:

Hur mycket kostar det att importera en bil från Norge?

Innehållsförteckning:

 1. Hur mycket kostar det att importera en bil från Norge?
 2. Kan man importera bil från Norge till Sverige?
 3. Är det moms på varor från Norge?
 4. Är det tull från Norge till Sverige?
 5. Hur mycket moms på bilar?
 6. Kan man dra av moms på begagnad bil?
 7. Vad blir skatten på importerad bil?
 8. Vad kostar det att importera en bil till Sverige?
 9. Är Norge med i EU moms?
 10. Hur fungerar moms vid import?
 11. Hur betalar man moms vid import privatperson?
 12. Kan man köpa bil utan moms?
 13. Vilka bilar kan man dra hela momsen på?
 14. Varför får man inte dra av moms på bil?
 15. Varför vill man inte köpa en importerad bil?

Hur mycket kostar det att importera en bil från Norge?

Undantaget att du snubblar på en brakaffär eller drömbilen ute på semestern så är bil trots allt oftast något som behövs, oftare än vad det bara tillåts att köpa.

Därför kan det såklart också vara skönt om man kan se till så att bilen man köper fyller de behov man har och då blir det genast nödvändigt att engagera sig mer för att hitta just rätt.

När det kommer till Europa så pratar man främst om två länder för köp av bil utomlands: Tyskland och Italien.

Efter att vi kollat lite på de förberedande momenten och satt oss i ett gäng framsäten och kupéer – symboliskt sätt, såklart – så är det dags att kolla lite mer på det praktiska, nämligen omkostnaderna. För även om det många gånger lönar sig att importera bil från utlandet så är det såklart inte den enda anledningen till varför man gör det.

Även om det är det så är det alltid en fördel att ha koll på vilka avgifter som måste betalas, så att ingenting missas och man åker på böter eller krav senare.

Vi kan börja med att kolla på de olika faktorer som avgör vilka kostnader som måste betalas:

När du ska skicka pengar utomlands för köp av ny bil så behöver du i samtliga fall växla dina svenska kronor för att ge dom värde i annat land. Traditionella banker använder då vanligtvis förhöjda kurser och dolda avgifter för att minimera sina risker – men också för att tjäna mer pengar.

Med andra ord, desto mera pengar du skickar, desto mera pengar förlorar du med en dålig valutakurs.

Kan man importera bil från Norge till Sverige?

För att importera en bil till Sverige behöver du en handling som visar att du är ägare till fordonet. Det kan vara en köpehandling, kvitto eller annan dokumentation som tydligt visar vem som är säljare och köpare, vad som har sålts och datum för försäljningen. Det är också viktigt att identifieringsnummer eller annan specifik information om fordonet finns med i dokumentationen. Så se till att du har en giltig köpehandling med alla nödvändiga uppgifter för att enkelt kunna importera din bil till Sverige. 

Läs vidare för att få veta mer om vad som krävs för att importera en bil till Sverige.  

Är det moms på varor från Norge?

Tullsvårigheter/problem uppmärksammas ofta i samband med tillfällig införsel av varor till exempelvis Norge, då norska tullregler generellt beskrivs vara förenade med mer administrativa bördor och fler avgifter än vad man är van vid.

Prioriterat av gränshinderrådet

Är det tull från Norge till Sverige?

För att deklarationen till Norge skall genomföras så snabbt och enkelt som möjligt, behöver du ha koll på vilka regler och vilken dokumentation som gäller för just dina varor.

Här kommer 5 viktiga punkter som hjälper dig att komma igång.

Hur mycket moms på bilar?

Grundregeln är att bilar som i huvudsak är lämpade för personbefordran inte medges avdrag för moms, medan lastbilar medges momsavdrag.

Kan man dra av moms på begagnad bil?

I vissa verksamheter finns det behov av bil för att arbetet ska fungera. Behovet av bil bör du tänka på när det är dags att starta företag. Du får vanligtvis dra av 50 procent av momsbeloppet när företaget hyr (leasar) en personbil. Men avdraget förutsätter att bilen körs minst 100 mil per år i en verksamhet som medför skattskyldighet eller rätt till återbetalning. Om en och samma körning med en leasad personbil avser två olika verksamhetsgrenar, varav endast ena är momspliktig, får endast de mil som kan hänföras till den momspliktiga verksamheten beaktas när man räknar 100 mil.

Momsen kan du dra av på alla driftskostnader om bilen är en anläggningstillgång. Dvs tillhör inventarierna i verksamheten. Eller om den har hyrts för användning i företaget. Det räcker med att bilen används delvis i företagets momspliktiga verksamhet. Du får dra av momsen på driftskostnader även när bilen används privat. Bland annat bensin, service, reparation, underhåll och besiktning eller test. Det är bra att känna till för dig som ska starta företag.

Vad blir skatten på importerad bil?

Beräkningen för fordon som beskattas efter hur mycket koldioxid de släpper ut består av två delar: ett grundbelopp (360 kronor per år) och en koldioxidkomponent. För dieselfordon tillkommer även bränslefaktor och miljötillägg. För dieselfordon med fordonsår 2018 eller senare och som tagits i trafik första gången 1 juli 2018 eller senare är bränslefaktorn utbytt mot ett bränsletillägg.

De flesta fordon som beskattas utifrån koldioxidutsläpp har ett värde för utsläppet registrerat i vägtrafikregistret. Värdet är uppmätt av fordonstillverkaren enligt gällande EU-regler. Om värdet för koldioxidutsläpp saknas i vägtrafikregistret, beräknas fordonsskatten efter skälig grund.

Vad kostar det att importera en bil till Sverige?

 • När du köper något inom EU är du alltid skyddad av EU:s gemensamma lagstiftning.

 • När du köper en ny bil i ett annat EU-land ska du betala momsen i Sverige. Köper du en begagnad bil i ett annat EU-land och privatimporterar den till Sverige ska du betala moms i landet du köper bilen.

Är Norge med i EU moms?

Här kan du läsa om vad du ska tänka på när du köper varor och tjänster från andra EU-länder.

Hur fungerar moms vid import?

Tullen och momsen (mervärdesskatten) är de mest allmänna skatter som betalas i samband med import.

Om du importerar varor som privatperson eller som enskild näringsidkare för eget privat bruk eller du är en annan aktör som inte är införd i registret över momsskyldiga i Finland tar Tullen hand om momsbeskattningen på import i samband med förtullningen. Ytterligare information om import för privatpersoner (tulli.fi)

Hur betalar man moms vid import privatperson?

 • Du är skyldig att betala tull och moms på varor som du beställer från länder utanför EU. Utöver det kan transportföretaget lägga på en avgift för att hantera ditt paket och göra din tulldeklaration.

 • Om du handlat från ett land utanför EU skyddas du inte alltid av EU:s konsumentlagstiftning. Om företaget vänder sig till svenska konsumenter gäller dock oftast svensk lagstiftning.

 • Har du en tvist med ett företag utanför EU som vänder sig till svenska konsumenter så kan eventuellt Allmänna reklamationsnämnden, ARN, pröva ditt ärende.

 • Tänk på att varor som är tillåtna att säljas i andra länder kan vara förbjudna i Sverige och att varor på nätet kan vara förfalskningar.

 • Konsumentlagstiftningen i Storbritannien är väldigt lik EU:s, men du behöver numera betala importmoms samt tullavgift för varor över 1700 kronor.

Kan man köpa bil utan moms?

Du får normalt inte dra av ingående moms vid inköp av personbil. Kostnader för olika tillval som görs i samband med bilköpet anses ingå i bilens inköpspris och omfattas också av avdragsförbudet. Du får däremot göra avdrag för ingående moms på inköp av personbil om du använder bilen för

Du får dra av 50 procent av den ingående momsen om du hyr (leasar) en personbil. För att du ska få göra avdrag krävs att bilen används i mer än ringa omfattning (mer än 100 mil per år) i momspliktig verksamhet. I övrigt finns inget krav på hur mycket bilen måste användas i verksamheten. Du får även dra av 50 procent av momsen om du korttidshyr en bil i samband med en tjänsteresa.

Om du köper en personbil innan hyrestiden gått ut så måste du betala alla leasingavgifter fram till hyrestiden går ut. Den moms som du betalar vid lösen av ett leasingkontrakt är moms på inköp av en personbil och inte på leasingavgiften. Du får därför inte göra avdrag för ingående moms när du löser ett leasingkontrakt, om det inte sker för sådan verksamhet där du har rätt till avdrag vid inköp av personbil.

Du får göra avdrag för hela momsen på hyra av personbil om du använder bilen för

Vilka bilar kan man dra hela momsen på?

Trängselskatt, förmåner, taxameter, delningsekonomi, körjournal, taxiverksamhet, fordonsskatt och varutransporter – det är många begrepp att hålla koll på i transportbranschen. Här guidar Per Granqvist och Jenny Persson från Skatteverket dig.

Det finns ungefär 40 000 företag inom transportbranschen. Dit räknas även taxi. Här är några saker som du som driver ett taxiföretag ska ha koll på.

 • Bilen ska ha en godkänd taxameter för att få användas i taxitrafik.
 • Bilen ska ha också en speciell registreringsskylt som visar att det är en taxi.
 • Du som bedriver taxiverksamhet ska föra över taxameterns uppgifter till redovisningscentralen. Det gör du trådlöst och digitalt.
 • Taxameterutrustningen och fastsättningen av den ska vara kontrollerad och plomberad.

Varför får man inte dra av moms på bil?

Som tidigare nämnts kan det uppstå många funderingar när man är i färd med att köpa en ny bil. Nedan försöker vi reda ut för några av de vanligaste frågorna relaterat till moms och bilköp:

Varför vill man inte köpa en importerad bil?

Kapitel 8 - Köpa en importerad bil i Sverige

InledningSom tidigare nämnt så är risken avsevärt mycket större att bli lurad vid köp av en importerad bil i Sverige än att importera den själv från Tyskland.