:

Vad är en pensionsstiftelse?

Innehållsförteckning:

 1. Vad är en pensionsstiftelse?
 2. Hur beskattas en pensionsstiftelse?
 3. Varför pensionsstiftelse?
 4. Vad är rätt beträffande pensionsstiftelser?
 5. Vad är en Pensionsutfästelse?
 6. Måste en stiftelse registreras?
 7. Hur undviker man att skatta bort pensionen?
 8. Är pensionssparande skattefritt?
 9. Hur gör jag för att få en bättre pension?
 10. Vem kan hjälpa mig med pensionen?
 11. Vad innebär Tryggandeformen pensionsstiftelse?
 12. Vad är Tryggandelagen?
 13. Får man gå i pension när man vill?
 14. Vem bestämmer när man går i pension?
 15. Får en stiftelse gå med vinst?

Vad är en pensionsstiftelse?

En pensionsstiftelse driver gränsöverskridande verksamhet om den tryggar pensionsutfästelser där förhållandet mellan arbetsgivaren och arbetstagarna regleras av social- och arbetsmarknadslagstiftning på tjänstepensionsområdet i ett annat land inom EES.

Hur beskattas en pensionsstiftelse?

Stiftelsen är en pensionsstiftelse bildad (....) enligt lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.

Stiftelsen vill få bekräftat att en tillämpning av 3 § andra stycket och 3 § tredje stycket 1 AvPL leder till att dess skatteunderlag till avkastningsskatt ska vara 0 kr eftersom den inte förvaltar några medel för försäkringstagare.

Varför pensionsstiftelse?

En pensionsstiftelse driver gränsöverskridande verksamhet om den tryggar pensionsutfästelser där förhållandet mellan arbetsgivaren och arbetstagarna regleras av social- och arbetsmarknadslagstiftning på tjänstepensionsområdet i ett annat land inom EES.

Vad är rätt beträffande pensionsstiftelser?

SFS nr: 1967:531 Departement/myndighet: Justitiedepartementet L1 Utfärdad: 1967-06-09 Ändrad: t.o.m. SFS 2023:109 Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet) Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

1 §   Arbetsgivares utfästelse om pension till arbetstagare eller arbetstagares efterlevande kan tryggas enligt denna lag genom särskild redovisning av pensionsskuld eller avsättning av medel till pensionsstiftelse.

Vad är en Pensionsutfästelse?

1

I den uppdaterade versionen av FAR:s Samlingsvolym Redovisning 2020, har FAR:s Operativa grupp för finansiell rapportering: Redovisning genomfört ändringar och kompletteringar i RedU 14 som behandlar redovisning av kapitalförsäkringar. Vilken är bakgrunden till dessa ändringar?

Måste en stiftelse registreras?

Enligt bokföringslagen finns en skyldighet för stiftelser som är bokföringsskyldiga att:

Den som ingår i styrelsen för stiftelsen eller är förvaltare är personligen ansvarig för stiftelsens bokföring. Detta gäller även om bokföringen lagts över på en anställd eller en redovisningsbyrå. I detta ansvar ligger att kontrollera dels att bokföringen upprättas samt att det inte föreligger stora brister eller felaktigheter.

Hur undviker man att skatta bort pensionen?

Du kan enkelt ansöka om jämkning i vår e-tjänst om du har e-legitimation (till exempel mobilt bank-id). Annars kan du använda blanketten:

Som pensionär får du ofta pension från flera olika utbetalare. Du kanske även jobbar och får både lön och pension. Om du får inkomster från flera utbetalare riskerar du att få kvarskatt eftersom skatteavdragen på dina inkomster då kan bli för låga.

Det beror på att den som betalar ut din huvudinkomst, alltså den högsta pensionen eller lönen, drar skatt enligt skattetabell utifrån bara den inkomsten. Dina övriga utbetalare ska göra skatteavdrag med 30 procent.

Är pensionssparande skattefritt?

Som pensionär får du pension från flera olika håll och det är ditt eget ansvar att se till att det dras rätt skatt. Därför kan det vara bra att sätta sig in i sin pension så att du inte betalar för lite skatt. Vad du ska betala i skatt är individuellt men rent generellt fungerar det såhär:

 • Allmän pension. Den allmänna pensionen från Pensionsmyndigheten drar den kommunalskatt som gäller i den kommun du bor i, precis så som det fungerar med lön.
 • Tjänstepension. De flesta pensionsbolag drar automatiskt av 30% i skatteavdrag vid utbetalning. Har du utbetalningar från flera bolag kan det därför bli att du betalar för lite skatt.
 • Eget pensionssparande. Om du sparat till din pension i en kapitalförsäkring eller ett ISK har du redan skattat på pengarna när du tar ut dem. Du är därför inte skyldig att betala skatt på det egna pensionssparandet när du tar ut det. 

Hur gör jag för att få en bättre pension?

Det är främst tre saker som avgör hur stor din pension blir: Din sammanlagda livsinkomst, om du har tjänstepension och om du sparat själv till din pension. Har du koll på de här tre delarna har du också koll på det som har störst betydelse för hur stor din pension kommer bli.

- Det viktiga är att förstå att din pension grundas på din sammanlagda inkomst under hela arbetslivet. Ju fler år i arbete och ju högre lön, desto högre pension kommer du få. Det är också viktigt att arbeta hos arbetsgivare som sätter av till tjänstepension, den står för en stor del av den totala pensionen, säger Madelén Falkenhäll, senioranalytiker och privatekonomisk expert på Swedbank.

Vem kan hjälpa mig med pensionen?

Tillsammans med den privatekonomiska experten Annika Creutzer har KPA Pension tagit fram ett antal böcker på temat pension. Totalt har det hunnit bli fyra stycken, som berör olika delar av livet.

Böckerna fokuserar på vad som är viktigt att tänka på när det kommer till pension, oavsett om du är ny på arbetsmarknaden eller precis ska lämna den. Val och vägar genom livet är alla avgörande för hur pensionen kommer att se ut, och det finns mycket du själv kan göra för att få så bra pension som möjligt!

Läs nedan om vad böckerna handlar om och ladda ned den som passar dig bäst. Och missa inte att två av dem finns översatta till flera språk!

Vad innebär Tryggandeformen pensionsstiftelse?

En arbetsgivare kan i vissa former trygga en pensionsutfästelse med avdragsrätt. Här kan du läsa om dessa tryggandeformer.

Vad är Tryggandelagen?

En pensionsstiftelse driver gränsöverskridande verksamhet om den tryggar pensionsutfästelser där förhållandet mellan arbetsgivaren och arbetstagarna regleras av social- och arbetsmarknadslagstiftning på tjänstepensionsområdet i ett annat land inom EES.

Får man gå i pension när man vill?

I den allmänna pensionen kommer den nedre åldersgränsen, det vill säga den ålder när du kan börja ta ut pensionen, att ändras de kommande åren. Åldersgränserna kommer att vara olika och bero på hur gammal du är.

Vem bestämmer när man går i pension?

Fråga: Måste jag låta en person som fyller 65 år men inte vill inte gå i pension arbeta kvar eller kan jag säga upp den med hänvisning till pension? Har jag rätt att be personen sluta och vad händer om den säger nej och vill jobba kvar? Och om den får stanna, hur länge gäller det?

Svar från juristen: Ja, en arbetstagare har rätt att ha kvar anställningen till utgången av månaden då hon/han fyller 68 år. Pensionsåldern i LAS kommer år 2023 att höjas till 69 år.   

Får en stiftelse gå med vinst?

Syftet med en stiftelse är att stödja ett särskilt ändamål. För det krävs en egendom, till exempel pengar eller fastigheter. Ett vanligt ändamål kan till exempel vara att dela ut stipendier till utbildningar eller att stödja olika typer av forskning. En stiftelse kan också stödja flera olika ändamål.

De flesta stiftelser ska registreras hos Länsstyrelsen. Vinst- och resultatandelsstiftelser, vissa pensions- och personalstiftelser samt stiftelser som riktar sig mot vissa bestämda personer - till exempel familjestiftelser - registreras hos Skatteverket.