:

Vad händer om man inte bor där man är folkbokförd?

Innehållsförteckning:

 1. Vad händer om man inte bor där man är folkbokförd?
 2. Vem kan anmäla Folkbokföringsbrott?
 3. Hur utreder Skatteverket folkbokföring?
 4. Måste man vara folkbokförd på samma adress för att vara sambo?
 5. Har ingenstans att skriva mig på?
 6. Hur mycket böter för Folkbokföringsbrott?
 7. Kan Skatteverket göra hembesök?
 8. Vad händer om man ljuger för Skatteverket?
 9. Var skriver man sig om man är hemlös?
 10. Kan man bo i Sverige utan att vara folkbokförd?
 11. Vad händer om någon annan är skriven på min adress?
 12. Kan min sambo ha rätt till mina sparpengar?
 13. Vart får hemlösa sin post?
 14. Är hemlösa folkbokförda?

Vad händer om man inte bor där man är folkbokförd?

Till höstens kurser blev drygt 27 000 studenter antagna till Linnéuniversitetet i Kalmar och Växjö. Drygt 6000 av dem är heltidsstudenter.  

När SVT Nyheter Småland pratar med studenter på Campus i Växjö är det få som känner till att det är ett brott att vara folkbokförd på fel adress. 

Vem kan anmäla Folkbokföringsbrott?

Mariam och hennes man fryser i höstregnet. De har precis blivit utkastade från sitt senaste akutboende. Nu är de på väg till tågstationen i skånska Kävlinge med blöta väskor lastade på en cykel. ­Mariam är gravid med parets andra barn. Sedan en tid har de skrivit sig hos en kompis i Malmö. En praktisk detalj som kommer att få enorma konsekvenser. Men det har Mariam ingen aning om just nu. Hon kan bara tänka på var de ska sova i natt. – Jag kände mig så otroligt hjälplös. Min man frågade mig om och om igen: är det så här vi ska ha det? Jag var bara tyst för jag visste inte vad jag skulle svara.

Tjugofem mil norrut, i Göteborg, sitter Fatin på spårvagnen in mot stan. Det är tidig morgon och hon är kallad till förhör på Skatteverket. Dagen innan har hon provåkt sträckan för att vara säker på att hitta rätt. Väl framme tas hon till ett förhörsrum. Två utredare vill veta varför hon har varit skriven på ett postboxkontor och hon försöker förtvivlat förklara sig. Hon ville bara kunna ta emot post. Men det hjälper inte. Utredarna berättar att hon är misstänkt för folkbokföringsbrott. – Jag trodde inte att det var så allvarligt. Jag förstod ingenting. Hela ­tiden tänkte jag: sätter de mig i fängelse nu?

Hur utreder Skatteverket folkbokföring?

Beroende på personernas flyttmönster kan antalet personer som är folkbokförda på kommunen förändras något över tid. Vanligtvis innebär det inget utökat ansvar för kommunen, eftersom personen redan har varit folkbokförd där, men på en felaktig adress.

Fördelen med att Skatteverket kan fatta ett tillfälligt beslut om att folkbokföra en person på kommunen är att det blir tydligt att den verkliga adressen för personen för närvarande är oklar. Det kan ha betydelse för kommunens eget agerande.

Skatteverket bedömer att många av dessa beslut kommer att leda till att personen själv anmäler rätt adress, så snart hen blir uppmärksammad på situationen.

Måste man vara folkbokförd på samma adress för att vara sambo?

Du kan själv kontrollera vilka typer av cookies du vill acceptera genom att ta ställning nedan. Läs mer här

Cookies

Har ingenstans att skriva mig på?

Nouns have one of two grammatical genders: common (utrum) and neuter (neutrum), which determine their definite forms as well as the form of any adjectives and articles used to describe them. Noun gender is largely arbitrary and must be memorized; however, around three quarters of all Swedish nouns are common gender. Living beings are often common nouns, like in en katt "a cat", en häst "a horse", en fluga "a fly", etc.

Swedish once had three genders—masculine, feminine and neuter. Though the three-gender system is preserved in many dialects and traces of it still exist in certain expressions, masculine and feminine nouns have today merged into the common gender in the standard language. A remnant of the masculine gender can still be expressed in the singular definite form of adjectives according to natural gender (male humans), in the same way as personal pronouns, han and hon, are chosen for representing nouns in contemporary Swedish (male/female human beings and optionally animals).

There is a small number of Swedish nouns that can be either common or neuter gender. The database for Svenska Akademiens ordlista 12 contained 324 such nouns.[1]

The Swedish personal-pronoun system is almost identical to that of English. Pronouns inflect for person, for number, and, in the third person singular, for gender. Swedish differs, inter alia, in having a separate third-person reflexive pronoun sig ("oneself"/"himself"/"herself"/"itself"/"themselves" – analogous to Latin se and Slavic sę), and distinct 2nd-person singular forms du ("thou") and ni ( "you", formal/respectful), and their objective forms, which have all merged to you in English, while the third-person plurals are becoming merged in Swedish instead (see below the table). Some aspects of personal pronouns are simpler in Swedish: reflexive forms are not used for the first and second persons, although själv ("self") and egen/eget/egna ("own") may be used for emphasis, and there are no absolute forms for the possessive.

Swedish adjectives are declined according to gender, number, and definiteness of the noun.

Hur mycket böter för Folkbokföringsbrott?

Den 1 juli 2018 trädde en ny straffbestämmelse om folkbokföringsbrott i kraft. Ansvar för folkbokföringsbrott kan komma i fråga om en person lämnar oriktiga uppgifter eller om en person inte fullgör sin anmälningsskyldighet vid till exempel flytt från Sverige.

Enligt regeringen har folkbokföringen en stor betydelse för ett stort antal samhällsfunktioner. Detta ställer särskilda krav på att de uppgifter som läggs till grund för registreringen är riktiga. Folkbokföringsdatabasen har en central funktion för flera myndigheter i deras dagliga ärendehantering och den bör därför omgärdas av ett starkt skydd. Syftet med den nya straffbestämmelsen är att den ska ha en förebyggande effekt vilket ska leda till bättre beslutsunderlag för myndigheterna genom att uppgifterna i folkbokföringen kommer att hålla en högre kvalitet.

Kan Skatteverket göra hembesök?

Publicerat torsdag 15 februari 2018 kl 14.37

Regeringen vill återinföra straffet för den som folkbokför sig på en adress som hen inte bor på. Folkbokföringsbrott kommer att ge upp till två års fängelse och det återinförs i syfte att motverka den organiserade brottsligheten.

Vad händer om man ljuger för Skatteverket?

Under pandemiåren fick Skatteverket många frågor om vad som kunde deklareras för hemmakontoret. Många ville ha ersättning för möbler, bredbandskostnader eller ökade kaffe och- fruktinköp.

Var skriver man sig om man är hemlös?

Grundregeln att utgå ifrån när det kommer till folkbokföring är att du ska vara folkbokförd där du är bosatt. Du anses vara bosatt där du regelbundet sover.

I Folkbokföringslagen går det att läsa mer om vilka undantag som finns och mer exakt hur begreppet definieras. Utgångspunkten är däremot att utgå ifrån var du faktiskt bor. Det spelar ingen roll hur du bor, exempelvis om du är inneboende.

Tänk på! Du ska vara folkbokförd där du bor, oavsett om det är du själv som äger bostaden eller inte.

Om du tänker flytta gör du en flyttanmälan för att ändra din folkbokföringsadress. Flyttanmälan görs hos Skatteverket.

Det går även att göra en flyttanmälan på Adressändring.se, men det gäller endast postförsändelser, alltså att din post skickas till ditt nya boende.

I samband med adressändringen får du en blankett som du skickar in till Skatteverket, som är grunden för ditt byte av folkbokföringsadress. Att byta folkbokföringsadress är kostnadsfritt, men för vissa nödvändiga tilläggstjänster kan du få betala en mindre summa.

Kan man bo i Sverige utan att vara folkbokförd?

Medborgare i Danmark, Finland, Norge och Island kan bo i Sverige utan några krav på uppehållstillstånd. Du behöver bara folkbokföra dig hos Skatteverket.

Vad händer om någon annan är skriven på min adress?

Huvudregeln för var man ska vara skriven är enkel: där man bor där ska man vara folkbokförd. Men det finns gråzoner och ibland är det svårt att veta vad som gäller. Till exempel om du bor tillfälligt på en adress eller på grund av din livssituation bor på flera ställen. Nedan reder vi ut vad som gäller för olika situationer.

Ja det måste man. Huvudregeln är att du ska vara folkbokförd där du bor, alltså där du sover. Om man inte gör någon flyttanmälan eller inte bor på adressen som man har anmält, så kan det vara ett folkbokföringsbrott. Något som kan straffas med böter eller i värsta fall fängelse. Folkbokföringslagen skärptes i juli 2018, tidigare var det inte straffbart att skriva sig på en adress där man inte bor. Om du är osäker på var du ska vara folkbokförd ska du alltid vända dig till Skatteverket för stöd.

Kan min sambo ha rätt till mina sparpengar?

Enskild egendom är egendom som ska hållas utanför en bodelning. En bodelning ska alltid ske när en make eller maka dör eller när man skiljer sig. Om man inte kan visa att viss egendom är enskild kommer den inte att betraktas som enskild vid bodelningen.

Vart får hemlösa sin post?

Av socialtjänstlagen, SoL, framgår att det hör till socialnämndens uppgifter att bedriva uppsökande verksamhet, att informera om socialtjänsten och erbjuda hjälp till enskilda personer och grupper. Den uppsökande verksamheten ska särskilt inrikta sig på enskilda och grupper som av olika orsaker kan antas behöva stöd av socialtjänsten och som själva inte söker den hjälp de behöver. Ett aktivt uppsökande arbete är ofta en förutsättning för att nå dessa personer och för att kunna erbjuda dem individuellt anpassade insatser.

Samverkan mellan socialtjänsten, andra samhällsorgan och den idéburna sektorn är viktig för att uppmärksamma och ge stöd och hjälp till personer som lever i utsatthet och hemlöshet.

Är hemlösa folkbokförda?

Om du inte ska vara folkbokförd på kommunen, kontakta oss snarast möjligt för att anmäla var du bor. Det gör du enklast genom en flyttanmälan.