:

Är det ingen moms på frimärken?

Innehållsförteckning:

 1. Är det ingen moms på frimärken?
 2. Hur mycket moms på post?
 3. Är det moms på postpaket?
 4. När är det 6% moms?
 5. Vad är det för moms på porto?
 6. Hur bokför man inköp av frimärken?
 7. Har betalat moms postnord?
 8. Hur betalar man moms postnord?
 9. Hur bokför man porto?
 10. Vad har 25% moms?
 11. Är moms 20 eller 25?
 12. Är frimärken avdragsgillt?
 13. Hur betalar jag tull och moms PostNord?
 14. När ska man betala tull och moms?
 15. Har betalat moms Postnord?

Är det ingen moms på frimärken?

We use cookies to improve your experience. Cookies allow us to analyze visits and target groups on our web site to compile statistics and deliver customized marketing to you. By clicking "I agree" you accept the use of cookies. If you do not want to allow certain types of cookies, you can change your cookie settings. Read privacy policy andcookie policy

Hur mycket moms på post?

När du säljer vissa varor och tjänster ska du inte ta ut 25 procents moms utan i stället 12 eller 6 procent. I vissa fall ska du inte ta ut någon moms alls.

Här kan du läsa om vilka varor och tjänster det inte är 25 procents moms på.

Är det moms på postpaket?

Försäljningen av samhällsomfattande tjänster har befriats från skatt för den som tillhandahåller samhällsomfattande posttjänster. Skatt betalas inte på försäljning av samhällsomfattande tjänster som bedrivs av den som tillhandahåller samhällsomfattande tjänster och som avses i postlagen och i Ålands landskapslag om posttjänster (postlagarna) (mervärdesskattelagen, MomsL 33 b §).

Enligt artikel 132.1 a i EU:s mervärdesskattedirektiv (2006/112/EG) ska medlemsstaterna undanta från skatteplikt tjänster och därmed förenade varuleveranser, med undantag för persontransporter och telekommunikationstjänster. EU-domstolen har 23.4.2009 meddelat en dom i fallet C-357/07 (TNT Post Uk Ltd.). I domen definieras ett offentligt postväsen som en sådan offentlig eller privat aktör som förbinder sig att helt eller delvis ansvara för de samhällsomfattande posttjänsterna i medlemsstaten. Med en samhällsomfattande posttjänst avses en tjänst som har definierats som samhällsomfattande tjänst i artikel 3 i postdirektivet (Europaparlamentets och rådets direktiv 97/67/EG).

Tjänster som inte är samhällsomfattande tjänster som säljs av företaget som erbjuder samhällsomfattande tjänster är skattepliktiga. Moms ska också betalas på försäljning av sådana posttjänster för vilka villkoren har förhandlats individuellt.

Försändelser som faktureras av kunden enligt avtal är inte en del av de samhällsomfattande tjänsterna. Sådana är till exempel:

 • masspostförsändelser som till enhetspriset är förmånligare än frimärksförsändelser
 • postkuvert med portot betalt som gjorts individuellt för kunden samt
 • försändelser med tryckt portobeteckning (till exempel "Port Payé Finlande" eller "Porto Betalt") och kundnummer som faktureras av kunden enligt en försändelseförteckning.

När är det 6% moms?

Hur räknar man ut moms? På den här sidan kan du använda vår momsräknare för att beräkna moms på ett pris och se summan exklusive samt inklusive moms.

Vår momsräknare hjälper dig att lägga till eller ta bort moms på ditt pris. Välj mellan 6%, 12% och 25% moms eller skriv in en egen momssats.

I Bokio får du hjälp att beräkna moms helt automatiskt. Både när du bokför, fakturerar dina kunder och ska göra momsdeklaration. Skapa konto och kom igång med enkel bokföring, fakturering och mycket mer!

Vad är det för moms på porto?

En redovisningsenhet som skall skicka brev, postpaket, direktreklam och tidningar via posten måste köpa frimärken eller betala porto.

Posten har möjlighet att nå alla hushåll och företag i Sverige och förmedlar även brev och paket till resten av världen via samarbetspartners. Posten levererar brev, tidningar, direktreklam, paket och pallar till brevlådor, postboxar och direkt till dörren.

Hur bokför man inköp av frimärken?

Du ska använda konto 6250/6251 beroende på hur finfördelat du vill ha i bokföringen. Bolmen förtydligar bara att frimärken är utan moms numera.

Angående din tidigare fundering om momsrapporten så vill jag bara förtydliga att utbetald moms redovisas i kronor på konto 2641 med momskod 48. Inga momskoder finns på utgiftskonton. Så om en vara köps in med 6, 12 eller 25% moms så hanterar du bara beloppet i din momsdeklaration.

Har betalat moms postnord?

Du kan ta emot ditt paket från ett land utanför EU avgiftsfritt om kraven (se ovan gul ruta) för gåva är uppfyllda. Normalt sett är det företag som transporterar din vara, till exempel Postnord eller en speditör, som gör din tulldeklaration åt dig. Som underlag använder de fakturor och andra handlingar som följer med paketet. Det är därför viktigt att det tydligt framgår på paketet att det är en gåva, vad paketet har för värde och vad det innehåller, samt att avsändaren och mottagaren är privatpersoner.

Det finns även en värdegräns för vad en gåva kan vara värd för att du ska få ta emot den avgiftsfritt. I avsnittet nedan kan du läsa om vilka regler som gäller beroende på gåvopaketets värde och innehåll.

Om du vill göra din tulldeklaration själv kan du läsa om hur du gör det på sidan Hantera din tulldeklaration själv.

Om din gåva blir avgiftsfri eller inte beror på hur mycket det totala gåvopaketet är värt, vad en enskild gåva i paketet är värd och vilken typ av varor paketet innehåller.

Om ditt gåvopaket innehåller alkohol, tobak eller parfym gäller särskilda regler. Läs mer på sidan Gåva med alkohol, tobak, parfym eller vapen.

Hur betalar man moms postnord?

Allow the use of cookies from Facebook on this browser?

We use cookies and similar technologies to help provide and improve content on Meta Products. We also use them to provide a safer experience by using information we receive from cookies on and off Facebook, and to provide and improve Meta Products for people who have an account.

Hur bokför man porto?

"Jag har ett företag och skickar varor med Postnord. Deras tjänster är inte längre momsbelagda, jag kan inte dra av moms då jag använder deras tjänster. När jag fakturerar mina kunder som väljer att få sin vara skickad med Postnord lägger jag inte moms på frakten på fakturan. Då betalar jag heller inte moms till skatteverket för den delen av fakturan.

Jag säljer en vara för 100kr Frakten är 48 kr= 148kr

Du måste lägga moms även på frakten, du får inte sälja din frakt utan moms. Momsbefrielse på frakt gäller bara PostNord och det förklaras i detalj längre ned i artikeln. De få gånger en småföretagare får fakturera sin frakt av en vara utan moms är när själva varan är momsbefriad (t.ex. investeringsguld eller receptbelagda läkemedel).

Av dina siffror framgår att din intäkt för varan är 80 Kr, du tar 48 Kr för frakten vilket jag här antar är utan moms. Detta ska vi lägga 25% moms ovanpå. Detta ger:

Vad har 25% moms?

Beroende på vilken typ av vara eller tjänst som mervärdesskatten ska gälla för, gäller också olika momssatser. De olika satserna är 25, 12 och 6 procent där normalmomssatsen är 25 procent. 12 procent gäller för livsmedel, restaurang- och cateringtjänster, camping och rumsuthyrning samt försäljning och import av konstverk.

6 procent gäller för böcker, tidningar noter, broschyrer, persontransport som buss-, flyg- och taxiresor, transport i skidliftar, vissa entréavgifter och idrotts-, musei- och biblioteksverksamhet samt försäljning av vissa rättigheter.

Är moms 20 eller 25?

När du säljer vissa varor och tjänster ska du inte ta ut 25 procents moms utan i stället 12 eller 6 procent. I vissa fall ska du inte ta ut någon moms alls.

Här kan du läsa om vilka varor och tjänster det inte är 25 procents moms på.

Är frimärken avdragsgillt?

En redovisningsenhet som skall skicka brev, postpaket, direktreklam och tidningar via posten måste köpa frimärken eller betala porto.

Posten har möjlighet att nå alla hushåll och företag i Sverige och förmedlar även brev och paket till resten av världen via samarbetspartners. Posten levererar brev, tidningar, direktreklam, paket och pallar till brevlådor, postboxar och direkt till dörren.

Hur betalar jag tull och moms PostNord?

Utöver avgiften ska även momsen, i normalfallet 25 procent av försändelsens värde inklusive eventuella fraktkostnader, betalas.

När man beställer vissa varor, så kallade restriktionsvaror (exempelvis kosttillskott), måste tulldeklaration upprättas även om värdet är under 1 700 kronor, och då är PostNords avgift 125 kronor.

När ska man betala tull och moms?

Om du är momsregistrerad och importerar varor till din verksamhet ska du redovisa och betala moms på importen till Skatteverket. Detta gäller också för dig som är momsregistrerad och importerar varor med hjälp av ett ombud som tulldeklarerar åt dig.  

Om du inte är momsregistrerad, eller om du är en fysisk person som är momsregistrerad men importerar en vara som endast ska användas för privat bruk, ska du i stället vända dig till Tullverket.

Har betalat moms Postnord?

We use cookies to improve your experience. Cookies allow us to analyze visits and target groups on our web site to compile statistics and deliver customized marketing to you. By clicking "I agree" you accept the use of cookies. If you do not want to allow certain types of cookies, you can change your cookie settings. Read privacy policy andcookie policy