:

Vad är fasta utgift?

Innehållsförteckning:

 1. Vad är fasta utgift?
 2. Vad är det för skillnad mellan fasta och rörliga utgifter?
 3. Hur räknar man ut fasta kostnader?
 4. Vad är fasta inkomster?
 5. Hur fungerar fasta?
 6. Hur går det till att fasta?
 7. Vilka utgifter är rörliga?
 8. Är drivmedel en fast kostnad?
 9. Är personalkostnader fasta kostnader?
 10. Vilka är hushållets fasta utgifter?
 11. Vilka får fasta?
 12. Vad är fördelarna med fasta?
 13. Vad är syftet med att fasta?
 14. Är direkta kostnader rörliga?
 15. Vilket bränsle är dyrast?

Vad är fasta utgift?

Innan man startar upp sin verksamhet är det viktigt att man noggrant går igenom vilka kostnader som företaget kommer att ha. Se regelbundet över utgifterna och var noggrann med att du får det du betalar för.

I samband med igångsättning av ett företag krävs ofta en hel del inköp. I en hästverksamhet kan det innebära inköp av hästar. Att köpa häst är inte en helt enkel procedur. Valet av häst varierar mycket med vilken verksamhet företaget kommer att bedriva.

Vad är det för skillnad mellan fasta och rörliga utgifter?

En kostnad är en periodiserad utgift, det vill säga en utgift som redovisas i den period den förbrukas. Ett annat sätt att definiera en kostnad är att beskriva det som att det är värdet av förbrukade resurser under en period.

Vissa resurser förbrukas relativt omgående, medan andra förbrukas i långsammare takt. Resurser som förbrukas långsamt kan vara maskiner, byggnader och bilar. Oftast kan den period som resursen förbrukas under gälla ett år och beräknas då utifrån anskaffningsvärdet.

De kostnader som inkluderas i produktkalkylering kallas för kalkylmässiga kostnader och kostnader som förekommer i den externa redovisningen kallas för bokföringsmässiga kostnader. De bokföringsmässiga kostnaderna skiljer sig från de kostnader som tas upp i den interna redovisningen, eftersom den externa redovisningen styrs av lagar och rekommendationer som ska följas.

 Relaterad läsning: Bokföring – allt du (någonsin) behöver veta om att bokföra

Ofta överensstämmer de bokföringsmässiga och kalkylmässiga kostnaderna. I de fall då de inte gör det kallas de för bokföringsmässiga merkostnader, alltså de kostnader som endast kan finnas i den externa redovisningen, och kalkylmässiga merkostnader, alltså de kostnader som endast finns i kalkyleringen. Dessa kan särskiljas genom att titta på urval, värdering och periodisering. Urvalet är de kostnader som ska tas med, värderingen är hur dessa kostnader ska värderas och periodisering är behandlingen av poster i en bestämd tidsdimension.

Hur räknar man ut fasta kostnader?

Naturligtvis påverkas de flesta fasta kostnader vid större volymförändringar. 

Man brukar skilja på tre olika typer av rörliga kostnader: 

Vad är fasta inkomster?

I myndighetens beräkning av hushållskostnader ingår en rad produkter: mat, el, kläder, hygienartiklar, möbler, städartiklar, tv och telefon med mera.

Det finns flera stora kostnader som myndigheten inte tar med: boende, resor till och från arbetet, semesterresor eller semesterboenden, tandvård och medicinkostnader. Det är viktigt att känna till när du använder dig av de beräknade kostnaderna för hushåll, oavsett om du gör en budget för din egen familj eller om du arbetar med ekonomiskt stöd eller beräknar låneutrymmet för den som söker lån. 

Beräkningarna ska ses som ungefärliga kostnader och vanligtvis brukar det inte vara så stora förändringar från år till år. Flera oväntade händelser inträffade i vår omvärld under 2022 som har påverkat priserna för bland annat mat, drivmedel och el kraftigt. Beräkningarna för 2022 togs fram innan dessa händelser ägde rum och siffrorna för 2022 blev därför snabbt inaktuella. Det gör att prognosen för 2023 visar en stor kostnadsökning för framför allt mat och el jämfört med 2022 års siffror. Du som använder beräkningarna kan behöva justera siffrorna om ytterligare händelser inträffar under 2023 som påverkar kostnadsläget.

Hur fungerar fasta?

Periodisk fasta innebär att äta sitt dagsbehov av kalorier under en begränsad del av dygnets timmar. PF handlar inte om att skippa frukosten för att du inte är sugen på morgonen eller lunchen för att du inte hade tid att äta på jobbet. Periodisk fasta är mer strukturerat än så. Metoden grundar sig i att göra medvetna val om sina faste- och ätfönster (mer om det längre ner).

Principen med periodisk fasta är att öka tiden då kroppen förbrukar energi istället för att lagra energi. Med PF får du en metabol fördel av se till att kroppen är i stadiet energiförbrukning längre än i stadiet energilagring.

Att utöva periodisk fasta är som att återgå till de ätvanor som våra kroppar utvecklades till under dess evolution. Våra förfäders brist på mat i perioder skapade ett ätbeteende som liknar den fasta vi forcerar med intermittent fasting.

I många kulturer är det vanligt med fasta för religiösa motiv. Andra gör det för att de mår bättre och känner sig sundare av det.

För många kan det dock vara tungt att fasta flera dagar i sträck. Det påverkar din energinivå och kan vara svårt att hålla fast vid.

Med periodisk fasta är det inte alls lika jobbigt. Det är ett populärt sätt att reglera sina matvanor, eventuellt gå ner i vikt och även få bättre hälsa.

Upplägg kring periodisk fasta kan se lite olika ut. Till att börja med så tänker du igenom hur många timmar du vill fasta. Det vanligaste är 16:8, det vill säga 16 timmars fasta som följs av åtta timmar där du kan äta.

16:8 är enklast att följa ur en social synvinkel. Du kan äta både lunch och middag med kollegorna eller familjen. Sedan kan du gå och lägga dig utan att vara hungrig.

Men det finns också andra varianter som kanske passar ditt schema och personlighet bättre.

Det är ett vetenskapligt faktum att kvinnor och män är olika. Inte bara på utsidan, men även hur våra kroppar fungerar. Ofta handlar det om hormoner och hur de påverkar oss. Det är inte alltid dramatiska skillnader, men i alla fall.

Det kan även påverka resultaten av periodisk fasta. Ibland kan det ta lite längre tid för kvinnor att märka någon skillnad.

Om du fastar tillsammans med en manlig partner eller vän, kanske han går ner i vikt snabbare eller upplever en högre energinivå före dig som kvinna. Efter en månad eller två så brukar män och kvinnor ligga lika.

En del tycker det är jobbigt att inte kunna äta frukost, alternativt middag som vanligt. Perioden då du får äta är ju ganska begränsad, så någon måltid behöver du avstå ifrån.

För vissa kan det påverka energinivån, i alla fall till en början. De får yrsel eller huvudvärk och har svårt för att koncentrera sig. När blodsockerhalten sjunker är det lätt att bli irriterad eller arg.

Det kan även hända att sömnen påverkas, många sover inte lika gott när de börjar med periodisk fasta.

Hur går det till att fasta?

 • Hur fungerar periodisk fasta?
  • Vad går det ut på?
  • Kroppen förbränner fett till energi
  • Jämnare blodsocker ger trevligare humör
 • Periodisk fasta innebär regelbundna mattider och ätfönster
 • Olika sätt att fasta – anpassa ditt ätfönster
  • Är 16:8 bra?
  • Vad är 18:6, 14:10 och 20:4?
  • 5:2-dieten
 • Rekommenderade ätfönster
  • Kom ihåg att lyssna på kroppen
  • Vad du äter gör skillnad
 • Vilka hälsofördelar finns?
  • Periodisk fasta ger hälsovinster
  • Konstant ätande ger motsatt effekt
 • Gå ner i vikt med periodisk fasta
  • Om du vill hålla vikten
 • Vad är blå zoner?
  • Man äter olika mat i olika blå zoner
  • En typ av periodisk fasta
  • Klarar sig på få kalorier
  • Även forskare fastar för hälsans skull
 • Vad får jag äta per dag?
  • Ett tips för att klara fastan
 • Måste jag fasta varje dag?
  • Du kan fasta ett par gånger i veckan
  • Du kan äta olika mycket var och varannan dag
 • Hur kommer man igång med periodisk fasta?
  • 4 tips för att komma igång med periodisk fasta
  • 4 tips för att lyckas med din fasta
  • Vad du äter påverkar också hur du mår
 • Fastehärmande 5-dagars kur med Food Pharmacy

Låt oss ta det från början. Värt att inledningsvis nämna är att forskningen skiljer på periodisk fasta och intermittent fasta, där den fasta vi beskriver i denna artikel egentligen faller under intermittent. Men för att inte röra till det använder vi begreppet periodisk fasta, för det är ju så vi säger i vardagligt tal.

Forskning visar att periodisk fasta gör dig fokuserad. Hjärnan ökar nämligen produktionen av sin egen tillväxtfaktor, som i sin tur bildar synapser som bidrar till att skydda hjärnans celler. Det gör att du får mer energi och mår bättre.

Grunden i periodisk fasta är att ha så kallade ätfönster. Ett ätfönster innebär helt enkelt de timmar under dygnet som du får äta.

Den vanligaste metoden är 16:8, det innebär 16 timmar fasta och åtta timmar ätfönster. Du äter alltså under åtta timmar och fastar under resten av dygnet. Givetvis kan du anpassa ditt ätfönster, men mer om det längre ner.

För bästa resultat ska du äta ditt huvudmål vid samma tid varje dag och försöka hålla en näringsrik kost. Om du det sista du äter innan du kliver på 16 timmars fasta är pizza, pasta och kanelbullar finns det risk att dina goda bakterier utsätts för svält.

Vilka utgifter är rörliga?

När du fått koll på dina inkomster är nästa steg är att gå igenom alla utgifter du har en genomsnittlig månad. Plocka fram kontoutdrag och om det behövs kvitton för några månader tillbaka. Genom att gå igenom dina tidigare utgifter får du god bild av var dina pengar tar vägen och hur mycket du lägger på olika saker. Om du känner att du har dålig koll på vart pengar tar vägen kan det vara klokt att använda ett kredit- eller betalkort till alla inköp. Då kan du se alla dina inköp på kontoutdraget eller kortfakturan.

Är drivmedel en fast kostnad?

Till fasta kostnader räknas t.ex. hyra, försäkring, avskrivning på anläggningstillgångar och fastighetsskatt. Den uppräkning av fasta kostnader som finns i förordningen om omställningsstöd är uttömmande.

Ett företag har rätt till omställningsstöd för en viss del av sina fasta kostnader för mars–april 2020 om villkoren i 4 § FOM är uppfyllda (se Grundläggande förutsättningar för rätt till stöd). För att underlätta för de företag som ansöker om omställningsstödet har en uttömmande uppräkning gjorts i förordningen av vilka kostnader som ska anses utgöra fasta kostnader (10 § FOM).

Är personalkostnader fasta kostnader?

Rörliga kostnader förändras med verksamhetsvolymen, till exempel när den producerade mängden ökar eller minskar.

En kostnad i ett företag är en periodiserad utgift. En kostnad uppkommer när man förbrukar resurser, en utgift uppkommer vid anskaffningstillfället och en utbetalning uppkommer vid själva betalningstillfället. Kostnader kan delas upp i olika typer, till exempel kalkylmässiga och bokföringsmässiga kostnader, sär- och samkostnader, indirekta och direkta kostnader och rörliga och fasta kostnader.

Vilka är hushållets fasta utgifter?

Lön och pension är de två vanligaste inkomstkällorna. Men det kan givetvis röra sig även om andra källor. Alla pengar som kommer in räknas, vare sig det är fasta inkomster som lön och barnbidrag eller en tillfällig inkomst från en försäljning eller liknande.

Boendekostnaden är i de flesta människors fall den största utgiften för hushållet. Det här gäller både om du hyr bostad eller äger din egen bostad, även om kostnaderna kan se lite olika ut.

Hyran för en lägenhet du hyr i förstahand kan baseras på läge, storlek, produktionsår med mera. Väljer du att bo i en storstad kommer hyran att vara högre än i en småstad till exempel. Nyare byggnader med högre standard är i regel dyrare än äldre lägenheter. Hyr du din lägenhet i andrahand kan hyran komma att gå upp ytterligare.

Äger du istället ditt boende så är det andra parametrar, som lånekostnad och avgift till bostadsrättsföreningen, som påverkar boendekostnaden. Vid en högt belånad bostad blir amorteringskostnaden varje månad hög. Räntan på lånet kan höjas eller sänkas beroende på omvärldsläget. Och föreningens avgift beror på hur ekonomin för föreningen ser ut.

Vilka får fasta?

Ramadan är den nionde månaden i det islamiska året. Det var under månaden Ramadan som profeten Muhammed (saws) tog emot Koranen från Allah (swt)*. Därför är Ramadan en mycket viktig månad för muslimer.

Under Ramadan fastar muslimer varje dag från gryningen (tiden före fajr) till solnedgången (Maghrib). Fasta betyder att man får inte äta eller dricka något från gryningen tills det att solen går ner på kvällen. Man börjar fastan genom att vakna tidigt på morgonen före gryningen och äta ett mål som kallas Suhoor. Sedan äter man och dricker inget från gryningen och tills solen har gått ner på kvällen. Då är det dags att bryta fastan och äta igen. Det mål som man äter då kallas Iftar.

Vad är fördelarna med fasta?

Fasta är en av de äldsta metoderna i världen och har använts i tusentals år av hälsoskäl och religiösa skäl. Under tiden har det blivit en ny hälsotrend att avstå från mat vid vissa tidpunkter. Det finns olika typer av fasta, från kortvarig kalorirestriktion (12-24 timmar) till längre fastor. Men alla typer har en sak gemensamt: kroppen berövas mat under tillräckligt lång tid för att ändra sin ämnesomsättning. I stället för att förbränna glukos för att förse cellerna med näring förbränner kroppen fett för att producera ketoner. Detta förändrar den biokemiska funktionen hos våra celler. Många tidigare kost- och näringstrender har fokuserat på vad man bör äta. Så kallad terapeutisk fasta, till exempel, tillåter endast vätskor som te, grönsaksbuljong eller utspädd juice under en viss tidsperiod, medan alkalisk fasta endast tillåter frukt och grönsaker.

Intermittent fasta (även känt som intervallfasta) fokuserar mindre på vad du äter och mer på NÄR du ska äta. Det innebär att du intar kalorier under kortare, väldefinierade tidsperioder. Grundtanken med intermittent fasta är att begränsa matintaget till en viss tidsperiod och att undvika att äta utanför denna period, samtidigt som man bibehåller tillräckliga näringsnivåer. I verkligheten kan de som praktiserar periodisk fasta äta vad de vill, inom rimliga gränser. Det är inte nödvändigt att avstå från något, men ätandet måste ske med måtta och med ett specifikt syfte.

Vad är syftet med att fasta?

Fråga: Jag vet att en del kristna brukar fasta. Vad har fastan för grund i den kristna tron och vad får man äta och dricka när man fastar? (G.E.)

Svar: Att fasta är detsamma som att frivilligt, av religiösa, etiska eller hälsomässiga skäl, avstå från mat (ibland bara viss sorts mat, ibland även dryck) under en viss tid, längre tid än man normalt gör mellan måltiderna. Fasta har funnits inom många religioner. I flera av de antika mysteriereligionerna utgjorde fastan en förberedelse till mötet med gudomen. På många håll har fastan upptäckts som väg till visioner och andra extatiska upplevelser. Genom fastan menade man sig komma i besittning av magiska krafter. På så sätt blev fastan en form av skydd mot onda andar. Bruket att fasta i ett hem där någon dött hade troligen sitt ursprung i föreställningen att man på det viset undvek att onda andar tog sig in i den dödes anhöriga i samband med att de åt.

Är direkta kostnader rörliga?

Direkta kostnader är sådana kostnader som kan hänföras till det specifika projektet. Exempel på direkta kostnader är lönekostnad inklusive lönekostnadspålägg för ansvarig forskare, projektdeltagare, lokaler, resor och material.

Vilket bränsle är dyrast?

Publicerad: 29 jul 2015, kl 10:43

Att drivmedelspriser skiljer sig världen över är inte direkt förvånande. Denna lista visar på skillnader uppåt drygt sexton kronor per liter.