:

Vad är det för skillnad på körförbud och användningsförbud?

Innehållsförteckning:

 1. Vad är det för skillnad på körförbud och användningsförbud?
 2. Vad betyder användningsförbud ja?
 3. Kan man ställa på en bil med körförbud?
 4. Vad händer om man köper en bil med skatteskuld?
 5. Får man köra med körförbud till besiktningen?
 6. Vem får böter om man kör en bil med körförbud?
 7. När försvinner körförbud?
 8. Varför har jag körförbud?
 9. Hur länge kan en bil ha körförbud?
 10. Kan man se om någon har skatteskuld?
 11. När blir en bil skattefri?
 12. Vad är straffet för att köra en bil med körförbud?
 13. Hur länge får man köra med körförbud?
 14. När försvinner en skatteskuld?
 15. Vad händer om man inte kan betala sin skatteskuld?

Vad är det för skillnad på körförbud och användningsförbud?

Ett skattepliktigt fordon får inte användas, om fordonsskatten inte har betalats inom den tid som har bestämts enligt VSL. Användningsförbudet gäller till dess skatten har betalats. (6 kap. 1 § första stycket VSL)

Från denna huvudregel finns några undantag. Fordon får ändå användas om det är fråga om

 • skatt som avser tid före det närmast föregående skatteåret,
 • Vad betyder användningsförbud ja?

  2021-10-12

  Nu kan felparkeringsavgifter som inte betalats ge användningsförbud. Förbudet inträder när den totala avgiftsskulden uppgår till mer än 5 000 kronor och sex månader har passerat sedan hela skulden skulle ha betalats. Transportstyrelsen har i oktober förenklat för fordonsspekulanter att kontrollera om ett fordon är belastat med användningsförbud.

  Kan man ställa på en bil med körförbud?

  När det är dags att ställa på bilen behöver du först se till att du har en aktiv trafikförsäkring. Men så snart du fått din anmälan registrerad och godkänd är det i de flesta fall bara att tuta och köra.

  När det är dags att börja köra med en bil som stått avställd en tid behöver du som är ägare först anmäla hos Transportstyrelsen att du vill ställa på den. Det är kostnadsfritt att ställa på ett fordon, oavsett vilket av dessa sätt du väljer för att göra din anmälan:

  • E-tjänst på Transportstyrelsens webbsida
  • Via appen Mina fordon (finns i App Store och Google play)
  • Självbetjäningstjänst dygnet runt på telefon 0771-25 25 25
  • Skriftligen på ditt registreringsbevis

  Vad händer om man köper en bil med skatteskuld?

  Hej

  Har hittat en Merca diesel med skatteskuld som jag skulle vilja ta delar ifrån eller besiktiga. Följer skatteskulden med till nya ägaren eller följer den med gamla ägaren. Kan man skrota den om den har skatteskuld?

  Får man köra med körförbud till besiktningen?

  Om fordonet får körförbud i samband med besiktningen på stationen eller att en polis utfärdat körförbud för fordonet så har så allvarliga fel noterats att fordonet inte får köras därifrån utan måste då bärgas därifrån. Körförbudet gäller ända tills en ny besiktning har gjorts.

  Om det är så att fordonet har fått körförbud av anledningen utebliven besiktning så får du köra fordonet till närmaste besiktningsstation eller verkstad.

  Vem får böter om man kör en bil med körförbud?

  Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Det finns två aspekter att diskutera, den första är vad som gäller straffrättsligt - dvs om någon kan dömas för brott. Den andra är vad som gäller skadeståndsrättsligt.

  Vad gäller den straffrättsliga frågan så gäller följande. Det är i första hand ägaren av fordonet, dvs din arbetsgivare, som får betala böter ifall denne inte hindrat att fordonet körs i strid med körförbud. Däremot kan även du som förare bli skyldig att betala böter ifall du känt till körförbudet (Fordonsförordning 8:9). Du bör därför vägra köra en bil som du vet har körförbud.

  När försvinner körförbud?

  Fram till den 20 maj 2018 skulle varje personbil besiktas under en specifik tid på året, det var slutsiffran i registreringsnumret som avgjorde det. Den 20 maj 2018 slopades besiktningsperioden som baserades på slutsiffran.

  Nya besiktningsregler gäller från den 20 maj 2018 och innebär nu att kommande kontrollbesiktning baseras på månaden då besiktningen senast utfördes.

  Personbil och lastbil upp till 3500 kg i totalvikt ska besiktas första gången senast 36 månader efter att fordonets tagits i bruk första gången. Andra gången ska ske senast 24:e månaden efter föregående besiktning. Därefter ska fordonet besiktas senast 14 månader efter föregående besiktning.

  Varför har jag körförbud?

  I dag den 4 juni träder en ny och okänd EU-regel i kraft. Den gör att du kan köra vidare med din bil i sju månader utan att besiktiga den. Om din bil skulle ha besiktigats i augusti kan du köra vidare ända till sista mars. Bilar som redan fått körförbud på grund av utebliven kontrollbesiktning får användas igen.

  Den pågående pandemin får nu ytterligare konsekvenser för dig som bilägare. Nu agerar EU genom en förordning som gör det möjligt att införa tillfälliga lättnader och undantag inom ett flertal områden. Syftet är att mildra covid-19-pandemins effekter på transportområdet och att säkerställa att nödvändiga transporter kan fortgå, uppger Transportstyrelsen. De nya ändringarna har gått så fort att det fortfarande står fel i Transportstyrelsens dataregister.

  Hur länge kan en bil ha körförbud?

  Om du inte besiktar fordonet i tid, får du automatiskt körförbud (så kallat inträtt körförbud). Fordonet får då bara köras kortast lämpliga väg till en verkstad för reparation och till besiktningsföretag för kontrollbesiktning, under förutsättning att fordonet är påställt. Om fordonet är avställt får du bara köra kortast lämpliga väg till ett besiktningsföretag.

  Ett fordon kan också få körförbud om det vid en poliskontroll eller vid en kontrollbesiktning är i så dåligt skick att det är en fara för trafiksäkerheten (så kallat meddelat körförbud). Fordonet måste då bärgas från platsen. Fordonet får därefter endast köras kortast lämpliga väg till närmaste besiktningsstation.

  Kan man se om någon har skatteskuld?

  I skatteskuldsregistret införs sådana finländska företag och organisationer som är registrerade i företags- och organisationsdatasystemet och som bedriver näringsverksamhet samt sådana fysiska personer och dödsbon som bedriver näringsverksamhet och som är införda i handelsregistret eller registret över momsskyldiga. I skatteskuldsregistret finns uppgifter endast om sådana utländska samfund som är införda i handelsregistret som filialer.

  De uppgifter om företags skatteskulder som tagits upp i skatteskuldsregistret är offentliga och fritt tillgängliga för alla. Däremot kan endast inloggade användare i tjänsten på ytj.fi ta del av uppgifter om skatteskulder som gäller näringsidkare, det vill säga firmaföretagare, och dödsbon som bedriver näringsverksamhet. Inloggningen i skatteskuldsregistret sker genom Suomi.fi-identifikation, till exempel med egna nätbankskoder. Uppgifterna får granskas endast för ändamål enligt beställaransvarslagen och upphandlingslagen. En näringsidkare kan också kontrollera sina egna uppgifter i tjänsten.

  Om du söker uppgifter om skatteskulder på ett företags vägnar behöver du en Suomi.fi-fullmakt att sköta ärenden på företagets vägnar. Näringsidkares uppgifter om skatteskulder kan granskas i skatteskuldsregistret med fullmakterna Hantering av skatteärenden eller Skattedeklarering. Uppgifterna om sökningar som gäller enskilda näringsidkare och dödsbon sparas, och kunder som införts i skatteskuldsregistret kan av Skatteförvaltningen be att få veta vem som läst deras uppgifter.

  Av skatteskuldsregistret framgår det huruvida ett företag eller en näringsidkare har en skatteskuld på minst 10 000 euro eller deklarationsförsummelser för skatter på eget initiativ under de senaste 6 månaderna. Skatteskuldsregistret visar inte beloppet av skatteskulden, utan endast information om huruvida någon har en skatteskuld på minst 10 000 euro eller inte. Skulder som gäller bilskatt och punktskatt visas inte i skatteskuldsregistret.

  Deklarationsförsummelser syftar på situationer där en momsskyldig inte har lämnat en deklaration av skatter på eget initiativ eller en arbetsgivare som betalar lön regelbundet inte har lämnat en anmälan om löneuppgifter till inkomstregistret. Deklarationsbristerna för de senaste 6 månaderna antecknas i skatteskuldsregistret.

  En anteckning om skatteskuld eller deklarationsbrist i skatteskuldsregistret inverkar inte direkt på kreditupplysningarna. Kreditbolagen kan dock kontrollera uppgifter även i skatteskuldsregistret för kunder som bedriver affärsverksamhet.

  När blir en bil skattefri?

  Vad gäller för fordonsskatt på veteranfordon eller hobbyfordon?

  Har du en motorcykel som enligt vägtrafikregistret är 30 år eller äldre är den inte skattepliktig.

  Vad är straffet för att köra en bil med körförbud?

  Från det att en ny personbil tas i trafik gäller följande:

  • Första besiktningen ska göras inom 3 år.
  • Andra besiktningen ska göras inom 2 år efter den första.
  • Övriga besiktningar ska göras inom 14 månader efter den senaste.

  Du kan enkelt kontrollera när det är dags att besikta din bil genom att skicka ett SMS med ditt registreringsnummer till Transportstyrelsens nummer: 72503.

  En bil kan få körförbud av tre olika anledningar. Samtliga kan ha med besiktningen att göra.

  Inträtt körförbud – En bil beläggs med körförbud om datumet för kontrollbesiktning har passerat utan att en besiktning har genomförts.

  Utgånget föreläggande – Om du tar bilen till besiktningen och den blir underkänd med krav på ny besiktning måste du göra en ombesiktning (efterkontroll) före ett visst datum, normalt inom en månad. Det kallas ett föreläggande. Skulle du missa ombesiktningen får bilen körförbud.

  Hur länge får man köra med körförbud?

  Har ditt fordon blivit underkänt med krav på efterkontroll måste du åtgärda felen snarast och boka en efterkontroll. Det är inte tillåtet att använda fordonet mer än nödvändigt innan du har fått det godkänt på en efterkontroll. Om du inte har varit på efterkontroll inom 30 dagar får ditt fordon körförbud. Efter ytterligare 30 dagar måste du dessutom göra en ny kontrollbesiktning. Efter tre underkända kontroller i rad måste du återkomma för en efterkontroll inom en vecka, annars inträder körförbud, oavsett var i perioden du befinner dig.

  Du kan boka en tid för efterkontroll eller välja en drop-in-tid hos oss. Tänk på att alla våra stationer inte besiktar alla typer av fordon. Se på respektive stationssida vilka fordon vi kan besikta och vilka tider vi erbjuder.

  När försvinner en skatteskuld?

  År efter år har norrmannen jagats utan att Kronofogden lyckats ringa in honom genom delgivning och  har inte kommit åt några större belopp. Och han tänker heller inte betala har han tidigare klargjort för Expressen.

  Vad händer om man inte kan betala sin skatteskuld?

  Många företag får vid något tillfälle svårt att betala skatten i tid. Det kan till exempel bero på att en kund är sen med en betalning eller att en viktig uppdragsgivare har försatts i konkurs. I den här artikeln beskriver vi vad som händer om ett företag inte betalar skatten i tid.