:

Vad mäts guld i?

Innehållsförteckning:

 1. Vad mäts guld i?
 2. Hur går utvinningen av guld till?
 3. Vad gör man med guldtackor?
 4. Hur beskattas guld?
 5. Vad mäts i karat?
 6. Vad är guld blandat med?
 7. Är guld bra för miljön?
 8. Får man leta efter guld i Sverige?
 9. Vad händer med guld?
 10. Är guld billigare i Dubai?
 11. Måste man deklarera att man är guld?
 12. Hur mycket guld får man ha hemma?
 13. Vad betyder 925 på guld?
 14. Hur mycket kostar 1 gram 18 karat guld?
 15. Vad förstör guld?

Vad mäts guld i?

Eftersom guldpriset just nu slår nya rekord för varje vecka som går är det ännu viktigare att kunna avgöra huruvida ditt guld är äkta eller inte. Många människor har guld i byrålådor hemma som man inte alltid är säker på var det kommer ifrån eller vilken typ av guld det är. Även bedrägliga guldsmycken kan vara pläterade med äkta guld och det är ibland svårt att avgöra värdet på ett smycke. Så hur kan du enkelt avgöra om guldet är äkta – fortsätt läs så finner du 4 sätt att avgöra äktheten på ditt guld.

Nästan allt guld har en stämpel som beskriver guldhalten i karat, exempelvis 10K eller 14K. Vanligtvis finner du stämpeln i smyckets lås eller inne i bandet på en ring. Allt guld mäts i karat (K) och står det 14K i din ring betyder det att den troligtvis är gjort i 14 karat guld. På samma sätt betyder 24K att det är 100% guld, eller 24 karat. Det är också vanligt att det istället för t.ex. 18K står 750 och för 14K står 585. En djupare förklaring på detta kommer i en artikel om stämplar på våra smycken. Även om ditt smycke helt saknar stämpel betyder det inte nödvändigtvis att guldet är oäkta. Detta undantag är särskilt vanligt i mycket gamla guldsmycken.

Hur går utvinningen av guld till?

Guld används framförallt till smycken. Det används också som investeringsobjekt i form av mynt och tackor. Som sådant är guld en viktig säkerhet i den globala ekonomin. På grund av sina egenskaper, till exempel den utmärkt ledningsförmågan, används guld också inom elektronik och i rymdteknik. Det kan också användas inom medicin och tandvård.

Guld är ett av fyra så kallade konfliktmineral. Dessa mineral utvinns till viss del i konfliktdrabbade områden. Ett problem med detta har varit att pengar från utvinningen används av lokala krigsherrar och grupperingar för att finansiera väpnade konflikter. Det förekommer också att utvinningen av dessa mineral sker under fruktansvärda förhållanden för människor i områdena med tvångsarbete, tvångsförflyttningar och andra brott mot mänskliga rättigheter.

Vad gör man med guldtackor?

Då guld är ett grundämne som förekommer i naturen brukar det utvinnas ur berggrunden. Här finns också andra mineraler och metaller i stora mängder. En metod för att utvinna guld är att vaska det, vilket är den metod som har använts längst historiskt sett. Vaskning utförs i en flod i närheten av ett berg. Ett vaskfat används för att separera guldkorn från småsten och sand.

Guld kan också utvinnas ur berggrunden. En gruva öppnas och stenmalm bryts, vilken kan innehålla guld. Stenmalmen bryts sönder och blandas därefter med en lösning som innehåller natriumcyanid. Det separerar ut guldet som guldcyanid. Som nästa steg blandas zink in i lösningen vilket separerar silver och guld via kondensation. Zinken separeras ut med svavelsyra och resulterar i en smält boll. När allt har smälts ner skickas det vidare till rening i ett smältverk där den slutliga ädelmetallen framställs. Av det guld som utvinns används hälften till smycken medan 10 % går till industrin. Återstående 40 % används till guldtackor, mynt och andra investeringsobjekt.

Hur beskattas guld?

Moms: Särskilda regler för guld

Detta dokument har som mål att komplettera den gemensamma beräkningsgrunden för moms i gemenskapen genom att införa särskilda regler för guld.

Vad mäts i karat?

Etymologiskt kommer ordet från grekiskans κερατιον (via arabiskans qirat) vilket bokstavligen betyder litet horn, men också var en benämning på Johannesbrödsträdets frukter. Kärnorna från dessa användes förr som viktenheter vid handel [10] och har en ungefärlig vikt på 0,2 gram. Ordet karat har samma ursprung som carat.

Vad är guld blandat med?

Rent guld är för mjukt för att tillverka smycken av. För att göra dem tåligare legerar (blandar) man därför guldet med andra metaller. Detta gör att guld kan variera ganska kraftigt både i färg och dess egenskaper. Vi kikar närmare på vilka olika typer av guld som finns och vad som skiljer dem åt!

Är guld bra för miljön?

Guld används framförallt till smycken. Det används också som investeringsobjekt i form av mynt och tackor. Som sådant är guld en viktig säkerhet i den globala ekonomin. På grund av sina egenskaper, till exempel den utmärkt ledningsförmågan, används guld också inom elektronik och i rymdteknik. Det kan också användas inom medicin och tandvård.

Guld är ett av fyra så kallade konfliktmineral. Dessa mineral utvinns till viss del i konfliktdrabbade områden. Ett problem med detta har varit att pengar från utvinningen används av lokala krigsherrar och grupperingar för att finansiera väpnade konflikter. Det förekommer också att utvinningen av dessa mineral sker under fruktansvärda förhållanden för människor i områdena med tvångsarbete, tvångsförflyttningar och andra brott mot mänskliga rättigheter.

Får man leta efter guld i Sverige?

Behöver jag tillstånd för att vaska guld? Beroende vem man frågar kan man få lite olika svar, men det svar som Sveriges geologiska undersökningar ger är att ”I normalfallet krävs det inte tillstånd enligt minerallagen för småskalig guldvaskning av hobbykaraktär”

Så det man kan tyda av deras utlåtande är, att vanlig vaskning av hobby karaktär är helt okey, och det faller under allemansrätten. Det betyder att man får vaska, med vaskpanna, men att man måste återställa gropar och hål som man har grävt. Och man ska också vara noga med att inte komma in på någons tomt eller trädgård.

Beroende på var vaskning sker och på vilket sätt det sker så kan det behövas andra tillstånd. Det kan tillexempel vara naturskyddade vattendrag och liknande. Allt insamlande av vaskguld ska ske med aktning mot naturen. En annan sak är att vaskning endast får ske med handverktyg, motordrivna verktyg och pumpar kräver myndighets tillstånd. En vaskränna som drivs av vattenströmmen är vad jag förstår tillåten.

Vad händer med guld?

Efter kremeringen skiljs alla metaller från askan. Metallerna går sedan till återvinning och blir nya produkter. Blir det ett ekonomiskt överskott, skänks pengarna till Allmänna arvsfonden. Andra metaller såsom halsband och andra smycken bör således avlägsnas innan kremering, om så önskas. Metaller i from av implantat avlägsnas ej före kremering.

Är guld billigare i Dubai?

Vare sig du letar efter ett snyggt vardagssmycke eller vill köpa något unikt för ett speciellt tillfälle har Dubai några av världens bästa butiker och marknader för att köpa guld och fina smycken. Läs mer om vad du ska tänka på när du handlar guld och vilka de senaste trenderna är. 

Karat är den enhet som används för att ange gulds renhet. Ju högre karat desto renare är guldet. Högsta möjliga guldhalt är 24 karat, vilket också kallas rent guld. Det säljs ofta som mynt eller tackor eftersom metallen är för mjuk för att göra smycken av.

Måste man deklarera att man är guld?

I huvudsak beskattas all handel med guld enligt de allmänna reglerna i mervärdesskattelagen och efter normalskattesatsen. Det innebär att försäljning av t.ex. guldsmycken i detaljhandeln ska beskattas med 25 procent och att skatten ska redovisas och betalas av säljaren.

I vissa fall är omsättning av guld inom landet undantagen från skatteplikt. Det gäller vid försäljning av

Hur mycket guld får man ha hemma?

Text: Joanna Redebrant Törngren

Det finns i grunden två olika sätt att investera i guld. Du kan köpa fysiskt guld ”i handen” eller plattformshandlat guld. Det finns också något som kallas för ”pappersguld” (Futures/Derivat/ETN:er).

Vad betyder 925 på guld?

Om du någonsin har lagt märke till numeriska markeringar på ett smycke, kanske du har undrat vad du tittade på. Det är inte en godtycklig markering, och att lära dig mer om dessa metallavtryck kan hjälpa dig att förstå vilken typ av smycke du tittar på och om det är den äkta varan eller inte.

Idag, låt oss prata om vad ett kännetecken är på ett smycke med högt mode. Vi visar dig olika kännetecken som återförsäljare har använt genom historien och lär dig hur du urskiljer värdet som åtföljer varje märkning. När vi är klara har du viktig smyckekunskap som gör att du kan handla smycken mer effektivt och informerat.

Ett kännetecken är i huvudsak en juvelerares autentiseringssymbol att smyckena de producerar följer en reglerad kvalitetsstandard. Olika numeriska noteringar kan låta dig veta hur värdefullt smycket i fråga kan vara. 

Denna form av kvalitetsreglering av ädelmetaller går tillbaka till 300-talet. I UK, Edward I instiftade standarder för sterling silver: 925 promille. Sammantaget ger dessa inskriptioner data som gör att du kan upptäcka äkta guld och äkta silver från förfalskade, billiga kostymsmycken.

Hur mycket kostar 1 gram 18 karat guld?

För 24 karats investeringsguld med certifikat betalar vi just nu 691.31 kr/g. Detta är ett kampanjpris som gäller upp till 5g per kund.

För överstigande vikt och alla andra typer av 24 karats investerinsguld som saknar certifikat betalar vi fortfarande höga 622.18 kr/g.

Vad förstör guld?

 • Vid analytiska procedurer
 • Rengöring av glasbehållare.
 • I blandningsförhållandet 1:1 vid etsning av metall och elfenben.
 • Raffinering av ädelmetallskrot
 • Rengöring av lödstället vid svår lödning (otillåtet i elektrisk utrustning)