:

Får vem som helst köra min förmånsbil?

Innehållsförteckning:

 1. Får vem som helst köra min förmånsbil?
 2. Kan man ha förmånsbil utan att köra i tjänsten?
 3. Får man köra en företagsbil privat?
 4. Vilka regler gäller för förmånsbil?
 5. Är det värt att ha förmånsbil 2023?
 6. Får någon annan köra min Leasingbil?
 7. Kan man ha förmånsbil utan att ta ut lön?
 8. Får man köra hem med firmabil?
 9. Är det värt att ha förmånsbil?
 10. Är det lönt att ha förmånsbil?
 11. Vem blir straffad om jag lånar ut min bil?
 12. Vem får köra min bil?
 13. När lönar det sig att ha förmånsbil?
 14. Måste man ha körjournal på förmånsbil?
 15. Får någon under 25 köra min bil?
 16. Vad är En förmånsbil?
 17. Vad är fördelarna med förmånsbil?
 18. Hur räknar du ut drivmedelförmånsvärdet i En förmånsbil?

Får vem som helst köra min förmånsbil?

 • Anställda: Förmånsbilar erbjuds oftast som en del av förmåner till anställda. Det innebär att de anställda som har tillgång till en förmånsbil har rätt att köra den både för arbets- och privatbruk, enligt arbetsgivarens riktlinjer.
 • Hushållsmedlemmar: I vissa fall kan även hushållsmedlemmar till den anställda ha rätt att köra förmånsbilen. Detta kan variera beroende på lagar och arbetsgivarens policy.
 • Kan man ha förmånsbil utan att köra i tjänsten?

  Om arbetsgivaren låter dig använda en tjänstebil privat kallas det förmånsbil.  Att du själv får använda bilen privat räknas som en förmån och du som förare betalar inkomstskatt för förmånen. Håll reda på hur mycket du kör i tjänsten och privat. Tänk på att reglera i avtal vad som ska gälla om du får använda tjänstebilen även för privat bruk.

  Arbetsgivaren är ytterst ansvarig för din arbetsmiljö när du använder bilen i tjänsten.

  Får man köra en företagsbil privat?

  En företagsbil kan underlätta många moment i arbetslivet, både för företaget och för dig som är anställd.  

  Under 2018 fanns det cirka 300 000 tjänstebilar registrerade i Sverige. Det är många som anser att tjänstebilen är en nödvändighet för att klara jobbet och hålla kontakten med kunder såväl som leverantörer.

  Vilka regler gäller för förmånsbil?

  Extrautrustning som inte finns i grundmodellen läggs till nybilspriset, däremot inte alkolås, mobiltelefon eller handikapputrustning. Ej heller om man har fri parkering för tjänstebil på arbetsplatsen.

  Bensintillägg tillkommer med 120 % av bensinkostnaden för de privatresor som betalas av arbetsgivaren. Om inte antalet mil i tjänsten kan visas, kan bilens totala körsträcka ses som privatkörning. Procentsatsen, 120, har införts av praktiska skäl då hänsyn har tagits till att fakturan kommer med en månads förskjutning.

  På kontrolluppgiften ska antalet tjänstemil anges. Även om man själv står för bensinkostnaderna, bör det finnas noteringar om resorna.

  Lyxbilstillägg blir det om bilpriset överstiger 7,5 prisbasbelopp med 11 % av den del av nybilspriset som överstiger denna gräns.

  Sexårsbilar värderas efter verkligt nybilspris inkl extrautrustning, men alltid lägst fyra prisbasbelopp.

  Miljöbilar, sk miljöanpassade bilar, får ett lägre förmånsvärde då priset får beräknas på närmast jämförbara bil som inte har miljöanpassad teknik. Dessutom minskas värdet med ytterligare 40 % om det är en el- eller laddhybridbil. Men den nedsättningen får dock inte överstiga 16 000 kr per år respektive 10 000 kr (fr o m 2017). Arbetsgivaren behöver inte ansöka om nedsättning av förmånsvärdet utan kan själv sätta ned värdet för sådana bilar. Se råd och rättsfall nedan.

  Är det värt att ha förmånsbil 2023?

  Förmånsvärde är enkelt förklarat ett värde som en anställd får i förmån av sin arbetsgivare. Det kan exempelvis vara en bil, friskvård, mobiltelefon eller något annat som den anställde får istället för pengar.

  Har du en förmånsbil så ägs eller leasas bilen av din arbetsgivare men du får använda den även privat. Detta räknas då som en förmån och därför behöver du betala skatt. Betalar företaget även kostnader för bensin ska även detta förmånsbeskattas.

  Förmånsvärdet på en bil baseras bland annat på följande faktorer:

  • Vad bilen kostar som ny
  • Om bilen har någon extrautrustning
  • Om det är en elbil
  • Om du som anställd kör mer än 3 000 mil i tjänsten
  • Fordonsskatt

  Får någon annan köra min Leasingbil?

  Innehåll på Leaseonline

  www.leaseonline.se innehåller information om Leaseonlines produkter och tjänster samt information om produkter och tjänster från olika samarbetspartners. De produkter som beskrivs på denna webbplats gäller endast vid försäljning från auktoriserade bilåterförsäljare i Sverige.

  Kan man ha förmånsbil utan att ta ut lön?

  Hej,

  Har ett AB där jag varit verksam inom senaste 7 åren. Där har jag bl.a. en förmånsbil där det återstår ca: 10 månader på leasingperioden. Nu har jag precis tagit anställning i ett annat bolag och beställt en ny förmånsbil men leveranstiderna är ganska långa.

  Får man köra hem med firmabil?

  Kan vägen till jobbet ses som arbetstid? I regel inte, enligt det så kallade Tyco-målet som nyligen har avgjorts. Men det är skillnad på om du "ska" eller "får" ta bilen till jobbet.

  Fackligt 25 februari 2020 kl 10:06

  Är det värt att ha förmånsbil?

  Som rubriken lyder, varför väljer inte fler äldre bilar från säg 2021 när de väljer en förmånsbil via företaget? Jag kollar på skatteverkets egna uträkningar, och det är mkt billigare med en bil från säg 2021 vs en ny från 2023. Ta tex en valfri Volvo från 2021 med hybrid, mot en i 2022/2023, skillnaden blir rätt stor.

  5 mar

  Är det lönt att ha förmånsbil?

  För arbetsgivaren är förmånsbil ett sätt att ge personal som åker mycket bil i jobbet, till exempel säljare eller konsulter, en möjlighet att slippa slita på den privata bilen. För andra personalgrupper är förmånsbil inte lika vanligt.

  Förmånsbil är en löneförmån som den anställde ska betala skatt på.

  Förmånsbilen gör att den anställde får möjlighet att använda en ofta helt ny bil både i jobbet och privat till en fast månadskostnad. Ofta står arbetsgivaren för saker som service och besiktning vilket innebär att den anställde slipper oförutsedda extrakostnader.

  Nu är det enkelt att rapportera milersättning för resor i tjänsten! Koppla MyBusiness till din elektroniska körjournal!

  Vem blir straffad om jag lånar ut min bil?

  Vem riskerar straffpåföljd om man lånar ut sin bil till en kompis som inte har körkort?

  Om du låter en kompis som du vet saknar körkort köra din bil så riskerar ni båda straffpåföljd. Din kompis gör sig skyldig till olovlig körning genom att köra din bil utan körkort och du gör dig skyldig till tillåtande av olovlig körning genom att medvetet låta en person utan körkort köra din bil.

  Vem får köra min bil?

  Försäkringsbolag som Trygg Hansa, If, Folksam och Hedvig har villkor som tillåter enstaka utlåningstillfällen. Kravet är att detta sker utan ersättning, samt att det endast gäller under en begränsad period.

  När lönar det sig att ha förmånsbil?

  Senast förra veckan fick jag frågan från en företagare som stod i begrepp att köpa ny bil. Hon ville veta vad som skulle vara mest fördelaktigast. Att köpa bilen privat eller i företaget? En enkel fråga kan tyckas men där det inte alltid finns ett enkelt svar. Som med mycket annat finns det flera saker att ta hänsyn till. Med privatbil betalar du själv alla kostnader förknippat med bilen privat. Det vill säga inköp av bilen, skatt, försäkring och reparation och underhåll. Med tjänstebil är det företaget som köper eller leasar bilen och som också står för alla kostnader förknippat med den. Tjänstebilen används uteslutande för körning i tjänsten men om du använder tjänstebilen även för privat körning, mer än tio tillfällen per år eller mer än 100 mil, ska du förmånsbeskattas. Därmed blir tjänstebilen en förmånsbil.

  Drivmedlet för förmånsbilen kan du välja att betala privat och då får du ta ut milersättning för de mil du kör i tjänsten. Det andra alternativet är att företaget betalar allt drivmedel men då ska du också förmånsbeskattas med 120% av marknadsvärdet av drivmedlet för de mil du kör privat. Detta avskräcker många och de väljer istället att själv betala drivmedlet och ta ut milersättning för de mil de kör i tjänsten. Om förmånsbil eller privatbil är mest fördelaktigt för just dig beror bland annat på vilken bil det är och hur många mil du kör privat och i företaget. Det är svårt att säga ett exakt milantal när de olika alternativen är mest fördelaktiga, men generellt kan man säga att ju mer du kör desto mer fördelaktigt är det med förmånsbil. Tanken med förmånsbeskattning är att det ska vara kostnadsneutralt om man kör ”normalt” antal mil (ca 1500 mil totalt) per år. Det vill säga att det ska kosta lika mycket om du väljer privatbil eller förmånsbil. Införandet av Bonus Malus under 2018 gör också att fordonsskatten numera räknas in när man beräknar förmånsvärdet. Dock gäller det bara bilar som registrerats efter 1 juli 2018.

  Måste man ha körjournal på förmånsbil?

  Då är det viktigt att ha en körjournal. När du använder tjänstebilen för privat bruk kallas det förmånsbil, vilket är en skattepliktig förmån. Med hjälp av en körjournal kan du visa när bilen använts för tjänstekörning och privatkörning. I lagen finns inget krav på körjournal. Men enligt praxis är körjournalen ett viktigt bevismedel vid Skatteverkets bedömning av bilförmån och drivmedelsförmån.Ett bra sätt att visa att anställda använder sin arbetsgivares bil främst i tjänsten och väldigt lite privat är att föra en noggrann körjournal. Det innebär att den som använder bilen ska anteckna alla resor med bilen på ett detaljerat sätt. En körjournal kan föras på papper, i dator eller så kan den anställda använda en elektronisk körjournal som kopplas in i bilen och registrerar alla körningar automatiskt.

  Får någon under 25 köra min bil?

  Till senaste kommentaren

  Måste jag teckna en annan försäkring om jag lånar ut bilen till mitt barn som är 18 år? Eller blir det helt enkelt en dyrare självrisk?

  Vad är En förmånsbil?

  • En förmånsbil är en bil som tillhandahålls av arbetsgivaren och som den anställde får använda både i jobbet och privat. Många blandar ihop det med tjänstebilar, men den stora skillnaden är att en tjänstebil i princip aldrig får användas privat, inte ens för att köra till och från jobbet.

  Vad är fördelarna med förmånsbil?

  • Vad är fördelarna med förmånsbil? Förmånsbilen gör att den anställde får möjlighet att använda en ofta helt ny bil både i jobbet och privat till en fast månadskostnad. Ofta står arbetsgivaren för saker som service och besiktning vilket innebär att den anställde slipper oförutsedda extrakostnader.

  Hur räknar du ut drivmedelförmånsvärdet i En förmånsbil?

  • När drivmedlet har använts till en förmånsbil räknar du ut drivmedelförmånsvärdet genom att utgå från marknadsvärdet. Multiplicera sedan värdet med 1,2 för den mängd drivmedel som har använts vid privat körning. Använd det multiplicerade värdet när du beräknar skatteavdraget.