:

Hur bokför man en kontant betalning?

Innehållsförteckning:

 1. Hur bokför man en kontant betalning?
 2. Vilken Bokföringsmetod enskild firma?
 3. När får man använda sig av kontantmetoden?
 4. Måste man göra bokslut enskild firma?
 5. Hur bokför man Kontantfaktura?
 6. Hur bokföra egna utlägg i enskild firma?
 7. Har jag Kontantmetod eller Fakturametod?
 8. Hur ska en Kontantfaktura bokföras?
 9. Hur påverkar en Kontantfaktura bokföringen?
 10. Vad kostar ett bokslut enskild firma?
 11. Hur ofta ska man bokföra enskild firma?
 12. Hur gör man en kontantfaktura?
 13. Vad måste stå på en kontantfaktura?
 14. Måste man bokföra eget uttag enskild firma?
 15. Får man ta ut pengar från enskild firma?

Hur bokför man en kontant betalning?

Swish som betalningsmedel är enligt Skatteverket att räkna som kontant betalning. Om Swish-betalningarna tillsammans med kortbetalningar och betalning med sedlar och mynt överstiger 4 prisbasbelopp (motsvarar 190 400 kr för inkomståret 2021) måste företaget normalt ha ett certifierat kassaregister. 

Enligt Bokföringslagen ska det finnas en verifikation för varje affärshändelse. Vid försäljning mot kontant betalning får inbetalningar under en dags försäljning normalt dokumenteras med en gemensam verifikation. Det innebär att verifikationen kan bestå av en kassarapport från en kassaapparat. Vid försäljning via kassaregister ska det på kvittot tydligt framgå om betalningen har gjorts med Swish. Det gäller alltså att ha olika knappar i sitt kassaregister, en för kontant, en för kontokort och en för Swish.

Vilken Bokföringsmetod enskild firma?

Kontantmetoden, eller bokslutsmetoden som det också kallas, innebär att bokföring av inkomster och utgifter sker när du får betalt, respektive betalar fakturorna. Det vill säga när en fordran betalas av din kund eller när ditt företag har betalat en leverantörsskuld.

När får man använda sig av kontantmetoden?

Bokslutsmetoden är avsedd för den som i sin bokföring under löpande beskattningsår endast bokför kontanta in- och utbetalningar och som först vid beskattningsårets utgång bokför obetalda fakturor.

För att få tillämpa bokslutsmetoden får årsomsättningen inom landet normalt uppgå till högst tre miljoner kronor (13 kap. 8 § första stycket ML).

Företag som omfattas av någon av de särskilda årsredovisningslagarna för finansiella företag eller är ett finansiellt holdingföretag som upprättar koncernredovisning enligt någon av dessa lagar får dock inte använda sig av bokslutsmetoden (13 kap. 8 § tredje stycket ML)

Vid redovisning enligt bokslutsmetoden redovisas den utgående skatten för den redovisningsperiod under vilken betalning inflyter kontant eller på annat sätt kommer den skattskyldige till godo (13 kap. 8 § första stycket ML). Det gäller även när köparen ska redovisa den utgående skatten på grund av att denne är skattskyldig enligt 1 kap. 2 § första stycket 2–4 e (13 kap. 8 § fjärde stycket ML).

Den ingående skatten redovisas för den redovisningsperiod under vilken kontant betalning görs (13 kap. 18 § ML).

När köparen ska redovisa den utgående skatten ska deningående skatten redovisas för den redovisningsperiod under vilken den utgående skatten ska redovisas enligt 13 kap. 8 § ML (13 kap. 18 a § ML).

Måste man göra bokslut enskild firma?

på högst tre miljoner kronor får upprätta ett förenklat årsbokslut enligt det så kallade K1-regelverket. Om omsättningen är högre måste du upprätta ett vanligt årsbokslut.

Hur bokför man Kontantfaktura?

Kontantfakturan måste innehålla uppgifter som gör det möjligt att identifiera kunden. När du registrerar kontantfakturan behöver du därför ange kundens namn och adress. Andra uppgifter som behöver finnas med är exempelvis datum, vad fakturan avser och vilket belopp det handlar om. Varje enskild kontantfaktura ska ha ett löpnummer, sparas i ursprungligt skick och bokföras enligt reglerna för bokföring av fakturor. Den kontanta betalningen av kontantfakturan ska bokföras senast påföljande arbetsdag.    

Hur bokföra egna utlägg i enskild firma?

Vad innebär det att man gör egna utlägg? 

Egna utlägg, ofta benämnda som privata utlägg, innebär att en ägare, medlem eller anställd betalar bolagets eller föreningens utgifter med privata pengar. 

Har jag Kontantmetod eller Fakturametod?

bokföras senast påföljande arbetsdag och övriga affärshändelser ska bokföras så snart det kan ske. 

Det finns dock flera möjligheter att senarelägga bokföringen.

Hur ska en Kontantfaktura bokföras?

När du bokför en kontantfaktura kommer betalningen automatiskt bokföras i samma verifikat som kontantfakturan. Verifikatet lägger sig med status Avslutad i reskontran. Vid kreditering av en kontantfaktura i försäljningsmodulen blir endast fakturan krediterad, men inte betalningen, trots att denna ligger i samma verifikat. Kreditering av betalningen måste då göras manuellt enligt följande:

Kreditera betalningen

Hur påverkar en Kontantfaktura bokföringen?

I Bokio kan välja mellan att skapa en faktura eller en så kallad kontantfaktura. Det som främst skiljer en kontantfaktura mot en faktura är att en kontantfaktura betalas samma dag som den skickas iväg eller skrivs ut, alltså på plats. Detta innebär att den endast bokförs en gång, dvs. när betalning registreras. 

Följande punkter utmärker en kontantfaktura: 

Vad kostar ett bokslut enskild firma?

0

Bokföringskostnaden beror rätt mycket på omfattningen, dvs hur mycket du har att bokföra och inte minst hur bra ordning det är. Är det mycket strul (saknade underlag, diffande dagskassor etc) kan det dra iväg en del.

Hur ofta ska man bokföra enskild firma?

fungerar och hur du får koll på ditt företags ekonomi (2:18 min).

Bokföring är det praktiska arbetet med att löpande registrera olika händelser, till exempel inköp och försäljning, på olika konton. Det är ett system för att ordna och behandla ekonomiska händelser (affärshändelser) i ett företag.

Innan du bokför ordnar du dina underlag till affärshändelserna som kvitton, fakturor och andra underlag så att du kan registrera och redovisa affärshändelserna.

Hur gör man en kontantfaktura?

Om du har ett eget företag och ska ta betalt för en vara eller tjänst kan du använda dig av kontantfakturering och behöver då inte ha en kassaapparat. Oavsett om kunden betalar kontant eller med kort, tar du betalt direkt vid försäljningstillfället och upprättar en kontantfaktura som du lämnar till kund – precis som ett kvitto. Det spelar ingen roll om det står faktura, kvitto eller kontantfaktura på pappret.

Vad måste stå på en kontantfaktura?

Fakturerad försäljning behöver inte registreras i ett kassaregister. Vad som kännetecknar fakturerad försäljning är att säljaren lämnar kredit till en köpare för senare betalning.

Om ett företag upprättar en faktura och samtidigt tar kontant betalt vid försäljningstillfället brukar denna benämnas "kontantfaktura". Försäljning som dokumenteras genom en kontantfaktura behöver inte registreras i ett kassaregister om kontantfakturan uppfyller bokföringslagens krav på vad en verifikation ska innehålla.

Måste man bokföra eget uttag enskild firma?

Tar du ut varor eller andra tillgångar som ska beskattas ska du bokföra värdet av uttaget som inkomst i företaget. Det gäller t ex om du tar ut varor ur ditt företag för privat bruk. Företagarens uttag av varor, inventarier eller andra tillgångar ur företaget ska redovisas på samma sätt och till samma belopp som vid en försäljning, dvs uttaget anses ha gjorts till marknadsvärdet inklusive moms.

Tar du ut en tillgång som företaget har lyft moms på vid inköpet ska du redovisa uttagsmoms. Uttagsmomsen beräknas på tillgångens inköpsvärde (alternativt självkostnaden). Den inkomst som företaget ska ta upp som intäkt motsvaras då av marknadspriset inklusive moms minskat med uttagsmomsen.

Får man ta ut pengar från enskild firma?

Eget uttag (även egna uttag) är ett begrepp inom bokföring som innebär att ägaren till ett företag eller en medlem i en förening tar ut kontanter, varor, inkomst eller egendom ur företaget eller föreningen. Den exakta betydelsen av begreppet eget uttag skiljer sig beroende på företagsform.

En enskild näringsidkares uttag av kontanter, varor eller tjänster ur näringsverksamheten kallas för eget uttag. Du som driver en enskild firma kan inte ta ut någon lön i vanlig mening ur din firma, eftersom du som enskild näringsidkare inte anses som anställd i ditt eget företag. Av företagets vinst tar du ut lön vilket då räknas som eget uttag. När du gör eget uttag minskar eget kapital, det vill säga firmans skuld till dig som ägare. Hur stor del du kan ta ut av företagets vinst beror på hur mycket du ska betala i skatt och som egenavgifter. Eftersom du betalar skatt och egenavgifter på verksamhetens överskott ska du inte betala skatt för de egna uttagen.

 Relaterad läsning: Bokföring – allt du (någonsin) behöver veta om att bokföra