:

Kan man skriva äktenskapsförord i efterhand?

Innehållsförteckning:

 1. Kan man skriva äktenskapsförord i efterhand?
 2. Kan man skriva ett äktenskapsförord själv?
 3. Måste man registrera äktenskapsförord?
 4. När ska äktenskapsförord registreras?
 5. När gäller inte ett äktenskapsförord?
 6. Vad händer om man inte har äktenskapsförord?
 7. Vad händer om man skiljer sig utan äktenskapsförord?
 8. Hur länge gäller ett äktenskapsförord?
 9. Vill inte skriva äktenskapsförord?
 10. När gäller inte äktenskapsförord?
 11. Vem får huset när man skiljer sig?
 12. Måste man dela allt vid skilsmässa?
 13. Vad händer om den ena inte vill sälja huset?
 14. Hur värderar man ett hus vid skilsmässa?
 15. Vad Delar man inte vid skilsmässa?

Kan man skriva äktenskapsförord i efterhand?

 • Börja med att kolla upp vilka formkrav som måste vara uppfyllda.
 • Använd dig av pålitliga källor. Det finns mängder av information om äktenskapsförord online. Var kritisk och utgå helst från vad lagtexten säger.
 • Formulera er så tydligt som möjligt. Det ska inte finnas något utrymme för missförstånd eller tolkningar längre fram.
 • Be någon med juridiska kunskaper att granska ert avtal. Antingen kan du fråga en bekant eller betala en jurist.
 • Skicka ett mail till någon av våra jurister. Enklare frågor om äktenskapsförord svarar vi gladeligen kostnadsfritt på.
 • Sist men inte minst – glöm inte bort att registrera äktenskapsförordet hos Skatteverket.

Kan man skriva ett äktenskapsförord själv?

Hej, jag ska snart gifta mig och har betydligt mer pengar än min blivande fru. Vi har därför pratat om att vi ska skriva ett äktenskapsförord där vissa av mina bankkonton och fonder och en sommarstuga ska hållas utanför en skilsmässa. Kan jag själv skriva vårt äktenskapsförord? /Robert

Måste man registrera äktenskapsförord?

Gör så här för att registrera ett äktenskapsförord hos Skatteverket:

 • Skriv äktenskapsförordet. Eftersom det kan se ut på olika sätt finns ingen särskild blankett. Det kan därför vara bra att kontakta en jurist för att få hjälp att formulera äktenskapsförordet.
 • Ange era personnummer i äktenskapsförordet, så att Skatteverket kan kontrollera era folkbokföringsuppgifter.
 • När ska äktenskapsförord registreras?

  Du kan själv kontrollera vilka typer av cookies du vill acceptera genom att ta ställning nedan. Läs mer här

  Cookies

  När gäller inte ett äktenskapsförord?

  De flesta makar har inte äktenskapsförord, och de som funderar på att upprätta ett sådant bör först noga göra klart för sig vad de vill uppnå med äktenskapsförordet innan de skrider till verket. Många vill uppnå något av följande med sina äktenskapsförord:

  Det kan också finnas andra skäl, men dessa är vanligast.

  Vad händer om man inte har äktenskapsförord?

  Min son är gift sedan drygt 10 år. Nu har hans äktenskap börjat att knaka i fogarna och jag är orolig för vad som kommer att hända. När de gifte sig hade min son en mycket bättre ekonomi än sin fru. Bland annat ägde han en sommarstuga som han fått i gåva från oss flera år tidigare. När jag frågar honom om deras ekonomiska situation säger han att det inte är någon fara, då de har skrivit ett äktenskapsförord där han och hans fru ska behålla sina egna tillgångar om de skulle skilja sig.

  Vad händer om man skiljer sig utan äktenskapsförord?

  Vid äktenskap så kommer all egendom som makarna tar med sig in i boet bli det som kallas för giftorättsgods. Det spelar ingen roll om det rör egendom som en make har haft innan äktenskapet och som kanske ärvts från föräldrar och tidigare generationer.

  Med ett äktenskapsförord går det att förtydliga att viss egendom är enskild. Då kommer den inte att bli till giftorättsgods. Allt annat som inte finns med i ett äktenskapsförord är alltså giftorättsgods och ägs gemensamt av makarna.

  Hur länge gäller ett äktenskapsförord?

  Äktenskapsförord är ett avtal som skrivs mellan två makar eller blivande makar. I äktenskapsförordet bestämmer ni vilken egendom som ska vara enskild egendom och giftorättsgods. Hur egendom “klassas” är viktigt för hur egendomen kommer fördelas vid en eventuell framtida skilsmässa.

  Utan ett äktenskapsförord ska ni nämligen dela på allt ni äger om ni skiljer er. Genom att skriva ett äktenskapsförord kan ni istället bestämma en annan fördelning av era tillgångar.

  Vill inte skriva äktenskapsförord?

  För att se detta innehåll behöver du först godkänna cookies för Funktioner, prestanda och statistik.

  Inställningar för cookies

  När gäller inte äktenskapsförord?

  Du kan själv kontrollera vilka typer av cookies du vill acceptera genom att ta ställning nedan. Läs mer här

  Cookies

  Vem får huset när man skiljer sig?

  Jag och min fru ska skilja oss och vi står båda som ägare på vårt hus. Det är jag som kommer att bo kvar, hon vill att jag ska lösa ut henne från huset. Vad är det som gäller då? Hur kommer jag fram till vilken summa jag ska lösa ut henne med?

  Måste man dela allt vid skilsmässa?

  Enligt lagtexten ska en bodelning ske ”när ett äktenskap upplöses”. Detta innebär konkret att makarna kan göra bodelningen så snart en ansökan om skilsmässa lämnats in till tingsrätten. Beslutar tingsrätten att skilsmässan måste föregås av en betänketid kan makarna göra bodelningen under betänketiden om de så önskar.

  Det finns inte någon ”bortre gräns” för när bodelningen senast måste göras, vilket t.ex. är fallet när ett samboförhållande upphör. Det är därför möjligt för makarna att göra bodelningen flera år efter skilsmässan. Generellt är det oftast bättre att göra bodelningen i så nära anslutning till skilsmässan som möjligt.

  Egendomen i ett äktenskap kan delas upp i giftorättsgods och enskild egendom. Huvudregeln är att makarnas respektive egendom är giftorättsgods om inte a) egendomen gjorts till enskild genom äktenskapsförord mellan makarna eller b) egendomen erhållits i arv eller gåva med villkor om att egendomen ska vara enskild.

  Det är endast giftorättsgods som ingår i bodelningen. Enskild egendom ingår således inte i bodelningen. En make riskerar därför inte i samband med en äktenskapsskillnad att tvingas ”dela med sig” av egendom som är enskild till den andra maken. Är all makarnas egendom enskild och det således inte finns något giftorättsgods överhuvudtaget behöver makarna inte göra någon bodelning.

  Från bodelningen undantas dessutom personliga tillhörigheter. Detta emellertid under förutsättning att värdet av de personliga tillhörigheterna inte står i orimlig proportion till värdet av det sammantagna giftorättsgodset.

  Vad händer om den ena inte vill sälja huset?

  En viktig del av bodelningen är att lösa ägandet av det eller de boenden man äger tillsammans, det som man gemensamt brukar kalla fastigheten. Fastigheten eller fastigheterna utgör oftast den största gemensamma tillgången samt skulderna förknippade till bolån. Genomförandet av bodelningen av fastigheten skapar därför också ofta förutsättningar för köp av ny bostad eller överlåtelse av den gemensamma.

  Hur värderar man ett hus vid skilsmässa?

  Flytta isär, skilja sig & separera

  Hej, jag ligger i skilsmässa. Vi ska värdera huset, men han räknar upp alla småfel och vill dra ned värdet. Har han rätt till det?

  Vad Delar man inte vid skilsmässa?

  Om ni vill skiljas vänder ni er till tingsrätten på den ort där ni är folkbokförda. Tingsrätten kan också besluta om frågor som hänger ihop med skilsmässa, till exempel frågor om vårdnad om barn.

  Om ni är överens om att skiljas gör ni en gemensam ansökan på en särskild blankett hos domstol.se. Ni kan då beviljas skilsmässa direkt utan betänketid under förutsättning att ni inte har barn under 16 år.