:

Hur mycket får man i pension i Norge?

Innehållsförteckning:

 1. Hur mycket får man i pension i Norge?
 2. Hur är pensionerna i Norge?
 3. Hur mycket skatt på pension i Norge?
 4. Hur mycket får en pensionär i månaden?
 5. Hur många år måste man jobba för att få full pension i Norge?
 6. Hur många år måste man jobba i Norge för att få pension?
 7. Vilket land i Norden har bäst pension?
 8. Hur länge måste man jobba för att få full pension i Norge?
 9. Vad har en fattigpensionär i pension?
 10. Hur mycket pengar får en invandrare i pension?
 11. Kan man få norsk och svensk pension samtidigt?
 12. Vad krävs för att få pension i Norge?
 13. Kan man få pension från både Norge och Sverige?
 14. Kan man få pension från två länder?
 15. Hur länge måste man jobba för att få pension i Norge?

Hur mycket får man i pension i Norge?

Detta gäller dig som är bosatt i Norge och som får pension från ett annat nordiskt land. Informationen gäller bara beskattningen av den utländska pensionen.

Får du andra socialförsäkringsersättningar än pension från ett annat nordiskt land, se Socialförsäkringsersättningar.

Hur är pensionerna i Norge?

Du kan ha rätt till ålderspension från arbete i Norge även om du bor i Sverige. För att ta ut pension från Norge tar du kontakt med Pensionsmyndigheten i Sverige. Pensionsmyndigheten samordnar din svenska pension med pensioner upparbetade i andra EU/EES-länder. Pensionsåldern i Norge är 67 år. Har du omfattats av tjänstepension betalas denna ut av den som förvaltat tjänstepensionen, det kan exempelvis vara ett försäkringsbolag eller liknande.

 • Du ska ta upp hela pensionen från Norge i din svenska inkomstdeklarationen. Det gäller även då du har betalat skatt på pensionen i det land där den är utbetald. Undantag finns dock.
 • Du är skyldig att ta upp pensionen från Norge till beskattning i Sverige, men det blir aldrig en dubbelbeskattning.
 • Kontakta Skatteverket för mer information.

Hur mycket skatt på pension i Norge?

Gjelder inntekståret 2022

Er du skattemessig bosatt i utlandet og betaler kildeskatt på din norske pensjon, se "Pensjonister som er skattemessig bosatt i utlandet".

Hur mycket får en pensionär i månaden?

Ja, du får jobba som pensionär. Det går utmärkt att ta ut pension samtidigt som du jobbar extra, jobbar deltid eller jobbar heltid. Då är du en jobbonär.

Du har rätt att behålla ditt jobb ända till månaden du fyller 69 år enligt paragraf 32a i lagen om anställningsskydd (LAS). Men inget hindrar dig från att jobba efter du har fyllt 69 år. Du behöver bara komma överens med en arbetsgivare. Hos oss på Veteranpoolen får du jobba så länge du har lust och ork.

Det finns inga begränsningar i hur många timmar du får jobba och samtidigt ta ut pension.

Ja, du kan jobba heltid och samtidigt ta ut pension. Det finns inga begränsningar i hur många timmar du kan jobba och samtidigt ta ut pension.

Det kan vara riktigt lönsamt att jobba som pensionär.

Som pensionärer betalar du lägre skatt på lönen tack vare jobbskatteavdraget. Från och med året du fyller 66 år får du dessutom förstärkt jobbskatteavdrag.

Och från året du fyller 67 år får du ett förhöjt grundavdrag som gör att du kan ha förvärvsinkomst upp till 683 200 kronor per år (motsvarar 56 933 kronor i månaden) utan att betala statlig inkomstskatt.

Hur många år måste man jobba för att få full pension i Norge?

Du kan ha rätt till ålderspension från arbete i Norge även om du bor i Sverige. För att ta ut pension från Norge tar du kontakt med Pensionsmyndigheten i Sverige. Pensionsmyndigheten samordnar din svenska pension med pensioner upparbetade i andra EU/EES-länder. Pensionsåldern i Norge är 67 år. Har du omfattats av tjänstepension betalas denna ut av den som förvaltat tjänstepensionen, det kan exempelvis vara ett försäkringsbolag eller liknande.

 • Du ska ta upp hela pensionen från Norge i din svenska inkomstdeklarationen. Det gäller även då du har betalat skatt på pensionen i det land där den är utbetald. Undantag finns dock.
 • Du är skyldig att ta upp pensionen från Norge till beskattning i Sverige, men det blir aldrig en dubbelbeskattning.
 • Kontakta Skatteverket för mer information.

Hur många år måste man jobba i Norge för att få pension?

Som pensionär får du som jobbat hela livet också pension och flyttar du till ett annat land på ålderns höst, ja då vill du ju också få med dig dessa pengarna. Vi kommer i detta avsnitt att titta på hur du går tillväga med detta, vilka papper som krävs och vad det finns för alternativ – dels för att få med dig din svenska pension från Sverige, men också hur du får ut din norska pension ifall du har arbetat där och gjort dig berättigad till en.

Ett sådant alternativ är Wise. Som kund hos Wise ger vi dig ett smidigare och enklare sätt att hantera dina pengar som utlandssvensk.

Med Wise, kan du skicka, hantera och spendera. Med ett Wise konto har du möjligheten att hålla både svenska och norska kronor (och 50 andra valutor!) i ditt konto på en och samma gång och kan sedan – direkt i din mobil – växla dina pengar på sekunder och få marknadens mittkurs för alla dina valutaväxlingar.

Du kan på detta sätt spara en pengar då de flesta banker applicerar interim-kurser som många gånger varierar kraftigt under dagen och dessutom inkluderar dolda avgifter eller förhöjda kurser som bankerna själva tjänar pengar på.

Vilket land i Norden har bäst pension?

Stockwik har nu med tio års verksamhet i ryggen visat att man både kan göra attraktiva förvärv och ta hand om företagen man investerat i. Genom effektiviseringar och synergier har man till och med ökat lönsamheten i sin portfölj.

En sund affärsmodell

Hur länge måste man jobba för att få full pension i Norge?

Anställningsvillkor utöver lön vid arbete i andra nordiska länder väcker ofta frågor.

– Vårt råd är att i som medlem i Läkarförbundet i ett tidigt skede ta kontakt med vårt syskonförbund i det nordiska land där man tänker börja jobba, säger Johan Magnusson, chefsjurist på Läkarförbundet.

Vad har en fattigpensionär i pension?

Det finns ca 300 000 fattigpensionärer i Sverige. Antalet kvinnor som är fattiga pensionärer är procentuellt sett fler än männen, men även antalet män ökar. För att man ska ha en bra livsnivå behöver man ha tillräckligt mycket pengar kvar att leva på efter att man har betalat för sitt boende. Även pensionärer ska ha en skälig månadsinkomst. I Sverige anser man att det för ensamstående krävs dryga 5 900 kronor, medan det för den som lever i ett samboförhållande, äktenskap eller som registrerad partner krävs 4 800 kronor för att ekonomin ska gå ihop.

EU har fastställt en fattigdomsgräns för Sverige. Den låg på 12 300 kronor i månaden år 2020, efter skatt. Om man är pensionär och har mindre att leva på än 12 300 kronor per månad räknades man således som en fattigpensionär. Värt att tänka på är att i 12 300 kronor ingår inte bara själva pensionen utan också sociala bidrag och eventuella bostadstillägg.

Hur mycket pengar får en invandrare i pension?

- Per Gustafsson, andre vice ordförande för Sverigedemokraterna i Tomelilla, med flera.

- Per Gustafsson, andre vice ordförande för Sverigedemokraterna i Tomelilla, med flera.

Inlägg om att invandrade äldre får dubbelt så mycket pengar varje månad som svenska pensionärer med den lägsta pensionen, garantipension, har fått stor spridning på sociala medier i flera års tid.  

Ursprunget till påståendet är troligen en insändare i tidningen Senioren från 2011.

En siffra i insändaren har feltolkats och använts i inlägg som delats tusentals gånger på Facebook.

Den som haft liten eller ingen arbetsinkomst under livet och inte sparat själv får bara garantipension, det lägsta garanterade beloppet i den allmänna pensionen.

Full garantipension till ensamstående som är födda 1938 och senare är 8 076 kronor i månaden före skatt. Efter skatt blir det minst 6 910 kronor, beroende på kommunens skattesats. Den genomsnittliga skatten ger en garantipension på 7070 kronor i månaden, enligt Pensionsmyndigheten. 

Kan man få norsk och svensk pension samtidigt?

Jobb på byggen utomlands? Håll koll så du får ut dina pengar och får dem i tid. ”Det kom som en kalldusch att jag nu måste vänta i månader”, säger snickaren Leif Nilsson.

Leif Nilsson, pensionerad snickare i Munkedal, jobbade 13 år på byggen runtom i Norge. Nu i september fyller han 67 år och får rätt även till sin norska pension.

Vad krävs för att få pension i Norge?

Detta gäller dig som är bosatt i ett annat nordiskt land och som får pension eller uføreytelser från Norge. Informationen gäller endast beskattningen av den norska pensionen och uføreytelsen.

Får du andra socialförsäkringsersättningar än pension och uføreytelser från Norge, se Socialförsäkringsersättningar.

Du ska betala skatt på pensionen i Norge. Detta gäller oavsett om pensionen utbetalas från folketrygden (NAV), en tidigare arbetsgivare, en norsk pensionskassa eller någon annan utbetalare i Norge.

Du ska även betala skatt i Norge på uføretrygd från folketrygden (NAV) och uføreytelser från livränteförsäkringar (IPA och IPS).

Du kan söka om skattefrihet i Norge om du får uføreytelser från andra offentliga system än folketrygden och uføreytelser från privata tjänstepensionsordningar och andra privata system (som inte är livräntor).

Kan man få pension från både Norge och Sverige?

Om du tidigare bott och arbetat i ett annat EU- EES-land eller i Schweiz ska du ansöka om pension från det landet genom Pensionsmyndigheten. Vi kommer att se till så dina uppgifter skickas till det land du tidigare bott och arbetet i och det landets myndighet kommer att utreda och betala ut din pension från det landet. Det kan ta olika lång tid innan du får besked från respektive land. Handläggningstiderna inom EU varierar.

När du ansöker om den svenska pensionen behöver du lämna uppgifter om följande, för att vi ska kunna ansöka om pension för dig:

 • Vilket eller vilka länder du varit bosatt i efter det att du fyllt 15 år.

Kan man få pension från två länder?

Om du arbetat i flera olika EU-länder kan du ha tjänat in pensionsrättigheter i varje land.

Du ska ansöka hos pensionsmyndigheten i det land där du bor eller i det land där du arbetade senast. Om du aldrig har arbetat i det land som du bor i nu, vidarebefordrar pensionsmyndigheten din ansökan till det land där du arbetade senast.

Hur länge måste man jobba för att få pension i Norge?

Du kan ha rätt till ålderspension från arbete i Norge även om du bor i Sverige. För att ta ut pension från Norge tar du kontakt med Pensionsmyndigheten i Sverige. Pensionsmyndigheten samordnar din svenska pension med pensioner upparbetade i andra EU/EES-länder. Pensionsåldern i Norge är 67 år. Har du omfattats av tjänstepension betalas denna ut av den som förvaltat tjänstepensionen, det kan exempelvis vara ett försäkringsbolag eller liknande.

 • Du ska ta upp hela pensionen från Norge i din svenska inkomstdeklarationen. Det gäller även då du har betalat skatt på pensionen i det land där den är utbetald. Undantag finns dock.
 • Du är skyldig att ta upp pensionen från Norge till beskattning i Sverige, men det blir aldrig en dubbelbeskattning.
 • Kontakta Skatteverket för mer information.