:

Kan man se vilka som är folkbokförda på en adress?

Innehållsförteckning:

 1. Kan man se vilka som är folkbokförda på en adress?
 2. Vad menas med folkbokföringsadress?
 3. Var är en person skriven?
 4. Måste man vara folkbokförd där man bor?
 5. Hur hittar man någons folkbokföringsadress?
 6. Kan man söka i folkbokföringen?
 7. Kan man vara folkbokförd på en adress och bo på en annan?
 8. Vad händer om man saknar folkbokföringsadress?
 9. Kan man vara folkbokförd på två ställen?
 10. Hur vet jag om någon är skriven på min adress?
 11. Kan man hitta personnummer på nätet?
 12. Hur hitta folkbokföringsadress?
 13. Hur kan man söka efter en person?
 14. Är det olagligt att vara skriven på en adress men inte bo där?
 15. Kan man bo i Sverige utan att vara folkbokförd?

Kan man se vilka som är folkbokförda på en adress?

Med tjänsten Visa folkbokförda på samma adress kan du göra det här:

 • Se vilka personer som är folkbokförda på samma adress som du själv.
 • Meddela oss om någon av personerna är felaktigt folkbokförd på din adress.

Lämna så mycket information som du kan eftersom det hjälper oss att snabbare rätta felet. Du behöver inte veta personnumret på den person som är felaktigt folkbokförd på din adress när du använder den här tjänsten. Genom att du använder tjänsten kan vi snabbt identifiera och åtgärda ett eventuellt fel. För att använda denna tjänst behöver du vara folkbokförd i Sverige, över 18 år och ha en e-legitimation. Om du inte har någon e-legitimation kan du använda den oinloggade tjänsten Meddela felaktig folkbokföring.

I tjänsten Visa folkbokförda på samma adress kan du se vilka personer som är folkbokförda på din egen adress och meddela oss om något är fel.

Vad menas med folkbokföringsadress?

När man blir svensk medborgare får man ett personnummer. De flesta individer i Sverige har fått det genom att man fötts i Sverige. De första sex/åtta siffrorna är födelsedatum, exempelvis 99-01-02 om man föddes 2:a januari 1999. Det skrivs år-månad-dag och följs av fyra siffror. Det är kombinationen av födelsedatumet tillsammans med de fyra sista siffrorna som gör personnumret individuellt. Fram till 1990 bestämdes de två första siffrorna i efter födelsedatumet av vart man föddes. Exempelvis hade Stockholms län 00-13 (mellan åren 1968-1989) och Gotlands län hade 32. Detta ändrades 1990 och fördelas efter dess slumpmässigt. Den tredje siffran anger kön på barnet och den fjärde, och sista siffran, är en kontrollsiffra. Detta gäller även personer som fötts efter 1990.

Din folkbokföringsadress är den adress där du är folkbokförd. Man uppger själv vilken adress det är och man kan själv ändra den, s.k. adressändring. Man ska registrera den adress som man huvudsakligen bor på. Det är exempelvis till denna adress man får sin myndighetspost, som deklarationen och det orange pensionskuvertet. Om man inte har registrerat en digital brevlåda, då skickas den mesta posten dit. Det är viktigt att uppdatera din folkbokföringsadress om du flyttar. Detta både för att du inte ska missa viktig post och så att inte nästa boende på din tidigare adress får din post.

Var är en person skriven?

Huvudregeln för var man ska vara skriven är enkel: där man bor där ska man vara folkbokförd. Men det finns gråzoner och ibland är det svårt att veta vad som gäller. Till exempel om du bor tillfälligt på en adress eller på grund av din livssituation bor på flera ställen. Nedan reder vi ut vad som gäller för olika situationer.

Ja det måste man. Huvudregeln är att du ska vara folkbokförd där du bor, alltså där du sover. Om man inte gör någon flyttanmälan eller inte bor på adressen som man har anmält, så kan det vara ett folkbokföringsbrott. Något som kan straffas med böter eller i värsta fall fängelse. Folkbokföringslagen skärptes i juli 2018, tidigare var det inte straffbart att skriva sig på en adress där man inte bor. Om du är osäker på var du ska vara folkbokförd ska du alltid vända dig till Skatteverket för stöd.

Måste man vara folkbokförd där man bor?

Grundregeln att utgå ifrån när det kommer till folkbokföring är att du ska vara folkbokförd där du är bosatt. Du anses vara bosatt där du regelbundet sover.

I Folkbokföringslagen går det att läsa mer om vilka undantag som finns och mer exakt hur begreppet definieras. Utgångspunkten är däremot att utgå ifrån var du faktiskt bor. Det spelar ingen roll hur du bor, exempelvis om du är inneboende.

Tänk på! Du ska vara folkbokförd där du bor, oavsett om det är du själv som äger bostaden eller inte.

Om du tänker flytta gör du en flyttanmälan för att ändra din folkbokföringsadress. Flyttanmälan görs hos Skatteverket.

Det går även att göra en flyttanmälan på Adressändring.se, men det gäller endast postförsändelser, alltså att din post skickas till ditt nya boende.

I samband med adressändringen får du en blankett som du skickar in till Skatteverket, som är grunden för ditt byte av folkbokföringsadress. Att byta folkbokföringsadress är kostnadsfritt, men för vissa nödvändiga tilläggstjänster kan du få betala en mindre summa.

Hur hittar man någons folkbokföringsadress?

Personer: 0 st Företag: 0 st

Skriv in din sökning i fältet ovan. Exempel på sånt du kan söka på är: namn, företag, telefon, adress mm.

Kan man söka i folkbokföringen?

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag kommer att gå igenom hur man kan gå tillväga för att söka efter en person, och ge råd om vad du kan göra nu.

Hur gör man för att söka efter en person?

Kan man vara folkbokförd på en adress och bo på en annan?

Grundregeln att utgå ifrån när det kommer till folkbokföring är att du ska vara folkbokförd där du är bosatt. Du anses vara bosatt där du regelbundet sover.

I Folkbokföringslagen går det att läsa mer om vilka undantag som finns och mer exakt hur begreppet definieras. Utgångspunkten är däremot att utgå ifrån var du faktiskt bor. Det spelar ingen roll hur du bor, exempelvis om du är inneboende.

Tänk på! Du ska vara folkbokförd där du bor, oavsett om det är du själv som äger bostaden eller inte.

Om du tänker flytta gör du en flyttanmälan för att ändra din folkbokföringsadress. Flyttanmälan görs hos Skatteverket.

Det går även att göra en flyttanmälan på Adressändring.se, men det gäller endast postförsändelser, alltså att din post skickas till ditt nya boende.

I samband med adressändringen får du en blankett som du skickar in till Skatteverket, som är grunden för ditt byte av folkbokföringsadress. Att byta folkbokföringsadress är kostnadsfritt, men för vissa nödvändiga tilläggstjänster kan du få betala en mindre summa.

Vad händer om man saknar folkbokföringsadress?

Flytta isär, skilja sig & separera

Jag och min f.d sambo har separerat och han har flyttat ut från hyresrätten som står i mitt namn. Han vägrar dock att folkbokföra sig där han numera bor och som jag förstår det har sin dygnsvila sedan 1 år tillbaka. Vi samäger en fritidsfastighet och han önskar att jag köper ut honom till halva marknadsvärdet. Jag har ställt mig positiv till detta under lång tid, men under förutsättning att han först folkbokför sig på den adress han verkligen bor på (dvs inte i samma lgh som jag). Vilket vi var överens om. Nu har han anlitat en jurist som skrivit ett brev till mig att min fd sambo vill komma ur ägandet av frititshusfastigheten och vill ha halva marknadsvärdet, annars kommer han ansöka om en god man och som då får i uppdrag att sälja fastigheten på den öppna marknaden, vilket jag absolut inte vill. Och som jag förstår det vill inte min fd sambo det heller, utan att vi sköter detta själva. Vad har jag för rättigheter? Kan jag "kräva" att han ska folkbokföra sig där han faktiskt bor, innan jag går med på att köpa ut honom från fritidshuset? Det är jag som stått för alla kostnader gällande fritidshuset de senaste åren, har jag rätt av räkna av dessa? Huset har stort behov av renovering, kan man ta hänsyn till det? Om jag tvingas svara hans jurist enligt det brev jag fått, där han skriver att jag måste lämna besked innan 17/12, kan det räcka att jag svarar att jag mottagit brev och att min fd sambo har brutit vår överenskommelse, och att jag troligtvis måste anlita ett eget juridiskt ombud. Jag måste få mer tid att se över ekonomi osv än bara en vecka, och nu är det dessutom julhelg. Kan min fd sambo göra anspråk på hyreslägenheten (eftersom han fortfarande är skriven där), trots att han flyttat ut, samt inte betalat något gällande den på flera år?

Kan man vara folkbokförd på två ställen?

Om du är under 18 år och flyttar till Sverige med dina föräldrar gäller samma regler om folkbokföring som för vuxna.

Om du inte har fyllt 18 år och ska flytta till Sverige utan dina föräldrar ska du besöka Skatteverkets servicekontor för att folkbokföra dig. Om du ska flytta till en person i Sverige ska den personen följa med till servicekontoret.

För att folkbokföra dig i Sverige ska du ha för avsikt att bo i Sverige i minst ett år. Det är viktigt att du tar med dig ett giltigt pass eller ett nationellt id-kort i original. Om du är under 16 år ska din förmyndare vara med vid anmälan om inflyttning i Sverige. Annars måste du ta med dig ett personligt brev från dina föräldrar/förmyndare. Brevet ska innehålla deras kontaktuppgifter och de ska skriva att de godkänner att du flyttar från det andra nordiska landet till Sverige.

Hur vet jag om någon är skriven på min adress?

Huvudregeln för var man ska vara skriven är enkel: där man bor där ska man vara folkbokförd. Men det finns gråzoner och ibland är det svårt att veta vad som gäller. Till exempel om du bor tillfälligt på en adress eller på grund av din livssituation bor på flera ställen. Nedan reder vi ut vad som gäller för olika situationer.

Ja det måste man. Huvudregeln är att du ska vara folkbokförd där du bor, alltså där du sover. Om man inte gör någon flyttanmälan eller inte bor på adressen som man har anmält, så kan det vara ett folkbokföringsbrott. Något som kan straffas med böter eller i värsta fall fängelse. Folkbokföringslagen skärptes i juli 2018, tidigare var det inte straffbart att skriva sig på en adress där man inte bor. Om du är osäker på var du ska vara folkbokförd ska du alltid vända dig till Skatteverket för stöd.

Kan man hitta personnummer på nätet?

none id="readability-page-1" class="page">

Klicka på Avancerad sök i sökfältet och ange önskade sökurval. Följande sökurval finns:

Hur hitta folkbokföringsadress?

none id="readability-page-1" class="page">

Klicka på Avancerad sök i sökfältet och ange önskade sökurval. Följande sökurval finns:

Hur kan man söka efter en person?

Start / Våra tjänster / Personsökning

Tjänsten erbjuder direktåtkomst till SPAR för att aktualisera, komplettera och kontrollera personuppgifter.

Är det olagligt att vara skriven på en adress men inte bo där?

Grundregeln att utgå ifrån när det kommer till folkbokföring är att du ska vara folkbokförd där du är bosatt. Du anses vara bosatt där du regelbundet sover.

I Folkbokföringslagen går det att läsa mer om vilka undantag som finns och mer exakt hur begreppet definieras. Utgångspunkten är däremot att utgå ifrån var du faktiskt bor. Det spelar ingen roll hur du bor, exempelvis om du är inneboende.

Tänk på! Du ska vara folkbokförd där du bor, oavsett om det är du själv som äger bostaden eller inte.

Om du tänker flytta gör du en flyttanmälan för att ändra din folkbokföringsadress. Flyttanmälan görs hos Skatteverket.

Det går även att göra en flyttanmälan på Adressändring.se, men det gäller endast postförsändelser, alltså att din post skickas till ditt nya boende.

I samband med adressändringen får du en blankett som du skickar in till Skatteverket, som är grunden för ditt byte av folkbokföringsadress. Att byta folkbokföringsadress är kostnadsfritt, men för vissa nödvändiga tilläggstjänster kan du få betala en mindre summa.

Kan man bo i Sverige utan att vara folkbokförd?

Grundregeln att utgå ifrån när det kommer till folkbokföring är att du ska vara folkbokförd där du är bosatt. Du anses vara bosatt där du regelbundet sover.

I Folkbokföringslagen går det att läsa mer om vilka undantag som finns och mer exakt hur begreppet definieras. Utgångspunkten är däremot att utgå ifrån var du faktiskt bor. Det spelar ingen roll hur du bor, exempelvis om du är inneboende.

Tänk på! Du ska vara folkbokförd där du bor, oavsett om det är du själv som äger bostaden eller inte.

Om du tänker flytta gör du en flyttanmälan för att ändra din folkbokföringsadress. Flyttanmälan görs hos Skatteverket.

Det går även att göra en flyttanmälan på Adressändring.se, men det gäller endast postförsändelser, alltså att din post skickas till ditt nya boende.

I samband med adressändringen får du en blankett som du skickar in till Skatteverket, som är grunden för ditt byte av folkbokföringsadress. Att byta folkbokföringsadress är kostnadsfritt, men för vissa nödvändiga tilläggstjänster kan du få betala en mindre summa.