:

När får man göra avdrag för hemresor?

Innehållsförteckning:

 1. När får man göra avdrag för hemresor?
 2. Hur mycket får man dra av för dubbel bosättning?
 3. Vad innebär dubbel bosättning?
 4. Hur redovisar man dubbel bosättning?
 5. Hur deklarerar jag hemresor?
 6. Hur räknar man ut avdrag för bilresor?
 7. Hur deklarerar man hemresor?
 8. Vad gäller vid arbete på annan ort?
 9. Hur många hemresor har man rätt till?
 10. Måste man betala skatt i två länder?
 11. Var fyller man i dubbel bosättning?
 12. Vad händer om man inte deklarerar uthyrning?
 13. Kan man ha två boenden?
 14. Vad är rimligt att ta ut i milersättning?
 15. Hur räknar jag ut milersättning 2023?

När får man göra avdrag för hemresor?

Vi kan börja med att reda ut vad som gäller för att Skatteverket ska klassa din situation som dubbel bosättning. Först och främst ska du ha behövt skaffa den nya bostaden på grund av arbete på den nya orten och den nya arbetsorten måste ligga över 50 kilometer från den gamla.

Ett exempel är om du fått ett nytt jobb på en ort långt bort men samtidigt har familjen kvar i bostaden på orten du tidigare jobbade. Skaffar du då en övernattningsbostad på den nya orten räknas det som att du har dubbel bosättning.

Du kan då göra avdrag för dina dubbla bostäder. Inte bara för bostadskostnader utan även för mat och andra småutgifter. Men mer om det lite senare i texten!

För att få göra avdrag för dubbel bostad krävs det som sagt först och främst att du har behov av det. Giltiga anledningar att ha dubbel bosättning kan vara jobb, familjesituation eller nuvarande boendeform.

Avståndet mellan bostäderna måste också vara över 50 kilometer, och det krävs att du övernattat på den nya arbetsorten för att du ska kunna göra avdrag. Precis som med de flesta andra avdrag som görs till Skatteverket måste du också kunna redovisa dina kostnader.

Hur mycket får man dra av för dubbel bosättning?

 • Schablonavdrag För den som inte får traktamente från arbetsgivaren är schablonavdraget lika med halva normalbeloppet den första månaden. För den som får traktamente från sin arbetsgivare tillämpar man istället reglerna för traktamente.§ Ej avdrag för halva dagar, RÅ 2006 ref 59.
 • Övernattning Det blir avdrag för övernattningskostnad efter hur stora de faktiska bostadskostnaderna på arbetsorten är eller med ett schablonbelopp. Schablonavdraget är ett halvt normalbelopp.
 • Hemresor Oavsett om man får traktamente eller ej kan man få avdrag för hemresor. Avdraget gäller för både gifta och ensamstående och är inte tidsbegränsat.
 • Vad innebär dubbel bosättning?

  Avdragstiden för ensamstående är högst två år.

  Är du gift eller sambo kan du få avdrag i upp till fem år om den dubbla bosättningen beror på makens eller sambons förvärvsverksamhet. Perioden kan förlängas om det finns särskilda skäl.

  Hur redovisar man dubbel bosättning?

  Enkel bosättning innebär att en individ bor i en bostad och är folkbokförd där. Personen ska spendera majoriteten av sin dygnsvila (lediga tid) i bostaden.

  För att få avdrag för dubbel bosättning eller tillfälligt arbete krävs det att personen spenderar minst en sjundedel av sin dygnsvila på en annan adress än den hen är folkbokförd på. Dubbel bosättning och tillfälligt arbete innebär därmed att en individ har behov av bostad på två olika orter.

  Exempel: Henrik har blivit befordrad. Han bor just nu med sin familj i Stockholm, men den nya tjänsten kräver att Henrik är på plats på huvudkontoret. Familjen kommer att bo kvar, men Henrik kommer att bo i Göteborg var fjärde vecka. Det innebär en ökad boendekostnad: Henrik har rätt till avdrag för dubbel bosättning.

  För att ha rätt till avdrag måste flytten innebära ökade levnadskostnader för den som flyttar. Man kan till exempel få kompensation för olika småutgifter, som mat. Även logiutgifter räknas hit.

  För att en person ska beviljas avdrag för dubbel bosättning behöver hen uppfylla ett antal kriterier.

  Hur deklarerar jag hemresor?

  Enkel bosättning innebär att en individ bor i en bostad och är folkbokförd där. Personen ska spendera majoriteten av sin dygnsvila (lediga tid) i bostaden.

  För att få avdrag för dubbel bosättning eller tillfälligt arbete krävs det att personen spenderar minst en sjundedel av sin dygnsvila på en annan adress än den hen är folkbokförd på. Dubbel bosättning och tillfälligt arbete innebär därmed att en individ har behov av bostad på två olika orter.

  Exempel: Henrik har blivit befordrad. Han bor just nu med sin familj i Stockholm, men den nya tjänsten kräver att Henrik är på plats på huvudkontoret. Familjen kommer att bo kvar, men Henrik kommer att bo i Göteborg var fjärde vecka. Det innebär en ökad boendekostnad: Henrik har rätt till avdrag för dubbel bosättning.

  För att ha rätt till avdrag måste flytten innebära ökade levnadskostnader för den som flyttar. Man kan till exempel få kompensation för olika småutgifter, som mat. Även logiutgifter räknas hit.

  För att en person ska beviljas avdrag för dubbel bosättning behöver hen uppfylla ett antal kriterier.

  Hur räknar man ut avdrag för bilresor?

  Enkel bosättning innebär att en individ bor i en bostad och är folkbokförd där. Personen ska spendera majoriteten av sin dygnsvila (lediga tid) i bostaden.

  För att få avdrag för dubbel bosättning eller tillfälligt arbete krävs det att personen spenderar minst en sjundedel av sin dygnsvila på en annan adress än den hen är folkbokförd på. Dubbel bosättning och tillfälligt arbete innebär därmed att en individ har behov av bostad på två olika orter.

  Exempel: Henrik har blivit befordrad. Han bor just nu med sin familj i Stockholm, men den nya tjänsten kräver att Henrik är på plats på huvudkontoret. Familjen kommer att bo kvar, men Henrik kommer att bo i Göteborg var fjärde vecka. Det innebär en ökad boendekostnad: Henrik har rätt till avdrag för dubbel bosättning.

  För att ha rätt till avdrag måste flytten innebära ökade levnadskostnader för den som flyttar. Man kan till exempel få kompensation för olika småutgifter, som mat. Även logiutgifter räknas hit.

  För att en person ska beviljas avdrag för dubbel bosättning behöver hen uppfylla ett antal kriterier.

  Hur deklarerar man hemresor?

  En hemresa är den resa en person gör till hemorten, när hen på grund av sitt arbete under viss tid bor på en annan ort än den där hen har sin bostad. Hemresor kan bli aktuella när personen är på tjänsteresa, har tagit ett tillfälligt arbete eller vid dubbel bosättning. Hemresor kan även bli aktuella när familjen flyttar till en ny bostadsort och familjebostaden därigenom flyttas men personen bor kvar på arbetsorten.

  Kostnaden för hemresor är egentligen en privat levnadskostnad och avdrag borde därför inte medges. Av sociala skäl och för att främja rörligheten på arbetsmarknaden medges ändå avdrag för hemresor under vissa förutsättningar (12 kap. 24 § IL).

  För att få avdrag för utgiften för hemresan krävs följande (12 kap. 24 § första stycket IL):

  • Avståndet mellan arbetsorten och hemorten är längre än 50 km.
  • Personen gör resan mellan två platser inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller Schweiz.
  • Personen gör resan högst en gång per vecka.

  Avståndet på 50 km ska avse närmaste färdväg.

  Vad gäller vid arbete på annan ort?

  Övrigt/annat

  Hej! Jag jobbar som en inhyrd konsult på ett företag. Där jag övernattar på ett annat ort än min bostadsort. På mitt avtal står det under avsnitt ersättning följande: Om traktamente utgår, debiteras detta till självkostnadspris enligt skatteverkets schablonbelopp. Vad innebär det? Får jag enligt detta fakturera traktamente belopp till uppdragsgivaren?

  Hur många hemresor har man rätt till?

  En hemresa är den resa en person gör till hemorten, när hen på grund av sitt arbete under viss tid bor på en annan ort än den där hen har sin bostad. Hemresor kan bli aktuella när personen är på tjänsteresa, har tagit ett tillfälligt arbete eller vid dubbel bosättning. Hemresor kan även bli aktuella när familjen flyttar till en ny bostadsort och familjebostaden därigenom flyttas men personen bor kvar på arbetsorten.

  Kostnaden för hemresor är egentligen en privat levnadskostnad och avdrag borde därför inte medges. Av sociala skäl och för att främja rörligheten på arbetsmarknaden medges ändå avdrag för hemresor under vissa förutsättningar (12 kap. 24 § IL).

  För att få avdrag för utgiften för hemresan krävs följande (12 kap. 24 § första stycket IL):

  • Avståndet mellan arbetsorten och hemorten är längre än 50 km.
  • Personen gör resan mellan två platser inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller Schweiz.
  • Personen gör resan högst en gång per vecka.

  Avståndet på 50 km ska avse närmaste färdväg.

  Måste man betala skatt i två länder?

  Import kallas det när du tar in en vara till EU från ett land som är utanför EU. Varan ska i samband med detta anmälas och deklareras till Tullverket och du ska betala moms och eventuellt tull och andra skatter och avgifter. Hur mycket du ska betala beror bland annat på hur mycket din vara är värd och vad det är för slags vara.

  Använd vår tjänst Tullräknaren för att räkna ut vad du ska betala

  Var fyller man i dubbel bosättning?

  Här fyller du i dina inkomster (före skatteavdrag) hittills under året, alltså t.o.m. månaden före den månad du lämnar in ansökan.

  Här fyller du i tiden som inkomsten avser. Endast månad ska anges. Skriv månaderna med siffror, t.ex. 1 mars - 31 december skrivs 03 - 12.

  Du får dra av den del av resekostnaderna som överstiger 11 000 kr. Eftersom Skatteverket automatiskt minskar ditt avdrag med 11 000 kr ska du fylla i den totala beräknade resekostnaden.

  Vad händer om man inte deklarerar uthyrning?

  Sedan 2013 finns ett schablonavdrag på 40 000 kronor. Det innebär att om du hyr ut för mer än 40 000 kronor sammanlagt under året, kommer du endast behöva skatta för de hyresintäkter som överstiger det beloppet. Hyr du däremot ut för mindre än 40 000 kronor, kommer din uthyrning vara helt skattefri! Här är några saker som kan vara bra att tänka på:

  Detta innefattar t.ex. villa och radhus, ovservera att en bostadsrättslägenhet inte är en ägarlägenhet.

  Förutom schablonavdraget får du göra ett avdrag med 20 procent av hyresintäkten. Detta avdrag är tänkt att täcka dina driftskostnader, till exempel sophämtning, vatten och el.

  Kan man ha två boenden?

  Bostad & Fastighet

  Jag har ett förstahandskontrakt och har nu fått chans till ett korttidskontrakt i en ort centralt i Stockholm. Jag vill självklart inte släppa förstahandskontraktet för ett korttidskontrakt. Är det möjligt att kunna skriva under korttidskontrakt utan att man gör något fel gentemot hyresvärdarna? Tänkte hyra ut mitt förstahandskontrakt isåfall under ett år med 3 månaders uppsägningstid. Och hur blir det med adresserna. Kommer jag ha två då?

  Vad är rimligt att ta ut i milersättning?

  Skattefri bilersättning och maxavdrag betalas per mil, förutsatt att du som anställd själv betalar drivmedlet.

  Ersättningens storlek varierar också beroende på om du äger bilen själv eller om det är en förmånsbil.

  Hur räknar jag ut milersättning 2023?

  Eftersom kostnaden per körd mil anses vara högre än 25 kronor kan det vara värt att fakturera kunden för bilkostnaderna i ett specifikt uppdrag. Att köra en ny bil kan kosta uppemot 80 kronor per mil när man även räknar in kostnader för skatt, försäkring, reparationer och värdeminskning. Av dessa 80 kronor kan du fortfarande ta ut 25 kronor från ditt företag som en skattefri milersättning om du kör med egen privat bil. Nettot, det vill säga övriga 55 kronor, räknas som en intäkt i företaget.