. Snittkapitalet uppgår till 378 381 kronor och mediankapitalet uppgår till 36 436 kronor.

  Av våra kunders totala sparkapital på 715 miljarder kronor så återfinns strax över 55% i aktier, närmare 30% i fonder och resten i övriga värdepapper och likvida medel/torrt krut.